Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A handy little guide to e-business

12 views

Published on

A handy little guide to e-business

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

A handy little guide to e-business

 1. 1. This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. Mały podręczny przewodnnik po e-Biznesie
 2. 2. This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. Tematy  Internet a Srebrna Gospodarka  Wybranie I rejestracja domeny  Dobre zaprojektowanie strony internetowej  Hosting stron internetowych i statystyki  Internet i marketing w wyszukiwarkach  Online Booking  Przydatne strony internetowe
 3. 3. This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. Internet i srebrna gospodarka Internetma duży wpływna gospodarkę. Rola internetuzmieniłasięzasadniczo m.in. ze względuzwiększanie liczbyosóbstarszych korzystającychzsieci,badania,zakupy,rezerwowanie i płaceniezapodróże online,zakup żywności, dóbr konsumpcyjncyh i potrzeby rozrywkowe. Niezdolność małej firmy do dostosowania się do nowych barier na rynku oznacza kłopoty w każdym sektorze. Internetto równe szanse,z dobrze zaprojektowanąstronąinternetową,mniejsze firmymogąsprzedawaćsię tak samo profesjonalnie, jak ich większe odpowiedniki. Wśród firm:  Średni odsetek nowych firm generowanych przez Internet wynosił ponad 70%!  E-mail, tekst i WhatsApp, a nie telefon, to sposób, w jaki komunikujemy się teraz;  Jednomyślne przekonanie, że tempo zmian przyspiesza.  Niektóre trendy do rozważenia:  Ludzie dokonują często zakupów pod wływem impulsu, musimy więc ułatwić im te zakupy.  Sprzedaż mobilna: powszechnie wiadomo, że obecnie sprzedaż mobilna jest wyższa niż sprzedaż dokonywana na komputerach stacjonarnych.  Ludzie mającoraz więcej gotówki,ale mająmałoczasu,więcstosunekwartości docenypozostaje dlanich bardzo ważny;  Sprzedaż za pośrdnictwe mediów społecznościowych - w ciągu ostatnich 3 lat zamówienia e-commerce z mediów społecznościowych wzrosły aż o 202%.
 4. 4. This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. Wybór i rejestracja nazwy domeny Nazwa domeny to unikalny adres internetowy używany do identyfikacji Twojej obecności w Internecie. Zatem www.amazon.com, www.initiative.ie, www.bbc.co.uk i www.wikipedia.org są przykładami nazw domen. Skróty:Com,.ie,.co.uki .org.com informuje nas,że wchodzimynastronę firmy komercyjnej Skrót ie. informuje nas, że firma ma siedzibę w Irlandii (ale nie jest to firma komercyjna lub nienastawiona na zysk). .co.ukmówi nam,że firmajestzWielkiej Brytanii,natomiastkońcówka.orgwskazujenato,że mamy do czynienia z organizacją (ale nie ma żadnych przesłanek co do jej lokalizacji). To,któregoskrótubędzieszużywaćpowinnozależećodTwojegorynkudocelowego(i.e.world-widetourists go for .com). Więc jeśli maszsiedzibęwWielkiej Brytanii lubIrlandii,maszzasadniczo3 opcje .com,.co.uk lub.ie.Więccopowinieneśwybrać?Naszaradabrzmi:.com, głównie dlatego,że jestłatwadozapamiętania i większość ludzi skupi się właśnie na tym. Jeśli Twoja preferowana nazwa domeny .com zniknęła, przejdź do .co.uk lub .ie Jaka powinna być domena:  Krótka  Łatwa do przeliterowania  Łatwa do zapamiętania  Przeprowadź test telefoniczny Ważna wskazówka! 1. Test telefoniczny. Spróbuj przez telefon podać komuś poniższe nazwy stron internetowych: 2. www.ideas4gifts.com 3. www.french-food-and-wine.com 4. www.mayoaccommodation.ie 5. Jeśli musiszje przeliterowaćalbopojawiająsięmyślnikilubcyfry,wówczas testtelefonicznykończysię niepowodzeniem. .
