Dezvoltăm oamenii din organizații-----------------------------------------------------------------------------------------...
Dezvoltăm oamenii din organizații-----------------------------------------------------------------------------------------...
Dezvoltăm oamenii din organizații-----------------------------------------------------------------------------------------...
Dezvoltăm oamenii din organizații-----------------------------------------------------------------------------------------...
Dezvoltăm oamenii din organizații-----------------------------------------------------------------------------------------...
Dezvoltăm oamenii din organizații-----------------------------------------------------------------------------------------...
Dezvoltăm oamenii din organizații-----------------------------------------------------------------------------------------...
Dezvoltăm oamenii din organizații-----------------------------------------------------------------------------------------...
Dezvoltăm oamenii din organizații-----------------------------------------------------------------------------------------...
Dezvoltăm oamenii din organizații-----------------------------------------------------------------------------------------...
Dezvoltăm oamenii din organizații-----------------------------------------------------------------------------------------...
Dezvoltăm oamenii din organizații-----------------------------------------------------------------------------------------...
Dezvoltăm oamenii din organizații-----------------------------------------------------------------------------------------...
Dezvoltăm oamenii din organizații-----------------------------------------------------------------------------------------...
Dezvoltăm oamenii din organizații-----------------------------------------------------------------------------------------...
Dezvoltăm oamenii din organizații-----------------------------------------------------------------------------------------...
Dezvoltăm oamenii din organizații-----------------------------------------------------------------------------------------...
Dezvoltăm oamenii din organizații-----------------------------------------------------------------------------------------...
Dezvoltăm oamenii din organizații-----------------------------------------------------------------------------------------...
Dezvoltăm oamenii din organizații-----------------------------------------------------------------------------------------...
Dezvoltăm oamenii din organizații-----------------------------------------------------------------------------------------...
Dezvoltăm oamenii din organizații-----------------------------------------------------------------------------------------...
Dezvoltăm oamenii din organizații-----------------------------------------------------------------------------------------...
Dezvoltăm oamenii din organizații-----------------------------------------------------------------------------------------...
Dezvoltăm oamenii din organizații-----------------------------------------------------------------------------------------...
Dezvoltăm oamenii din organizații-----------------------------------------------------------------------------------------...
Dezvoltăm oamenii din organizații-----------------------------------------------------------------------------------------...
Dezvoltăm oamenii din organizații-----------------------------------------------------------------------------------------...
Dezvoltăm oamenii din organizații-----------------------------------------------------------------------------------------...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Project Management-Cursuri Evolutiv Consultants Network

1,162 views

Published on

 • Be the first to comment

Project Management-Cursuri Evolutiv Consultants Network

 1. 1. Dezvoltăm oamenii din organizații------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Evolutiv Project ManagementCatalog de traininguri și workshop-uri www.evolutivconsultants.ro 1
 2. 2. Dezvoltăm oamenii din organizații------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cuprins Prezentarea pachetului de programe ............................................................................................... 4 A. Managementul proiectelor pentru top-management..................................................................... 5 Temele pe care le abordăm ................................................................................................................................ 6 Rezultatele așteptate ......................................................................................................................................... 6 Cui se adresează ................................................................................................................................................. 7 B. Project Management Office, PMO – Departamentul pentru management de proiect ................... 8 Temele pe care le abordăm ................................................................................................................................ 9 Rezultatele așteptate ......................................................................................................................................... 9 Cui se adresează ............................................................................................................................................... 10 C. Microsoft Project........................................................................................................................ 11 Temele pe care le abordăm .............................................................................................................................. 11 Conținut ............................................................................................................................................................ 12 Rezultate așteptate .......................................................................................................................................... 13 Cui se adresează ............................................................................................................................................... 