Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kurs om ASD (autismespekterforstyrrelse)

99 views

Published on

Presentasjon til kurs om autismespekterforstyrrelse for psykologiklasse ved Thor Heyerdahl VGS.

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Kurs om ASD (autismespekterforstyrrelse)

 1. 1. For Thor Heyerdahl vgs Av og med: Sondre Bogen-Straume – Asperger, likeperson og styremedlem i Autismeforeningen i Norge, Vestfold fylkeslag. Kurs om ASD https://sway.office.com/US0ardR6haBxMJop
 2. 2. Litt om meg • Jeg er MEG! • Født tirsdag 01.04.97 • Jeg har Asperger syndrom, AD/HD, Ikke-organiske forstyrrelser av søvn-våkenrytmen. • Har vært inn og ut av behandling i helsevesenet siden 1999. • Liker ikke håndhilsing, sterke lukter, blinkende lys og lyder. • Er politisk aktiv, dette for at andre mennesker skal slippe å oppleve det samme som meg. • Feirer ikke bursdag da jeg ikke liker oppmerksomhet • Vara til styret i Autismeforeningen i Norge – Vestfold fylkeslag • Leder av Foreningen Talerør
 3. 3. Litt om meg • Hater å høre «men du virker jo så normal» eller «vi merker ikke noe til Aspergeren» eller «du er jo så høytfungerende» • Å være normal er et skjellsord – Jeg er og kommer aldri bli normal • Jeg er ikke en person med Asperger syndrom, men er en Asperger eller Autist. • Aspergeren er en sentral del av min identitet. • Foretrekker bruk av identitet-først-språk, sier derfor at jeg er Autist eller Asperger. • Mitt store idol er Hans Asperger, som i 1944 først beskrev diagnosen Asperger syndrom (den gang kalt autistisk psykopati)
 4. 4. Hva vet dere om ASD? • Hva er ASD? • Hvilke vansker kan en autist ha i hverdagen og i spesifikke situasjoner? • Hvilke styrker kan autisme gi? • Er det forskjellige på symptomer? • Finnes det flere autismediagnoser og eventuelt hvilke? • Og hva er i så fall som skiller disse? • Hva er årsaken til autisme?
 5. 5. Hva vet dere om ASD? • Kan det behandles og/ eller kureres? • Blir det ofte lettere eller vanskeligere å leve med autisme når man blir eldre? • Er det dumt å generalisere personer med ASD som f.eks. óg si at autister har...? • Begrunn gjerne litt hva du mener! • Bør man ta ekstra hensyn til personer med ASD og/ eller behandle de annerledes? • Kan man noen gang leve et normalt liv med ASD? • Og hvordan kan dette i så fall organiseres?
 6. 6. Hva er ASD? • Spekter av utviklingsforstyrrelser som varierer fra sterk utviklingshemming til høytfungerende mennesker som: • Albert Einstein, Bill Gates, Sir. Isaac Newton, Steve Jobs, Temple Grandin Phd., Henrik Ibsen, Steven Spielberg, Michelangelo, president Thomas Jefferson og meg selv. • Er klassifisert som gjennomgripende utviklingsforstyrrelser. • Det vil si att de autistiske symptomene påvirker alle aspekter ved livet. • En kan si at Asperger er den «ultimate mannshjernen»
 7. 7. F 84 Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse (PDD) • F 84.0 Barneautisme • F 84.1 Atypisk autisme • F 84.2 Retts syndrom • F 84.3 Annen disintegrativ forstyrrelse i barndommen • F 84.4 Forstyrrelse med overaktivitet forbundet med psykisk utviklingshemming og bevegelsesstereotypier • F 84.5 Asperger syndrom • F 84.8 Andre spesifiserte gjennomgripende utviklingsforstyrrelser • F 84.9 Uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse
 8. 8. Et høytfungerende handikap Virker tilsynelatende normaltfungerende for omverdnen, men har i virkeligheten ofte betydelige utfordringer I hverdagen
 9. 9. Kjønnsforskjeller ved ASD • Jenter diagnostiseres senere en menn • Ofte ikke før i 13-30 års alderen • Mens gutter ofte mellom 3-6 års alderen • IQ og EQ • Jenter har en høyere EQ en gutter • Gutter har gjennomsnittlig 3,75 poeng høyere IQ • Gutter er mer «utagerende» en jenter • Dette er gjeldene uavhengig av diagnose • Jenter med ASD – «tom-boy» • Er ofte «guttete» på visse områder • Kan ha en EQ tilsvarende gutter • Gutter med ASD er mer «mann» en nevrotypikere • Men er generelt ikke manndige
