Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Brändi digitaalisessa maailmassa - SON Helsinki - Luento Metropoliassa 2012

3,261 views

Published on

Brändi digitaalisessa maailmassa - SON Helsinki - Markus Nieminen, luento Metropoliassa Helmikuu 2012

Published in: Business

Brändi digitaalisessa maailmassa - SON Helsinki - Luento Metropoliassa 2012

 1. 1. BRÄNDI DIGITAALISESSA MAAILMASSASON Helsinki YhteyshenkilöDigitaalinen mainostoimisto+ 358 (0) 45 138 0727mia@sonhelsinki.fi Markus Nieminenwww.sonhelsinki.fi + 358 (0) 40 5686 129www.twitter.com/sonhelsinki markus@sonhelsinki.fi
 2. 2. TERVE
 3. 3. MINÄMarkus NieminenSON Helsinki mainostoimiston perustajaosakas ja suunnittelijaArt Director, Graafinen suunnittelija, Grafian jäsen1o+ vuotta digitaalisen markkinoinnin parissaOlen suunnitellut kaikkea merkeistä yritysilmeisiin, analogisestadigitaaliseen ja monologista dialogiin.
 4. 4. TEIDÄN VUOROHetki  vielä,  kohta  pääsemme  asiaan.
 5. 5. AGENDA•  Mikä on brändi (Kerrataan vielä)•  Mistä brändi muodostuu?•  Miksi brändi on tärkeä?•  Miten rakentaa brändiä?•  Työkaluja rakentamiseen•  Keskustelua
 6. 6. MIKÄ ON BRÄNDI?Vaikka  maailma  on  muu5unut,  määritelmä  ei  ole  muu5unut.  Vai  onko?  
 7. 7. Brändi ei ole ainakaan seuraavia
 8. 8. BRÄNDI EI OLE LOGO
 9. 9. BRÄNDI EI OLEVISUAALINEN JÄRJESTELMÄ
 10. 10. BRÄNDI EI OLEMARKKINOINTIKAMPANJA
 11. 11. BRÄNDI EI OLEAPPLIKAATIO
 12. 12. BRÄNDI EI OLE TUOTE
 13. 13. Brändi on henkilön kokemusperäinen mielikuva yrityksestä, joka pohjautuu henkilön ja yrityksen kohtaamisiin.
 14. 14. “! A brand is a persons gut feeling about a product, service, or organization ….
 15. 15. “! … The brand isnt what you say it is. Its what they say it is. – Marty Neumeier  
 16. 16. Henkilön ja yrityksen väliset kohtaamispisteet luovat brändimielikuvan. Ymmärtääksemme brändin määritelmää paremmin,meidän pitää ymmärtää mitä kohtaamispisteet tarkoittavat.
 17. 17. Kohtaamispisteet ovat koko ajan ympärillämme, joka puolella ja jatkuvasti.Ne ovat mahdollisuuksia ja keinoja kohdata yritys.Digitalisoitumisen myötä se tarkoittaa 24 / 7 /365
 18. 18. Yritykset ovat siis aina kohdattavissa.
 19. 19. KYSYMYKSIÄ?Seuraavaksi:  Mistä  brändi  muodostuu?
 20. 20. MISTÄ BRÄNDI MUODOSTUU? Kohtaamispisteet  ja  mielikuvan  muodostuminen.  
 21. 21. Brändi on sitä mitä ihmiset sanovat.Miten suunnittelijat siis voivat hallita sitä?
 22. 22. KOHTAAMISPISTEESSÄVÄLITTYY AINA VIESTI
 23. 23. ENNEN VIESTIYRITYS HENKILÖ MUOTO SUUNNITTELUTOIMISTO
 24. 24. NYKYÄÄN KESKUSTELUYRITYS HENKILÖ PALVELU ERI SUUNNITTELUTOIMISTOJA
 25. 25. VÄITEYRITYS ASIAKASPALVELU HENKILÖ USEITA ERI TOIMISTOJA JA YKSILÖITÄ
 26. 26. BRÄNDI ONASIAKASPALVELUA
 27. 27. Aina kun henkilö kohtaa yrityksen, tuotteen tai palvelun on kyse asiakaspalvelusta. Aina.
 28. 28. EIKÖ VERKKOSIVULATAUDU NOPEASTI? Kyse  on  huonosta  asiakaspalvelusta.  
 29. 29. ETKÖ LÖYDÄ PALVELUA GOOGLESTA? Kyse  on  huonosta  asiakaspalvelusta.  
 30. 30. ETKÖ LÖYDÄ TUOTETTA KAUPASTA Kyse  on  huonosta  asiakaspalvelusta.  
 31. 31. ETKÖ OSAA KÄYTTÄÄYRITYKSEN TUOTETTA? Kyse  on  huonosta  asiakaspalvelusta.  