14 D. Evolutiv PMP - pregătire pentru certificarea PMP ...................................................................... 15 Temele pe care le abordăm .............................................................................................................................. 16 Rezultate așteptate .......................................................................................................................................... 16 Cui se adresează ............................................................................................................................................... 17 E. Manager de produs ................................................................................................................... 18 Temele pe care le abordăm .............................................................................................................................. 19 Rezultate așteptate .......................................................................................................................................... 19 Cui se adresează ............................................................................................................................................... 20 F. StarSimTrain - simulator de training on-line ............................................................................... 21 www.evolutivconsultants.ro 2
 3. 3. Dezvoltăm oamenii din organizații------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- G. Workshop-uri pe teme specifice ................................................................................................ 22 1. Evolutiv Project Management Practice Day ............................................................................................. 22 2. Metoda valorii dobândite – progresul proiectului dintr-o privire ............................................................ 23 3. Project Charter – „certificatul de naștere” al proiectului......................................................................... 23 4. Drumul critic – firul roșu al managementul timpului în proiecte ............................................................. 23 5. „Polița de asigurare” a proiectelor - Registrul de riscuri .......................................................................... 23 6. Organizarea și planificarea ședințelor de proiect..................................................................................... 24 7. Gestionarea conflictelor ........................................................................................................................... 24 8. Închiderea proiectelor .............................................................................................................................. 24 9. PMP Exam – sinteză ................................................................................................................................. 25 Cine vă va însoţi pe durata programului? ....................................................................................... 26 Referințe ........................................................................................................................................ 28 www.evolutivconsultants.ro 3
 4. 4. Dezvoltăm oamenii din organizații-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prezentarea pachetului de programe Pachetul de programe de training și workshop-uri prezentat în această broșură constituie ooportunitate de a aprofunda și de a extinde domeniile de interes din managementul de proiect și esteconceput pentru a completa programul Certified Evolutiv Project Management –program integrat de dezvoltare organizațională și profesională în managementulproiectelor (vezi Broșura de prezentare Certified Evolutiv Project Management),acreditat internațional de ITOL - Institute of Training and Occupational Learning, Marea Britanie. Metodele de formare și dezvoltare sunt flexibile și îmbină metodologii diverse (blended learning):expuneri, jocuri de rol, ateliere de lucru, simulator de training on-line, studii de caz, teste de(auto)evaluare, teme practice, pregătire on-line. Fiecare dintre programele propuse răspunde unei probleme de actualitate din practicamanagementului de proiect: A. Managementul proiectelor pentru top-management - Integrarea managementului de proiect îndemersurile strategice ale organizației. B. Project Management Office, PMO – Departamentul pentru management de proiect - Identificarea,colectarea și structurarea tuturor competențelor de management de proiect ale organizației într-uncompartiment specializat în vederea coordonării utilizării lor într-o manieră eficientă. C, Microsoft Project - Utilizarea instrumentelor oferite de tehnologia informației în procesele demanagement de proiect. D. Evolutiv PMP - pregătire pentru certificarea PMP - Obținerea certificării profesionale curecunoaștere internațională pentru profesioniștii managementului de proiect. E. Manager de produs - Obținerea certificării profesionale cu recunoaștere internațională pentruprofesioniștii managementului de proiect. F. StarSimTrain - simulator de training on-line – Utilizarea facilităților oferite de spațiul virtual înprocesul de învățare și dezvoltare. G. Workshop-uri pe teme specifice – Prezentarea într-un mod interactiv și lucrativ a unor temepunctuale privind metodele, tehnicile și abordările din managementul de proiect modern. www.evolutivconsultants.ro 4
 5. 5. Dezvoltăm oamenii din organizații-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A. Managementul proiectelor pentru top-management Creşterea nivelului de complexitate a proiectelor şi, în consecință, utilizarea unui volum mare dedate și informații au avut o urmare firească: implementarea tehnicilor de management de proiect ;i acelor mai bune practici a devenit absolut necesară, fiind un suport strategic pentru manageri. Fiecare proiect este privit ca şi o investiţie din partea companiei, fie că este un proiect propriu, fiecă este un proiect pentru un client, fiind strâns legat de gestiunea tuturor resurselor materiale/prefabricate, a resurselor umane, alocarea bugetului, având mereu o imagine asupra costurilor pentrufiecare nivel al proiectului și al subproiectelor componente. Planificarea proiectului şi controlul costurilor (bugetarea) sunt cele mai importante elemente dincadrul unui proiect, determinând ceea ce trebuie realizat, cine va implementa activitățile, termenul definalizare, costurile necesare în vederea îndeplinirii tuturor obiectivelor. Toate acestea pentru a îndeplinicerinţele pentru finalizarea proiectului în limitele de timp, cost şi calitate impuse. Top-managementul are responsabilitatea asigurării coerenţei obiectivelor proiectelor cu strategiafirmei şi a integrării rezultatelor în activitatea operaţională, prin definirea guvernanţei proiectelor la nivelde organizaţie. Pentru a-şi îndeplini cu succes această responsabilitate, conducătorii organizaţiilor,echipa de top management, trebuie să cunoască ceea ce este specific unui demers de tip proiect, careeste rolul lor în viaţa unui proiect şi cum pot interveni, prin deciziile pe care le iau, în susţinereaproiectului.Training: 2 zile www.evolutivconsultants.ro 5
