Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Seo & backlink

263 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Seo & backlink

  1. 1. CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ NOVA VP HN : Tòa nhà 18-4, Phạm Hùng, Cầ u Giấ y, Hà Nội VP SG: Tòa nhà 132-134, Điê ̣n Biên Phủ, Quâ ̣n 1, Tp.HCM Tel : 04 376 76 576 - Fax: 04 627 30 212 Tel : 08 38 32 94 95 - Fax : 08 38 32 94 92 Website: www.novaads.com Mail : contact@novaads.comDỊCH VỤ SEO & BACKLINK SEO BY NOVA Thưc hiên: ̣ ̣ PHẠM HOÀNH SƠN Chuyên viên tư vấ n Marketing Online Mobi: 090 8888 094 Mail: sonph@novaads.net Sky: sonph.nova Web: www.novaads.com Page 1
  2. 2. CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ NOVA VP HN : Tòa nhà 18-4, Phạm Hùng, Cầ u Giấ y, Hà Nội VP SG: Tòa nhà 132-134, Điê ̣n Biên Phủ, Quâ ̣n 1, Tp.HCM Tel : 04 376 76 576 - Fax: 04 627 30 212 Tel : 08 38 32 94 95 - Fax : 08 38 32 94 92 Website: www.novaads.com Mail : contact@novaads.com I) QUY TRÌ NH SEO (SEO BY NOVA) Tháng Tình 1 2 3 4 5 Nội dung Thực hiện Tuần trạng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Phân tích đối tượng khách done hàng mục tiêu. Phân tích mô Phân tích Phương thức bánhình kinh doanh NovaAds done hàng. và website Phân tích thực trạng done website. Tư vấn list từ khóa done Đưa ra đánh giá mức độ Đánh giá từ cạnh tranh của các từ khóa done khóa và mức NovaAds đó độ cạnh tranh Đưa ra độ khó các từ khóa khi SEO lên các top Khách done hàng yêu cầu Chỉ số uy tín Pagerank Hệ thống link liên kết.Phân tích các đối thủ cạnh tranh NovaAds Tuổi tên miền chính Mức độ cập nhật nội dung Mức độ tối ưu seo onpage Tối ưu hóa meta, title Tối ưu hóa tìm kiếm ảnh. NovaAds + Khách Tối ưu hóa dung lượng site. hàng (NovaAds Tối ưu hóa độ đậm đặc Thực hiện SEO hướng dẫn, Khách (Density). Onpage hàng chỉnh sửa) Tối ưu hóa tốc độ tải trang. Tối ưu hóa cấu trúc nội dung. Tối ưu webmaster Tool Page 2
  3. 3. CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ NOVA VP HN : Tòa nhà 18-4, Phạm Hùng, Cầ u Giấ y, Hà Nội VP SG: Tòa nhà 132-134, Điê ̣n Biên Phủ, Quâ ̣n 1, Tp.HCM Tel : 04 376 76 576 - Fax: 04 627 30 212 Tel : 08 38 32 94 95 - Fax : 08 38 32 94 92 Website: www.novaads.com Mail : contact@novaads.com Đăng ký website vào các danh bạ uy tín trên thế giớiĐăng ký Danh bạ NovaAds Tạo và submit sitemap lên và Sitemap các công cụ tìm kiếm uy tín, tăng tối đa khả năng index Tạo và gửi các bài viết có nội NovaAds + Khách dung liên quan đến sản hàng (Khách hàng phẩm dịch vụ của website gửi các bài viết đến 500 diễn đàn.PR bài viết vào hoặc NovaAds sẽ diễn đàn lấy trực tiếp trên website) Quản lý các link bài viết được post đi.Trao đổi banner, Trao đổi banner, link với các liên kết, tạo NovaAds website khác backlinkĐưa thông tin Tăng cường sự nhận biếtwebsite lên các NovaAds website lên mạng xã hội các mạng xã hội, blog Liên tục theo dõi đánh giá kết quả.Đánh giá kết quả Thay đổi mức độ và tần suất NovaAds của các hoạt động trên nhằm và báo cáo tối ưu hiệu quả. Xuất các báo cáo SEO 1 tháng/1 lần Liên tục theo dõi đánh giá kết quả. Duy trì NovaAds Thực hiện duy trì từ khóa ổn định Page 3
