Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bacc blue hill week 6 deel 1.1

210 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bacc blue hill week 6 deel 1.1

 1. 1. BACC BLUE HILL WEEK 6 DEEL 1.1Familie Aelke: Dia 2Familie Griffith: Dia 49Familie Olympus: Dia 86Familie Stone: Dia 135
 2. 2. BACC BLUE HILL WEEK 6 AELKE
 3. 3. DE BUURT
 4. 4. STAMBOOM
 5. 5. Proficiat Bridget Griffith!Ook al heeft ze al een tijdje eenrelatie met Destin.
 6. 6. Schooltime 
 7. 7. We gaan nog eens naar Dolce &Aurora. Maar Tessa moet al hetwerk doen en Maarten zit er bij.
 8. 8. Ik heb even een townie eenmake-over gegeven en ik vindhaar best schattig geworden 
 9. 9. Gezelligheid met debuurkinderen 
 10. 10. En ik zag dat Bridget nog geenkennis had gemaakt met haarschoonvader.
 11. 11. Gezelligheid tussen de broertjesAdriaan en Destin. Destin zietechter wat blauwtjes.
 12. 12. Nona kon het niet vinden met dekrantenjongen. Spijtig…
 13. 13. Dan maar sneeuwballen gooien;)
 14. 14. Jee Destin! Hij gooit de hele weekde vuilnisbak om!
 15. 15. Hallo volwassen Adriaan 
 16. 16. En hij zoekt zich meteen eenleuk huisje. Hij hoopt datDemeter Olympus snel bijhem komt wonen.
 17. 17. Een kleine uitbreiding aan het huis.
 18. 18. Maarten you look kinda creepy…you know…
 19. 19. Lekker creatief 
 20. 20. Collin Griffith kan even langs enhij had geen idee waarom.
 21. 21. Go Eirene Olympus :D Doe desmussle shake!
 22. 22. Marcel en Nona zijn zo tof samen!Broer en zus om duidelijk te zijnhoor :p
 23. 23. SPLASH! In het gezicht. Lekker.
 24. 24. Na Collin Griffith is Destin nu ookverward.
 25. 25. 2e verjaardag bij Aelke, hou je maar vast,er komen er nog. Enneuh DemeterOlympus staat in haar ondergoed/bikini(?)geen idee 
 26. 26. En dit is Nona na haar make-over.Ik vind die outfit wel leuk, behalvedat schoenen-sokken-gedoe,maar dat neem ik er maar bij.
 27. 27. Fabiola houdt van op de bankspringen  En ik vind Fabiola leuk
 28. 28. Nona is blijkbaar niet zo blij :c
 29. 29. Ooh en Nona wil 20 bestehuisdiervrienden… fikseuitdaging dus. En om het al wattoegankelijker te maken, wordthet huis verbouwd.
 30. 30. En dit is het resultaat! 
 31. 31. Ik vind de woonkamer ook supernu :D Ik ben er gek van, simpelmaar goed.
 32. 32. Ook vind ik het zalig wanneereen smussle volledig synchroonverloopt!
 33. 33. De zusjes Nona en Fabiola. In dewoonkamer ^^
 34. 34. Lekker jammen. EN MIRA MIRAMIRA! Zwangere Mira Mars Maar op haar moeten we nogeven wachten.
 35. 35. Nona gaat verder met socializen
 36. 36. En met haar zoektocht naar eenechtgenoot. WANT Nona wordt Maartensopvolger.Maar volgens mij had ik Erebus Olympusal gekoppeld…
 37. 37. En het gaat door 
 38. 38. Destin en Fabiola omhelzenelkaar voor de laatste keer alstiener.
 39. 39. Ja nog meer volwassenen!
 40. 40. En damn nog meer gezinnen… Na defamilie Olympus zitten we aan 17 envorige week hadden we er 12…
 41. 41. Ondertussen wonen er 3 katten ten huizeAelke 
 42. 42. Tuinwerken 
 43. 43. BOOMPJES! Nee geen echte maar3 leden van de familie Boomkomen langs: Waris, Godetia enHedera 
 44. 44. Want Godetia en Marcel zijn ERGgoede vrienden :D
 45. 45. Sneaky Hedera 
 46. 46. DE BUURT
 47. 47. BACC BLUE HILL WEEK 6 GRIFFITH
 48. 48. STAMBOOM
 49. 49. We starten met een bedscène.