 6. 6. Dezvoltăm oamenii din organizații-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Temele pe care le abordăm • Planificarea strategică şi proiectele; • Generarea ideilor de proiect şi a cerinţelor; • Selectarea şi prioritizarea proiectelor; • Lansarea proiectelor şi formularea constrângerilor organizaţionale; • Desemnarea managerului de proiect şi a echipei de proiect, mobilizarea proiectului; • Supervizarea implementării şi asigurarea resurselor; • Comunicarea în cadrul proiectelor; • Închiderea proiectelor, măsurarea succesului şi documentarea experienţelor; • Studii de caz; • Simulare on-line (www.starsimtrain.ro ).Rezultatele așteptate Scopul final este de a putea să aveţi cunoştinţele pe care le doriţi despre proiecte şiîndeosebi cele necesare pentru o poziţie de sponsor al proiectului prin: • identificarea rolului pe care îl are conducerea de vârf şi deciziile sale în succesul proiectului; • însuşirea metodelor, tehnicilor de management şi a celor mai bune practici care pot contribui la definirea cadrului de derulare a proiectelor; • dobândirea unei experienţe practice în utilizarea unor modele de bază şi a tehnicilor de management prin intermediul unor studii de caz; • dobândirea cunoştinţelor despre cum se transpun strategii organizaţionale în planuri tactice prin intermediul proiectelor; • dobândirea cunoştinţelor despre cum se prioritizează propunerile de proiect în corelaţie cu obiectivele strategice ale organizaţiei, cum se definesc şi se alocă responsabilităţile de implementare, cum se monitorizează şi se controlează evoluţia proiectelor; • dobândirea cunoştinţelor necesare despre procesele de iniţiere, planificare, execuţie, control, monitorizare şi închidere a proiectului; www.evolutivconsultants.ro 6
 7. 7. Dezvoltăm oamenii din organizații------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- • structurarea modului în care să monitorizezi și să controlezi costul, timpul şi nivelul de calitate/performanţă necesar pentru atingerea obiectivelor proiectului şi integrarea acestuia în obiectivele de business; • participarea la focus-grupuri alături de colegi cu aceleaşi preocupări; • realizarea de conexiuni între conceptele, tehnicile, instrumentele şi ideile prezentate şi realitatea de zi cu zi a proiectelor proprii.Cui se adreseazăAcest training ți se va potrivi dacă: • eşti implicat în luarea deciziilor strategice; • faci sau vei face parte din top management: membru al board-ului, director/şef de uzină, departament etc; • eşti implicat în iniţiative complexe, în programe de schimbare organizaţională, în planificarea strategică şi alte demersuri care presupun coordonarea unor echipe sau grupuri cu obiective diverse; • eşti implicat în activităţi profesionale de management de proiect; • participi în proiecte sau provii din arii conexe managementului de proiect; • eşti sau este posibil să devii sponsor al unui proiect. www.evolutivconsultants.ro 7
 8. 8. Dezvoltăm oamenii din organizații-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B. Project Management Office, PMO – Departamentul pentrumanagement de proiect În general este asumat faptul că managementul de proiect este un demers managerial care, încondiţiile economiei contemporane, se impune tot mai pregnant ca fiind unul de succes. Apariţia tot mai multor organizaţii orientate pe proiect (OOP) este un semnal clar al succesuluiunei asemenea schimbări de principii manageriale. În prezent, după opiniile specialiştilor în domeniu, seapreciază că 50% dintre activităţile companiilor care se respectă sunt conduse după principiile impusede managementul proiectelor. La nivelul organizaţiilor care derulează proiecte complexe, care vor să exceleze în domeniul lorde activitate, care doresc o creştere a ratei succesului în proiecte şi care îşi propun o reducere acosturilor implementării proiectelor a devenit tot mai evidentă necesitatea coordonării tuturor proiectelorpe care le implementează, a elaborării unei guvernanţe organizaţionale a proiectelor. În acest fel secrează premizele pentru îmbunătăţirea performanţelor organizaţiei. Tematica trainingului reprezintă o abordare structurată a deciziei de implementare a unuidepartament de management de proiect. Sunt prezentaţi factorii care trebuie luaţi în considerare atuncicând se lansează un astfel de demers şi sunt inventariate beneficiile pe care le poate aduce organizaţieio alocare judicioasă a responsabilităţilor şi funcţionalităţilor către acest departament. www.evolutivconsultants.ro 8
 9. 9. Dezvoltăm oamenii din organizații-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Temele pe care le abordăm • Concepte de bază; • Facilităţi generale ale PMO; • Rolul PMO în organizaţie; • Funcţiuni orientate pe proiect; • Funcţiuni orientate pe organizaţie; • Structuri tipice de PMO; • Implementarea unui PMO – un proiect în sine; • Teste şi studii de caz.Rezultatele așteptateScopul final este de a înţelege ce este PMO şi când este necesar într-o organizaţie prin: • dobândirea cunoştinţelor privind rolul unui compartiment de coordonare a proiectelor în contextul organizaţional şi pentru instituirea guvernanţei proiectelor; • identificarea funcţionalităţilor unui PMO, a avantajelor şi dezavantajelor pe care le poate aduce în activitatea organizaţiei; • însuşirea principalelor etape care trebuie parcurse pentru organizarea unui PMO; • identificarea posibilităților de a îmbunătăţi guvernanţa proiectelor prin intervenţie organizaţională; • însuşirea unei abordări practice pentru - identificarea necesităţii implementării unui departament de coordonare a proiectelor; - definirea nivelului funcţionalităţilor caracteristice pe care trebuie să le asigure în funcţie de contextul organizaţional; - derularea proceselor de creare a unui PMO; • schimbul de experienţă între cursanţi şi trainer; • aplicarea conceptelor prezentate în propria organizaţie; • participarea la focus-grupuri alături de colegi cu aceleaşi preocupări; • realizarea de conexiuni între conceptele, tehnicile, instrumentele şi ideile prezentate şi realitatea de zi cu zi a proiectelor proprii. www.evolutivconsultants.ro 9
