Logistikk Nettverk 2 - 2012

963 views

Published on

Logistikk Nettverk 2 - 2012

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
963
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Logistikk Nettverk 2 - 2012

  1. 1. Nr.2 juni 2012 Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel nettverk Utålmodig logistiker … Side 14 Det norske Kabotasje Fra Molde bildet er lovlig til Korea Side 4 Side 10 Side 8
  2. 2. Med Scanias FMS-systemhar du alltid full oversikt over C200 Innholdhvor kjøretøyene dine er... UTGIVER: Schenker AS Postboks 223 Økern, 0510 Oslo www.dbschenker.com/no Telefon: 07500 - Alle Scania ANSVARLIG REDAKTØR: Einar Spurkeland eres jøretøy lev Telefon: 22 72 74 44 k og Mobiltelefon: 971 39 905 med C200 Sender skipsdeler E-post: einar.spurkeland@ nå dbschenker.com tings- TCO -nedlas Trykt på miljøvennlig papir bryter som REDAKSJONSRÅD: Nils-Petter Buer, Anne-Line Ellingsen, til Korea Side 8 ra standard f Odd Hamnøy, Tone Kjeldset, Frigg Mosseros, Einar Spurkeland og Det norske bildet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 fabrikk . Endre Welo ABONNEMENT OG ADRESSERING: På nett. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Laila Olsen Skipsdeler fra Molde til Korea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 E-post: laila.olsen@dbschenker.com Kabotasje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Opplag: 5900 eks. Finn sendingens miljøbelastning . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . . Nattdistribusjon med miljøkrav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Scania Tachograph Services ANNONSESALG: Flisa Trykkeri AS v/ Mia V. Berg Utålmodig logistiker… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Enkel nedlasting og tilgang Telefon: 62 95 50 67 Klimameldingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Mobiltelefon: 99 57 58 49 Tusenkunstner i transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 til fartskriverdata GRAFISK PRODUKSJON Fremtidens yrkessjåfører . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Jørn W. Scholz. E-post: jorn@scholz.no 3600 kofferter tur-retur Værnes… . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Scania Fleet Management TRYKKING: Den effektive lastebilen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Flisa Trykkeri AS Kutter drivstoffkostnadene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Kjør mer kostnadseffektivt -itte akkurat urbant www.flisatrykkeri.no Lastebilen for miljøets skyld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 . . UTGIVELSESPLAN 2012: Nr. Materiellfrist Utgivelse 1 1. mars 20. mars 2 1. juni 20. juni 3 3. september 27. september 4 5. november 6. desember Artikler uttrykker skribentenes mening. Ettertrykk etter avtale med redaktøren. Redaksjonen foretar språklig bearbeidning av innsendte tekster. Vi tar ikke ansvar for ikke bestilt materiell. Manus kan sendes pr e-post. Bladet utgis elektronisk på våre nettsider i tillegg til distribusjon i papirformat. Redaksjonen arbeider etter reglene for god presseskikk. 3600 kofferter Nattdistribusjon tur-retur Værnes . . . side 22 med miljøkrav . . . . . . side 12 . . Schenker AS har en omsetning på 3,7 milliarder kroner (2011), ca. 1300 ansatte og 31 terminaler/kontorer i Norge. DB Schenker har 91.000 ansatte ved 2000 kontorer i 130 land. Konsernet eies av Deutsche Bahn. DB Schenker er et logistikk- og transportselskap, som tilbyr land-, fly- og sjøfrakt. 2 Les mer om produktet på www.scania.no Logistikk Nettverk nr. 2 juni 2012 Logistikk Nettverk nr. 2 juni 2012 3
  3. 3. Innspill Nye Alnabru tidligst i 2022/23 Samferdselsdepartementet desto større flaskehals vil denne begrensningen være i forhold tilDet norske bildet… har igangsatt en ekstern forventet etterspørsel. kvalitetssikring av utbyg- gingsløsning og kostnader For å redusere flaskehalsen Alnabru for utbedring av Alnabru er det viktig å gjennomføre byg- godsterminal. getrinn 1 så raskt som mulig. Utbyg- gingen av Alnabru er nødvendig av Jernbaneverket vurderer at tidligste hensyn til kapasitetsøkning og en byggestart vil være i 2016. Med en mer effektiv terminal samt behov beregnet byggetid for byggetrinn 1 for fornyelse av signalanleggene. på 6-7 år vil ny terminal kunne stå ferdig i 2022/23. Utsettelse av bygging av nytt signal- anlegg representerer en betydelig Alnabruterminalen håndterer i dag risiko for feil og forsinkelser i trafik- cirka 500 000 TEU per år. Utbyg- ken. Bygging av nytt signalanlegg ging av et første byggetrinn vil gi kan maksimalt utsettes til 2019 en kapasitet på cirka 1,1 mill. TEU. for å unngå urimelig høy risiko forBildet av norsk næringsliv, som vi er en del av og lever av, er miljømessige «detaljdiskusjoner» ut Biografien av verdens kanskje største Kostnaden ved dette er cirka 10,4 feil i anleggene. En slik eventuell fra logikken om at så lenge den shippingprofil innenfor container mrd. kr. Det er også vurdert hvordan utsettelse får store konsekvenser ogfragmentert og uklart. Utviklingen går mot et tredelt næringsliv vil medføre at utviklingen med mer overgripende visjonen er klar, ordner skipsfart – Mærsk Mc-Kinney Møller Alnabru eventuelt kan utvidesder oljerelaterte bedrifter og deres leverandører vokser jevnt og resten seg selv! (98) som nylig døde - minner meg videre i flere byggetrinn fram mot gods på bane ytterligere forsinkes.trutt, mens det øvrige næringslivet sliter. samtidig om den fantastiske