ชื่อโครงการ : เปื้อนรัก ปันยิ้ม
เสริมสร้างจิตสานึกให้คนทั่วโลกได้มีความรู้ผิดชอบชั่วดีและเห็นใจผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและเสริมส...
6.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : คณะนักเรียน
7.งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 5,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
8.หน่วยที่รับผิดชอบ
1.นา...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โครงการเปื้อนรักปันยิ้ม

222 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
222
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงการเปื้อนรักปันยิ้ม

  1. 1. ชื่อโครงการ : เปื้อนรัก ปันยิ้ม เสริมสร้างจิตสานึกให้คนทั่วโลกได้มีความรู้ผิดชอบชั่วดีและเห็นใจผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและเสริมสร้างให้วัยรุ่นสมัยใหม่ ทั้งหลายที่ไม่พร้อมจะมีบุตรได้ตระคิดว่าพร้อมที่จะมีบุตรไหมเพื่อที่จะได้ลดจานวนเด็กที่ถูกพ่อแม่ทอดทิ้งเพราะไม่พร้อมที่ จะเลี้ยงดูและมีบุตร สภาพสังคมในปัจจุบันมีปัญหามากมายโดยเฉพาะ ปัญหาของกลุ่มเยาวชนที่ตกเป็นเหยื่อโดนทารุณกรรมจากน้ามือของ คนที่ขาดคุณธรรม การจัดโครงการนี้เป็นการจัดเพื่อมอบความรักให้กับเยาวชนที่ได้รับการกระทาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เพื่อจัดกิจกรรมให้น้องมีพัฒนาการต่างๆเหมือนเด็กทั่วไปและปลูกจิตสานึกที่ดีให้แก่น้องๆที่ถูกทอดทิ้งและน้องๆที่ถูก ทารุณกรรมจากเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเพื่อทาให้น้องๆเหล่านี้เติบโตขึ้นไปในสังคมที่ดีและไม่เจอเหตุการณ์ที่ผ่านอย่างที่ เคยพบเจอเพื่อที่จะได้รู้จักระวังตัวเพื่อให้ปลอดภัยจากสิ่งเลวร้ายจากภายนอก 2.วัตถุประสงค์ : 1.มอบความรักความอบอุ่นให้กับเยาวชนที่โดนทารุณกรรม 2.ปลูกจิตสานึกที่ดีให้กับคนในสังคม 3.ช่วยทาประโยชน์ให้แก่สังคม 3.เป้ าหมาย : ปลูกจิตสานึกของคนในสังคมให้เห็นคุณค่าของเยาวชนที่ตกเป็นเหยื่อ 4.วิธีดาเนินการ : 1.หาข้อมูล 2.ติดต่อประสานงานกับมูลนิธิบ้านมานาโพธาราม 3.ทากิจกรรมเปิดหมวกหาเงินทาโครงการ 4.วางแผนการทากิจกรรมและการเดินทาง 5.ระยะเวลาดาเนินการ เดือนมิถุนายน – กันยายน
  2. 2. 6.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : คณะนักเรียน 7.งบประมาณ ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 5,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 8.หน่วยที่รับผิดชอบ 1.นางสาวปรียาวัจน์ ชนประเสริฐ 2.นางสาวสตรีรัตน์ หลุกกูล 3.นางสาวกชพรรณ สังขานวม 4.นางสาวเต็มสิริ โพธิสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 9.การประเมินโครงการ 10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.น้องๆมีความสุข 2.ได้ทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม 3.จิตวิทยาเรื่องการดูแลผู้ถูกกระทา ผู้ที่รับผิดชอบ : 1.นางสาวปรียาวัจน์ ชนประเสริฐ 2.นางสาวสตรีรัตน์ หลุกกูล 3.นางสาวกชพรรณ สังขานวม 4.นางสาวเต็มสิริ โพธิสิทธิ์

×