 10. 10. Dezvoltăm oamenii din organizații-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cui se adreseazăAcest training ți se va potrivi dacă: • eşti director de programe de proiect, programe de finanţare; • ai responsabilități privind dezvoltarea organizațională; • eşti manager de proiect, eşti implicat în proiecte şi doreşti să înţelegi mai bine cum se integrează proiectele în necesităţile de business; • eşti manager, director în firmele, organizaţiile şi instituţiile a căror activitate este orientată pe proiecte; • eşti o persoană care are responsabilităţi majore în alocarea resurselor firmelor, organismelor şi instituţiilor guvernamentale; • eşti conducător al departamentelor de dezvoltare, investiţii; • eşti consultant în management, în dezvoltare organizaţională şi în programe de finanţare; • eşti implicat în iniţiative complexe, în programe de schimbare organizaţională, în planificarea strategică şi alte demersuri care presupun coordonarea unor echipe sau grupuri cu obiective diverse; • eşti un practician în managementul de proiect. www.evolutivconsultants.ro 10
 11. 11. Dezvoltăm oamenii din organizații------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C. Microsoft Project Procesele de management al proiectelor, asemenea tuturor domeniilor de activitate umană,beneficiază de instrumente oferite de tehnologia informației. Acest program oferă participanţilor, într-unmod rapid, cunoştinţele şi tehnicile de bază - necesare atât managerilor de proiect cât şi membrilorechipei de proiect – pentru utilizarea celui mai popular instrument software de management de proiect. Veți dobândi cunoștințele care vă permit să coordonaţi şi să ţineţi sub control toate proceselemanagementului de proiect: planificarea, evidenţierea progresului activităţilor, monitorizarea permanentăşi în timp real a utilizării resurselor şi bugetelor. Veți fi capabil să utilizaţi calendare pe resurse, să realizați nivelarea/optimizarea resurselor,gestionarea programelor de proiecte şi portofoliilor, să valorificaţi informaţiile despre proiecte prinpartajarea resurselor şi informaţiilor la nivel de companie.Training: 3 zileTemele pe care le abordăm • Noţiuni introductive în managementul de proiect ; • Realizarea unui plan de proiect folosind funcţionalităţile de bază din MS Project; • Înregistrarea, monitorizarea şi controlul unui proiect; • Ajustarea parametrilor de timp, cost şi resurse în scopul atingerii obiectivelor din proiect; • Obţinerea de rapoarte pentru management; • Analiza scenariilor de măsuri pentru remedierea deviaţiilor faţă de planul iniţial; • Calendare pe resurse; • Partajarea resurselor şi informaţiilor la nivel de companie; • Nivelarea/optimizarea resurselor; • Gestionarea programelor de proiecte şi portofoliilor; • Teste şi exerciţii. www.evolutivconsultants.ro 11
 12. 12. Dezvoltăm oamenii din organizații-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conținut 1. Generalităţi Managementul de proiect şi instrumentele software specializate. Aria de aplicabilitate - procesede management de proiect ce folosesc software specializat. Introducere în Microsoft Project – zoneleferestrei aplicaţiei: meniuri, toolbar-uri, zona de definire a activităţilor, gestionarea fişierelor de proiect,diferite modalităţi de afişare a informaţiilor în spaţiul de lucru. 2. Crearea şi organizarea programului de activităţi Crearea unui proiect nou, setarea proprietăţilor, datelor de început şi sfârşit ale proiectului,salvarea proiectului. Adăugarea de activităţi, introducerea duratelor activităţilor, editarea activităţilor,indentarea activităţilor - task, subtask, summary task, activităţi recurente, puncte de referinţă(milestones), ştergerea unei activităţi, tipuri de activităţi: fixed duration, fixed units, fixed work. 3. Constrângeri ale activităţilor şi dependenţele dintre activităţi Constrângeri individuale, tipuri de constrângeri. Dependenţe între activităţi, tipuri de dependenţe,adăugarea dependenţelor, activităţi predecesoare, succesoare, ştergerea dependenţelor, lead, lag. 4. Adăugarea resurselor şi echipamentelor la proiect. Tipuri de resurse: persoane, materiale şi echipamente, lista de resurse, alocarea resurselor peactivităţi, tariful unei resursei, eliminarea unei resurse, resurse generice, alocarea mai multor resurse deacelaşi tip pe o activitate. 5. Adăugarea costurilor pentru activităţi şi resurse Adăugarea costului pentru o activitate, adăugarea costului pentru o resursă, costul total alproiectului, schimbări de cost pentru o resursă implicată în mai multe activităţi. 6. Adăugarea calendarului de lucru Setarea opţiunilor pentru calendar, crearea şi ajustarea unui calendar de proiect, crearea şimodificarea calendarului pentru o resursă. 7. Controlul şi modificarea proiectului Crearea referinţei pentru proiect (baseline). Înregistrarea progresului, noţiunea de interim plan,înregistrarea progresului în procente sau la nivel de ore lucrate pe fiecare activitate de către fiecareresursă, vizualizarea simultană a informaţiilor salvate în baseline, interim plan şi stadiul curent. www.evolutivconsultants.ro 12