 5. 5. This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. Rejestracja nazwy domeny Nigdynie jesteśtakdokońcawłaścicielemdomeny.Wynajmujeszjąprzeważnie nadwalatai potemodnawiasz każdegoroku. Możeszsprawdzić,czywybrananazwadomenyjestdostępnanastronie www.allwhois.com.Jeślizostaniepodjęta, strona www.allwhois.com pokaże Ci, kto ją zarejestrował i kiedy ma zostać przedłużona. Może warto spróbować ponownie podacieodnowienia, ponieważmożestaćsięznowu dostępna!Istniejeszerokagamafirmrejestrujących domeny w Internecie. Koszty są standardowe, więc spodziewaj się zapłaty: .com - £20 z pominięciemVAT-una2 lata .co.uk - £5 z pominięciemVAT-una2lata .ie - €45 z pominięciemVAT-unarok Ważne wskazówki! Zawsze upewnij się, że Twoja nazwa domeny jest zarejestrowana “na Ciebie” za pomocą adresu i danych kontaktowych, w szczególności własnego adresu e-mail, a nie adresu firmy internetowej, która może budować Twoją witrynę. W ten sposób nie będziesz miał żadnych problemów, jeśli zmienisz firmę internetową i zawsze będziesz informowany o tym, że Twoje odnowienie będzie wymagane. Czujesz się pewniejszy? Sprawdź,czy twojanazwadomenyjestdostępnai kupją online nastronie www.123-reg.co.ukMożeszrównież skonfigurowaćprostąstronędo przechowywania. Abyzarejestrowaćadres.ie,musiszmieszkaćw Republice IrlandiilubIrlandii Północnej,ajeśli nie znajdujeszsięw 32 hrabstwach,powinieneś wykazaćzwiązekzIrlandią. Możeszznaleźćwięcej informacji nastronie www.iedr.iealbokupićonline nastronie www.register365.ie Dobry projekt strony internetowej Według naszej opinii w skład dobrego projektu strony wchodzą następujące składowei:  Układ i nawigacjawitryny;  Czy Twojawitrynajestdostępna?Czy ma możliwośćzwiększeniarozmiarutekstuitp.?  Estetycznywyglądstrony;  Treść lubsłowa,którychużywasz;  Czy Twojawyszukiwarkajestprzyjaznalub - abyużyć terminutechnicznego –czy jestzoptymalizowana wyszukiwarka? Te dwaostatnie obszarysą ze sobąściśle powiązane i bardzoważne,dlategomamyosobnyrozdział,któryje
 6. 6. This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. obejmuje - Rozdział 6“Optymalizacjawyszukiwarek”. Układ, nawigacja i funkcje Twoja strona jest Twoim sprzedawcą, więc powinieneś chcieć, aby odwiedzający z łatwością odnajdowali informacje, których potrzebują. Chceszsprzedać im “korzyści”,aby wybrali właśnie Ciebie.Powinienświęcpodać szczegółydotyczące Twojej firmy, a także dostarczyć pewnych informacji na temat Twojej specjalizacji. Dobrym punktemwyjściajestopracowanie mapywitryny. Zapewni to,że wszystkie obszary,które musząbyć objęte, są objęte ochroną i upewnij się, że różne strony Twojej strony internetowej łączą się ze sobą. Estetyczny wygląd Twojej strony To banał,ale mimoto prawdziwy:nigdynie maszdrugiej szansynazrobienie dobregopierwszegowrażenia- i nigdywięcej niżnastronie internetowej. Pierwszastrona,te pierwsze kilkasekundspowodująjakie wrażenie będzie miał Twój potencjalnyklient:ciepłe, przyjazne,profesjonalne?Czymoże stronawydasie małonowoczesna,amatorska? Zdjęcia Dobre zdjęcia mogą zmienić Twoją stronę internetową. Jeżeli jesteś dobrym amatorskim fotografem, to używaj swoich zdjęć, jeśli nie, to skorzystaj z usług profesjonalnegofotografa i oczekuj wydatku w wysokości /€220 za godzinęzdjęć. Przy odrobinie planowaniakilkagodzinpowinnobyćwszystkim, czegopotrzebujesz.Uzyskaj zdjęcia wykonane w formacie cyfrowym w wysokiej rozdzielczości i dostarczone na karcie Memory Stick / The Cloud. Zaplanuj,jakiezdjęciachceszwykonać:ujęciaproduktu,ujęciabudynku,ujęciaproduktulubusługi w użyciui ujęcia w atmosferze (patrz „Wskazówka” poniżej). Ważne wskazówki! Zrób kilkazdjęć(np.dlafirmyprodukującej kawęmoże tobyć świeżokrojonychleblubkwiatowywyświetlacz). Użyj takichujęć, abyustawićnastrój i stworzyćpożądane wrażenie naswojej stronie. “Właściwy” przekaz strony Zastanów się, dlaczegoklienci wybrali akuartCiebie –co najbardziej lubią– to pozwoli Ci zdecydowaćjaki jest “właściwy” przekaz Twojej strony. Jeżeli jesteś dostawcą usług z zakresu B&B w dosłownym tłum.: łóżko i śniadanie”, to mogą to być ciepłe, powitalne, autentyczne doświadczenia. Jeśli jesteś ośrodkiem jeździeckim, może to być zabawa, troska i doświadczenie zawodowe.
