Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Identitat i marca

852 views

Published on

Marca corporativa i gestió de la identitat a partir del pla de comunicació

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Identitat i marca

 1. 1. Reputació – Notorietat – Valor
 2. 2. ¿En el nom? ¿En el logotip? ¿En el slogan? ¿En l’empresa? ¿En els productes? ¿En els valors? ¿En la reputació?
 3. 3. Són una eina de reconeixement
 4. 4. Una marca es… …un valor intangible: Apela a les emocions, al pensament
 5. 5. En essència, cal que sigui diferent
 6. 6. En essència, cal que sigui rellevant
 7. 7. Cal que Connecti amb les nostres emocions Click & see
 8. 8. Esperem que una marca Correspongui a la expectativa que genera Sigui consistent Sigui autèntica, creïble Mantingui l’essència en llarg del temps
 9. 9. 25 Top 100 Font: Ranking Interbrand 01 +21% 118,863 $m 02 +15% 107,439 $m 03 +3% 81,563 $m 04 -8% 72,244 $m 06 -3% 45,480 $m 07 +15% 45,462 $m 08 +20% 42,392 $m 09 +1% 42,254 $m 11 +7% 34,214 $m 12 -8% 34,153 $m 13 +14% 32,223 $m 14 +6% 30,936 $m 16 +8% 25,980 $m 17 -8% 23,758 $m 18 -9% 22,845 $m 19 -9% 22,552 $m 05 +3% 61,154 $m 10 +8% 34,338 $m 15 +25% 29,478 $m 20 +17% 21,673 $m 01 Apple 05 Microsoft 09 McDonald’s 13 Disney 17 HP 02 Google 06 GE 10 Mercedes­Benz 14 Cisco 18 Gillette 03 Coca­Cola 07 Samsung 11 BMW 15 Amazon 19 Louis Vuitton 04 IBM 08 Toyota 12 Intel 16 Oracle 20 Honda Best Global Brands 2014
 10. 10. Identificació Diferenciació Preferència Referència
 11. 11. Definim Construïm Difonem
 12. 12. Definim Anàlisi Misió i objectius Mercat i competència DAFO Posicionament Oportunitat de mercat
 13. 13. DEBILITATS • Allò nega?u que hem de millorar • Aspectes que ens poden diferenciar nega?vament AMENACES • Esdeveniments adversos que poden ocòrrer si no actuem correctament o no hi posem remei DAFO FORTALESES • Aspectes posi?us que hem d’aprofitar • Aspectes que ens poden iden?ficar o diferenciar posi?vament OPORTUNITATS • Esdeveniments que podem aprofitar per millorar la nostra situació
 14. 14. Definim la proposta La personalitat Els valors Els atributs competitius
 15. 15. Única Sostenible Assumible Rellevant Comunicable
 16. 16. Disseny gràfic Cal que sigui coherent amb els atributs que volem comunicar i el to de la nostra comunicació
 17. 17. Ara sí: Construïm els missatges
 18. 18. Pla de comunicació Públics Objectius Estratègia Accions i Tècniques Programació Avaluació
 19. 19. Clients Org Empleats Inversors Comunitat local Líders Distribuidors Proveïdors d’opinió Comunitat local Mitjans
 20. 20. Objectius de comunicació Aconseguir notorietat Desenvolupar relacions institucionals Construir comunitats Despertar sensibilitat sobre els nostres arguments Intenció Mesura Terminis
 21. 21. Estratègia de comunicació Concepte i estil Freqüencia/Intensitat… – Carácterístiques del públic – Efecte que busquem – Activitat de la competència – Pressupost
 22. 22. Accions i tècniques Relacions institucionals Publicitat convencional Esdeveniments Gabinet de premsa SEO – SEM Xarxes socials Patrocinis Comunicació interna Comunicació de crisi Publicacions Marketing de continguts
 23. 23. consultora@soniaperezcordoba.com @SoniaPCo

×