 10. 10. Kunnskapsdepartementet har nedsatt en ekspertgruppe som skal samle kunnskap om hvorfor kjønnsforskjeller i skolen oppstår, og komme med forslag til hva som kan gjøres for å motvirke dem. URL: https://nettsteder.regjeringen.no/stoltenbergutvalget/
 11. 11. Annerledes ikke ødelagt! "Not everything that steps out of line, and thus ‘abnormal’, must Necessarily be ‘inferior’." -Hans Asperger (1938)
 12. 12. Hva så du først? • Autister ser detaljer før helheten!
 13. 13. Asperger- og nevrotypikerhjernen Asperger • Funksjonene er spesifikke og kognitivt skeive • Arbeider i detaljer • Prosesserer en ting ad gangen • Er logisk • Faktaorientert • Tenker rasjonelt • Tenker i bilder Nevrotypiker • Funksjonene er forholdsvis jevnt fordelt i hjernen • Arbeider i helheter • Prosesserer flere ting samtidig • Hjernen multitasker • Tenker sosialt • Emosjonell – handler på følelser
 14. 14. Man lider ikke av Asperger, man lider av andre mennesker! - Tony Attwood
 15. 15. Den autistiske triade • Omfattende språk og kommunikasjonsvansker • Svekket til manglende evne til å tolke billedlig, ikke- bokstavlig språk • Svekkede pragmatiske språkferdigheter • Spesielle utfordringer med å omgås andre • Vansker med å tyde mimikk, gester og annet kroppsspråk • Veldig annerledes måte å kommunisere følelser og behov • Merkverdige reaksjoner på omgivelsene • Filtreringsproblemer – alle lyder kommer inn som "ei suppe"​ • Kan hate en person pga. Parfymen hen bruker
 16. 16. Språk og kommunikasjon «HOW ODD IS HIS VOICE, HOW ODD HIS MANNER OF SPEAKING AND HIS WAY OF MOVING. IT IS NO SURPRISE, THEREFORE, THAT THIS BOY ALSO LACKS UNDERSTANDING OF OTHER PEOPLE’S EXPRESSIONS AND CANNOT REACT TO THEM APPROPRIATELY.» (HANS ASPERGER ((1944) 1991))
 17. 17. Språk- og kommulikasjonsvansker «Hvis du ikke på forhånd vet om hans diagnose, er det lett å ta feil av Sondre som person, for han er meget velformulert, meget veltalende, meget intelligent, men har som sakt en diagnose som medfører visse vansker. Og jeg fører en samtale med ham som med en hvilke som helst annen klient» - Advokat Frode Samuelsen (2018)
 18. 18. De ulike aspektene av språk- og kommunikasjonsvansker • Problemer med å sette ord på egne følelser og vansker • Bokstavelig tolkning av talt og skrevet kommunikasjon • Metaforer og annet billedlig språk • Ironi, fleip og sarkasme • Bokstavelig forståelse av regler og rettferdighet • Hvordan det jeg sier blir tolket av andre? • Vanskelig å lese uskrevne regler og normer • Vanskelig å lese situasjonen
 19. 19. Prosodiske vansker Heng ham, ikke vent til jeg kommer Heng ham ikke, vent til jeg kommer
 20. 20. Prosodiske vansker • Jeg sa ikke at hun stjal pengene mine • Jeg sa ikke at hun stjal pengene mine (men noen andre) • Jeg sa ikke at hun stjal pengene mine (men jeg mente det) • Jeg sa ikke at hun stjal pengene mine (jeg sa det helt sikkert ikke) • Jeg sa ikke at hun stjal pengene mine (men noen andre gjorde det) • Jeg sa ikke at hun stjal pengene mine (men noe gjorde hun med dem) • Jeg sa ikke at hun stjal pengene mine (men noe annet) • Jeg sa ikke at hun stjal pengene mine (men noen andres)
 21. 21. Språk og kommunikasjon • For mye som skjer samtidig • Vanskelig å tolke situasjonen • Vanskelig å se meningen • Måten beskjeder og informasjon blir gitt på • Ikke eksplisitt informasjon blir lett misforstått • Suppler muntlig kommunikasjon med skriftlig
 22. 22. Pragmatisek språkvansker • Vansker med å tolke det uuttalte • Kroppsspråk • Blikk • Mimikk • Ansiktsuttrykk • Gester. • En «sosial» bruk av språket
 23. 23. «I dag hopper vi over middagen!»
 24. 24. Merkelig å ta med seg døra da… Tameddeg døra nårdugår!
 25. 25. Spesielle utfordringer med å omgås andre THE NATURE OF THESE CHILDREN IS REVEALED MOST CLEARLY IN THEIR BEHAVIOR TOWARDS OTHER PEOPLE. INDEED THEIR BEHAVIOR IN THE SOCIAL GROUP IS THE CLEAREST SIGN OF THEIR DISORDER. – HANS ASPERGER ((1944) 1991)
 26. 26. Tolke mimikk og gester
 27. 27. Hvordan være? • Skal man se personen i øynene? • Eventuelt hvor mye, og når? • Hvordan skal jeg ta kontakt? • Hvordan skal jeg oppføre meg, gitt av konteksten • Hvor skal jeg sitte? • Hva kan jeg spørre om eller si?