 32. 32. KESKEYTÄTKÖ IHMISEN MAINOKSELLA? Kyse  on  huonosta  asiakaspalvelusta.  
 33. 33. IHMISET HALUAVAT HYVIÄASIAKASPALVELUKOKEMUKSIA   Nopeaa, helppoa, asiantuntevaa, osallistavaa ja voimaannuttavaa.
 34. 34. Mitä on asiakaspalvelu?
 35. 35. YMMÄRRÄKuuntele  asiakastasi,  ja  ennenkaikkea  ymmärrä.  
 36. 36. KESKUSTELEKeskustele  niistä  aiheista  joista  asiakkaasi  on  kiinnostunut  
 37. 37. HOIVAAHoivaa  eli  kehitä  ja  syvennä  asiakassuhde5asi  
 38. 38. YMMÄRRÄKESKUSTELE HOIVAA    Kuulostaa  ihan  suhteelta,  eikös?  
 39. 39. KYSYMYKSIÄ?Seuraavaksi;  Miksi  brändi  on  tärkeä?
 40. 40. MIKSI BRÄNDI ON TÄRKEÄ? Miksi  tämä  epämääräinen  käsite  on  tärkeä  yrityksille?  
 41. 41. “! If you are not a brand, you are a commodity Philip Kotler 
 42. 42. Hyödykkeen voi vaihtaa toiseen silmänräpäyksessä. Brändiä ei.
 43. 43. 3000 VIESTIÄ12 HUOMATAAN 1 PÄÄTÖS
 44. 44. DIFFEROITUMINEN
 45. 45. Positiivisesti differoituva brändi menestyy.
 46. 46. Hyvä brändi differoituu kilpailijoistaan edukseen. Tämä mielikuva näkyy pitkällä aikavälillä lojaaliutena ja asiakassuhteena.
 47. 47. Hyvä brändi luo emotionaalisen suhteen käyttäjäänsä - näin luodaan lock-in, jolloin rationaaliset perusteet eivät enää saa vaihtamaan toiseen brändiin.
 48. 48. MITÄ MUUTA HYÖTYÄ ONVAHVASTA BRÄNDISTÄ?
 49. 49. TURVALLISUUSKulu5ajalle  tunne5u  brändi  merkitsee  turvallisuu5a  ja  helpo5aa  valintaa.    
 50. 50. HINTAPREEMIOVahva  brändi  au5aa  yritystä  ylläpitämään  premium-­‐hinnoi5elua.  
 51. 51. BRÄNDIYHTEISÖTVahvojen  brändien  ympärille  syntyy  yhteisöjä,  jotka  hoitavat  brändin  markkinoinCa  sen  puolesta.  
 52. 52. MAHDOLLISUUS LAAJENTAAVahvan  brändin  on  helpompi  siirtyä  uuteen  tuotekategoriaan  tai  laajentaa  jo  olemassa  olevassa.  
 53. 53. Yksinkertaisesti:Brändi on yrityksen tärkein voimavara pitkällä aikavälillä.
 54. 54. “! Design drives innovation; innovation powers brand; brand builds loyalty; and loyalty sustains profits. If you want long-term profits, start with design. – Marty Neumeier
 55. 55. KYSYMYKSIÄ?Seuraavaksi:  Kuinka  rakentaa  brändiä?
 56. 56. KUINKA RAKENTAA BRÄNDIÄ?Tai  ainakin  yri5ää  rakentaa  sitä  parhaalla  mahdollisella  tavalla.  
 57. 57. BRÄNDI EI OLE KOSKAAN VALMIS  Se ei ole kuin talo, joka rakennetaan kerralla kuntoon, ja ehostetaan silloin tällöin.
 58. 58. BRÄNDI ON MYÖS PROSESSI  Tarvitsemme määritelmän ja rakenteen prosessille
 59. 59. Brändin rakentaminen muodostuu viidestä askeleesta.
 60. 60. “!It takes a big idea to attract the attention of consumers and get them to buy your product. Unless your advertising contains a big idea, it will pass like a ship in the night. – David Ogilvy
 61. 61. AWARENESS
 62. 62. ENGAGEMENT
 63. 63. PURCHASE
 64. 64. USE
 65. 65. ADVOCATE
 66. 66. “! Advertising is the price companies pay for being un-original – Yves Béhar
 67. 67. PROSESSIAWARENESS ENGAGEMENT PURCHASE USE ADVOCATE
 68. 68. MAINONNASTA PALVELUUNAWARENESS ENGAGEMENT PURCHASE USE ADVOCATE ASIAKASPALVELU