tekniske en tredobling av kapasiteten (byg- Alnabru er navet i godstrafikken på Oslo vokser raskt utvikling som faktisk har funnet sted getrinn 2 til 4). Dette må skje sam- kombitransport på bane i Norge.1. Oljerelaterte bedrifter (direkte aktører eller underleverandører til Alle vil bo i byene Norge har selvsagt ikke nådd samme innenfor oversjøisk skiping av contai- nere. Dette er også en meget viktig del tidig med at dagens anlegg er i drift. Ved gjennomføring av byggetrinn vil For å kunne oppnå en dobling av Verden urbaniseres, også her i Norge. kaosnivå som for eksempel London, godstransporten på jernbane er det bransjen) forventer seg en vekst på i den produktportefølje vi tilbyr våre kapasiteten i dagens terminal være Samtidig øker konsumet og derved Paris, Roma, Bangkok eller New York. en forutsetning at Alnabrutermina- opp mot 15 prosent i år! kunder. anslagsvis 600 000 TEU per år. Jo også transportbehovet. I storbyene Men Oslo er faktisk en av de raskest len bygges ut.2. Bedrifter utenfor oljeklyngen som lenger man utsetter utbyggingen, kjemper alle om landarealer. Gods- voksende hovedsteder i hele verden. vokser jevnt og trutt uten de store Over tid kommer problemene også her, • 1.generasjons containerskip som transporter taper mot andre interesser. problemer. og med enda større kraft. kom i 1956 var 160 meter lang og Flere norske byer har f. eks. innført3. Bedrifter som virkelig sliter med å hadde en kapasitet på 58 TEU. stramme tidsluker for når distribu- • Neste vesentlige kapasitetsøkende overleve på kort sikt, hvorav flere sjonsbiler kan levere varer til butikker, Det minner meg på skiftende regjering- lokale ankerbedrifter er lagt ned ers skyldplassering av tidligere regjer- bølge kom i 1981 hvor et typisk con- etc. Dette fører til dyrere logistikk enn tainerskip var 287 meter lang (127 eller gått i konkurs i fjor og i år. nødvendig. ingers mangeårige unnlatelser i forhold til opprustning av vei- og jernbane- meter lengre enn første generasjon)Det internasjonale økonomiske klima infrastruktur. Konklusjonen er alltid at og med en kapasitet på 3045 TEU. Lokale bystyretiltak er som regel ikke • Siste generasjon som kommer i 2013skaper fortsatt usikkerhet. Internas- godt fundamentert for miljø og logis- det vil ta ytterligere 30 år før vi er i taktjonale aksjebørser er på nytt inne i en vil ha en lengde på 400 meter (kun tikk. Dette skyldes jo også politikernes med landets nasjonale transportplan-problematisk syklus. Oslo Børs klarer ytterligere 113 meter lengre enn manglende logistikkompetanse, som messige ambisjoner.seg bedre grunnet det store innslag av foregående generasjon), men med en uten kursendring ubønnhørlig vil føre kapasitet på 18000 TEU!oljerelaterte bedrifter. til: Norge liker å se seg selv som et land hvor vi på de fleste områder klarer Dette har kommet til nytte for alle bed-Nytenking må til • Kraftig økte priser for godstrans- oss bedre enn andre. Dersom vi også i fremtiden skal kunne se slik på oss rifter i oversjøisk handel eller importTypiske logistikkområder som våre porter til bykjerner, som fører til gode gjennom lavere transportkost-skandinaviske naboland Sverige og med seg store ulemper for både selv, også innenfor området logistikk nader. Sjøveien er også en miljøvinner og miljø i en bredere forstand, kreves etDanmark er opptatt av og faktisk på næringsliv og sluttforbruker, som til uavhengig av politisk påvirkningskraft mer politisk helhetssyn uavhengig avregjeringsnivå, er hvordan vi kan syvende og sist må betale regningen. (eller manglende sådan)! partifarge. Ellers risikerer vi enda flereutvikle mer miljøvennlig logistikk. • Dårlig lastutnyttelse av distribu- runder med festtaler, som etter hvert sjonsbiler, som må dekke store Jeg ønsker alle våre kunder en fantastisk stivner i sin egen bremsevæske!Vi trenger tiltak for utvikling av bykjerneområder innenfor smale tids- sommer og ferie.miljømessig holdbar logistikk i en luker, og hvor det ikke gis rom for åbredere forstand. fylle bilene maksimalt med gods. Sjøveien med stille Jeg gleder meg også til å få den fantas- Dette fordi det uansett ikke vil gis tid revolusjon tiske stimulans og de gode impulserKunne f.eks. konkurrerende selskaper for å distribuere alt på samme rute. Schenker i Norge er gjennom våre det gir meg ved å få treffe noen av deregå sammen for å oppnå lønnsomme • Økte miljøutslipp i stedet for å realise- norske kunder en stor kjøper av utover høsten på våre kundetreff.men samtidig mer miljømessig hold- re målene om å redusere utslippene. sjøfraktkapasitet på oversjøiskebare transporter? Idag er det klare transportoppdrag til og fra Norge, slik Sommerhilsenbegrensninger for en slik tankegang i Det er kanskje ikke uten grunn at våre som Schenker også globalt er en avforhold til konkurranselovgivningen. skandinaviske naboland på regjerings- de absolutt største aktører og med de nivå stadig debatterer uttrykket «City fordeler det gir våre kunder i Norge ogJeg mener derfor denne bør delvis logistikk». Stortinget har så langt over hele verdenen.revideres. ikke følt et behov for å gå inn i slike Michael Holmstrøm CEO4 Logistikk Nettverk nr. 2 juni 2012 Logistikk Nettverk nr. 2 juni 2012 5
