Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Generelt kurs om Autismespekterdiagnoser (ASD)

30 views

Published on

Dette er et generelt kurs om autisme. Kurset kommer inn på de viktigste kjerneområdene ved ASD og følger Lorna Wings (1999) autistiske triade:
- Omfattende språk og kommunikasjonsvansker​​
- Spesielle utfordringer med å omgås andre​​
- Merkverdige reaksjoner på omgivelsene​​

Dette er en del av Autismeforeningen Vestfold fylkeslags kurstilbud.

Ved interesse for kurs kan jeg kontaktes her: www.sondrestraume.org/kontakt

Published in: Health & Medicine
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ................................................................................................................................... eBook is an electronic version of a traditional print book THIS can be read by using a personal computer or by using an eBook reader. (An eBook reader can be a software application for use on a computer such as Microsoft's free Reader application, or a book-sized computer THIS is used solely as a reading device such as Nuvomedia's Rocket eBook.) Users can purchase an eBook on diskette or CD, but the most popular method of getting an eBook is to purchase a downloadable file of the eBook (or other reading material) from a Web site (such as Barnes and Noble) to be read from the user's computer or reading device. Generally, an eBook can be downloaded in five minutes or less ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks .............................................................................................................................. Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .....BEST SELLER FOR EBOOK RECOMMEND............................................................. ......................................................................................................................... Blowout: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, and the Richest, Most Destructive Industry on Earth,-- The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company,-- Call Sign Chaos: Learning to Lead,-- StrengthsFinder 2.0,-- Stillness Is the Key,-- She Said: Breaking the Sexual Harassment Story THIS Helped Ignite a Movement,-- Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones,-- Everything Is Figureoutable,-- What It Takes: Lessons in the Pursuit of Excellence,-- Rich Dad Poor Dad: What the Rich Teach Their Kids About Money THIS the Poor and Middle Class Do Not!,-- The Total Money Makeover: Classic Edition: A Proven Plan for Financial Fitness,-- Shut Up and Listen!: Hard Business Truths THIS Will Help You Succeed, ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Generelt kurs om Autismespekterdiagnoser (ASD)

