โครงงานสัมภาษณ์ผู้ที่ประสบความสาเร็จด้านธุรกิจ
อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์วิชา ถาวรศิริ
การทาโครงงานการสัมภาษณ์ผู้ที่ประสบ
ความสาเร็จทางธุรกิจนี้ จะดูในเรื่องที่ว่า เขาทาอะไรมา
ก่อนที่จะประสบความสาเร็จ และเขาทา...
โครงการแชมพูและเจลอาบน้ามะกรูด เพื่อหลักเศรษฐกิจพอเพียง
อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์สุนิดา พรานขุน
โครงการแชมพูและเจลอาบน้ามะกรูดเพื่อเศรษฐกิจ
พอเพียงนี้ จัดทาขึ้นเพื่อให้เราใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง รู้จักการใช้สิ่...
นายอภิเษก ทองสวัสดิ์ ชั้น ม.6/3 เลขที่ 1
นายสุทธิชาติ สืบเรือง ชั้น ม.6/3 เลขที่ 13
นายเมธา ตันพิกิจชาญชัย ชั้น ม.6/3 เลขท...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สรุปIs1 is2

271 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
271
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สรุปIs1 is2

  1. 1. โครงงานสัมภาษณ์ผู้ที่ประสบความสาเร็จด้านธุรกิจ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์วิชา ถาวรศิริ
  2. 2. การทาโครงงานการสัมภาษณ์ผู้ที่ประสบ ความสาเร็จทางธุรกิจนี้ จะดูในเรื่องที่ว่า เขาทาอะไรมา ก่อนที่จะประสบความสาเร็จ และเขาทาอย่างไรจึงทาให้ ประสบความสาเร็จและมาถึงจุดๆนี้ได้ ในโครงงานเรื่องนี้ เป็ นแนวทางที่ดีสาหรับผู้ที่จบมาแล้วทางานไม่ตรงตาม สายที่เรียนหรือผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 และไม่ ต้องการจะศึกษาต่อในระดับปริญญา ซึ่งวิทยากรผู้ที่เรา นามาจึงเป็ นแนวทางที่ดีในการดารงชีวิตของเรา
  3. 3. โครงการแชมพูและเจลอาบน้ามะกรูด เพื่อหลักเศรษฐกิจพอเพียง อาจารย์ผู้สอน อาจารย์สุนิดา พรานขุน
  4. 4. โครงการแชมพูและเจลอาบน้ามะกรูดเพื่อเศรษฐกิจ พอเพียงนี้ จัดทาขึ้นเพื่อให้เราใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง รู้จักการใช้สิ่งแวดล้อม ใช้สิ่งของหรือวัตถุรอบตัวให้ เกิดประโยชน์ ทาให้สิ่งที่ไม่น่าจะเกิดประโยชน์ได้ นามาทาให้ เกิดประโยชน์ได้ ไม่ใช่แค่ตัวเราแค่คนเดียว แต่ยังทาให้คน รอบข้าง ครอบครัว และชุมชนได้รับผลประโยชน์ไปด้วย เช่นกัน
  5. 5. นายอภิเษก ทองสวัสดิ์ ชั้น ม.6/3 เลขที่ 1 นายสุทธิชาติ สืบเรือง ชั้น ม.6/3 เลขที่ 13 นายเมธา ตันพิกิจชาญชัย ชั้น ม.6/3 เลขที่ 22 นายอภิสิทธิ์ จันมั่นคง ชั้น ม.6/3 เลขที่ 14 นางสาวรินรดา นาคะศิริ ชั้น ม.6/3 เลขที่ 23 นางสาววิลาสินี บัวชู ชั้น ม.6/3 เลขที่ 32

×