 7. 7. This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. Jakiekolwieksłowawymyślisz,takie wrażeniechceszprzekazaćzapośrednictwemswojej stronyinternetowej. Ważne wskazówki! Czujesz się pewniejszy? Zaloguj się na własną stronę internetową i szczerze zadaj sobie pytanie: Jakie wrażenie robi? Jeszcze lepiej zapytaj przyjaciół o ich „szczerą” opinię. Czy pasuje do wizerunku Twojej firmy? Czy jest na miejscu, czy sprzedaje Twój biznes efektywnie? Dobra grafika strony jest jak komunikacja i przekazuje właściwy przekaz. Zapytaj samsiebie:czyTwojastronawywołujeefektWOW?Istniejewiele źlezaprojektowanychmałychwitryn, które wyglądają amatorsko, mało przyjaźnie lub nieautentycznie! Złą wiadomością jest również to, że wielu programistów internetowych to programiści, a nie projektanci. Nie marwt się, masz wiele opcji:  Znajdź programistę z dobrymi umiejętnościami projektowymi (poproś o obejrzenie przykładów poprzednich witryn, które wyprodukował);  Zapłać projektantowi graficznemu, aby opracował styl wizualny, w jaki sposób Twoja strona powinna wyglądać,anastępnie zaprośprogramistędoprogramowania(lub,jeśliczujeszsięodważny,przetestuj własne umiejętności tworzenia stron internetowych i wypróbuj sam);  Zrób własne badania, aby znaleźć miejsca, które ci się podobają i które przekazują to samo wrażenie, co chcesz, a następnie poproś programistę, aby korzystał (a nie kopiował!) . Sprawdź, czy Twoja witryna jest dostępna pod adresem http://webxact.watchfire.com Sprawdź, czy Twoja witryna ma prawidłowy kod HTML:http://validator.w3.org/ Ważne wskazówki! Upewnij się, że Twoja witryna działa na różnych rozdzielczościach ekranu, i co najważniejsze, powinna być zoptymalizowanadowyświetlanianatelefoniekomórkowym.(Zobacznajpopularniejsze rozdzielczościekranu tutaj popular screen resolutions).  Zalecamy,abyTwojastronazostałazbudowanaw wordpressie - w tensposóbzostanie automatycznie zoptymalizowana pod kątem telefonów i tabletów.  Upewnij się, że witryna nie jest tworzona za pomocą ramek, ponieważ wyszukiwarki nie będą mogły odczytać Twojej witryny.  Strony powinny pobierać się szybko, zachowując jak najmniejszy rozmiar strony.  Unikaj dużych plików zdjęć - zamiast tego użyj „kliknij, aby powiększyć”.  Użyj powszechnie dostępnych czcionek spójnych w całej witrynie.  Pamiętaj, że „Moc sieci tkwi w jej uniwersalności. Podstawowym aspektem jest dostęp dla każdego, niezależnie od wieku i niepełnosprawności. ”Tim Berners-Lee, dyrektor W3C (ważny facet!).  Wyszukiwarki preferują strony internetowe z prawidłowym kodem HTML.
 8. 8. This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. Niemądry i głupi Rozważswojąstronę internetowąjakoinwestycję,w którąwłożyszczasi zasoby,i potemspłaci Ci sięwiele razy. Standard jest podnoszony i możesz być pewien,że witrynykonkurencji są coraz lepsze.Jeśli Twoja strona wygląda amatorsko, to zapytania i sprzedaż / rezerwacje spadną. Tak, możesz zrobić stronę internetową taniej, ale czy warto? Hosting i statystyka strony internetowej  Witrynainternetowamusi byćhostowananaserwerze internetowym, abybyładostępnaw Internecie.  Najważniejsze rzeczy, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze firmy hostingowej, to:  Niezawodność - Twoja strona powinna być dostępna 24/7  Odpowiedniaprzepustowość- przepustowośćtoprzydzielonailośćtransferudanychmiesięcznie,którą wykorzystaTwojawitryna,kontae-mailitp.Naprzykład,jeślizamierzaszwysyłaćogromnezałączniki do wiadomości e-mail lub oczekiwać wielu odwiedzin witryny, wpłynie to na wykorzystanie przepustowości. Jeśli Twoja witryna nie jest dostępna pod koniec miesiąca, może być konieczne zakupienie większej przepustowości;  Dobre wsparcie- czy jest ktoś do kogo możesz zadzwonić lub wysłać e-mail, kiedy masz problem?  Wartość pieniądza- oczekujemy zapłaty około 15 GBP lub 15 EUR / miesiąc za pakiet dobrej jakości. Zmień hosting Jeśli nie jesteś zadowolony z aktualnego hostingu lub czujesz, że jesteś zbyt obciążony, możesz zmienić hosting w następujący sposób: Upewnij się, że masz kopię wszystkich plików swojej witryny na komputerze lub w pamięci. Twój programistapowinienbyćwstanie dostarczyćCi te informacje,w przeciwnymrazie powinieneśpoprosićo dane FTP (protokół przesyłaniaplików) odswojegoaktualnegodostawcyhostingui użyć programuFTP do ich pobrania. Zalecane są następujące programy FTP: Smart FTP, WS_FTP; Teraz, gdy masz już pliki swojej stronyinternetowej,zbadaj ofertydostępne u głównychdostawcówusług hostingowych (Irlandia - Blacknight Solutions, Hosting 365, Novara; Wielka Brytania - PIPEX, Fasthosts, Easyspace) i biorąc pod uwagę powyższe czynniki, określ, która jest najlepsza dla Twojej witryny. Twoja nowa firma hostingowa dostarczy Ci nowych danych FTP, których możesz użyć do przesłania wszystkichplikówswojej witrynynaserwerzapomocąprogramuFTP. Jeśli dobrze porozmawiaszze swoim programistą i udostępnisz mu nowe dane FTP, mogą chcieć przesłać pliki na nowy serwer internetowy. Ważna wskazówka! Irlandzkie firmypowinnywybraćdostawcęusłughostingowych,któregoserwerysązlokalizowanew Irlandii, takie jak Blacknight Solutions, Hosting 365 lub Novara. Pomoże to w rankingu wyszukiwarki, gdy użytkownicy wybiorą wyszukiwanie w Irlandii lub wyszukiwanie w irlandzkich witrynach.