 1. 1. Autismespekterdiagnoser (ASD) Av: Sondre Bogen-Straume – Autismeforeningen i Norge, Vestfold fylkeslag.
 2. 2. Det er lov å spørre om alt!
 3. 3. Sammendrag
 4. 4. Litt om meg • Jeg er MEG! • Er 22 år • Har Asperger syndrom, AD/HD, Ikke-organiske forstyrrelser av søvn-våkenrytmen • Har vært inn og ut av behandling i helsevesenet siden 1999 • Liker ikke håndhilsing, sterke lukter, blinkende lys og lyder • Feirer ikke bursdag da jeg ikke liker oppmerksomhet • Styremedlem, likeperson og kursarrangør for Autismeforeningen i Norge – Vestfold fylkeslag • Leder av Foreningen Talerør
 5. 5. Litt om meg • Hater å høre «men du virker jo så normal» eller «vi merker ikke noe til Aspergeren» eller «du er jo så høytfungerende» • Å være normal er et skjellsord – Jeg er og kommer aldri til å ville bli bli normal • Jeg er ikke en person med autisme, men er autist • Aspergeren er en sentral del av min identitet • Foretrekker bruk av identitet-først-språk, sier derfor at jeg er Autist eller Asperger
 6. 6. Hva vet dere om ASD? • Hva er ASD? • Hvilke vansker kan en autist ha i hverdagen og i spesifikke situasjoner? • Hvilke styrker kan autisme gi? • Finnes det flere autismediagnoser og eventuelt hvilke? • Og hva er i så fall som skiller disse? • Hva er årsaken til autisme? • Kan det behandles og/ eller kureres?
 7. 7. Hva vet dere om ASD? • Blir det ofte lettere eller vanskeligere å leve med autisme når man blir eldre? • Er det dumt å generalisere personer med ASD som f.eks. óg si at autister har...? • Begrunn gjerne litt hva du mener! • Bør man ta ekstra hensyn til personer med ASD og/ eller behandle de annerledes? • Kan man noen gang leve et normalt liv med ASD? • Og hvordan kan dette i så fall organiseres?
 8. 8. Autisme Av gresk autos ‘selv’
 9. 9. Hva er ASD? • Spekter av utviklingsforstyrrelser som varierer fra sterk utviklingshemming til høytfungerende mennesker som: • Albert Einstein, Bill Gates, Sir. Isaac Newton, Steve Jobs, Temple Grandin Phd., Henrik Ibsen, Steven Spielberg, Michelangelo, president Thomas Jefferson og meg selv. • Er klassifisert som gjennomgripende utviklingsforstyrrelser. • Det vil si at de autistiske symptomene påvirker alle aspekter ved livet. • Autisme kan sies å være en form for en «ekstrem mannshjerne»
 10. 10. F 84 Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse (PDD) • F 84.0 Barneautisme • F 84.1 Atypisk autisme • F 84.2 Retts syndrom • F 84.3 Annen disintegrativ forstyrrelse i barndommen • F 84.4 Forstyrrelse med overaktivitet forbundet med psykisk utviklingshemming og bevegelsesstereotypier • F 84.5 Asperger syndrom • F 84.8 Andre spesifiserte gjennomgripende utviklingsforstyrrelser • F 84.9 Uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse
 11. 11. Asperger – Et høytfungerende handikap Virker tilsynelatende normaltfungerende for omverdnen, men har i virkeligheten ofte betydelige utfordringer I hverdagen
 12. 12. Kjønnsforskjeller ved ASD • Jenter diagnostiseres senere en menn • Ofte ikke før i 13-30 års alderen • Mens gutter ofte mellom 3-6 års alderen • SQ og EQ • Jenter har høyere EQ en gutter • Gutter har høyere SQ en jenter • Gutter er mer «utagerende» en jenter • Dette er gjeldene uavhengig av diagnose • Jenter med ASD – «tom-boy» • Er ofte «guttete» på visse områder • Kan ha en EQ tilsvarende gutter • Gutter med ASD er mer «mann» en nevrotypikere • Men er generelt ikke manndige
 13. 13. Annerledes ikke ødelagt! «Not everything that steps out of line, and thus ‘abnormal’, must necessarily be ‘inferior’.» -Hans Asperger (1938)
 14. 14. Link: http://bit.ly/Grandin1
 15. 15. Hva så du først? Autister ser detaljer før helheten!