  4. 4. På nett Streiken på Ofotbanen Mens Ofotbanen var rammet Dette skapte store utfordringer for hektiske streikeperioden sørget for at av streik blant togledere på alle involverte mannskaper hos kundene stort sett fikk fremført sine Schenker og våre underleverandører varer. Rett nok ble det forsinkelser Ofotbanen laget Schenker på bilfremføring, løfting av containere som nevnt på grunn av grensepas- AS en kriseløsning med tog- og semihengere av og på toget samt seringer, men også som følge av nye fremføring mellom Alnabru altfor korte åpningstider ved Bjørn- utfordringer ved omlasting i Kiruna. og Kiruna. Mellom Kiruna og fjell Tollstasjon. Til tross for at godset Narvik/Tromsø satt vi opp var jernbanegods måtte vi nå behandle Vi har under streiken fått demonstrert hver container/tralle som bilfrem- at infrastrukturen for jernbanegods bilfremføring. er for dårlig og organiseringen av føring, og da med et strengere regime for grensepassing. det materiell som finnes er ikke god nok. Blant annet er det mangel på Når 20-30 vogntog skal over grensen løftekapasitet og omlastingsplasser en sen kveldstime før tollstasjonen med lange nok spor. Det fører til at de stenger kl. 23:00 blir det hektisk. aktører som disponerer løfteutstyr Heldigvis var noen tollbetjenter vegrer seg for å hjelpe andre som fleksible og jobbet noe overtid, men trenger det i en gitt situasjon. Det historien viser at tollstasjonene er viser seg også at kommunikasjonen med enkeltpersoner blir viktig fordi Med lidenskap for toll ikke tilpasset næringslivets behov for grensepassering. For eksportnæringer systemet ikke er forberedt eller har Hos KGH bygger vi bro mellom ditt som fiskeeksportører o.a. er dette rutiner for kriseopplegg. foretak og det eksisterende regelverket katastrofalt og kan føre til at norsk fisk kommer for sent til markedene. Vi tror tiden er overmoden for en gjen- som regulerer internasjonal handel. Vi nomgang av driftsopplegg, krisebered- På samme måte må ferske matvarer har en lidenskap for toll, og ser frem til nordover kunne passere grensen skap, rutiner, etc. Driftsavbrudd vil å hjelpe deg til en bedre håndtering av uhindret hele døgnet. skje i fremtiden som følge av mange dine tollprosesser. forhold. Det er ikke bare streiker, men Vi kan ikke vente med grensepassering like gjerne uhell, naturkrefter, etc. Da Unik produktportefølje trenger man en robust organisasjon Vi tilbyr både standardiserte og kundetilpassede til kontoret åpner neste morgen kl. 08:00. I helgene er det enda verre. som kan håndtere kriser og få frem løsninger for alle dine behov. Vi har tatt dette opp med politikere godset på en god måte for alle parter. Tollkompetanse på Stortinget og har fått gehør for at Det har vi ikke i dag. Infrastrukturen Vi har mer enn 40 års erfaring innen tollarbeid. Tollvesenet må endre åpningstidene. med tilhørende materiell må bli I dag er vi mer enn 500 engasjerte medarbeidere I en global verden kan vi ikke stenge uavhengig av operatørene og tilbys over hele Europa som er klare til å hjelpe deg. butikken etter gammeldagse byrå- alle aktører etter samme betingelser. kratiske ordninger. Uten dugnadsinnsatsen til våre Geografisk tilstedeværelse ansatte og mange av våre samar- Vi er etablert i 7 europeiske land med et Vi forventer at myndighetene endrer beidspartnere ville vi fått enda flere omfattende nettverk og vi fortsetter vår dette regimet og sørger for at viktige utfordringer å håndtere. Takk til alle ekspansjon både innenfor og utenfor Europas grenser. tollstasjoner er åpen, slik at nærings- for innsatsen! livet ikke taper markedskampen fordi Einar Spurkeland varene står fast på grensen til Sverige. Vi er tross disse forholdene meget stolte over våre egne ansatte og mange samarbeidspartnere som under den YOUR INDEPENDENT PARTNER FOR CUSTOMS COMPLIANCEAUSTRIA BELGIUM DENMARK GERMANY NETHERLANDS NORWAY SWEDEN www.kghcustoms.comLogistikmagasinet_KGH_185mm_130mm_May28_12_CS.indd 1 5/28/2012 3:36:06 PM6 Logistikk Nettverk nr. 2 juni 2012 Logistikk Nettverk nr. 2 juni 2012 7
  5. 5. Prosjektfrakt: Arnfinn Husøy, Sales Manager Norway Korean Air, Roar Hansen og Ståle F. Hansen fra Schenker AS er glad for at første etappe på skipsdelenes ferd mot Korea gikk bra.Skipsdeler fra M olde til KoreaTenk deg at et rederi som lager Prosjektavdelingen i Schenker AS er svaret. Avd. leder Ståle Folkvord skipsverftet i Korea som passet på at vi gjorde vår del av jobben. De fortalte Schenker Korea Brunvoll AS, har utviklet egne reduksjonsgirforsyningsskip til olje- og samt hovedpropeller for fremdrift. Hansen og Roar Hansen brukte sitt at årsaken til at de kjøper skipsdeler i Hvordan fikk dere dette oppdraget? verdensledende Produktene brukes innen offshorefar-gassindustrien bestiller et skip nettverk av transportører for å løse Molde er at Brunvoll AS er best i ver- -Schenker Korea kontaktet oss med Norsk maritim industri er ver- spørsmål om vi kunne løse dette tøyer, brønnbåter, kystvaktfartøy, etc.i Korea, mens viktige skips- oppgaven. Sjåfør Stian Hoem (23) fra den når det gjelder kvalitet og samtidig densledende og Brunvoll AS er ledende oppdraget. Vi sjekket da først hvordan innen thrusterteknologi – dvs. motor Selskapene har felles agenter og satserdeler kommer fra Brunvoll Gjendem Transport i Molde hentet er de konkurransedyktig på pris. Brunvoll normalt ordner sine send- nå på felles markedsaktiviteter ogi Molde. Hvordan skal de få godset og leverte det på Gardermoen for større skip. Denne gangen dreide inger. Gjendem kom raskt på banen det seg om skipsdeler der girboksen leverer hele pakkeløsninger. Brødrenefraktet skipsdelene til verftet i Cargo. Her overtok Korean Air