 9. 9. This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. Statyski Statystyki witrynysąkopią przydatnychinformacji ...jeśli wiesz,jakje czytać! Są one istotnymnarzędziem pomagającym lepiej sprzedać witrynę, ale wiele osób nigdy nie przeglądało statystyk witryny. Ważna wskazówka! ‘Hity’ są dość bezsensowną statystyką; - zamiast tego sprawdzaj liczbę odwiedzających miesięcznie. Jeśli ta liczba rośnie, Twoje zapytania i zamówienia / rezerwacje również powinny rosnąć! Dobry pakiet statystyk witryn pozwoli Ci przeglądać statystyki witryny w Internecie oraz pobierać je. Przedstawi również informacje w formie tabelarycznej i graficznej. Czego szukać ? ‘Liczbawyjątkowychodwiedzających ’– powinnastale wzrastać. Jeżeli zaczniespadać,tomaszproblemze swoją stroną oraz marketingiem. ‘Liczbaodwiedzającychpo razpierwszy’–przedstawiCi liczbęróżnychosób,które odwiedziłyTwojąstronę pierwszy raz. Chcesz, aby ta liczba była bardzo wysoka, powiedzmy 75%, ponieważ będziesz potrzebować stałego strumienianowychosóboglądającychwitrynę. Jeślijestniski w porównaniuzliczbąodwiedzających,masz problem. Ważna wskazówka! Jeśli podejmiesz nawet kilka działań, które przedstawiamy w rozdziale optymalizacji dla wyszukiwarek, rozsądnie jest oczekiwać, że liczba odwiedzających osób miesięcznie Twoją stronę podwoi się! Sprawdź teraz, co to jest i zacznij czytać rozdział „optymalizacja dla wyszukiwarek”. Ważne rzeczy do rozważenia to: W jakie dni jest największy “ruch” na Twojej stronie internetowej? Jeśli zrobiłeśjakąśpromocję,może tobyćbiuletyne-mailowy,reklamanaFacebookulubreklamaradiowa, możesz sprawdzić, jak to się udało, wyświetlając statystyki w kolejnych dniach. Ważna wskazówka! Ciągi wyszukiwarki. Twoje statystyki powinny również informować o słowach kluczowych / frazach, które użytkownicyszukali (tj.wpisywaniudowyszukiwarek),które doprowadziłyichdoTwojej witryny.Jakwidać w rozdziale 5, używanie tych słów częściej i w większej liczbie odmian na swojej stronie doprowadzi do jeszcze większej liczby osób odwiedzających!