 13. 13. Dezvoltăm oamenii din organizații------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Actualizarea programului de activităţi: Adăugarea de resurse suplimentare, folosirea orelor suplimentare, creşterea duratei activităţilor, ajustarea marjei, modificarea constrângerilor, ajustarea dependenţelor, divizarea unei activităţi, ajustarea drumului critic. Actualizarea alocării resurselor: Schimbarea alocării resurselor, planificarea orelor suplimentare, controlul momentelor când resursele pot începe o activitate, rezolvarea supra-alocării resurselor prin “resource leveling”, înlocuirea unei resurse cu alta disponibilă. 8. Rapoarte Exportarea datelor proiectului în Word, PowerPoint sau Visio, vizualizarea şi tipărirea derapoarte, tipuri de rapoarte: rapoarte generale, de cost, de timp, de alocare a muncii, de încărcare aresurselor şi activităţilor.Rezultate așteptate Scopul final este de a putea să utilizaţi eficient Microsoft Project în managementul proiectelor prin: • dobândirea cunoştinţelor, abilitāţilor de care este nevoie şi de care eşti interesat pentru a putea gestiona proiecte în mod profesionist folosind acest instrument software; • Iidentificarea direcţiilor în care este necesară intensificarea eforturilor de dezvoltare profesională pentru utilizarea eficientă a acestui instrument; • dezvoltarea şi amplificarea abilitāţilor necesare pentru realizarea livrabilelor din proiect. • structurarea modului în care să monitorizezi, controlezi şi raportezi costul, timpul şi nivelul de calitate/performanţă necesar pentru atingerea obiectivelor proiectului; • înţelegerea modului în care poţi să dezvolţi şi să amplifici abilităţile necesare pentru realizarea livrabilelor din proiect; • participarea la focus-grupuri alături de colegi cu aceleaşi preocupări; • realizarea de conexiuni între conceptele, tehnicile, instrumentele şi ideile prezentate şi realitatea de zi cu zi a proiectelor; • fixarea cunoştinţelor prin teste, exerciţii practice. www.evolutivconsultants.ro 13
 14. 14. Dezvoltăm oamenii din organizații-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cui se adreseazăAcest training ți se va potrivi dacă: • eşti un practician în managementul de proiect; • eşti cost-controller sau project planner; • faci parte din PMO; • eşti implicat în activităţi de planificare şi raportare în cadrul proiectelor; • eşti implicat în activităţi profesionale de management de proiect: training, consultanţă, coaching; • participi în proiecte sau provii din arii conexe managementului de proiect. www.evolutivconsultants.ro 14
 15. 15. Dezvoltăm oamenii din organizații-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D. Evolutiv PMP - pregătire pentru certificarea PMP Cerinţa pentru „manager de proiect certificat” este tot mai prezentă şi a devenit obligatorieatunci când miza este cea a unor proiecte complexe, proiecte cu participare internaţională, proiecte carereprezintă provocări tehnologice sau manageriale, proiecte care au miză strategică, proiecte caremobilizează resurse importante şi au bugete mari, proiecte care se desfăşoară în locaţii multiple. Şi estefiresc să fie aşa: organizaţiile doresc să îşi încredinţeze resursele şi demersurile pentru atingereaobiectivelor unor profesionişti! Cea mai prestigioasă certificare profesională internaţională în managementul de proiect este ceaoferită de către Project Management Institute (PMI)- SUA: PMP® - Project Management Professional.Fiind bazat pe standardul internaţional PMBOK® Guide Fourth Edition, programul certifică atâtexperienţa profesională în domeniu cât şi cunoştinţele în project management şi are cea mai largăacoperire internaţională: peste 400.000 profesionişti certificaţi, în peste 80 de ţāri. Sistemul de certificarea competenţelor şi experienţei profesionale este certificat ISO 9001, asigurând criterii obiective pentruevaluare, fapt dovedit şi de adoptarea pe scară largă a acestei certificări la nivel internaţional. Programul pe care vi-l propunem totalizează un număr de 36 ore pregătire față în față, fiindstructurat în secţiuni care, împreunā, asigurā necesarul de training pentru trecerea cu succes aexamenului PMP® în noul sistem de examinare, în vigoare din septembrie 2011. Training - durată: 6 zile www.evolutivconsultants.ro 15
 16. 16. Dezvoltăm oamenii din organizații-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Temele pe care le abordăm • Prezentarea limbajului internaţional al managementului de proiect; • Prezentarea cadrului de referinţă pentru structurarea conceptelor PMF- Project Management Framework; • Prezentarea grupurilor de procese PMBoK® (Initiation, Planning, Execution, Monitoring & Control, Closing); • Prezentarea ariilor de cunoştinţe PMBoK® (Integration, Scope, Time, Cost, Quality, Risks, HR, Communication, Procurement, Professional Responsibility); • Prezentarea procesului de examinare şi certificare; • Teste şi exerciţii; • Pregătire on-line (www.starsimtrain.ro ); • Simulare de examen on-line (www.starsimtrain.ro ).Rezultate așteptateScopul final este de a putea să accesaţi certificarea internaţională PMP®, prin acoperirea celor 9 arii decunoştinţe şi a celor 5 grupuri de procese cuprinse în PMBOK® Guide Fourth Edition prin: • dobândirea cunoştinţelor, abilitāţilor de care ai nevoie şi de care eşti interesat pentru a putea participa în proiecte în mod profesionist; • identificarea direcţiilor în care este necesară intensificarea eforturilor pentru dezvoltarea profesională şi îndeplinirea cerinţelor PMI®; • dezvoltarea şi amplificarea abilitāţilor necesare pentru realizarea livrabilelor din proiect; • evaluarea pregātirii candidaţilor prin parcurgerea testelor de simulare a examenului; • acumularea unui număr de ore de instruire - 36 ore de contact (contact hours)- suficient pentru îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate impuse de PMI®; • asistarea candidaţilor pentru pregātirea dosarului necesar înscrierii în programul de certificare PMP®. • familiarizarea cu specificul examenului prin teste, exerciţii practice şi simulare de examen; • înţelegerea abordării standardului american PMI în managementul proiectelor, a definiţiilor, terminologiei şi acronimelor specifice PMI; • cunoştinţele necesare despre procesele de iniţiere, planificare, execuţie, control, monitorizare şi închidere ale proiectului; www.evolutivconsultants.ro 16
 17. 17. Dezvoltăm oamenii din organizații------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- • structurarea modului în care să monitorizezi, controlezi şi raportezi costul, timpul şi nivelul de calitate/performanţă necesar pentru atingerea obiectivelor proiectului; • participarea la focus-grupuri alături de colegi cu aceleaşi preocupări; • realizarea de conexiuni între conceptele, tehnicile, instrumentele şi ideile prezentate şi realitatea de zi cu zi a proiectelor proprii; • dobândirea unui statut profesional nou în concordanţă cu Codul de etică şi conduită profesională al PMI®.Cui se adreseazăAcest training ți se va potrivi dacă: • ai acumulat o bogată experienţă profesională într-un domeniu de vârf; • eşti un practician în managementul de proiect; • ai o experienţă consistentă în managementul de proiect; • eşti implicat în activităţi profesionale de management de proiect: training, consultanţă, coaching; • participi în proiecte sau provii din arii conexe managementului de proiect. • dorești să dobândeşti recunoaşterea formală a cunoştinţelor şi abilităţilor personale de către comunitatea profesională internaţională; • dorești să faci un salt calitativ în profesie; • dorești să obţii un nou statut profesional prin certificările PMP® sau CAPM®; • dorești să te situezi în elita profesională a managerilor de proiect. www.evolutivconsultants.ro 17