lasten og fraktet det hele til Korea. Delene Superlogistikk og kunne tilby frakt til Gardermoen er montert på skipet. Brunvoll AS i Brunvoll Motorfabrikk ble stiftet i 1912Korea? brukes til båter ved Sungdong verftet Hvorfor velger dere fly i dette tilfellet? på en meget profesjonell måte. Vi la Molde er leverandør av thrustersystem og flyttet til Molde i 1918. Brunvoll AS -Frakt med båt tar for lang tid, sier vekt på at vi ønsket å videreføre dette til skip over hele verden. Bedriften har har levert 4800 thrusters til flere enn i Korea, et av verdens fremste verft Ståle F. Hansen. Dette er nærmest samarbeidet. Korean Air hadde også produsert 7000 thrustersystem til 2800 fartøyer. innen skipskonstruksjon, og er en av en hasteordre som koreanerne må ha gode forbindelser med Schenker Korea alle typer skip. Selskapet har inngått Schenker Koreas største kunder. utført innenfor en bestemt tidsramme. og verftet i Korea, så dermed kunne vi samarbeid med Finnøy Gir & Propeller Tekst & foto: Einar Spurkeland Flere og flere linjerederier har også lage en komplett rute for hele sendin- -Når et slikt oppdrag skal løses er det mange involverte. I dette tilfellet måtte unngått Busan i Korea hvor verftet er gen, sier Ståle F. Hansen. På rekordtid vi ha to mobilkraner tilstede for å snu lokalisert. Det er derfor få ankomster kunne vi stille opp komplett team på godset ved lossing. Dette er kostnad- og avganger å velge mellom, noe som med kompetanse på alle oppgaver som er som avsender må dekke da det er en øker presset på Busan som havn – og oppdraget førte med seg. Dette ble også operasjon før godet er lastet ombord i spesielt større utstyr er vanskelig å få avgjørende for kunden da han valgte flyet. Men det er vi som ordner dette på ned dit. Prosjektavdelingen har ansvar vår løsning på sitt oppdrag. vegne av Brunvoll, sier Ståle F. Hansen. for flere slike kompliserte bookinger i sommer. Sungdong De to sendingene her er på totalt 82 tonn. Den første sendingen på 20 tonn. Hvordan er arbeidsfordelingen? med hele veien Korean Air frakter fisk ut tre ganger -Brunvoll selger alle sine systemer FOB Sungdong var veldig opptatt av å i uken fra Gardermoen. På onsdager norsk havn. De dekker selv transporten kvalitetssikre sendingen i alle ledd og har de noe ledig kapasitet. Derfor har til Gardermoen/Oslo. Gjennom mange kom til Norge for å følge skipsdelene vi plassert alle våre 82 tonn over fire år har Brunvoll benyttet seg av den fra Molde til de var vel ombord i flyet. avganger i mai og juni. lokale transportøren Gjendem Trans- Mr. Lee, General Manager for Sung- port, som har bygget seg opp som en dong Verftet, kommenterte etterpå spesialleverandør for Brunvoll med all at det ikke kan finnes en sikrere måte Flyfraktbrev kompetanse som kreves for slike opp- å sende godset på enn gjennom oss. -Godset krever ikke annen dokumen- drag. Vår jobb var å lage ruteopplegget Schenker Korea var også med til Norge Mr. Heung General Manager Norway i Korean Air tasjon enn vanlige flyfraktbrev, sier i samarbeid med alle involverte, slik at og besøkte Brunvoll sammen med vår sjekker at godset er riktig plassert på flypallene. Roar Hansen. Operasjonen ble hele alle er omforent med hver eneste detalj, selger for MPS løsninger Lars Morten Her kreves millimeternøyaktighet. tiden fulgt av representantene fra sier Ståle F. Hansen. Wathne.8 Logistikk Nettverk nr. 2 juni 2012 Logistikk Nettverk nr. 2 juni 2012 9
  6. 6. Prosjektlogistikk MiljøKabotasje er lovligI den senere tid har Schenker år. Selskapet må da være registrert i kabotasje i Norge. For det andre måfått enkelte forespørsler om avgiftsmanntallet. kabotasje ikke utføres systematisk eller kontinuerlig. Dette innebærer athvordan vi tolker og følger Norske transportører har tilsvarende kabotasjetransporten skal ha en til-kabotasjereglene i transport. anledning til å utføre kabotasje i feldig karakter og at den ikke utføres samtlige EØS-land. En norsk bil kan regelmessig. Finn sendingensTolker reglene strengt. ta kabotasjeoppdrag innen EU/EØS-I et brev til leverandørene våre rede- området og redusere tomkjøringen. Krav til leverandørenegjør vi også for vår praksis. I utgangs- I våre Leverandøravtaler presiserespunktet er kabotasje lovlig, men Streng kontroll det at underleverandører skal følgereglene er strenge og til dels uklare. miljøbelastning Statens vegvesen kontrollerer at lover og regler for veitransport i NorgeFor oss er bare 0,25 prosent av årlige regelverket blir fulgt. Kontrollørene samt Arbeidsmiljøloven. Schenkerkjøp av transportkapasitet til Schenk- sjekker blant annet følgende: førerkort, skal i samarbeid med den enkelteer AS kabotasjeturer. Følgelig er dette vognkort, løyve, fraktdokumenter, sjåfør og leverandør legge forholdenehelt marginalt hos oss. CMR, lastelister, etc. CMR viser siste til rette for at de enkelte oppdrag kan inngående transport til Norge med utføres innenfor gjeldende lover ogFor å sikre rett tolkning har vi derfor tid, sted og last. Sjåfører sjekkes også regler, herunder bestemmelsene omtatt kontakt med vår bransjeorganisa- for kjøre- og hviletid. Kabotasjeturen kjøre- og hviletid, lov om Veitransport DB Schenker miljøkalkulator Kunder kan gå inn på Min side og ta ut Utslippene vi måler i dagsjon LTL (Logistikk- og Transport- sjekkes særskilt med hensyn til frakt- og Arbeidsmiljøloven bestemmelser statistikk for sine sendinger som viserindustriens Landsforening i NHO), gjør