 10. 10. This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. CASE STUDY Strona marketingowa (która pozostanie bezimienna) wykazała,że ponad 70% odwiedzających spędzało w witrynie mniej niż 30 sekund! Zmiana w projekcie, poprawa jakości treści i więcej aktualizacji oznacza, że 70% spędza teraz co najmniej 3 minuty. Ważne polecenia. Uzyskuj informacje o tym, z jakich witryn użytkownicy odwiedzają Twoją witrynę. Jest to szczególnie przydatna informacja, jeśli płacisz za linki z niektórych stron. Czego szukać? Istnieje niezliczona ilość książek i artykułów na temat Internetu i marketingu w wyszukiwarkach, a także całej branżykonsultantówi firmzajmującychsięwyszukiwarkami(jednymznajlepszychjestSteveJohnston http://www.searchjohnston.co.uk http: // www. johnston.co.uk/). Ponieważmamytylkokilkastron,aTymasz tylkodziesięćminut,próbowaliśmyograniczyćtę„mądrość”do kluczowychpriorytetów.Zaimplementuj je,amyzagwarantujemy,że liczbaodwiedzającychTwojąwitrynę będzie co najmniej dwukrotnie większa lub że zwrócimy Ci pieniądze. Jeśli maszwięcej niż10 minut,maszwystarczającąilośćlinków,abyś mógł czytać (i uczyć się!) przez jeden dzień.To,conastępuje,zawierakilkalinkówdosłynnychliniiznaszychulubionychfilmów,oddajciesięnam, istnieje metoda w naszym szaleństwie. “Zacznijmy od początku” Cytując Julie Andrews „Zacznijmy od samego początku, to bardzo dobre miejsce do rozpoczęcia”. Czym jest wyszukiwarka? Zasadniczo jest to program komputerowy używany do katalogowania Internetu i tworzenia bazy danych dostępnych witryn, które mogą być następnie wyszukiwane przez użytkowników. Google.comjestnajbardziej znanąi najczęściej używanąwyszukiwarką.Inne toBing,Yahoo,AOL, Askoraz Excite i Lycos. Międzynimi stanowiąponad95% wszystkichzapytańwyszukiwarekdziennie,asamaGoogle odpowiada za prawie 70% wszystkich wyszukiwań w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Wyszukiwarki używają algorytmów lub formuł, aby określić, jak blisko Twoja witryna spełnia wymagania wyszukiwaniaużytkownika.Algorytmyte są ściśle strzeżonymi tajemnicami (zwłaszczaGoogle!),jednaksą trzy obszary, na których musisz się skoncentrować, jeśli chcesz osiągnąć sukces online: Zawartość – słwoa, których używasz na stronie; Reputacja - liczba i jakość linków na Twojej stronie; Indeksowanie - czy witryna ułatwia katalogowanie Google lub innych wyszukiwarek?
 11. 11. This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. “Jeśli to zbudujesz, to przyjdą” Zawartość Słowem- kluczem jest “to” …ale zbudować “to”?... czyli co? Cóż, „to” jest tym,czym ludzie są zainteresowani.Takwięc, na przykład,jeśli jesteśw branżyturystycznej, „to” to prawdopodobnie„święta”.Ale nie tylko„święta”,„wakacje”,„przerwy”,„wypady” - cooznacza,że „to” może obejmować„zakwaterowanie”,„gospodarstwo”,„noclegi śniadanie”,„hotel”i każdąpermutację w nim . Łapiesz nasze dryfowanie? Kluczem jest wymyślenie i zbadanie typowych słów wyszukiwania, które potencjalny klient może wykorzystać, a następnie zbudowanie strony internetowej wokół tych słów i fraz. Pomyśl o tym jak o budowaniu domu: słowa i frazy, których ludzie szukają, to cegły, bloki, okna i drzwi - są to materiały budowlane, których zamierzasz użyć do zbudowania swojej strony internetowej, przepraszam, domu! Im więcej słów i zwrotów używasz, w różnych permutacjach, tym bardziej Twój “dom” będzie się wyróżniał i łatwiej będzie go znaleźć w wyszukiwarkach. Nie możemy tego wystarczająco podkreślić. Większość małych firm nie ma doświadczenia w “budowaniu słów”, których ludzie szukają w słowach (lub kopiach) na swojej stronie internetowej. Na przykład, jeśli jesteś domem z wyżywieniemwe własnym zakresie w Ballinrobe w hrabstwie Mayo, w Irlandii, to „self catering”, „cottage”, „self catering catering”, „cottage cottage”, „thatch cottage”, „ Dom kryty strzechą Irlandia ”,„ Dom kryty strzechą Mayo ”,„ Mayo ”,„ Hrabstwo Mayo ”,„ Irlandia ”,„ Zachód Irlandii ”,„ Ballinrobe ”,„Wakacje wIrlandii ”,„Wakacje w Mayo”itp.wszystko tomusi byćdostępnew Twojej witrynie. Pracą twórcząjestnapisaniekopii zawierającejwszystkiete ogólnesłowai wyrażenia,nie stającsięprzytym zbytpowtarzalnymdlaczytelnika.Wpraktyce osobyprzeglądające stronyinternetoweskanują,anieczytają witryny jak książkę, więc masz dość swobody! Czujesz się pewniejszy? www.wordtracker.comjestdoskonałymnarzędziemdowyszukiwaniasłów –kluczy. Jestświetnydarmowy okres próbny, a płatne usługi zaczynają się za mniej niż 7 € lub 5 £. Są to dobrze wydane pieniądze! Inne narzędzia analizy słów kluczowych obejmują :  Overture – narzędzie do analizy słów -kluczy  (Odkryj jak często Twoje słowa-klucze i inne powiązane terminy byływyszukiwane w ciagu ostatniego miesiąca).  http://inventory.overture.com Google’s online tool ( Odkryj odmiany słów kluczowych, które możesz dołączyć)  https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal  SEO Book(Discoverthe monthlysearchvolume forthe Big3SearchEngines - Google, Yahoo and MSN) http://tools.seobook.com/general/keyword