 18. 18. Dezvoltăm oamenii din organizații-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E. Manager de produs Fluxurile de afaceri ale companiilor, interacţiunile lor cu partenerii, furnizorii şi clienţii sunt într-unproces continuu de schimbare. Nevoia de adaptabilitate la mediu a companiilor trebuie susţinută printr-un sistem flexibil şi scalabil care să ordoneze activitatea şi să ofere managementului noi şi variateposibilităţi de legătură cu piaţa şi de management al produselor. Într-un mediu caracterizat prin creşterea complexităţii produsului, competiţie intensă la nivelinternaţional şi accelerarea cerinţelor clienţilor, managerii de produs trebuie să înțeleagă diferenţa întresuccesul unui produs şi eşecul acestuia. Funcţia managerului de produs este extrem de complexă; el este considerat, practic, sufletulmarketingului, competenţa sa fiind prima condiţie a succesului. Programul pe care vi-l propunem totalizează un număr de 30 ore instruire, fiind structurat însecţiuni care asigurā necesarul de training pentru deprinderea cunoştinţelor şi abilităţilor pentrumanagementul eficient al produselor.Training - durata: 5 zile www.evolutivconsultants.ro 18
 19. 19. Dezvoltăm oamenii din organizații-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Temele pe care le abordăm • Ciclul de viaţă al produsului; • Roluri şi responsabilităţi ale managerului de produs; • Planificarea strategică. Obiective şi strategii. Strategia produselor noi. Generarea ideilor; • Selectarea și stabilirea priorităților pentru produse. Analiza economică; • Definirea proiectului de creare a produsului. Marketingul produsului. Fabricarea produsului; • Vânzarea produsului; • Managementul echipei şi al comunicării; • Exemple şi studii de caz ; • Jocuri de rol situaţionale; • Teste şi exerciţii; • Simulare on-line (www.starsimtrain.ro ).Rezultate așteptateScopul final este de a vă transfera cunoștințele despre managementul produselor, despre avantajeleunor asemenea abordări manageriale prin: • dobândirea cunoştinţelor, abilitāţilor de care ai nevoie şi de care eşti interesat pentru a putea fi un foarte bun manager de produs, de a desfăşura aceste activităţi în mod profesionist; • identificarea direcţiilor în care este necesară intensificarea eforturilor de dezvoltare profesională în domeniul managementului produselor; • dezvoltarea şi amplificarea abilitāţilor antreprenoriale necesare pentru participarea şi trecerea la managementul produselor; • familiarizarea cu specificul tematicii prin teste, exerciţii şi jocuri de rol situaţionale; • înțelegerea definiţiilor, terminologiei şi acronimelor specifice managementului produselor; www.evolutivconsultants.ro 19
 20. 20. Dezvoltăm oamenii din organizații------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- • dobândirea cunoştinţelor necesare despre ciclul de viaţă al produselor, strategia portofoliului de produse, analiza economică, analiza de piaţă, preţuri, clienţi, structuri de organizare, planificarea activităţilor, utilizarea eficientă a resurselor, monitorizarea şi controlul derulării activităţilor şi al costurilor din proiectele care structurează ciclul de viaţă al produselor, lucrul în echipă, abordarea practică a managementului produselor; • structurarea modului în care să îmbunătăţeşti managementul timpului propriu, al activităţilor şi oamenilor cu care colaborezi, să identifici resursele disponibile, să prioritizezi activităţile, să negociezi, să comunici, să aplici în practică diferite modele conceptuale privind managementul de produs, construcţia bugetelor, să utilizezi tehnicile şi instrumentele specifice managementului de produs; • participarea la focus-grupuri alături de colegi cu aceleaşi preocupări; • realizarea de conexiuni între conceptele, tehnicile, instrumentele şi ideile prezentate şi realitatea de zi cu zi a managementului produselor.Cui se adreseazăAcest training ți se va potrivi dacă: • ești manager de produs sau faci parte din echipa de dezvoltare a produsului; • faci parte din echipa de cercetare-dezvoltare a companiei; • ai responsabilități privind dezvoltarea portofoliului de produse și servicii al organizației; • eşti un practician în managementul produselor; • eşti implicat în diferite etape din ciclul de viață al produselor; • eşti implicat în activităţi profesionale de management de produs: training, consultanţă, coaching; • eşti din domeniu sau provii din arii conexe managementului produselor; • dorești să îţi extinzi cunoştintele despre produse și managementul lor; • dorești să faci un salt calitativ în profesie; • dorești să te situezi în elita profesională a managerilor de produs. www.evolutivconsultants.ro 20
 21. 21. Dezvoltăm oamenii din organizații-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F. StarSimTrain - simulator de training on-line Simulatorul on-line (www.starsimtrain.ro) este o aplicație software care permite utilizatorilor exersarea cunoștințelor dobândite prin adoptarea unor decizii menite să soluționeze studii de caz (probleme tipice) care apar în derularea proiectelor. Participanții vor avea acces la simulator pe tot parcursul programului. Participanții vor lucra în echipe sau individual, rezultatele deciziilor lor având impact imediat asupra indicatorilor de performanță managerială. Fiecare decizie este evaluată de tutorul on-line care oferă feedback. Simulatorul are o secțiune distinctă dedicată pregătirii pentru examenul de certificare PMP. www.evolutivconsultants.ro 21