det mulig å beregne er følgende: brev, gods- og lastelister samt selve om total arbeidstid. Vi ønsker å mot- konkrete utslipp pr. sending, relasjonSamferdselsdepartementet og Statens arbeide sosial dumping og forutsetter miljø-utslipp for den enkelte eller totalt for hele transporten. CO2: Karbondioksid. For- godset. Kabotasjekontrollene er altsåvegvesen. en del av brukskontrollen der kon- at våre underleverandører arbeider innen- sending mellom ulike bruk av 1 liter diesel trolløren sjekker dokumentene som for gjeldende lover og regler i Norge. destinasjoner. -Vi er i dag i startgropen på videre- tilsvarer 2,6 kg CO2.Lovlig kabotasje følger med bilen. utvikling av miljøkalkulatoren og NOx: NitrogenoksiderTransportører som har fellesskapstil- Og internasjonale skal knytte oss opp til Sintefs bereg- CO: Karbonmonoksid ningsmodell for miljøutslipp. Det villatelse, og som har hatt med og levertinternasjonal last i et EØS-land, kan Yrkestransportloven sier at kun den som har forretningssted i Norge kan partnere sikre oss mer presise oppdaterte tall i SO2: Svoveldioksid Vi har informert våre internasjonaleutføre kabotasje med samme kjøretøy utføre transport av personer eller gods vår miljøkalkulator enn i dag, sier di- partnere og leverandører om kabotasje- Partikler: Svevestøvsom ble brukt for den internasjonale mot vederlag mellom steder i Norge, rektør Produksjon og utvikling Johan reglene og at Schenker AS krever attransporten inn i landet. Det kan men gjennom EØS-avtalen har Norge Haavardtun. lover og regler skal følges. Største- Gjennomsnittstall for utnyttelses-utføres maksimalt 3 kabotasjeturer godtatt transportørers adgang til å delen av importen til Norge kommeretter den internasjonale transporten utføre innenlands godstransport på -Vi skal ta i bruk en ny beregningsmod- grad må også utarbeides og det må på biler som våre partnere (Schenker avgjøres hvor detaljert disse talleneinn i landet. Lossing etter den siste vei i en medlemsstat der de ikke er i andre land) laster til Norge. Disse ell for utslippene, men vil benyttekabotasjeturen skal finne sted innen hjemmehørende, herunder inter- gjennomsnittstall for utnyttelsesgrad skal være med hensyn til utnyttelses- bilene returnerer vi. Noen av disse grad pr. biltype/container/strekning.7 dager etter at den internasjonale nasjonal person- og godstransport, bilene benyttes til tilfeldige oppdrag og biltype slik som vi gjør i miljøkalku-lasten ble levert. Kabotasjeturen kan samt kabotasje. latoren i dag, fortsetter Haavardtun. Kvalitetssikring av postnummerregis- før eksportlasting.ikke begynne før bilen er helt tom for Prosjektet Grønn godstransport gir ter hører også med.internasjonalt gods. En kabotasjetur Transportører med fellesskapstil- Kabotasjeoppdragene hos oss er aldri andre miljøtall enn det vår gamleregnes per fraktbrev og bilen kan latelse har rett til midlertidig å utføre planlagt på forhånd og erstatter ikke miljøkalkulator gir. Det betyr at vi vil Våre beregninger i dag, som kundeneforeta 3 turer innenfor 7 dager fra kabotasje i en annen medlemsstat. faste linjebiler i Norge. Det er kun ekstra- få nye verdier for HC (hydrokarboner, kan hente fra Min side, tilfredss-bilen er tom for internasjonalt gods, Hva som ligger i begrepet midlertidig biler avhengig av godsmengdene til uforbrent drivstoff), energiforbruk og tiller kravene til miljøregnskap hosdog maksimalt 1-2 måneder av gangen. kabotasje har vært tolket ulikt i de og fra ulike destinasjoner i Norge. Vi drivstofforbruk, mens SO2 fases ut. kundene. Kundene kan dermed se hvaKabotasje må ikke bli en permanent ulike EØS-statene. I Norge er ikke kontrollerer turer som kan betegnes Når vi har gjort endringer i datamodel- slags miljøutslipp deres sendingereller løpende aktivitet. Kabotas- tolkingen av dette at tidsaspektet som kabotasjeturer for å sikre at en ler, eksisterende rapporter og presen- har. Schenker arbeider med mangejeregelverket gjelder ikke for kombin- alene er avgjørende i vurderingen av bil ikke får utføre flere turer enn det tasjoner for å vise nye miljøtall og har logistikkløsninger der man kan re-ert transport. En utenlandsk trekker om kabotasjetransporten er lovlig. For regelverket tilsier. Vi kan likevel ikke fjernet gamle data vil løsningen være dusere utslippene, eksempelvis brukkan kontinuerlig trekke enheter fra det første er det et vilkår at kabotasje hefte for det transportøren gjør etter klar på kundenes Min side. av jernbane, modulvogntog, sjøfrakt,havn til tog/terminal og innen 150 utføres i forbindelse med en internas- at oppdrag er avsluttet hos oss. intermodale løsninger, etc.km fra havn. Avgiftsplikten i Norge jonal transport, dvs. at transportøren For biltype vil vi bruke Euro klasse 4(moms) for kabotasje inntrer når man må ha en grensekryssende transport Av Einar Spurkeland som er snitt ut fra leverandør-/bilreg- Av Einar Spurkelandhar tjent mer enn NOK 50.000 per inn i Norge hvis han ønsker å utføre isteret vårt.10 Logistikk Nettverk nr. 2 juni 2012 Logistikk Nettverk nr. 2 juni 2012 11