 12. 12. This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. “W porządku, nie zapamiętałbym siebie” Reputacja Liczba i “jakość” witryn, które prowadzą do Twojej witryny, jest ważnym czynnikiem wpływającym na rankingTwojej stronywwyszukiwarce.Pomyśl otymjak o konkursie popularności,imwięcej witryn,które prowadzą do Ciebie, musi oznaczać, że masz coś ciekawego, pouczającego, użytecznego, zabawnego lub kontrowersyjnegodopowiedzenia.Takwięc,jeśli chodziowyszukiwarkę,prawdopodobnie będzieszlepszy I leszpy pod względem jakości. Ale co rozumiemy pod pojęciem “jakości witryn”? Sugerujemy użycie statystyk Google PageRank jako miary jakości witryny lub popularności linków. Statystyka to wynik na 10, gdzie 10 jest najwyższy. Ważna wskazówka! Link ze strony internetowej z PageRank 4 jest lepszy niż 10 linków ze stron internetowych z PageRank 0. Czujesz się pewniejszy? Aby uzyskać wyobrażenie o stronie PageRank,po prostu pobierz pasek narzędzi Google Toolbar ze strony http://toolbar.google.com. Podczas instalacji programu sprawdź opcjonalne funkcje, w których PageRank jest jednym z nich. Po dotarciudo witrynyinternetowej umieśćkursornadikonąPageRankna pasku narzędzi,a zielonypasek zostanie rozwinięty i pojawi się etykieta z wartością liczbową PageRank strony. Co to jest dobra jakość PageRanka ? Reputacja Istnieje bardzoniewielestron,które osiągająPageRank9lub10. Obejmująone witrynytakiejakBBCNews, Microsoft,MSN lubAdobe (które mająogromnąliczbęwartościowychwitryn,do których prowadzą linki). Dla MŚP wartość 4 lub więcej jest dobrym celem. Dlatego powinieneś podejść do stron internetowych o wartości 4 lub5, aby poprosićo linkdowłasnej stronyinternetowej.Poosiągnięciutegopoziomurankingu witryny o wyższej pozycji stają się łatwiejszymi celami. Zwiększenieliczbylinkówdowitrynyo wysokiej jakości jestbardzoskutecznątechniką,której możeszużyć, aby zwiększyć ruch w witrynie i zwiększyć rankingi w wyszukiwarkach. Korzyści są dwojakie: Po pierwsze, Twoja strona zacznie otrzymywać strumień wykwalifikowanych użytkowników, z dodatkową korzyścią, że przychodzący użytkownicy mogą postrzegać Twoją witrynę w lepszym świetle, ponieważ znaleźli ją za pośrednictwem rekomendacji (linku) w innej witrynie. Po drugie, zwiększenie popularności linków znacząco poprawi pozycję w wyszukiwarkach.
 13. 13. This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. Dlaczego ? Wyszukiwarki odkryły,że ocenianie witrynyprzezosobę,którado niej prowadzi,jestjednymznajlepszych wskaźników jakości witryny. Przecież niewielu webmasterów ma zwyczaj linkowania do złych lub mniej przydatnych stron internetowych. W przeszłości wyszukiwarki grały w ciągłą grę kotów i myszy z wieloma webmasterami, którzy próbują „oszukać silniki” lub „pokonać system”. Popularność linków jest jednym z niewielu czynników, które są bardzo trudne do nadużywania (webmaster musiałby mieć kontrolę nad dziesiątkami lub setkami różnych witrynznajdującychsięna różnych serwerach).Wrezultacie możnazałożyć,że główne “silniki”będąnadal opierać się na popularności linków i nagradzać „dobrze połączone” witryny w przyszłości. Jak więc zmusić ludzi do łączenia się z Tobą? ( nie zapomnij, że to osoba, która utworzy link!) Jakoś treści Ciekawe,aktualne informacje,które sąatrakcyjne wizualnie.Może tobyćstrona dotycząca rzeczydo zrobienia lubzobaczeniawokolicy.Może tobyć regularnie aktualizowanasekcja„cojest?”.Może to być „ładnastrona” z dobrymi komentarzami wksiędze gości,że innaosobachętnie poleca. Regularne aktualizacje Odświeżaj swojąstronę.Dodaj bloga(jakodziennikaonline/tablicęogłoszeń).Blogisądobrądrogą do aktualizowaniaTwojej witryny.Łatwoje ustawić,i możeszmi wierzyćalbonie,zabawnie jestje pisać. Dobrze prowadzonastronabędzie miećwięcej linków niżzaniedbanawitryna. Czujesz się pewniejszy ? Ustaw sowjegobloganastronie www.blogger.com albowww.blog.com albościągnij blogadoinstalacji naTwojej stronie internetowej - WordPressor(www.wordpress.org) CASE STUDY Sprawdź50 najpopularniejszychblogów mostpowerful blogs Prowadziszbadania ? Zidentyfikuj inne witryny wysokiej jakości, z których chciałbyś mieć linki. Mogą to być witryny grup lokalnych społeczności,lokalne serwisyinformacyjne,inne podobne witryny,inne małe firmyw Twojej okolicy,inne firmy o podobnym rynku, ale nie na tym samym obszarze geograficznym. Linki do stron innych osób Tam, gdzie linkbyłbynaprawdęprzydatny,zaproponuj utworzenie linkuzTwojej stronydoichlinku(byćmoże będzieszmusiał tozrobić).Jesttoznane jakowzajemne powiązanie. Dołącz do sieci Dołącz do sieci lubstwórzsiećistotnych,niekonkurującychwitryn,zindywidualnąi unikalną własnością. Następnie połączsięze sobą.
