Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chesspark

238 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Chesspark

  1. 1. Chesspark<br />
  2. 2. Schaken maar ! Wit aan zet.<br />
  3. 3. Welk spel kies jij ? <br />Live chess: Schaak met mensen uit de hele wereld.<br />Online chess: Schaak met je vrienden.<br />Against the computer: schaak tegen de computer.<br />
  4. 4. Het spel<br />Geschiedenis<br /> De oorsprong van het schaakspel is niet heel duidelijk. Velendenkendat het spelgeëvolueerd is van eeneerderschaakspelachtigspeldat 2000 jaargeleden in India werdgespeeld.Het schaakspeldatwij nu kennen, bestaatsinds de 15de eeuw, toen het populairwerd in Europa. <br />
  5. 5. Het spel<br />Het doel:Schaken is eenspelgespeeldtussen 2 personen. Erwordtgespeeld op eenschaakborddat 64 vierkantentelt met afwisselend wit-zwart. Elespelerheeft 16 schaakstukken : - 1 koning- 1 koningin- 2 torens- 2 lopers- 2 paarden- 8 pionen.Het doel van het spel is om de tegenstanderschaakmattezetten. Schaakmatbetekentdat de koninggeenkantmeer op kan en nietmeerverdedigdkanworden.<br />
  6. 6. Schaken ?<br />1) Play ! <br />2) Study ! <br />3) Have fun ! <br />
  7. 7. Schaakmat! Wit wint ! <br />

×