 22. 22. Dezvoltăm oamenii din organizații------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- G. Workshop-uri pe teme specifice Atelierele de lucru sunt evenimente cu durata de o zi, focalizate pe un singur concept dinmanagementul de proiect. Se prezintă instrumente care sunt mai puțin utilizate în practica din Româniadar care sunt considerate best practices în comunitatea managerilor de proiect. Pentru a fi relevante,selectarea subiectelor pentru aceste evenimente s-a făcut pornind de la rezultatele studiilor efectuate(Standish Group Co.) pe realitatea din proiecte și care au scos în evidență principalele probleme cucare se confruntă practicienii managementului de proiect. 1. Evolutiv Project Management Practice Day Participanților li se oferă un toolbox cu instrumente de management de proiect care vor putea fiutilizate de a doua zi în activitatea curentă.Obiectivul constă în prezentarea principalelor concepte din managementul proiectelor prin role-play: • „Arena proiectelor” – generarea ideilor de proiect, prezentarea lor într-o formă structurată în fața board-ului companiei, prioritizarea propunerilor de proiect. • „Casa de vacanță” – realizarea programului de activități (diagrama Gantt), asumarea responsabilităților • „Turnul de control” – Echipele vor realiza o construcție care va trebui să îndeplinească cerințele beneficiarului (tripla constrîngere a proiectelor). Pentru aceasta vor realiza proiectarea soluției tehnice și vor trece prin etapele de estimare, planificare și implementare ale proiectului. www.evolutivconsultants.ro 22
 23. 23. Dezvoltăm oamenii din organizații------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Metoda valorii dobândite – progresul proiectului dintr-o privire Metoda valorii dobândite (Earned Value Methode) este utilizată în monitorizarea și controlulproiectelor ca un instrument care oferă informații sintetice privind starea proiectului pentru parametrii dintripla constrângere: buget, timp și conținut. Workshop-ul conține o prezentare a metodei, a indicatorilor de performanță și a mărimilor de stare aproiectului și facilitează înțelegerea și fixarea conceptelor prin exerciții practice. 3. Project Charter – „certificatul de naștere” al proiectului Atelierul prezintă importanța și semnificația organizațională a documentului formal de lansare aproiectului și de autorizare a managerului de proiect. Este prezentat conținutul recomandat pentru acestdocument iar participanții vor completa project charter-ul unui proiect din activitatea proprie. Sunt prezentate și exersate procesele de management premergătoare definirii project charter. 4. Drumul critic – firul roșu al managementul timpului în proiecte Cea mai frecventă nerealizare în proiecte este depășirea datei de finalizare planificată!Nerespectarea termenelor planificate este și principala sursă de conflict între membrii echipei de proiect! În workshop sunt prezentate principalele concepte pentru managementul timpului, punându-se înevidență punctele cheie de intervenție ale managerului de proiect pentru a ține sub controlconstrângerile privind încadrarea în timp. Sunt exersate tehnicile de realizare și ajustare a programuluide activități. Sunt prezentate și analizate principalele cauze (așa cum au reieșit din cercetările din domeniu) careduc la depășirea termenelor asumate. 5. „Polița de asigurare” a proiectelor - Registrul de riscuri Incertitudinea este inerentă proiectelor! Tocmai de aceea un bun manager de proiect este, de fapt,un profesionist în managementul riscului. www.evolutivconsultants.ro 23
 24. 24. Dezvoltăm oamenii din organizații------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Workshop-ul prezintă procesele de management prin care sunt gestionate oportunitățile șiamenințările din proiecte. Sunt exersate metodele și instrumentele utilizate pentru identificarea,evaluarea și contracararea riscurilor și sintetizarea informațiilor obținute prin realizarea documentului debază (registrul de riscuri) pentru gestiunea incertitudinii în proiect. 6. Organizarea și planificarea ședințelor de proiect Ședințele echipei de proiect sunt evenimente în viața proiectelor. Din acest motiv organizarea șidesfășurarea lor într-un mod eficace sunt condiții esențiale pentru sănătatea proiectului. Atelierul de lucru pune în discuție elementele ce crează premizele unor ședințe care să contribuie lasuccesul proiectului. Sunt identificate, prin role-play, elementele pozitive și negative care au impactasupra bunului mers al întâlnirilor echipei. 7. Gestionarea conflictelor Dacă sunt abordate corect conflictele pot să se transforme în factori de dinamizare a muncii dinproiect. În cadrul seminarului sunt inventariate principalele cauze ale conflictelor din proiectele reale și suntprezentate și exersate tehnicile prin care aceste conflicte pot fi rezolvate. 8. Închiderea proiectelor Expresia „A înghețat în proiect!” descrie o stare anormală pentru un proiect. Indiferent de motivulcare a dus la „înghețare” și de starea livrabilelor la acest moment, proiectul trebuie închis în mod formal. Seminarul prezintă procesele de management pentru închiderea formală a proiectului, procese încare un rol extrem de important pentru îmbogățirea zestrei manageriale a organizației îl joacădocumentarea lecțiilor învățate (lessons learned). Sunt prezentate și exersate abordările consideratebune practici. www.evolutivconsultants.ro 24
 25. 25. Dezvoltăm oamenii din organizații------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9. PMP Exam – sinteză În faza finală de pregătire pentru examenul de certificare PMP este bine pentru candidați să îșiformeze tot mai precis imaginea de ansamblu a proceselor din Ghidul PMBOK. Parcurgerea proceselorpe Knowledge Areas sau/și Process Group nu oferă această imagine. Seminarul propune o abordare care să integreze cunoștințele acumulate și să le structureze.Conexiunile dintre procesele de management se realizează cel mai bine urmărind diferite “fire” deinteres prin ciclul de viață al managementului de proiect. www.evolutivconsultants.ro 25