 14. 14. This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. Zapytaj o link Poproś o link do swojej witryny. Podejdźdo webmastera każdej witryny, z której chcesz utworzyć link (zazwyczaj nastronie znajdujesięlinkdonich) i profesjonalniewyjaśnij korzyścizlinkowaniadoTwojejwitryny.Możeszułatwić webmasterowi utworzenie linku, wysyłając odpowiedni kod. Dodaj tutaj swoje dane i użyj następujących: [your web site name] Zarejestrujsię w katalogach Wyszukiwarki przykładajądużąwagędo dobrze znanychkatalogów jakoautorytatywnychźródeł linków.Sąone nieliczne, ale sąoceniane jakoniezawodne,ponieważkażdylinkjestsprawdzanyprzezczłowieka!Pojawieniesię na tych stronachjestniezbędne,więczgłośsię! Strony branżowe Większośćwładzposiadaautorzyowane stronyinternetowe,naprzykładw turystyce: www.visitscotland.com, https://www.ireland.com.Częstote witrynywymagająuiszczeniaopłatyprzedumieszczeniemlinku,ale zazwyczaj są tegowarte. Nie zapominaj równieżowielulokalnychkatalogachbiznesowychprowadzonychprzezsamorządylokalne i witrynachgrupyspołecznościowe,które sązazwyczaj oceniane autorytatywnie i częstozadarmo, abyuzyskać link. Chcielibyśmypodkreślić,że algorytmyłączenia(w szczególności Google)sąbardzozaawansowane i wykonują znacznie więcej niżtylkozliczanie linków.Jednakzreguływiększaliczbadobrychlinków doTwojejwitryny poprawi Twojąocenęw wyszukiwarkach.Abydowiedziećsięwięcej opowiązaniach,zobaczponiżej. “Lepiej być oglądanym niż przeglądanym” Drogi [imię webmastera] Niedawno natknąłem się nastronę [nazwawitryny link prospect]i pomyślałem, że to [zawieraTwoją opinię]. Szczególnie podobała misię Twoja [w tymfunkcja, naktórej byłeś podwrażeniem]. Zauważyłem, że linkujesz do [Twoich przedmiotów]zasobówi uważałeś,że nasza strona internetowamoże być interesującadlaCiebie i Twoich odwiedzających.[dołącz standardowy akapit opisującyTwojąstronę internetową. Pamiętaj, aby podać nazwę swojej strony internetowej,adres URL i zwięzłyopis swojejstrony internetowej. Pisząc opis, skup się na zaletachswojej strony internetowej.] Zastanawiam się,czy byłbyś zainteresowany linkowaniemdo nas. Jeśli masz jakiekolwiek pytaniadotyczące naszej strony, skontaktujsię ze mną bezpośrednio za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonu pod adresem [Twój numer telefonu]. Dziękuję za poświęconyczas. [Twoje imię i nazwisko], webmaster [http://www.yourdomain.com]
 15. 15. This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. Widoczność: Nowe słowobuzzdlaCiebie“widoczność”poleganaupewnieniusię,że twojastronainternetowajestrozwijana w taki sposób, aby uwzględnić ograniczone możliwości, jakie mają wyszukiwarki, aby uzyskać dostęp i interpretować treść. Słyszymy, jak mówisz “OK!”, to jest zagadnienie techniczne i prawdopodobnie najlepiej zostawić je firmie zajmującej się tworzeniem stron internetowych. Zajrzyj więc na poniższy link www.google.com/webmasters. Inna ważne punkty, o których warto pamiętać: Standardy stron internetowych Upewnij się, że Twoja witryna została opracowana zgodnie z najlepszymi standardami internetowymi (www.webstandards.org/learn/faq/), ponieważ dzięki temu Twoja witryna będzie niezwykle przyjazna dla wyszukiwarek. Jeśli Twoja firma internetowa nie wie, jakie są standardy sieciowe,to może nadszedł czas, aby znaleźć nową firmę internetową ?! Minimalizujużycie domeny Upewnij się,że zawartośćTwojej witrynymieści sięw jaknajmniejszej liczbiedomen.Google uważawitrynęza domenę,a różne domenyzaróżne witryny.Więcjeśli rozpowszechniaszswojetreści w różnychdomenach, traciszwpływyi