Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cuaderno

336 views

Published on

Cuaderno ciclo escolar 2014-2015

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cuaderno

 1. 1. H _ l VL.
 2. 2. r 7 j I x f; ‘Í q, ‘ , ‘ I I ‘ q. ' k ¿x - a. _ I x ‘e a 4 I Ls Iï l _¿ s l L ‘ . _J . ’ I í i ‘t i‘. 'l_g‘l j , .*. _ 7, ¿i Q I, i Ïl l ¿‘ir l‘ i ; ri iWi "lil l i l ocn LILLIIIIHL I v ULLLI . __ _ ’ ri n“). i-f l‘)
 3. 3. ‘Í V 9 ul Í I » 4' Ïi. . ‘JW; t, xd ¿but «¿Ik-I‘ ‘ , _,, _ I. .s_h. _>. '—. ¿_. ._. - —» | -.—L. -¡ A BL J‘. WLJLJCMÁ . I , . l Las? ‘ a asu‘. l ‘i. IK l f’ l‘ ‘Hïwuxidügl
 4. 4. if , ,i
 5. 5. ¡iv¡¡, .Y‘r IttiWI r a " “lliwrliiri -« ' I I Zkñill / “IïIjlï. . e e >= t‘ i) ÜIÜIIL“ L“), l) by‘ l l ¿at lr‘ ¿tratas L‘ Ill. ¡L j ‘(Z N‘ ii; lii-lit it y , « i "ilïlni ILH¿I, LI IMHIÏIIkI ‘I
 6. 6. i" forma ¿prOfCSWlC/ e e —» A, Noam; Iotcro ici lgICSlQ (Norman: -.
 7. 7. « ll i llo ii I Il' lt yr ‘á (‘u l ‘r ti)“. <l¡Illi tt‘). vi ‘i; ti, ’ lLll hi Kxrli i()u)jMili I l ‘í l i i ; .I( (Il ! ¡ r-tü. “ y l‘ 1 lI’ I= ' » l ¿A liïruytï‘; , ' "* 7”Ïï“P‘i ha «J _r , th» YWYNVYH . (Y "‘YSl“(, ('; , ‘illlI att (»w}| L”‘Ki f. ) It‘: ll il» ll >i; _)iiI'I(Lïi ‘LCWVLWILE Cog-CB (ECHO tLiilCLXi Wii” i: ima fl IPOPÚ xLia WIC‘ KICK-CX l? LI‘)! ll ÍNLJCVLFF» vol37, LIÏÏ ¿Uñïitio l l (‘uII LION" ‘(I ¡al ct t
 8. 8. Ii J J rltl ¿Éemwstu 3 . i,. A , .. ,. I J I. . . . Í t“ f7. cupra a a h. - : _, ., ,-. ,7.. ,,. ,,. ._, _. ,. . lí/ NL f. (iz z las)» i , , d. V‘ iio. í . . . 4.}(. Yi si‘? , , ïLzi. y 4 r a . c, ri k. » . a r ñwürurz 4
 9. 9. .. aq__ x. l
 10. 10. ui I “L 'i‘ L}; . '- » iia‘; li? ’ pi xl. fi.
 11. 11. ÏÍÉÉ fi)? ?? galo las Ullfxïímï lXira merma; s48 ¿IIMTTIOS am ¿pz támym ICS SCR/ lili’) ¡mi ¿msm/ ui la Camí m’ rms iiCrTtCU,
 12. 12. . _ las‘ il f”) Fl) (l j ¡{RI grill; ‘Mp2: I, “I tu‘ lttïhlljit’ m Y ‘t “¡IN Iíhllil ll Il I Hp II)‘ ‘llulfl ÍÉIÉIWLCSÜÍKKKX . . . a (, . III IIAIÉIIiÏiIIiiI itiïiliïlkï‘) lI ILIIiN ram uschrmn tLIIIIiI/ {IIIIIL r” ¿"itiitlici LI IIILIILD‘ m i‘ l ’"llljiiIllIi’ MIHIILÏEÏÏLÏS- _. , ¡IIII iÏVu-¿‘i t” li iiiliriï) ILIHDICÑ ILCCWL‘ _ a __ las ' ‘PH ‘LIIÏIWÏI ILÏKIAÜIIQÜCÜ luguciria - ¿juli ¡Ir (ÍII S‘ ïl’. ¿(LA ¿Uvm/ CH lr Oi IDS y Ïq {m ÍDIÁILIIVOB! . aún vfllileI-‘a a u, caemos LQVILYIF ‘(’(. /IC‘*LE ' r i" "' A z , -
