Kāpēc skolām jāzina par sociālo uzņēmējdarbību?

445 views

Published on

Ievas Moricas, SFL programmas direktores un sociālās uzņēmējdarbības ekspertes prezentācija konferencē "Skola kā Latvijas kopienu attīstības resurss: dross turpinājums un jauns sākums" 2012. gada 11. decembrī. Plasāk par projektu/iniciatīvu: http://parmainuskolas.lv/

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kāpēc skolām jāzina par sociālo uzņēmējdarbību?

 1. 1. Kāpēc skolām jāzina parsociālo uzņēmējdarbību? IEVA MORICA, SOROSA FONDS-LATVIJA „SKOLA KĀ LATVIJAS KOPIENU ATTĪSTĪBAS RESURSS: DROŠS TURPINĀJUMS UN JAUNS SĀKUMS”, 2012.GADA 11.DECEMBRĪ
 2. 2. Prezentācijas saturs Kas ir sociālā uzņēmējdarbība? Principi, vieta Piemēri Kā sociālā uzņēmējdarbība var palīdzēt skolām un kopienu centriem?
 3. 3. Kas ir sociālā uzņēmējdarbība? Sociālā uzņēmējdarbība risina sociālās problēmas ar uzņēmējdarbības principiem, nopelnīto ieguldot atpakaļ tālākā problēmas risināšanā.
 4. 4. Kas ir sociālā uzņēmējdarbība?Sociālā uzņēmējdarbība nojauc robežas starp biznesu un labdarību, risinasociālās problēmas ilgtermiņā avots: http://theandeancollection.blogspot.com/2011/02/difference- between-social-enterprise.html
 5. 5. Sociālās uzņēmējdarbības pamatpazīmes Mērķis ir nevis peļņas gūšana, bet dažādu sabiedrības problēmu risināšana- sociālā misija, sistēmisku pārmaiņu radīšana (piem., bezdarbs, mazaizsargāto grupu vajadzības, izglītības jautājumi, vides jautājumi, veselības jautājumi u.c.); Problēma tiek risināta ar uzņēmējdarbības principiem – tiek pārdotas preces vai pakalpojumi, bieži tiek izmantoti inovatīvi risinājumi. Darbības rezultātā iegūtā peļņa tiek ieguldīta atpakaļ uzņēmumā vai misijas sasniegšanai.
 6. 6. Kas ir sociālie uzņēmēji? Pārmaiņu aģenti, grib rast risinājumu problēmai, redz iespējas tur, kur citi redz trūkumus; Domā stratēģiski; Mobilizē visus pieejamos resursus - cilvēkresursus, finanšu resursus, lēmumu pieņēmēju un sabiedrības atbalstu; Risina problēmas, ko valsts vai bizness negrib vai nespēj; Īstā ideja patiesajam sociālajam uzņēmējam- panākumu atslēga.
 7. 7. Sociālās uzņēmējdarbības piemēri Labdarības veikals Otrā elpa: 1) Cilvēki ziedo mantas un lietas; 2) Tās tiek pārdotas vai ziedotas tālāk; 3) Iegūtie līdzekļi tiek ziedoti labdarības programmām. avots:www.otraelpa.lv
 8. 8. Sociālās uzņēmējdarbības piemēri HOPP (pielāgoti trīsriteņi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām) avots: www.politika.lv
 9. 9. Sociālās uzņēmējdarbības piemēri Mano Guru Kafejnīca Viļņā Dod darbu jauniešiem, kas izgājuši atkarību rehabilitācijas programmas Avots.www.manoguru.lt
 10. 10. Sociālās uzņēmējdarbības piemēri ECO MOZAIK Bosnija un Hercegovina -Eko medus ražošana; -Dod darbu 115 + cilvēkiem; - Nodarbinātības veicināšanas un etniskās saliedēšanas iniciatīva; -Maksā lielāku algu par vidējo+ garantijas avots: http://www.mott.org/news/news/2011 /20110616BeekeepinginBosnia
 11. 11. ko un kāpēc var darīt skolas / kopienu centri Vietējie līderi- pulcināt cilvēkus, zināt vajadzības, jums uzticas! Saredziet iespējas, atbildot uz vajadzībām; Izmantojiet pieejamos resursus ilgtspējas veicināšanai- projekta nauda beigsies! Ko tālāk? Ko varat radīt/piedāvāt? Sadarbojieties ar citiem Nekautrējieties noteikt cenu saviem produktiem un pakalpojumiem!
 12. 12. Jūs atbalstīs“Ja jūs sakāt, ka varat, vai sakāt, ka nevarat – jums būs taisnība abos gadījumos.”“Whether you think you can, or you think you cant-- youre right.” H. Ford Vaicājiet SFL Ieskatieties resursos:  Jauno uzņēmēju centrs http://www.juc.lv/  Mentoru klubs www.mentoruklubs.lv

×