  7. 7. MiljølogistikkElektroskandia:Nattdistribusjonmed miljøkrav Arild Brennholm (foran), Kristian Richstad (til høyre) og Thor Svendsen er veldig godt fornøyd med det nye distribusjonsopplegget. Elektrogrossisten Elektroskandia positivt at vi på denne måten kan bidra til opplegg rundt innhenting, terminalbe- usikker på hvor mange som egentlig harMiljø i fokus Norge AS har de siste 2-3 årene, mindre utslipp av skadelige avgasser. handling og den videre distribusjonen sammen med sine folk. Vi på vår side har prøvd det. Det er vel lett å fortsette med egne ruter og forutsigbar rutekostnad. Over natt-Elektroskandia er videre sertifis- i samarbeid med Schenker AS, laget et åpent miljøkonsept for Men, når dere inviterer andre vareeiere og kanskje konkurrenter med på dette strømlinjeformet produksjonen slik at vi kan tilby kundene sen bestilling og lever- Vi forstår jo at det kan være trygt, men for oss mener vi det er mer å hente på et leveringert etter ISO 9001: 2008. Kval-itetssertifikatet har bedriften hatt nattdistribusjon. Elektroskandia via Schenker gir ikke det økt risiko for at ing før kl. 07:00 neste dag. dynamisk opplegg som gjør at vi raskt • Ordre effektueres samme dagsiden 1996. Sertifikatet er et be- tilbyr over 44.000 produkter til konkurrentene også høster fordeler av den kan endre transportopplegget og til even- og leveres neste dag. sine kunder. gode ideen? Når bestiller kundene varene? tuelle endringer i adferd. Samlasterne • Utlevering natt eller tidlig mor-vis på effektive og sikre prosesser -Jeg tror ikke vi kan tenke slik. Vi må ta -50 prosent bestiller mellom kl. 13:00- har jo også mange konkurrenter for flere gen over hele Norge.og gjennomarbeidede rutiner. -Mens vi tidligere hadde 7 forskjellige ansvar og bidra til lavere utslipp. Samti- 16:00. Kunder på Østlandet kan dog fak- bransjer som kjører sammen på dagtid, • Differensierte ordrefrister ogBedriften har kontinuerlige målin- transportører med faste ruter har vi dig gir dette betydelige fordeler for alle tisk bestille helt frem til kl. 18:00. Alle så vi ser ikke helt hvorfor det skal være leveringstider per region.ger av varetilgjengelighet og lev- nå lagt hele vår nattdistribusjon hos som deltar i opplegget. Vi er markedsled- sammen har de varene før 07:00 neste annerledes når distribusjonen skjer på • Vanlig ordrefrist er kl. 16:00 (kl.eringsdyktighet. Samtidig stilles Schenker AS, sier logistikksjef Kristian er med 24 prosent av markedet på rundt dag. Det er en fremføringskvalitet de natten. Med de usikre tidene vi opplever 17:00 for varer til Østfold, Vest-kvalitetskrav til leverandører hvor Richstad og distribusjonsdirektør Arild 10 milliarder kroner årlig i vår sektor. Da fleste vil misunne oss. Her er vi egentlig nå er jo dette fornuftig for oss. fold og nedre del av Buskerud).det inngår løpende målinger og Brennholm hos Elektroskandia. føler vi også et ansvar for å ta hensyn til litt bortskjemt. Vi har tillatt kundene sen • I Oslo kan varer bestilles til kl.overvåkning av leverandørene. miljøet. bestilling og da må vi ha en leverandør Hvordan ser markedet ut for dere? 18:00 med levering neste dag. som kan ta denne utfordringen. Det -Vi skulle nok ønsket at boligbyggingen • De fleste stedene sør for Nor-Elektroskandia er sertifisert etter Over til dynamiske ruter Men, er ikke dette vel mye skryt og ikke har Schenker gjort på alle måter. Det er hadde skutt fart. Nå er den i en bølgedal, dland får varene levert dagenISO 14001: 2004, og har hatt Var det vanskelig å legge om så veldig forskjellig fra det dere har gjort nok andre som også kan tilby nattdis- noe som gjør at vi ikke får den vekstfar- etter bestilling.miljøsertifikatet siden 1999. distribusjonen? tidligere? tribusjon, men Schenker sin løsning er ten vi kunne hatt. Likevel vokser vårt • I Nordland eller fylkene lengerBedriften måler strømsparing- -Vi hadde tidligere faste ruter med -Nei, dette er fremtidsrettet logistikk der komplett og gjør det enkelt for oss å følge øvrige marked med rundt 3 prosent årlig, nord er det 1-2 dager ekstra.stiltak, papirforbruk og sorterer faste transportører. Disse kjørte rutene vi samlaster med andre vareeiere og dis- opp våre sendinger. Vi har over 3.500 så vi har ingen grunn til å klage. Våre • Distribusjon fra Bodø og Tromsøavfall til gjenbruk. Elektroskandia uavhengig av godsmengdene. Det ga oss tribuerer varene på natten når folk sover. sendinger hver måned med Schenker, så kunder finner du i mange bransjer, men til Nord-Norge kan gi kortereer medlem av Renas, Elretur og forutsigbare kostnader, som har vært Ikke belaster vi veinettet i rushtiden, og her går det en jevn strøm av varer hver installasjon, innkjøpslag for elektrikere, leveringstid.Grønt Punkt. gunstig i vekstperioden vi har lagt bak fordi våre biler kan kjøre med jevn fart natt hele uken. E-verk, etc. er jo større kundegrupper. oss. Nå har vi en leverandør som ønsker og arbeide under gunstige forhold bidrar å fylle bilene maksimalt og gjerne med vi ytterligere til mindre miljøskadelige Hvordan følger dere opp avtalen? Hva med fremtiden? varer fra andre kunder. Det er jo en stor utslipp. -Vi har jevnlige møter der vi går gjennom -Vi ser lyst på fremtiden, selv om vi også endring for oss og med varierende priser kvalitetsrapporter og eventuelle avvik. har visse utfordringer. Her på Alfaset avhengig av godsmengdene våre. Sikkerheten viktig Dette er jo viktig for å skape forbedringer. I en slik prosess blir man aldri helt ferdig. har vi rett nok bare en leieavtale frem til 2017, men er videre sikret med opsjoner. Angrer dere i dag? Hva er viktig å passe på med et slikt opplegg? Det er alltid noe som kan gjøres bedre Videre har vi investert i Autostore, som -Nei, selvfølgelig ikke. Vi ønsket å flytte neste gang. har medført at vi frigjør mye lagerplass, kostnadene