 50. 50. *Wink wink* En nee dit is nietNona, dit is een townie 
 51. 51. Ik krijg ook steeds meersympathie voor Olive 
 52. 52. En mijn topfavorieten  Bridget enCatherine
 53. 53. Ik vond dit beeld best grappig ^^Al mijn planten, maar ook echtalle planten waren overwaterd(?)
 54. 54. Sneaky Catherine :DAhja binnen een paar dagen wordze volwassen ze mag nog evengenieten van haar ‘onschuldig’leventje.
 55. 55. MONEY :DLet’s danceNiet dat ze arm zijn hoor natuurlijk staat Aelke op kop.Maar arm zijn de Griffiths niet.
 56. 56. Andrew en Allison zijn nu aloudjes :c
 57. 57. Ook Phoebe, Olive en Nick zijn jarig.Gelukkig worden zijn enkel tiener en geenoudjes ;)
 58. 58. Erebus Olympus is de lucky guy die verkering krijgtmet Phoebe Olympus.En waarom is dat? Phoebe is ook een Grieksmythologisch wezen blijkbaar  Dus vond ik hetwel leuk dat ze met een Olympus gekoppeld werd
 59. 59. Iedereen zijn eigen pleziertjes 
 60. 60. De man van Allison, Tom, is nuook een oudje.
 61. 61. VERJAARDAG!Catherine, Bridget (dochters Allison) &Brandon (zoon Andrew)
 62. 62. Catherine wil 20 beste vrienden..Dus liet ik haar maar hardwerken.Trouwens Brandon en Bridget zijnhet huis al uit, maar Catherineniet omdat haar vriendje niet meewilde opgroeien.Dus ik zal het moeten forceren.
 63. 63. Sabine was uit werken  Dus zewordt nu pas oudje
 64. 64. Catherine’s vriendje is een tieneruit het reiswereldje. Hij wilde nietop mijn lijst gaan staan (vrije tijd)van sims die mee kondenopgroeien. So I invited him.En liet boolprop zijn werk doenmet de tombstone  eerstselectable maken natuurlijk.Elmer moest mee opgroeienwant ik vind hem zo een leukkoppie hebben 
 65. 65. The sexy walk towards the boyfriend.Wat een lekkerdje die Elmer.I WANNA SEE SOME BABIES!
 66. 66. Like a boss.
 67. 67. Hij is er helemaal onderstebovenvan ÖOok al dacht ik dat hij romantieksim is… Niet zeker…
 68. 68. De ogen zijn nog erger geworden :cMaar ik hou nog steeds van hem :c
 69. 69. En dit is Marsha Bruinig  Een towniedie steeds mee opgegroeit is van kind,naar tiener, naar volwassene.Ik wilde haar altijd al koppelen aaniemand  And Collin is the man.
 70. 70. Na de verloving is Collin uit hethuis vertrokken. En iemandmoest zijn taak overnemen vande planten.Dus ik gaf Nick de taak maar 
 71. 71. IklieftOlive<3En Ojarestaurantgedoe
 72. 72. Voor school: study.Na school: party. En ook de broers enzussen zijn er 
 73. 73. En DAT deden ze zomaar zondertoestemming, toen waren ze nog nietopnieuw geliefden, lief toch?En no party voor Allison blijkbaar.
 74. 74. YEAY NEW GIRL :DIn feite Zoey Deschanel, maarhet is een plaatje van New Girl Toffe serie! Als je eens watnieuws wilt beginnen van serieen je houdt van awkwardmoments en randomgesprekken, kies dan voor NewGirl ;)
 75. 75. Allison is echt niet in de partymood blijkbaar…
 76. 76. Quality-time wordt vervangen doorsmussle-time :D
 77. 77. Ooh ook hier heb ik watverbouwingen gedaan 
 78. 78. Dit is Sien Langebroek Er wordt wel geflirt maar er is nogniks aan de hand tussen Sien enNick ;)
 79. 79. STAMBOOM
 80. 80. BACC BLUE HILL WEEK 6 OLYMPUS
 81. 81. DE BUURT
 82. 82. DE FAMILIE OLYMPUS
 83. 83. Ze waren al een koppel.. Maarvolgens het spel hadden ze nogniet gekust Phoebe Griffith en Erebus 
 84. 84. En we hebben nog een oudje bijin Blue hill  NamelijkAphrodite.