  4. 4. CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ NOVA VP HN : Tòa nhà 18-4, Phạm Hùng, Cầ u Giấ y, Hà Nội VP SG: Tòa nhà 132-134, Điê ̣n Biên Phủ, Quâ ̣n 1, Tp.HCM Tel : 04 376 76 576 - Fax: 04 627 30 212 Tel : 08 38 32 94 95 - Fax : 08 38 32 94 92 Website: www.novaads.com Mail : contact@novaads.com Chính sách giá STT Tổ ng chi phí đẩ y Phí duy trì/phí đẩy 1 < 10 triê ̣u 50% 2 ≥ 10 triê ̣u & < 20 triê ̣u 40% 3 ≥ 20 triê ̣u 35% Chính sách thanh toán STT Tổ ng giá tri hơ ̣p đồ ng ̣ Thanh toán lầ n 1/ Tổ ng hơ ̣p đồ ng Thanh toán lầ n sau Phí duy trì 1 < 50 triê ̣u 40% Khí từ khóa lên Top Thanh toán 1 lầ n, vào đầu kỳ 2 ≥ 50 triê ̣u 30% Khí từ khóa lên Top Thanh toán 1 lầ n, vào đầu kỳDuy trì 6 tháng được khuyến mại thêm 1 tháng duy trì. Các từ khóa có độ khó từ 5 trở lên, thời gian duy tri ̀ tố i thiể u là 6 tháng II) DỊCH VỤ BACKLINK Giá Giá Page Page STT Domain Website thuê/tháng STT Domain Website thuê/tháng rank rank (vnđ) (vnđ) 1 120,000 18 fc4.edu.vn 5 ufic-norad.edu.vn 4 60,000 2 120,000 19 mekong-univ.edu.vn 5 ncst.ac.vn 4 60,000 3 120,000 20 saigon-unu.edu.vn 5 teco.org.vn 4 60,000 4 120,000 21 pacificbank.com.vn 5 cinebox212.com.vn 4 60,000 5 120,000 22 tulieudodacbando.vn 5 tulieu.edu.vn 4 60,000 6 60,000 23 baothuongmai.com.vn 4 hcm-post.com.vn 4 60,000 Page 4
  5. 5. CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ NOVA VP HN : Tòa nhà 18-4, Phạm Hùng, Cầ u Giấ y, Hà Nội VP SG: Tòa nhà 132-134, Điê ̣n Biên Phủ, Quâ ̣n 1, Tp.HCM Tel : 04 376 76 576 - Fax: 04 627 30 212 Tel : 08 38 32 94 95 - Fax : 08 38 32 94 92 Website: www.novaads.com Mail : contact@novaads.com7 60,000 24 hninvest.com.vn 4 vaithieuthanhha.com.vn 4 60,0008 60,000 25 bhxhhcm.org.vn 4 vietnammovies.pro.vn 4 60,0009 60,000 26 ptprinting.com.vn 4 giadinh.org.vn 4 60,00010 60,000 27 sinhhoacuchi.com.vn 4 spettu.edu.vn 4 60,00011 60,000 28 mof.org.vn 4 vinatest.org.vn 4 60,00012 60,000 29 sihymete.org.vn 4 ninhthuantourist.com.vn 4 60,00013 60,000 30 vvs.edu.vn 4 thpt-luongdinhcua-soctrang.edu.vn 4 60,00014 60,000 31 uce-hn.edu.vn 4 younglives.org.vn 4 60,00015 60,000 32 hrdtourism.org.vn 4 www.westernland.com.vn 4 60,00016 60,000 33 ninhbinhpt.com.vn 4 ceoholdings.com.vn 4 60,00017 60,000 34 internethp.com.vn 4 westernland.com.vn 4 60,000 Page 5
  6. 6. CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ NOVA VP HN : Tòa nhà 18-4, Phạm Hùng, Cầ u Giấ y, Hà Nội VP SG: Tòa nhà 132-134, Điê ̣n Biên Phủ, Quâ ̣n 1, Tp.HCM Tel : 04 376 76 576 - Fax: 04 627 30 212 Tel : 08 38 32 94 95 - Fax : 08 38 32 94 92 Website: www.novaads.com Mail : contact@novaads.comIII) THÔNG TIN LIÊN HỆ Page 6

×