 13. 13. l-ïi‘ «l. IIIl: Ít, I‘| I"iW‘ x _‘. ‘,, i.. Las‘: ¡Vi ' I. Il '* l. ¡ll LI U Y. ‘v (I I- w A)! » v ï"'tI ‘si’ ‘r I‘ t‘, y, li iii i ¡tu x hall ÏI-ILÏIH "LILLÍX . i l i». il iutllitrtl , iii i Atún’ ‘ii l) lt LH Iii «: ‘.Ï‘I(’<-ci irvcti. ¿un í lui (¿<0 »_ , . v, ,| lil, ‘ . _i f l i , n. 300m .3 ' ¡‘ïífilffltffjxgl-nffli —‘ e ‘¿f IiI zii lIl i. «u irxXM-rlot RI m iiitt» ' ¿pa han i l e 4 ' ‘tlf. Mi {ÏIWIICÜ ‘C UU y _ ¡una i i (L II‘ p! ‘I I w ‘V’ ‘Mp, ’ t i ‘ ‘i. ILÍÏLÏMJLV a e , w , __ T1 , ; I _, ¿ii-l La, St LIWIL. ,, ¡ fi ‘ i I I-_I l wLIIIsI, '_I_. L_. ._ ‘ _ « l j iliri‘u? ïiLiCi¿ïL‘s» es I, ‘ , j -4: fi¿i_<; -l- _ _ pl. _ ¿jqïjgglggj cgi_, _r_t_. .gu_. i c “(En I‘ lI I'M‘ “WM; ISI? l). shui‘ ¡LUÏ Ltuutui. w i ¡‘MA m. ‘ 1 1' ‘l í 4 ‘ Ati Il 1 li-"iiii ul »'W'm°"““’""“*’5“'/ IlLirïzüfoiffïiïíifli" VJ í 1 1 -. l. '. l l
 14. 14. IL. REVKADO coHP/ ¡ÑRO i, l BIC 7”” ¿b ¡SZGLÉ C-ïw-H i o l ". ¡—
 15. 15. Hi‘ . _ ‘i’, - N‘; ,9, l- -«j¡-i. q». . mnïaï 5:3,“ , Y! ya! l‘! ,3 ¿a . l III " "" | l — l i
 16. 16. n‘ — ‘3 Il’, . i »_ ' , __. . - 1.‘, : ‘j-‘f L1‘; r . W _. l‘- - - f3 . "RA “ '; ‘A i»; . _. ¡l f5‘ l. ‘ . l_ "r _i M‘ I ¡l al, ; ¿
 17. 17. 114 ü «q, n; vil . ¡‘ll ¡un ‘h l v l . c, r/ I“ _ _/ i l l - / l I; —IJ—4 A‘ ‘L’? — ' _/ , -1’ f’ ‘pïi , . L I_'_t__¡ t ‘Lj t , . i), . . “ IÉICÏ‘ 311i) l, ‘ íïlv. _¿ q. ‘ . t V f, «Lt iwv-¡wu » i: . l-"w- . _ JJ nïga i! es n. ‘ .11‘ - _'_¿‘ __. A. ) l ahi‘. ¡‘r-INI __I i Il LA": «r "l i; - : - n . *i'ltiï"»'ïí. "q, ttt, z——— ‘f áïl-xï‘ . . v. ‘ J. ‘ ‘li’ 'I; :“ i! Y ‘ " "g: i. _¡ ir“ I 834% I . .El ‘ Itiqïn. ' I Cifi’ "
 18. 18. ‘¿Í-‘tïtinïrtt . P" ‘mr tiii'¡. i‘¡’¡i¿ qvlf: ': ;l, i. t¿—. "¿r-- u y itii: ‘Q . “k "¿_. 1 L. 'QI: Ï_/ É-ÍF. "Í. Ï’ÍiÏGÏ - « lirasi; iim : i—¿iii%‘* . ' ‘*'; v'. ‘-. Ï¿-; I|I: ».. .I<I a w w éjiziáiiqir‘ VIÉWlÏI-‘Iï? ’ ‘ILÜ'ÍÏJI‘Q'. "I. V,IS_'ÍI I ‘á/ ítzflqr» h- i. u a Í‘ l'e‘. í'ï“'ll‘íi y AÏIÍÏEÏIÏ‘ ‘ “(tar irrita, LIÍÉAIIJÏ'= I'L, ÏÍ, IÏAI . tii’; Í“ ‘ . .'; l' I‘: 'Z‘Ï' ‘lil’ x- " ¡ . .,'. - r 1 ‘Mi’! “ ‘t’ ‘¡Ï n- A ‘t - r/ ___L, ' a Í - . "AIIX; _‘. IÏ'ÏÏ'ÏÏ'iÏI‘Ï-' nl" l
 19. 19. -u ' ll IL I r f’- ‘>— — _
 20. 20. -u ' ll IL I r f’- ‘>— — _
 21. 21. I r , ' . ' I l l ' ‘E4 Q , ii l l“ I ” ’ l l u i I ol 1 u l‘ M)! ‘ ‘h’ HL. / ‘rrilil "HLB. t“ .1’; l ¿‘ i" ilcItItW “ . ¡jj ¡N pL; c? HI ‘ dllIU"Jw3l'1
 22. 22. lll
 23. 23. " -. ‘ 1 ' . ¡ '. - t . — . y 4 . . ‘n v . . . ._
 24. 24. q. ¡tu .