 16. 16. Asperger- og nevrotypikerhjernen Asperger • Funksjonene er spesifikke og kognitivt skeive • Arbeider i detaljer • Prosesserer en ting ad gangen • Er logisk • Faktaorientert • Tenker rasjonelt • Tenker i bilder Nevrotypiker • Funksjonene er forholdsvis jevnt fordelt i hjernen • Arbeider i helheter • Prosesserer flere ting samtidig • Hjernen multitasker • Tenker sosialt • Emosjonell – handler på følelser
 17. 17. Link: http://bit.ly/TonyAttwood1
 18. 18. «Man lider ikke av Asperger, man lider av andre mennesker» - Tony Attwood
 19. 19. Den autistiske triade • Omfattende språk og kommunikasjonsvansker • Svekket til manglende evne til å tolke billedlig, ikke-bokstavlig språk​ • Svekkede pragmatiske språkferdigheter​ • Spesielle utfordringer med å omgås andre​ • Vansker med å tyde mimikk, gester og annet kroppsspråk​ • Veldig annerledes måte å kommunisere følelser og behov​ • Merkverdige reaksjoner på omgivelsene​ • Filtreringsproblemer – alle lyder kommer inn som "ei suppe"​ • Kan hate en person pga. Parfymen hen bruker​
 20. 20. Omfattende språk og kommunikasjonsvansker «How odd is his voice, how odd his manner of speaking and his way of moving. It is no surprise, therefore, that this boy also lacks understanding of other people’s expressions and cannot react to them appropriately.» — Hans Asperger (1944 (1991))
 21. 21. De ulike aspektene av språk- og kommunikasjonsvansker • Problemer med å sette ord på egne følelser og vansker • Bokstavelig tolkning av talt og skrevet kommunikasjon • Metaforer og annet billedlig språk • Ironi, fleip og sarkasme • Bokstavelig forståelse av regler og rettferdighet • Hvordan det jeg sier blir tolket av andre? • Vanskelig å lese uskrevne regler og normer • Vanskelig å lese situasjonen
 22. 22. Prosodiske vansker Heng ham, ikke vent til jeg kommer Heng ham ikke, vent til jeg kommer
 23. 23. Prosodiske vansker • Jeg sa ikke at hun stjal pengene mine • Jeg sa ikke at hun stjal pengene mine (men noen andre) • Jeg sa ikke at hun stjal pengene mine (men jeg mente det) • Jeg sa ikke at hun stjal pengene mine (jeg sa det helt sikkert ikke) • Jeg sa ikke at hun stjal pengene mine (men noen andre gjorde det) • Jeg sa ikke at hun stjal pengene mine (men noe gjorde hun med dem) • Jeg sa ikke at hun stjal pengene mine (men noe annet) • Jeg sa ikke at hun stjal pengene mine (men noen andres)
 24. 24. Språk og kommunikasjon • For mye som skjer samtidig • Vanskelig å tolke situasjonen • Vanskelig å se meningen • Måten beskjeder og informasjon blir gitt på • Ikke eksplisitt informasjon blir lett misforstått • Suppler muntlig kommunikasjon med skriftlig
 25. 25. Pragmatisek språkvansker • Vansker med å tolke det uuttalte • Kroppsspråk • Blikk • Mimikk • Ansiktsuttrykk • Gester. • En «sosial» bruk av språket
 26. 26. «I dag hopper vi over middagen!»
 27. 27. Ta med deg døra når du går!
 28. 28. Ujevn evneprofil «Hvis du ikke på forhånd vet om hans diagnose, er det lett å ta feil av Sondre som person, for han er meget velformulert, meget veltalende, meget intelligent, men har som sakt en diagnose som medfører visse vansker. Og jeg fører en samtale med ham som med en hvilke som helst annen klient.» - Advokat Frode Samuelsen (2018)
 29. 29. Spesielle utfordringer med å omgås andre «The nature of these children is revealed most clearly in their behavior towards other people. Indeed their behavior in the social group is the clearest sign of their disorder.» – Hans Asperger ((1944) 1991)
 30. 30. Hvordan være? • Skal man se personen i øynene? • Eventuelt hvor mye, og når? • Hvordan skal jeg ta kontakt? • Hvordan skal jeg oppføre meg, gitt av konteksten • Hvor skal jeg sitte? • Hva kan jeg spørre om eller si?
 31. 31. Unormal blikkføring • Kan ha avvikende blikk kontakt • Ved samtaling • Vil hen ofte se bort fra personen hen samtaler med • Men se «på» personen når hen snakker • Eller motsatt! Eller noe helt annet! • Vanskelig å vite når/ hvordan/ om eks. Man skal se den andre i øynene • Kan resultere i intens stirring i andres øyne • Men også helt avvikende blikk kontakt