våre slik at vi fikk mer vari- -Sikkerheten kan aldri bli god nok. Her føler vi at Schenker gjennom vår kontakt- samt at muligheten for ytterligere vekst able og mindre faste kostnader. I ettertid kan vi si at dette kanskje var noe av det person Thor Svendsen gjør en fantastisk Enig om samlasting er mulig ved denne løsningen. smarteste vi har gjort med logistikken jobb. Vi har et strengt regime med nøkler, Er bransjen enig om samlasting? Eller er vår. Ved at flere vareeiere deler på den tillatelser, etc. og en siling av sjåførene. dette et soloutspill fra dere? Tekst og foto: Einar Spurkeland samme bilen eller containeren får vi Thor setter sin ære i at vi skal ha den -Vi registrerer jo at flere av våre konkur- også en miljøgevinst. Vi er en transport- beste kvaliteten på dette opplegget. Det renter prater mye om å benytte åpen intensiv virksomhet, så for oss er det jo har vi også fått. Han har vel også etter det samlasting for nattdistribusjon, men vi er vi forstår laget et veldig gjennomarbeidet12 Logistikk Nettverk nr. 2 juni 2012 Logistikk Nettverk nr. 2 juni 2012 13
  8. 8. ProfilenDirektør Air and Ocean Bjørn-Erik Moen:-Må være utålmodig for å se mulighetene -Når det en gang i mellom skjer at vi Tilsvarende har vi på flysiden betydelige i Essen. På mange måter blir dette å nomført mange prosjekter hvor vi har ikke kan levere den optimale løsningen utfordringer når vi skal velge flyselska- koordinere arbeidet og sørge for at vi lykkes med å jobbe på tvers av landene. Bjørn-Erik Moen kunden ønsker, så føler jeg smerte og per og avganger. Men, fordi vi kjøper besvarer tendere og andre forespørsler Vi har flyttet maskiner fra Norge og ut skuffelse, fortsetter Moen. Det skal bare store kapasiteter på vegne av mange på en profesjonell måte. Jeg blir på av landet. Vi har hentet kompliserte Født: 18. juli 1945 ikke skje. kunder, kan vi bruke vår markedskraft mange måter også kundens advokat godstyper fra utlandet ved hjelp av net- til å få bedre avtaler enn hver enkelt innad i selskapet. Dette er et så omfat- tverket. Jeg tror vi bare har sett begyn- Utdanning: Økonomisk Direktør Air and Ocean Bjørn-Erik kunde kan oppnå på egen hånd. Disse tende arbeid at selskapet nå får en egen nelsen på de enorme mulighetene som gymnas Moen (67) runder av en imponerende fordelene er jo det våre kunder kan høste produktansvarlig for Air og en egen ligger i vårt nettverk med over 2000 yrkeskarriere 31. juli 2012, men kaster av i neste omgang. De senere årene har ansvarlig for Ocean. Jeg tror med den kontorer over hele verden. Arbeidserfaring: ikke inn årene helt. Han vil engasjeres vi også fått en egen prosjektorganisasjon veksten vi har fått i Norge de siste 10 Tollpost (1965-67) på konsulentbasis hos Schenker AS, som kan håndtere store sendinger samt årene, så er dette fornuftig. Vi har også Hva slags logistikkmedarbeidere trenger Oslo Havnelager (1967-69) blant annet for å bistå den nye ledelsen sendinger som krever ekstra oppmerk- fått en egen ansvarlig for prosjekter. Det bransjen fremover? Eltrade AS (1969-70) for fly og sjø. somhet. Det kan være skipsdeler, store betyr at kundene har et større apparat -Jeg mener vi trenger spesialister, men Skandinavisk Bilspedtion (1970-82) maskinutrustninger, fabrikker, utstyr til hos oss som kan bistå med alle typer også allroundere, som kan gå inn i ulike Autotransit (1982-87) -Jeg blir ikke kastet ut, men dåpsat- olje- og gassindustrien med alle under- saker innenfor de ulike fagområdene. typer prosjekter. Kall det gjerne prob- Kjørsvåg Spedisjon (1987-88) testen lyver jo ikke. Den forteller at jeg leverandører, etc. Vi er nå i stand til å lemløsere eller logistikkarkitekter som Linjegods (1989-94) nå egentlig er pensjonist og fortjener vel håndtere nærmest hva som helst hvor Hvor er Air and Ocean i 2015? kan se hvordan man bygger opp en effek- Scansped(Schenker (1994-06) litt roligere dager etter mange år med som helst innenfor mange næringer. -Jeg er overbevist om at Schenker vil tiv logistikk. Fremtiden er jo slik at de Schenker AS (2006-) 12-14 timers arbeidsdager. styrke posisjonen både på sjø og fly. Alle varene vi bruker i Norge blir produsert i Hva slags bakgrunn har du hatt for trender i markedet tyder på det, men vi utlandet. Varene skal fraktes til Norge, Interesser: Reiser – besøkte Hva er ditt råd til de som nå overtar jobben din? vil neppe få noe gratis og må skjerpe oss gjerne til et lager, og distribueres ut på Cuba i påsken Air & Ocean i Schenker? -Jeg er nok en utdøende art og kom inn hver eneste dag. Jeg er også veldig opti- en bestemt dag til butikker, elektrikere, -Jeg tror nok de må finne sin egen vei, i bransjen rett fra førstegangstjenesten mistisk på vegne av prosjektavdelingen, rørleggere og andre som bruker varene. Musikk: Lytter til det meste, men det gjelder å gripe mulighetene i militæret i 1965 og lærte meg faget som har store muligheter innenfor lev- Kanskje skal varene kontrolleres ved men skrur opp lyden med Bruce og se nye områder der vi kan engasjere via beinhard jobbing. Jeg forstod at jeg erandørindustrien til olje og gass. Denne ankomst, sorteres og pakkes på nytt. Da Springsteen eller Willie Nelson oss. Samtidig gjelder det å sette krav kunne greie en del om jeg i løpet av noen satsingen har vi også fått anerkjennelse må vi kunne alt om spedisjon, toll, rater, til oss selv ved å spørre kundene hva vi år kunne bli en god allrounder. Det tok for