 26. 26. Dezvoltăm oamenii din organizații------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cine vă va însoţi pe durata programului?Asigurăm calitatea constantă a intervenţiei prin ariile de pregătire acreditată, dobândite deechipa de traineri şi consultanţi EVOLUTIV: • Certificarea profesională cu recunoaştere internaţională în management de proiect (PMP® - Project Management Professional, Project Management Institute, USA) • Certificare în facilitarea învăţării şi dezvoltării aptitudinale la adulţi • Comunicare şi abilităţi de prezentare • Experienţă managerialăEchipa de formatori şi consultanţi are o experienţă de peste 2500 de zile de training,desfăşurate în mai mult de 100 de companii şi instituţii din administraţia publică, inclusiv celemai mari firme din România, din domenii diverse de activitate: telecomunicaţii, tehnologiainformaţiei, energie, bănci, industrie, construcţii, consultanţă, servicii etc.Coordonatorul echipei de formatori şi consultanţi: Gheorghe (Gogu) Ştefănescu – Trainer, consultant, coachGogu este convins că demersurile organizaţionale sau personale de tip proiect, bine gestionate, suntcheia evoluţiei şi a succesului. Şi crede că în lumea contemporană lucrurile cu adevărat importante serealizează numai prin parteneriate autentice. Din aceste considerente de peste zece ani este implicatactiv în domeniul managementului de proiect promovând şi militând pentru colaborări şi pentruconstituirea de parteneriate lucrative.Gogu este absolvent al Facultăţii Automatică din Universitatea Politehnică Bucureşti, deţine unmasterat în managementul de proiect şi este certificat internaţional (PMP®, ProjectManagement Institute, USA) ca profesionist în managementul proiectelor.Experienţa dobândită în poziţii manageriale din domenii diferite (tehnologia informaţiei, industriapetrochimică, training şi consultanţă) şi pasiunea de a lucra cu oamenii i-au conferit ca principalatribut capacitatea de a transpune conceptele manageriale (percepute ca fiind prea “teoretice” www.evolutivconsultants.ro 26
 27. 27. Dezvoltăm oamenii din organizații-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------datorită utilizării lor excesive în contexte neadecvate) în instrumente de lucru valoroase înlumea reală. Contribuţiile sale au un caracter practic nemijlocit, fie din postura de autor decursuri, articole şi lucrări de specialitate, fie ca trainer (peste 5000 de cursanţi), consultant şicoach, fie ca speaker la evenimentele de management de proiect, sau prin acţiuni devoluntariat şi prin activităţi în cadrul asociaţiilor profesionale.A susţinut programe de training şi consultanţă pentru firme precum: PETROM, ArcelorMittalGalaţi, ORANGE, VODAFONE, ROMTELECOM, SNGN ROMGAZ SA, CODECS, ProspecţiuniSA, ALCATEL, E.ON Moldova, CARPATCEMENT, CJ Bacău, CCIA Bacău, The Red Point Iaşi,Tehnoton, Flamingo Software, Quartz Matrix, Farmexim, ELECTRICA Oltenia, ICEPRONAVGalaţi, RAJAC Iaşi, CJ Iaşi, Electroalfa International Botoşani, ALUM Tulcea, ENERGOMURTargu-Mures, ELSACO Botoşani, RELIANS Iasi, CHIMCOMPLEX SA Borzeşti, CN “ApeleRomane”, FRIESLAND Cluj, Petrocart Piatra Neamţ, Total Gaz Iaşi, PetromService, TMUCBBucureşti, Petroflax Piatra Neamţ, BETA Buzău, Grup ROMET Buzău, VRANCART,AEROTEC, Horvath &Partners, EXIMPROD, HILL International, TUBORG, ENDAVA.În 2010-2011 a susţinut cursul de pregătire pentru certificarea PMP® pentru asociaţiaprofesională PMI România Chapter (www.pmi.ro).Contribuţii:Avizare de specialitate: PMBoK® Guide, 4th edition, ediţia în limba română, 2010Avizare de specialitate: “MZT865- Curs de Management de Proiect”- Ediţia a treia, EdituraCODECS, 2008,Avizare de specialitate: “T883- Managementul operaţiunilor şi proceselor în afaceri”, EdituraCODECS, 2009, The Open University, UKAutor- “Glosarul termenilor de management de proiect”, Editura CODECS, Bucureşti, 2007.Autor – “Managementul de proiect în IMM-uri” – Lucrarea de disertaţie, Şcoala Naţională deStudii Politice şi Administrative, Facultatea de Comunicare şi relaţii publice, Bucureşti, 2006Articole: 16 in Project Management area (2006-2009)Keynote speaker: PM Forum, Bucharest, 2008 – “Profil de manager de proiect”; PM Day (6events 2006-2009). www.evolutivconsultants.ro 27
 28. 28. Dezvoltăm oamenii din organizații-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ReferințeÎncepând cu anul 2011 au beneficiat de programele noastre peste 500 persoane, programele demanagement de proiect având un puternic impact organizațional. Client Program Impact PerioadaArcelor Mittal Galaţi Program de dezvoltare -212 participanti la Aprilie organizaţională în managementul training 2011-iunie proiectelor: training; Microsoft - 14 manageri de 2012 proiect în programul Project; ateliere de lucru pe risc, de coaching închiderea proiectelor, lucru în - 148 lucrări echipă, programarea activităţilor; practice coaching și mentoring pentru - 77 zile de training managerii de proiect.EXIMPROD Buzău Training Management de proiect - 24 participanti Mai-iulie - 6 zile training 2011 - 24 lucrări practiceTUBORG România Training Management de proiect - 42 participanti Mai- - 18 zile training septembrie - 38 lucrări practice 2011PRIMAGRA Suceava Program de dezvoltare în -16 participanţi Martie managementul proiectelor: - 8 zile training 2012- in training management de proiect; -60 ore de derulare consultanţă dezvoltare și consultanţă implementare metodologie de - 24 ore de coaching management de proiect; coachingELSACO Botoșani Program de dezvoltare în -48 participanţi Martie managementul proiectelor: -18 zile training 2012- in training management de proiect; - 26 lucrări practice derulareHOBAS România Training Management de proiect -12 participanţi Iulie 2011 -4 zile trainingROMCARTON Program de dezvoltare în -16 participanţi Mai-iunieBucurești managementul proiectelor: -6 zile training 2012 training management de proiect; - 16 lucrări practice www.evolutivconsultants.ro 28
 29. 29. Dezvoltăm oamenii din organizații------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Client Program Impact PerioadaSOMACO București Program de dezvoltare în -18 participanţi Martie – managementul proiectelor: -6 zile training aprilie training management de proiect; - 18 lucrări practice 2012ELECTROALFA Program de dezvoltare în - 48 participanţi MartieBotoșani managementul proiectelor: -18 zile training 2012- in training management de proiect; - 24 lucrări practice derulareICEPRONAV Galaţi Program de pregătire pentru -24 participanţi Noiembrie certificarea profesională -8 zile training 2012- in internaţională PMP – Project - 10 ore de derulare consultanţă Management Professional, USAENDAVA Iași Program de pregătire pentru -18 participanţi in derulare certificarea profesională internaţională PMP – Project -6 zile training Management Professional, USA www.evolutivconsultants.ro 29

×