Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Alokasyon

111,441 views

Published on

 • Writing a good research paper isn't easy and it's the fruit of hard work. For help you can check writing expert. Check out, please ⇒ www.WritePaper.info ⇐ I think they are the best
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Have you ever used the help of ⇒ www.HelpWriting.net ⇐? They can help you with any type of writing - from personal statement to research paper. Due to this service you'll save your time and get an essay without plagiarism.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ is a good website if you’re looking to get your essay written for you. You can also request things like research papers or dissertations. It’s really convenient and helpful.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F7hN3u ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2F7hN3u ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Alokasyon

 1. 1. Aralin 6 : ALOKASYON AT MGA SISTEMANG PANG-EKONOMIYA
 2. 2. KONSEPTO NG ALOKASYON ALOKASYON  Tumutukoy sa pag-lalaan ng takdang dami ng pinagkukunang yaman ayon sa pangangailangan at kagustuhan ng tao.
 3. 3.  Hindi lamang isang pagbabakasakali, kinakailangang malinaw ang layunin ng paggamit sa mga pinagkukunang yaman.  Ito ay isinasagawa upang hindi humantong sa pagka-ubos ang mga limitadong pinagkukunang yaman.
 4. 4. Isang paraan upang makamit ang mga layunin ng mga kasapi sa isang ekonomiya.
 5. 5. ANG SISTEMA PANG-EKONOMIYA SISTEMANG PANG-EKONOMIYA  Paraan ng pag sasa-ayos ng iba’t ibang yunit pangekonomiya upang matugunan sa suliraning pang-kabuhayan ng isang lipunan.
 6. 6.  Layunin nito na mapigilan ang labis-labis na paglikha ng mga kalakal o serbisyo at maiwasan ang mga kakulangan sa mga bagay na ito.
 7. 7. 1. Anu-anong kalakal at serbisyo ang dapat likahin at gano karami ito? 2. Paano lilikhain ang mga kalakal at serbisyong ito? 3. Para kanino ang mga malikhaing kalakal at serbisyong ito?
 8. 8. ALOKASYON SA IBAT’T-IBANG SISTEMANG PANG-EKONOMIYA SISTEMANG PANG-EKONOMIYA  Nakabatay sa kung sino ang gumagawa ng pag-papasya sa pamamaraan ng pagpapasyang ginagawa.
 9. 9. IBA’T-IBANG URI NG EKONOMIYA • TRADISYONAL NA EKONOMIYA - pinaka-unang anyo ng sistemang pang-ekonomiya. - nakabatay sa tradisyon, kultura at paniniwala. - ang lilikhaing podukto ay umiikot lamang sa pangunahaing pangangailangan .
 10. 10. - ang mga pagkain ay ibinibigay ng kalalakihang mangangaso at mga kakababaihang nagtatanim. - Walang batas na sinusunod.
 11. 11. • MARKET ECONOMY - ang produksyon at distribusyon ng mga produkto at serbisyo ay nagaganap sa mekanismo ng malayang pamilihan na ginagabayan ng isang sistena bg malayang pagtatakda ng halaga.
 12. 12. - nagpapahintulot sa pribadong pag-aari ng kapital, pakikipagugnayan sa pamamagitan ng pamailihan. - ang pagpapasyang ekonomiya nito ay hindi lamang nakatuon sa iisang bahagi ng pamilihan.
 13. 13. • COMMAND ECONOMY - pamahalaan ang pangunahing nag mamay-ari ng karamihan sa pinagkukunang yaman.  CENTRAL PLANNING AGENCIES - Tawag sa pamahalaan na nangangasiwa dito.
 14. 14. - nagtatakda ang pamahalaan ng isang plano (FIVE YEAR PLAN) upang matukoy ang inaasahang produksyon sa hinaharap.  CENTRAL AUTHORITY - Tawag sa pamahalaan na namamahala sa mga planong ito. - sentralisadong pamahalaan ang ekonomiya.
 15. 15. • MIXED ECONOMY - sistema kung saan pinaghalo ang Market Economy at Command Economy. -

×