Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

In tranh phat giao mat tong lien hoa sinh in kythuatso.com

Xưởng in tranh Phật giáo Mật Tông
Xưởng in tranh tôn giáo - In Kỹ Thuật Số Since 2006:
* Nhận tìm file in tranh Phật đẹp, đặt mua tranh từ kho ảnh nước ngoài
* In tranh nhanh lấy ngay trong ngày
* Đa dạng chất liệu in: silk, canvas, PP cán format, decal
* Đóng khung tranh theo yêu cầu
* Vận chuyển tận nơi

Xem thêm: https://blog.chaytinh.com/mua-ban-nhanh/hinh-anh-in-tranh-phat-giao-mat-tong-lien-hoa-sinh-padmasambhava-guru-rinpoche/87/

Công ty TNHH In Kỹ Thuật Số
Địa chỉ: 365 Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh, TP.HCM
Email: innhanh@inkythuatso.com
Hotline: 090 6961 365 - 090 1180 365 - 090 9357 365 - 090 1189 365 - 090 1188 365 - 090 9213 365 - 090 9212 365

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

In tranh phat giao mat tong lien hoa sinh in kythuatso.com

  1. 1. Hình ảnh in tranh Phật Giáo Mật Tông:  Liên Hoa Sinh – Padmasambhava –  Guru Rinpoche  GURU RINPOCHE, một trong những bậc lão thông của Phật giáo Ấn Độ, là vị sáng lập Phật giáo ở Tây Tạng. Ngài được gọi là Padmasambhava (Padma 'Byung gNas), Liên Hoa Sanh, và Guru xứ Oddiyāna.
  2. 2. Xưởng in tranh Phật giáo Mật Tông Xưởng in tranh tôn giáo - In Kỹ Thuật Số Since 2006:
  3. 3. * Nhận tìm file in tranh Phật đẹp, đặt mua tranh từ kho ảnh nước ngoài * In tranh nhanh lấy ngay trong ngày * Đa dạng chất liệu in: silk, canvas, PP cán format, decal * Đóng khung tranh theo yêu cầu * Vận chuyển tận nơi
  4. 4. Công ty TNHH In Kỹ Thuật Số Địa chỉ: 365 Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh, TP.HCM Email: innhanh@inkythuatso.com Hotline: 090 6961 365 - 090 1180 365 - 090 9357 365 - 090 1189 365 - 090 1188 365 - 090 9213 365 - 090 9212 365 Nguồn: https://blog.chaytinh.com/mua-ban-nhanh/hinh-anh-in-tranh-phat-giao-mat-tong-lien-hoa- sinh-padmasambhava-guru-rinpoche/87/ #InTranhPhat #InTranhPhatGiao #InTranhTonGiao #InHinhPhat #InTranhMatTong #InTranhPhat #TPHCM #InKyThuatSo #ChayTinh #TPHCM #BinhThanh

×