 25. 25. ‘zu. _ A _ _ , ‘L. ,- r El“. ñ _1lli'LÏ' “u”: _ _, A 7'37 “’= “II‘I"*. L‘ «vr -v l Ifiïh-‘ríï 54;fl‘i": ;itl. *.: r- i r uJVLLVI xÍrÏILIÏÏ-IÏÉ, ‘ - __ , . - . . : ' -. ‘le t v" v" Y rII IF-¿riïjgulr . .l. ,-iv 4‘ I‘ ‘_‘ f, " _ ‘a, l’ - . ' Lv .3. ‘ l. ''*: 'l ‘a NA? !“ "‘l“" __ “ “ “‘ , i 47x t ‘ïfitilcï -_ ¡’ira-Vi _ "_ ‘WÏÏÏ j" ‘f, ‘ l w r ‘t i I I IIÏÏ Ï‘ tI-""1". ' "I "A H f 3- ‘ I. I l“ V. ‘ i‘ _ J q‘ ¡(v1 É" q . =”(’ÏZ_ ÏJLWY. » [l ÍÏÏÏÏLRSF 7‘ _‘v i ‘ _ _ _‘ ii‘; «_ï¡'ii»i ¡m '¿t= _'w. 'l"» I, j T Í” I I IL l‘ ‘IÍ-IIÏAIArLI" A’ I/ VL, ‘ ”tI-i er - “r I I} - ‘ , L _. ._ A, i l y , L_»-, t’l u l CH f/ fïl (L? ) »-_¡'1:, ,«-: :—-¡——¿¡¿-¿ I f 7 A . * ‘ “W”. líPTtïfi" Üïiíïl ‘J ' s; . v. -- ' l". . ' , _“ IM‘ V ¡ k ¡‘(¿l I l i L _ «+_‘, ,_A ___1 _; ‘x: )., .l'l t‘: ., __ "‘ I “ I 7 ‘ 7 ¡ww ¿"L-tlï‘ i‘mq-. i,ji= w‘y_i‘i r'¿'r"¡;1_». :i“i C= . ' " ¿ZTFTFLLZKZ ¡[¿h-&tzf. _‘ Yïaïáircxwwïo‘ . "Er vlt«. *:‘€l’c: r=1'r ; ._ï TP iC. ‘:‘. h‘-'L'-1'V Fix ÍÍ‘ 1ïï'. :jar*¿‘-: »S I¡ " ‘ , ._‘, _ _ I, a _‘; ‘ifiljii; ‘ _ y A ¿a Javi-tí SLL I‘, , - ‘Ï". ï-Ï¿ÏI {I j, "Í_L¡ Ip’ ’ l P‘ J L? ït (‘Nx ¡I ‘ï P: SI" r t‘ I l _ _. 3:; (ERCIJÑÏIIÏÏII ¿"(SH y ¿Exit- iiafirïis; r NIVH z iulUFS '>F m: d“ tn lZWf-‘S sin , áfriiciziï; ¡IFSKCE ‘ ‘ l a n. ‘ l ; — tu . , . 4 . . le‘ ¡ a A 1 4 f I ' J ‘. o , . ‘. n
 26. 26. ‘ l , _ mïmïl/ ÏÏÜPCIQ fII-Clar i i ‘ á tHWIÏitKIIIít I’ ‘GP-Inti Iallti ¿(ÜYH l ‘ cm- avi: s; i -1TiÍÍQL. ;t_L'" , ‘ M‘ “l IEP! ‘ l AMS“ jsfambú (‘Ñ IÜ FÜYÏÏÏM ‘ ‘ILLWWÏÉ CL '- l , A I‘ wir‘ z " ' A pam-jr’ IÜÉ CMJIÏ‘ , LC Ilulïïutt‘ e — . ‘ ram , - ¿a bres 7T C mm 5am? mw‘ a Cm íoñtíinwiru, a, icueaiammmraflmmt rms 911,1 t. ¿ir lo; nulas, a: - pacman ¡Pïí/ ‘Íïílflnfiifiü a-ï (mi? taba ciorzï, "ïÏtï amarmpïïim zsjwiianizzpirzcnpizït‘ ‘TUPÜPI. , . . 7 ví- . . u» ‘_. ¿._, ¿ f‘ v—. ¿.-_g. =,_; ,73.»ïv-» , ) “Fo ï “(- ‘. 22 ¿_ » _. Il . , i. tf“