hos konsernet i Essen, som vil bidra osv. Hva gjør vi om mottakeren avbes- Radio: NRK P1 er best i bilen kan hjelpe de med. Bare gjennom tett meg 6 år ved siden av skole på kveldstid. med ressurser for at vi ytterligere skal tiller mens varene er under transport. dialog med kundene om de behov som Blant annet tok jeg økonomisk gym- styrke vår posisjon. Dette er en inter- Fra Kina til Norge kan varene være Praktisk anlagt: Gjør alt skal løses vil vi over tid lykkes med å nas ett år på kvelden og jobbet full tid nasjonal bransje der vi må være tilstede under transport i over 40 dager. Kanskje praktisk arbeid unntatt rørlegger beholde vår sterke posisjon og kanskje på dagtid. Faktisk var Tollpost, som i og ha tett dialog med andre selskaper i er det 60 dager fra bestilling til levering. og elektriker ytterligere styrke denne. Hele organisas- dag er en stor konkurrent til Schenker, konsernet. Min spådom er at innen 2015 I tillegg trenger vi gode kremmere som-Jeg har aldri sagt nei til et jonen vår må gjennomsyres av kunde- min første arbeidsplass etter militær- vil Schenker ta et kraftig jafs av både fly- kan finne lønnsomhet i fraktoppdra- På jobben: Tar på kjeledressentransportoppdrag. Det er et fokus. Vi er ingenting uten kundene. På tjenesten. og sjømarkedet. gene. Det er ikke lett med de marginene når det er nødvendig, habilviktig prinsipp for meg at samme måte kan vi si at selskapet er helt vi opererer med. truckførervi alltid skal løse kundens avhengig av de ansatte. Vi må ta vare på Hvor gikk ferden videre? Vil dette kreve mer av oss enn i dag? Friluft: Har hytte i Nord-Trøn-behov. Du må være litt utål- de ansatte og sikre at de løser kundenes -Jeg jobbet de første årene i flere -Enhver utvikling krever videreut- Hvordan blir dagen din etter ferien? behov. selskaper for å få så bred erfaring vikling og nye arbeidsoppgaver. Jeg -Det blir rart å avslutte mitt lange delag og i Aremarkmodig for å se mulighetene, som mulig. Blant annet fikk jeg lære registrerer at stadig flere bransjer arbeidsforhold, men jeg gleder med til åsier Bjørn-Erik Moen. Er ikke det lettere sagt enn gjort? mye om spedisjon, fortolling, import, forventer at vi kan yte service døgnet bla om et nytt kapittel og bli konsulent. Jeger: Har lang erfaring fra jakt -Det er selvfølgelig vanskelig å være eksport, frilager, tollager, etc. hos Oslo rundt 7 dager i uken året rundt. Det gjør I første omgang for Schenker. Jeg har på elg og hjort, men har planer tankeleser, men min erfaring er at ved å Havnelager. Videre prøvde jeg meg som at både vi og våre underleverandører må etablert et enkeltmannsforetak og kan om å begynne med fuglejakt lytte til kundene og utforske de ut- bilmegler på utlandet, men kom i 1970 være fleksible og innfri stadig tøffere i prinsippet ta oppdrag fra forskjellige fordringer kundene møter i sin hverdag, inn i Skandinavisk Bilspedtion der jeg krav fra markedet. Leveringskravene aktører. Jeg kommer nok ikke til å jobbe Våpen: Har tre jaktvåpen blir det lettere også for oss å kunne tilby fikk ansvar for UK. Senere ble det Au- fra kundene blir også tøffere som følge mer enn 1-2 dager i uken. Resten av tiden innelåst i eget våpenskap kundene de riktige løsningene enten totransit og fra 1991 Linjegods. Her fikk av deres kunder igjen også krever stadig skal jeg bruke på mine to hytter, kona, det gjelder flatedekning, frekvens, jeg ansvar for termotrafikken, men da høyere servicegrad. Dette forplanter barna og barnebarna. Ingen av ungene Familie: Gift, 5 barn, hvorav 3 IT-løsninger, etc. Husk at det alltid står utlandstrafikken ble solgt til Scansped seg gjennom verdikjeden og fører til at har fulgt i mine fotspor, men har valgt egne barn, 11 barnebarn og mye en annen konkurrent klar til å overta fulgte jeg med på lasset. Senere ble jo alle ledd må skjerpe seg. På hvert nivå i andre yrker innenfor IT, spesialsykeplei- annet. Dersom jeg kunne gjort kunden derom vi ikke gjør vårt ytterste dette Schenker, som til slutt kjøpte hele verdikjeden møter vi konkurrenter som er, førskolelærer med lederansvar, etc. noe på nytt igjen: Burde brukt for at kunden skal bli fornøyd. Linjegods. Fra 2003 har jeg hatt ansvar legger seg i selen for å løse våre opp- Når vi samles til familieselskaper, så er mer tid på barna da de var små for sjøavdelingen i Schenker og fra 2006 gaver enda bedre enn oss. Vi har et stort vi ofte rundt 25 mennesker. Jeg er derfor Men, er det ikke mange begrensninger i fikk jeg også ansvar for flydelen. nettverk internasjonalt, noe de færreste vant til å ha mange mennesker rundt Politisk: Har vandret fra høyre hverdagen? konkurrentene kan skilte med. Samtidig meg, avslutter Bjørn-Erik Moen. mot venstre – blir nok Ap ved -Jo, da. Vi møter mange utfordringer i Hva gjør man som leder for Air and har vi et svært godt nettverk i Norge. Til neste valg hverdagen, men slike utfordringer er til Ocean i et stort internasjonalt selskap sammen skulle dette gi oss en betydelig for å løses. Rederiene øker eksempelvis som Schenker? konkurransefordel. Av Einar Spurkeland ratene ofte med kort varsel. Da må vi -Produktansvaret er på mange måter Foto: Glenn Lund sikre oss at kundene er informert om todelt. Vi skal svare både overfor Får vi det til i praksis? mulige endringer så snart som mulig. ledelsen i Norge og konsernledelsen -Jeg vil si at vi internasjonalt har gjen-14 Logistikk Nettverk nr. 2 juni 2012 Logistikk Nettverk nr. 2 juni 2012 15

×