 85. 85. Huiswerk en Erebus zit in de wegvoor Alex ^^
 86. 86. De tweeling Eirene en Demetergingen nog eens werken indierenwinkel.
 87. 87. Good job Rhode  Nu mag ze zichzelfofficieel de vriendin van Garnet Stonenoemen 
 88. 88. Rhode is een interessante sim :DEn ze schildert mijn bureaublad ^^THE kiss van New Girl :D
 89. 89. Demeter is blij met haarhuiswerk blijkbaar 
 90. 90. Ga je gang jongen!
 91. 91. Eirene en Rhode kletsen wat metde Del Vientre zusjes: Mona enLola 
 92. 92. Iedereen heeft huneigen bezigheidje.Adriaan Aelke zit al volsmacht te wachten tot Dus kwam hij evenDemeter ook langs volwassen wordt.
 93. 93. Rhode heeft de rest van deupdate gewoon op een bedgelegen in haar vrije tijd :p
 94. 94. Aphrodite vind het niet leuk datLola Del Vientre op haar pianospeelt.
 95. 95. Dan gaat ze maar met flessengooien…
 96. 96. Ik heb het nooit eerder beseft,maar Alex ziet er best altijd uitals een dief…
 97. 97. Birthday girls Eirene and Demeter :DOk een make-over is nodig..
 98. 98. Maar hmm de Olmpusjes hebbenniet veel leuke volwassen klerenop overschot… so no make-over.YETEn Demeter gaat naar haargeliefde Adriaan Aelke toe ;)
 99. 99. Jeugd-liefdehernieuwd
 100. 100. Eirene blijft mooi hier Ze is Aphrodites opvolger.Maar Marius en Eirene hebbenECHT een make-over nodig..
 101. 101. Alex ‘de boef’ wordt ook eenoudje 
 102. 102. KAT :D
 103. 103. Drukte :D
 104. 104. Panda leeft nog steeds Geen idee waarom ik hem ooitPanda genoemd heb…Marius is zo schattig in hetalgemeen ^^
 105. 105. BAD KITTY
 106. 106. Kijk dan naar die schattigheid!En hij kijkt erg pleased, want…
 107. 107. Eirene had een bellypop ZWANGER
 108. 108. Marius was niet de enige die hetmerkte. Eirene werdoverrompeld met felicitaties 
 109. 109. Ook dit huis werd verbouwd En nu genieten de toekomstigeouders nog even van elkaar inhun nieuwe kamer.
 110. 110. Zo vader, zo schoonzoon.Ze willen beiden op de computermaar Aphrodite zit in de weg 
 111. 111. 2nd bellypop.Maar uhm Eirene kijkt niet zopleased… wacht maar tot debevalling..Ik wacht tenminste al af 
 112. 112. KAT :DDéja-vu…
 113. 113. Bungelboog De eerste in Blue hill ^^
 114. 114. Laten we allemaal naar de katkijken…
 115. 115. De vleugelpiano werd vervangendoor deze hier, door een gebrekaan plaats :c
 116. 116. Liefheid Je zou bijna denken dat ze hier alalleen wonen :p
 117. 117. Meer Marius liefheid Ondertussen zijn er 2 katten en 2honden ten huize Olympus.. Doordeze kerel inderdaad.Marius wil 20 kittens/puppy’slaten opgroeien… ah well betterthan having 20 best pet friends…
 118. 118. Zoals ik zei: Rhode ligt dezeupdate enkel in bed…
 119. 119. *wijst met vingertje* stouteErebus! Je hebt al een relatie metPhoebe Griffith. Ga nu nietproberen aan te pappen met LolaDel Vientre.I know she’s cute :c
 120. 120. ‘Don’t go to college. Je bentniemand daar. Iedereen maaktgebruik van je. Full of bitches.Veel te grote werkdruk…Nee niet gaan’‘Can’t go anyway, want er is ernog geen’
 121. 121. Kijk nu zie je de mooie verzamelinghuisdieren :p behalve de kleine pup dieaan de grote hond denkt :p
 122. 122. Bevalling time :D(In het correct Engels is dit labourtime, gewoon om even mee tedelen..)