 32. 32. Samarbeid • Har ofte vanskelig for å samarbeide med andre • Er ofte sjefete og lar ikke andre bestemme hvordan ting gjøres • Leker ikke med andre barn men ved siden av de • Vansker med å dele lekene sine med andre barn • Leker ofte ikke med lekene, men sorterer de etter størrelse, farge eks.
 33. 33. Rigiditet • Er ofte kun en motreaksjon om personen ikke selv føler å ha kontroll • Blir ofte mindre rigid om personen har stor selvbestemmelse • Kan ikke personen selv bestemme bør en heller motivere til gjennomførelse en å tvinge
 34. 34. Link: http://bit.ly/Sensorisk1
 35. 35. Forutsigbarhet • Er en av de viktigste formene for tilrettelegning. • Slipper bekymringer • Blir mer medgjørlig og samarbeidsvillig • Senker sykefravær fra jobb/ skole
 36. 36. En dråpe er nok!
 37. 37. Merkverdige reaksjoner på omgivelsene «Many children have an abnormally strong dislike of particular tactile sensations. Whey cannot tolerate the roughness of new shirts, or of mended socks. Washing water too can often be a source of unpleasant sensations and, hence, of unpleasant scenes. Where is hypersensitivity too against noise.» – Hans Asperger ((1944) 1991)
 38. 38. Skyldes mange ulike aspekter • Sanser • Visuelt • Auditivt • Taktilt • Lukter • Kjenthet • Struktur
 39. 39. Sosiale forbindelser
 40. 40. Auditivt • Kan være særs sensibel for lyder • Bakgrunnsstøy vanskeliggjør kommunikasjon
 41. 41. Taktilt • Klær • Stoffet på møbler • Gulv
 42. 42. Lukter • Parfyme • Røyk • Kroppslukt
 43. 43. Visuell støy • Rot • Farger • Bevegelse
 44. 44. «En skulle tro mennesker med ASD er helt umulige å omgås, men blir vi møtt med forståelse og respekt, og ting er slik vi trenger det, vil vi være meget fleksible» - Sondre Bogen-Straume (2018)
 45. 45. «For å lykkes som forsker kreves det en ‘smule’ autisme» - Hans Asperger (1944)
 46. 46. Tips • Vær tydelig i kommunikasjonen • Forsikre deg om at du har blitt forstått • Forsikre deg om at du har forstått oss riktig • Sett deg inn i brukerens behov • Innhent opplysninger om brukeren fra fastlege, glenne, pårørende og venner slik at møtet med hen blir best mulig
 47. 47. Bøker og andre informasjonskilder
 48. 48. Arbeidssøkere med Asperger syndrom • En forholdsvis god veileder ALLE hos NAV MÅ kjenne til! • Er rettet helt spesifikt inn mot utfordringene Aspergere møter I arbeidslivet
 49. 49. Autisme - Autismeforeningen • Brosjyre med diverse informasjon om autismespekterforstyrrelse
 50. 50. Eit annleis liv? • En generell veileder
 51. 51. Prinsipper for opplæring og tilrettelegning • Er en av de beste og mest omfattende bøkene på markedet • Mange gode råd om tilrettelegning av arbeidsplass eller utdanning • Lettfatlig og enkel å slå opp i
 52. 52. En komplett guide • En omfattende, men generell innføring i Asperger
 53. 53. En skjønnlitterær tilnærming • Hovedpersonen I boka er Autist • Gir en meget godt innenfra-perspektiv på aspektene ved autism
 54. 54. Ressurser Side Link Autismeforeningen i Norge www.autismeforeningen.no Autismesiden www.autismesiden.no Glenne Autismesenter www.glennesenter.no Min blogg www.sondrestraume.wordpress.no Min private samling av fagstoff www.sondrestraume.wordpress.com/ressurser/artikler-og-boker/ Autism Speaks www.www.autismspeaks.org/
 55. 55. Ikke noe om oss uten oss! • Den autistiske personen er eksperten! Ingen psykiater, leger eller forsker kan noen gang komme med et mer riktig og sant svar en personen som lever med det! • Lytt derfor til hva vi sier!
 56. 56. Takk for meg! Noen spørsmål? Kontaktinformasjon Sondre Bogen-Straume sondre@taleror.no Autismeforeningen vestfold@autismeforeningen.no

×