oceny. Ukryta treść to słowana stronie,które mogąbyćodczytane przezwyszukiwarkę,ale nie sąoglądane przez odwiedzającego.Wyszukiwarki sąbardzopodejrzane otakie ukryte treści,ponieważmogłyzostaćużyte do zwiększeniasłów kluczowychlubodpowiednichtreści. Nie używaj ramek. Wiele starszychwitryn(ponad3lata) zostałoopracowanychprzyużyciurameklubzestawów ramek.Nie są one przyjazne dlawyszukiwareki należyichunikać.Pozatym, jeśliTwojawitrynajeststarszaniż3lata, musi zostać przerobiona! Kto pierwszy,ten lepszy Ważna jestkolejnośćtreści natwoichstronachinternetowych,czytanaprzezwyszukiwarki. Najważniejsza treść powinnabyćnajważniejsza. Meta tagi lub mega dane Metadane,metatagi,słowakluczowe sąsłowami używanymi przezCiebie lubTwojegowebmasteradoopisania tej strony, nie są one jednak widoczne dla odwiedzających witrynę. Nie są używane przez wyszukiwarki do rangowania stron, mimo tego, co powiedziano inaczej! Zaufaj nam, to ukryty tekst i jako taki jest uważany za podejrzany. Jak Ci poszło na naszych liniach filmowych? “Lets start atthe very beginning” The Soundof Music “If you build it, They will come” Fieldof Dreams “Its okay,Iwouldn’tremembermeeither” KevinSpaceyinAmericanBeauty “Its better to be looked over than overlooked” Mae West inBelle of Nineties
 16. 16. This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. Ogłoszenia online Jednąz bardziej interesującychzmianw reklamieinternetowej jestmożliwość„kupowania”wysokiej wyszukiwarki w witrynach takich jak Google czy Yahoo. Na przykład w Google wybierasz słowa kluczowe,które są słowami lub frazami związanymi z Twoją firmą. Gdy użytkownicy wyszukują w Google jedno lubwięcej słów kluczowych,Twoje ogłoszenie pojawia się obok wyników wyszukiwania. Albo z boku, albo z góry. Jeśli ludzie klikną link, aby dowiedzieć się więcej lub dokonać rezerwacji, płaciszza ogłoszenie, jeśli nie klikną,nie zapłacisz! Ceny słów kluczowych są różne. Ważna wskazówka! Chcesz jak najlepiej wyeliminować przeglądarki, a każde kliknięcie Cię kosztuje. Podsumuj swoją kluczową wiadomość jako część swojego ogłoszenia. Na przykład, jeśli chcesz wynająć komuś domek wiejski po wysokiej cenie, wyjaśnij, że nie chcesz, aby osoby poszukujące zakwaterowania po niskich cenach kliknęły na Twoje ogłoszenie. Czujesz się pewniejszy? Dowiedzsięwięcej naGoogle advertisingat www.google.com/adwords Więc o to chodzi, jeśli doszedłeś tak daleko, to dobrze ! Chcielibyśmyjeszcze razpodkreślić,że e-commerce stanowi doskonałąokazjędoskutecznegokonkurowaniaz większymi (i zwykle bogatszymi!) konkurentami. Mamy nadzieję,że tenprzewodnikjestużytecznyi wystarczającozainspirowałCiędowdrożenianiektórychlub wszystkichpomysłów,októrychmówiliśmy.Zebraliśmykilkaprzydatnychlinków naodwrocie,abypomócCi w drodze. Przydatne strony internetowe  www.allwhois.com  www.123-reg.co.uk  www.iedr.ie  www.register365.ie  www.microsoft.com  http://webxact.watchfire.com  http://validator.w3.org  http://inventory.overture.com  http://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal
 17. 17. This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein.  http://tools.seobook.com/general/keyword  www.wordpress.org  www.johnston.co.uk  www.wordtracker  www.blogger.com  www.blog.com  www.bike-and-hike-scotland.blogspot.com  www.dmoz.org/add.html  www.search.yahoo.com/dir  www.visitscotland.com  www.discoverireland.com  www.link-popularity–guide.com  www.linkingmatters.com  www.google.com/webmasters  www.webstandards.org/learn/faq  www.google.com/adwords  www.bookassist.com

×