 69. 69. “!The  best  and  most  successful  brands  are  completely  coherent.   Every  aspect  of  what  they  do  and  what  they  are  reinforces   everything  else.     –  Wally  Olins  
 70. 70. EKSEKUUTIO  Miten prosessi voidaan jalkauttaa?
 71. 71. SUUNNITTELUPROSESSI Design IdeaExecution Insight e Analysis e
 72. 72. Jokaista brändin rakentamiseen liittyvää askelta suunnittellaan iteratiivisesti.Analysoidaan, löydetään, luodaan, tuotetaan, mitataan.
 73. 73. Voidaan olettaa että brändi on jatkuvassa muutoksessa.
 74. 74. BRÄNDIN RAKENTAMINEN ON MUUTOKSEN HALLINTAA   Vain muutos on pysyvää.
 75. 75. KYSYMYKSIÄ?Seuraavaksi:  Työkaluja  brändin  rakentamiseen?
 76. 76. TYÖKALUJA BRÄNDIN RAKENTAMISEEN Keinoja  ja  vinkkejä,  mu5a  ei  absoluuMsia  totuuksia.  
 77. 77. KUINKA•  Strategia – Brändin rakentaminen keskiössä•  Differoituminen•  Ymmärrä•  Keskustele•  Hoivaa•  5 askelta•  Mittaa
 78. 78. STRATEGIA•  Strategian keskiössä pitää olla brändin rakentaminen•  Strategiassa annetaan tavoitteet ja mittarit•  Strategia ei ole mitään ilman jalkautusta•  Lyhyen välin vs. Pitkän välin strategia
 79. 79. DIFFEROIDUTUMINEN•  Erotu joukosta, positiivisesti esim.; - Innovaatiolla - Ilmeellä - Palvelumuotoilulla = Asiakaspalvelulla•  Muista 3000 / 12 / 1
 80. 80. YMMÄRRÄ•  Ymmärrä kohderyhmäsi•  Ymmärrä kohderyhmäsi motivaattorit•  Maslowin hierarkia•  Vai kiima, kauna ja kateus?
 81. 81. KESKUSTELE•  Avaa dialogi asiakkaitesi kanssa•  Ilman dialogia et tunne asiakkaitasi•  Keskustele oikeista aiheista, niistä joista asiakkaasi on kiinnostunut
 82. 82. HOIVAA•  Kehitä ja syvennä asiakassuhdettasi•  Se mikä toimii tänään, ei välttämättä toimi huomenna•  Vain muutos on pysyvää
 83. 83. KOHTAAMISPISTEET•  Määrittele yrityksesi kohtaamispisteet•  Missä tavoitat yleisimmin kohderyhmät, ja miten.•  Yleisimmin ne ovat (medioita): - Ostettuja - Omistamia - Ansaittuja - Varastettuja?
 84. 84. MITTAA•  Brändin arvoa pitää mitata. Ne ovat perustelut investoinneille•  Brändipääoma mittaa brändin kokonaisarvoa omistajalleen. Se määritellään brändin nimeen ja symboliin liittyväksi varallisuudeksi.•  Brändipääoma koostuu neljästä osa-alueesta: - Brändin tunnettuus - Brändin koettu laatu  - Brändin mielleyhtymät - Brändiuskollisuus
 85. 85. Käytännössä brändin arvoa on äärimmäisen vaikea kvantifioida – onhan kyse vahvasti subjektiivisista mielipiteistä. Brändipääomaa voidaan käyttää ohjaamaan brändin kehittämistä ja johtamista, mutta yksittäistenmarkkinointikampanjoiden onnistumisen mittarina sitä ei tule soveltaa.
 86. 86. “!Overall, because branding is about creating and sustaining trust it means delivering on promises. – Wally Olins
 87. 87. KYSYMYKSIÄ?Seuraavaksi:  Miksi  brändi  on  tärkeä?
 88. 88. YHTEENVETO Muista nämä
 89. 89. Brändi on asiakaspalveluaBrändi on myös prosessi Kohtaamispisteet Työkalut
 90. 90. KESKUSTELUA
 91. 91. Just because everything is different,doesn’t mean nothing has changed
 92. 92. SON Helsinki YhteyshenkilötDigitaalinen mainostoimisto+ 358 (0) 45 138 0727 Markus Nieminenmia@sonhelsinki.fi Creativewww.sonhelsinki.fi markus@sonhelsinki.fiwww.twitter.com/sonhelsinki www.twitter.com/markusnieminen

×