 28. 28. Unormal blikkføring • Kan ha avvikende blikk kontakt • Ved samtaling • Vil hen ofte se bort fra personen hen samtaler med • Men se «på» personen når hen snakker • Eller motsatt! Eller noe helt annet! • Vanskelig å vite når/ hvordan/ om eks. Man skal se den andre i øynene • Kan resultere i intens stirring i andres øyne • Men også helt avvikende blikk kontakt
 29. 29. Samarbeid • Har ofte vanskelig for å samarbeide med andre • Er ofte sjefete og lar ikke andre bestemme hvordan ting gjøres • Leker ikke med andre barn men ved siden av de • Vansker med å dele lekene sine med andre barn • Leker ofte ikke med lekene, men sorterer de etter størrelse, farge eks.
 30. 30. Rigiditet • Er ofte kun en motreaksjon om personen ikke selv føler å ha kontroll • Blir ofte mindre rigid om personen har stor selvbestemmelse • Kan ikke personen selv bestemme bør en heller motivere til gjennomførelse en å tvinge
 31. 31. Forutsigbarhet • Er en av de viktigste formene for tilrettelegning. • Slipper bekymringer • Blir mer medgjørlig og samarbeidsvillig • Senker sykefravær fra jobb/ skole
 32. 32. En dråpe er nok!
 33. 33. Merkverdige reaksjoner på omgivelsene IN THE SENSE OF TASTE WE FIND ALMOST INVARIABLY VERY PRONOUNCED LIKES AND DISLIKES. IT IS NO DIFFERENT WITH THE SENSE OF TOUCH. MANY CHILDREN HAVE AN ABNORMALLY STRONG DISLIKE OF PARTICULAR TACTILE SENSATIONS. WHEY CANNOT TOLERATE THE ROUGHNESS OF NEW SHIRTS, OR OF MENDED SOCKS. WASHING WATER TOO CAN OFTEN BE A SOURCE OF UNPLEASANT SENSATIONS AND, HENCE, OF UNPLEASANT SCENES. WHERE IS HYPERSENSITIVITY TOO AGAINST NOISE. WET THE SAME CHILDREN WHO ARE OFTEN DISTINCTLY HYPERSENSITIVE TO NOISE IN PARTICULAR SITUATIONS, IN OTHER SITUATIONS MAY APPEAR TO BE HYPOSENSITIVE. – HANS ASPERGER ((1944) 1991)
 34. 34. Skyldes mange ulike aspekter • Sanser • Visuelt • Auditivt • Taktilt • Lukter • Kjenthet • Struktur
 35. 35. Sosiale forbindelser
 36. 36. Lyder • Kan være særs sensibel for lyder • Bakgrunnsstøy vanskeliggjør kommunikasjon
 37. 37. Fysisk innputt • Klær • Stoffet på møbler • Gulv
 38. 38. Lukter • Parfyme • Røyk • Kroppslukt
 39. 39. Visuell støy • Rot • Farger • Bevegelse
 40. 40. ’’En skulle tro mennesker med ASD er helt umulige å omgås, men blir vi møtt med forståelse og respekt, og ting er slik vi trenger det, vil vi være meget fleksible’’ -Sondre Bogen-Straume (2018)
 41. 41. Tips • Vær tydelig i kommunikasjonen • Forsikre deg om at du har blitt forstått • Forsikre deg om at du har forstått oss riktig • Sett deg inn i brukerens behov • Innhent opplysninger om brukeren fra fastlege, glenne, pårørende og venner slik at møtet med hen blir best mulig
 42. 42. Bøker og andre informasjonskilder
 43. 43. Arbeidssøkere med Asperger syndrom • En forholdsvis god veileder ALLE hos NAV MÅ kjenne til! • Er rettet helt spesifikt inn mot utfordringene Aspergere møter I arbeidslivet
 44. 44. Eit annleis liv? • En generell veileder
 45. 45. Autisme
 46. 46. Prinsipper for opplæring og tilrettelegning • Er en av de beste og mest omfattende bøkene på markedet • Mange gode råd om tilrettelegning av arbeidsplass eller utdanning • Lettfatlig og enkel å slå opp i
 47. 47. En komplett guide • En omfattende, men generell innføring i Asperger
 48. 48. En skjønnlitterær tilnærming • Hovedpersonen I boka er Autist • Gir en meget godt innenfra-perspektiv på aspektene ved autism
 49. 49. Ressurser Side Link Autismeforeningen i Norge www.autismeforeningen.no Autismesiden www.autismesiden.no Glenne Autismesenter www.glennesenter.no Min blogg www.sondrestraume.wordpress.no Min private samling av fagstoff www.sondrestraume.wordpress.com/ressurser/artikler-og-boker/ Autism Speaks www.www.autismspeaks.org/
 50. 50. Ikke noe om oss uten oss! • Den autistiske personen er eksperten! Ingen psykiater, leger eller forsker kan noen gang komme med et mer riktig og sant svar en personen som lever med det! • Lytt derfor til hva vi sier!
 51. 51. Takk for meg! Noen spørsmål? Kontaktinformasjon Sondre Bogen-Straume sondre@taleror.no Autismeforeningen vestfold@autismeforeningen.no

×