Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MATES

730 views

Published on

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

MATES

  1. 1. RECTES EN EL PLA Sonia López Anna Baró
  2. 2. DIFERENTS FORMES D'EXPRESSIÓ DE LA RECTA
  3. 3. DETERMINACIÓ DE RECTES <ul><li>Recta determinada per dos punts: </li></ul><ul><li>1. Si ens donen dos punts P(x 0 , y 0 ) i Q(x 1 , y 1 ) podem trobar el vector director que determina aquests dos punts, que és = = - = (x 1 - x 0 , y 1 - y 0 ). </li></ul><ul><li>A partir d'aquest vector i un dels punts donats podrem trobar l'equació de la recta des de l'equació contínua, substituint el punt al numerador i el vector al denominador, o bé des de l'equació vectorial tal com està descrit a l'esquema anterior. </li></ul>
  4. 4. DETERMINACIÓ DE RECTES <ul><li>2. Si els punts que ens donen són els punts de tall de la recta amb els eixos de coordenades podem escriure l'equació canònica des d'un principi. </li></ul><ul><li>Exemple: </li></ul><ul><li>Tenim els punts P(-2, 0) i Q(0, 4), sabem que p=-2 i que n=4, per tant: </li></ul><ul><li>+ = 1 </li></ul>
  5. 5. PARAL•LELISME DE RECTES <ul><li>Les característiques que definiexen dues rectes paral•leles, són que tenen la mateixa direcció, que els seus vectors directors són igual o tenen els seus components proporcionals, per tant tenen el mateix pendent (m=m’).Per saber si dues rectes són paral•leles les posem en forma d’equació general i seran paral•leles sempre i quan es cumpleixi la igualtat següent: = </li></ul><ul><li>En el cas de que es cumpleixi la igualtat: </li></ul><ul><li>= = ,es tractarà de la mateixa recta. </li></ul>
  6. 6. INCIDÈNCIA DE RECTES <ul><li>Les rectes incidents són aquelles que es tallen en un punt. Dos rectes incidents no cumpliràn la igualtat de les rectes paral•leles. </li></ul><ul><li>Per trobar el punt d’intersecció on es tallen les dues rectes resoldrem el sistema format per les dues equacions. </li></ul><ul><li>Per calcular l’angle que formen dues rectes incidents tenint en compte els seus vectors directors seguim la fórmula següent: cos = = k---> =arc cos k </li></ul>
  7. 7. PERPENDICULARITAT DE RECTES <ul><li>Dues rectes incidents seran perpendiculars si els seus vectors directors són ortogonals, és a dir si el producte escalar és igual a zero o bé si el prducte dels seus pendents és igual a -1 (m • m’= -1). El símbol que ens indica si dues rectes són perpendiculars és </li></ul>

×