 27. 27. í ¡{y 1m, ’ tu "' “¡L ‘t M L ‘«x>| |¡ P v ' 1 v‘ . ’ f‘. [. ‘I _ W m: L. ¿Ju J Mi . ‘ " _. , _ 1,? ‘ - : - q’- ‘un ‘¡x r4 , ’ e. _ m: ¡[X/ ÏÍÍÏÚÑ ¡CAI ÏÏÏ/ . /' s í i‘, ‘ ‘v ‘ ‘ - "17: L ‘¡:5 ‘¡. A._', VI‘*. I ¡’t | n1.1(". .'¡ y x i HW ‘ ‘x I. Im « h ¡ 4 ‘ w x x a’1'. !:x: ,«f; -". , «l¡‘u‘¡. “ n», hnm l vww l _ A A h , ¡ mn . y flüqzt u? í1;. L‘¿. «-1:. s¡t1;r, ,' IHLÍL“ _A__ r t ‘l ‘v . ‘rT ) Í’, l! PNC ¡“iii/ í . * x ‘l ll ¡ ‘nhxu 51.»! '», (C1:{»ï; c:1|‘vCÏÜ‘Ï¿m‘FÜÏC“ ‘v í_; 'hr«. , «¿KEKUÜT Í *‘€IIQD-I""»W*'¿c2fï . 4.: 1 ¿jx; ;'. ;¡71,¡I. x. ./a¡Mqéiïbiï“? i “a: N/ i ¡LVL f1" ¡ÏOÑÏÏÑCCÜÜÑ(‘ÏÏÏÏY/ ‘(ÜI 1' q k {L‘LÉ'¡LLÏÜ I V a T ' ‘H ¡t/ ‘jqnïj Mi. V531“ . ÏÏ ï —¿—«? .—Er1ï: ïï’«u e», ‘fi+Lï'ï¡’É(É(ÍiIÑbL’QI E. » Forma ¿’í CHW“? M ¡nd 101 PC. ‘ n? ‘ Ti KB _ ‘ 1 ; 1
 28. 28. .-" l x
 29. 29. v——v¡ -1 Í (fiflï|3”‘x| í¡y_ . “‘ LU <3 . I , ./ ‘gr ¡“t n. u. -r°7., rp/ v «v — i» »t; ';'. íí« f“ S ‘Í. ’ ex i/ j/ ¡ll . .. N. I‘. c“ M‘ t a nin“ '_¡l"<‘. ..¡’ ¿n m. ¡n r HH / 21;" ¿’Í/ Lv 4 ”U—"m <1‘ 1:; Qgfijóïïblr‘;
 30. 30. muqca ma» l i. 1 l Amt) , .. _) L‘ Ü‘ ¡*’_, I,Il, q(j_l f) ¡-/ ¡(_¡JJJQ¿) u m 142m ¿J w103 n; 1' Ï’ "A '')JÏ. ‘- ¡‘dm . ..w , , ‘- _. - A * wn om m’); ¡‘x iz‘ x . ‘ Í. . n-uvf -' _ ‘4 -. . ,4.- _ _ . . , - L , > _ Z , — '—‘ . . a v __ f. v I. y — x ,7- ‘xx y , ‘ y
 31. 31. ïï‘ "r f _/ I,“¿‘‘ n I‘———-fi‘ f v‘ / x 4*‘ l 1 ‘yïqïrlï/ Ï ‘tu « um <«, ,;;3_3 lu117u5.7; 87". z‘ l ‘ t VÜU}: ‘i. ¡fé ‘v’ U *JuJÏ; ‘Ï: :ú ¿‘l -c-

×