Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Mentometer i undervisning (Clickers in teaching)

Loading in …3
×

Check these out next

1 of 9 Ad
1 of 9 Ad

Mentometer i undervisning (Clickers in teaching)

Download to read offline

A presentation in Swedish about the use of class room response systems (known as "clickers" or "mentometers") in higher education teaching. It was prepared as project work for the higher education teaching course "Perspektiv på Lärande" (Perspektives on Learning) at MedCUL, Lund University, Sweden. Includes bibliography.

A presentation in Swedish about the use of class room response systems (known as "clickers" or "mentometers") in higher education teaching. It was prepared as project work for the higher education teaching course "Perspektiv på Lärande" (Perspektives on Learning) at MedCUL, Lund University, Sweden. Includes bibliography.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Mentometer i undervisning (Clickers in teaching)

  1. 1. ATT KLICKA ELLER INTE KLICKA... Mentometer i undervisning Perspektiv på Lärande, MedCUL, Lunds Universitet 2016-04-20 Sonja Aits, Elisabet Englund, Nils Hansson, Henrik Klasson, Leif Matthiesen
  2. 2. BAKGRUND / FRÅGESTÄLLNING • Mentometer och dess förmåga att aktivera studenten är väl dokumenterad (Deslaurier 2011, Kaleta 2007, Gupta 2010, Wikipedia). Men när och hur ska mentometer implementeras i undervisningen för maximal effekt?
  3. 3. MENTOMETER I UNDERVISNING - VARFÖR? • Aktiverar genom problemformulering. • Fungera som brygga mellan föreläsning och egen kunskap. • Student-lärar-interaktion kring frågor (kopplade till kursmål). • Identifiera den egna kunskapens gräns. • Tillfälle för (enskild) reflexion. • Möjlighet för att upptäcka och åtgärda missförståelse direkt (real-time feedback för läraren: anonym vs personlig)
  4. 4. MENTOMETER I UNDERVISNING FÖRDELAR BEGRÄNSNINGAR • Det går fort! - snabb exponering av svar/tankar • Studenten tillåts interagera “riskfritt”! • Snabb samling av allas svar - alla får se! • Möjlighet till enkla svar - direkt! • Tar tid från annan fakta-överföring, föreläsningen blir kortare. • Kräver stor (akut!) flexibilitet från läraren. • Kan leda till tekniska problem. • En intellektuell tombola*, om inte frågorna är tydlig formulerade.
  5. 5. MENTOMETER I UNDERVISNING HUR? NÄR? - “clickers” (utdelade till studenter eller inbyggt i föreläsningssal - därmed inget behov av internet) - resultat registreras i PPT genom USB-sticka - anonyma/icke-anonyma - tävling: ena halvan av FL-salen mot andra eller - via studenternas smartphones/datorer (finns flera internettjänster som ex. Pollev) - även för öppna frågor som visas som word cloud CAVE: Grad av anonymitet skall anges när läraren introducerar momentet. I starten av en föreläsning (FL) : 2 min med frågor som är superenkla, men aktiverande, som relaterar till kursmålen, men också till studenternas förväntningar om denna FL. Föreläsaren diskuterar/kommenterar resultaten. I slutet av FL: Två frågor som feed-back: 1) Var denna FL ungefär som du tänkte dig avseende innehåll ? 2) Var denna FL ungefär som du tänkte dig avseende svårighets-nivå?
  6. 6. TAKE HOME MESSAGE • Mentometer förbättrar kunskapsretention och aktiverar studenter, genom diskussion och interaktion kring frågorna. • Ett uppskattat sätt att undervisa, enligt övervägande majoritet av studenter. • Flertalet studier som talar för detta. DOCK! Viss skillnad mellan studier på hur implementering sker. Inga jämförande studier om det mest effektiva sättet att använda mentometer på (ännu).
  7. 7. REFERENSER Stöd för att aktivt lärande ger bättre lärande: Deslauriers L. et al. “Improved Learning in a Large-Enrollment Physics Class”. Science. Vol 332, Issue 603 (2011), pp. 4-6. Stöd för att mentometer resulterar i aktivt lärande: Kaleta R., Joosten T. "Student Response Systems: A University of Wisconsin System Study of Clickers". Educause Center for Applied Research Bulletin. Vol. 2007, Issue 10, May 8, (2007), pp. 4-6. PowerPoint-version: http://www.educause.edu/ir/library/pdf/EDU06283.pdf. (läst 20 april 2016) Bruff D. Teaching with Classroom Response Systems: Creating Active Learning Environments. John Wiley & Sons, 2009. Fördel med mentometer framför enbart föreläsning: Gupta ML. “Interactive Teaching and Learning by Using Student Response Systems”. The International Journal of Learning. Vol 17, Issue 5 (2010), pp. 371-384.
  8. 8. REFERENSER (forts.) När använda mentomenter under föreläsningen: Lutze-Mann L, Kumar RK. “The formative assessment lecture: enhancing student engagement”. Medical Education. Vol 47, Issue 5 (2013), pp. 526-7. Vad tycker studenterna om mentometer: Najera A. et al. “Student peer evaluation using a remote response system”. Medical Education. Vol 44, Issue 11 (2010), pp. 1146–7. Hashim MJ. “Standard setting using an audience response system with ‘clickers’”. Medical Education. Vol 47, Issue 5 (2013), p. 530. Google Classroom information - http://googleforeducation.blogspot.se/2016/04/4-ways-to-use-polling-in-Google-Classroom.html (läst 20 april 2016)
  9. 9. VIDARE LÄSNING • Mentometer - Hur funkar det? • Undervisning med mentometer - Länk 1 och Länk 2 • Börja använda - Steg för steg-guide • Classroom Response System (“Clickers”) Bibliography - Mer litteratur (dock ej uppdaterad sedan 2010) • Konstruerar bra multiple choice-frågor - manual • Förslag på tekniska lösningar GOOGLE LEVERERAR ALTERNATIV - SKIT I DYR UTRUSTNING!

×