 123. 123. Dit is Hera De beschermgodin van het huwelijk.
 124. 124. En dit is Dione  De andere naam voor Theia oftewel koningin van het licht en de hemel (ze is een oceanide)Alweer vrouwelijke tweeling als eerste Just like her mom did.
 125. 125. STAMBOOM
 126. 126. BACC BLUE HILL WEEK 6 STONE
 127. 127. DE BUURT
 128. 128. DE FAMILIE STONE
 129. 129. Ulexine en Onyx zijn nog uitgeputvan de vorige update.Kom op jongens, opstaan!
 130. 130. Garnet daarentegen is wel alwakker 
 131. 131. Zo tieners, zo kinderen.Balletje gooieeeee
 132. 132. Sapphire is blij met haarhuiswerk 
 133. 133. En babbeleuh 
 134. 134. Topaz is een ijdele romantieksimhoor ÖArme Leandro Del Vientre (haarvriendje)
 135. 135. Niemand wou nog naar bed toe:c
 136. 136. En Flint is nog steedsvrijgezel.. Toevallig zijndeze 2 dames nogvrijgezel…
 137. 137. Flint doet het loopje naarHedera Boom, de slechteheks 
 138. 138. En Lola Del Vientre wil eenwaterballon gooien Ö
 139. 139. Stelletje :D
 140. 140. En de droomdate was binnen :p
 141. 141. Sapphire en Hyacinth Boom zijnook nog steeds zo schattig ^^
 142. 142. Super smussle Zoek touwens Sapphiere eenswant die heeft echt eensuperglimlach op deze foto 
 143. 143. Leah Forks is ook aanwezig opdit gezellig gebeuren 
 144. 144. Ulexine is jarig :D
 145. 145. Ulexine lijkt volledig op haar zus Topaz :p Maar met een beetje make-up ziet Ulexine er compleet anders uit. Ulexine is een genotsim. EN ze wil 50 eerste dates. Ok heb ik nog nooit gehad ^^Maar ik heb ook niet zoveel genotsimsrondlopen ^^
 146. 146. Sapphire is pleased 
 147. 147. Kooksel  En het isgegratineerde kreeft dus dat wilzeggen dat de schooldirecteurlangs kwam.EN ze zijn toegelaten op departiculiere school !
 148. 148. En we hebben een jarige Namelijk de jongste telg van dezefamilie, Onyx, wordt tiener.
 149. 149. Hij lijkt erg op zijn broer en zus,Garnet en Sapphire, maar dat ishelemaal niet slecht :pAlleen kan ik me nog altijd nietvinden in zijn blonde haarkleurmet zijn donkere huidskleur..En ohja hij is een kennissim enhij had nog geen levenswens :p
 150. 150. Eerste dag op de particuliereschool en Flint & Garnet kijken eral naar uit… letterlijk.
 151. 151. Deze foto heeft wat uitleg nodig..Ulexine haar levenswens is 50eerste dates en ze had haarallereerste date met de jongendie haar slaat..En haar 2e date met HyacinthBoom (dat overigens het liefjevan Sapphire is) ..Dus die eerste jongen vond hetniet zo fijn dat Ulexine meteen nahem een andere date had
 152. 152. En na al die ophef gaat Ulexinebij haar tante Beryl in bed liggen.Nadenken over het leven..
 153. 153. LAMP :DEn ik heb nog altijd geen vat opwanneer je precies een lamp krijgt..
 154. 154. En hier zie je nogmaals de bozeeerste date die de vuilnisbakheeft omgegooid en dan als eenkoelbloedige moordenaarwegloopt.Nee hij heeft niemandvermoord.. Niet dat ik weet toch
 155. 155. STAMBOOM 

×