Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bacc blue hill week 3 Griffith

413 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bacc blue hill week 3 Griffith

 1. 1. BACC BLUE HILLWEEK 3GRIFFITH
 2. 2. De Buurt
 3. 3. Familie Griffith We beginnen met een paar wensfoto’s 
 4. 4. En we zoeken een baanin de oceanografie voorAndrew.
 5. 5. Het kleine monster leertlopen  en hij doet hetbest goed
 6. 6. Fire!!3e keer komt lekker uitvoor Tom  Want hijmag nu deordehandhaving in.
 7. 7. De kleintjes spelenverder, want Super Tomblust het vuur
 8. 8. En niemand stinktbehalve Andrew -.- Ende kleine Collin leertpraten. Misschien kan hijdan z’n vader zeggendat hij nodig in badmoet.
 9. 9. Tom werkt hard aan z’natletisch lijf.
 10. 10. Nieuw openbaar perceel en de eigenaar isSabine. Het werd eendansstudio: Dance 2Be.En Allison helpt haar.Hiermee hoop ik de danssector te openen.
 11. 11. Collin shaket erop los ende andere peuters zittenbraafjes te spelen.
 12. 12. Andrew heeft ook zin omte spelen ^^
 13. 13. Hier maak ik geenwoorden aan vuil, wantjullie snappen het wel 
 14. 14. Ook Allison en Tommaken wat tijd vrij voorelkaar.
 15. 15. “Kut waar moet ik nu metCatherine naartoe?”
 16. 16. Skillparty :D
 17. 17. Een laatste wens omrijkdom en de lampverdwijnt 
 18. 18. Andrew gaat gaanwerken.
 19. 19. Cuteness <3
 20. 20. En Brandon heeft niks tedoen? Arme stakker.
 21. 21. Mama maakt hem weer blij.Zie dat gezichtje, je smelttoch?
 22. 22. Allison is 1 van deweinige sims die graaghet potje leegt :p
 23. 23. Verjaardag :DEn je wil niet weten hoeblij ik hiermee ben. Vierpeuters zijn me toch watteveel. Potje stuff enzo 
 24. 24. Bridget (links) enCatherine (rechts). Ik kanmet zekerheid zeggendat ze een make-overnodig hebben.
 25. 25. Maar eerst groeit hunneefje Brandon ook op
 26. 26. Hij is nog altijd cute. EnCollin staat raar recht :s
 27. 27. Shoppen :D Brandon laathet werk over aan zijntante en nichtjes.
 28. 28. Het resultaat 
 29. 29. Toms eerste werkdag isgedaan en hij heeft nuook een lekker uniform :D
 30. 30. Skillen.
 31. 31. Naar wie belt Allison?
 32. 32. Naar Tessa Aelke 
 33. 33. When two gingers meet^^
 34. 34. De laatste peuter op hetpotje.
 35. 35. Jeij! Gedaan met schoolvoor vandaag! En ohDestin is mee 
 36. 36. Nu eerst nog het huiswerkoverleven :/
 37. 37. Evil Adriaan Ö
 38. 38. Het Schoolhoofd was opbezoek. Bridget,Catherine en Brandon zijntoegelaten op departiculiere school.
 39. 39. Ik had in de familienaameen verwijzing naar vuurmoeten doen :p firenumber 4.
 40. 40. Hier ziet u een jarigeCollin.
 41. 41. Nee -.- het is er nog nietuitgegroeid.
 42. 42. Collin zit constant teontspannen op het bedvan Allison en Tom. Hijis een echte eenzaat.
 43. 43. En Bridget is erg gehechtaan haar vader 
 44. 44. Deze foto is om deleegte aan te tonen inhet huis. Het is hier echtkalm geworden.
 45. 45. Thriller! :D
 46. 46. Brandon en Fabiolaontmoeten elkaar. Zewerden meteen bestevriendjes 
 47. 47. Naar school in uniform.
 48. 48. En ze nemen een ‘paar’vrienden mee naar huis^^
 49. 49. En dan heb je onzeeenzaat die socialisetmet een weerwolf.
 50. 50. Hetzelfde liedje alsgisteren: Naar school inuniform en terugkerenmet een paar vrienden.Maar deze keer heeftCollin wel iemand ommee te praten. Eenmeisje, oooeeeh 
 51. 51. Aurora :DJa de Griffiths zijn dikkemaatjes met de Aelkes ;)
 52. 52. Ga in je eigen bedliggen Andrew! Maargoed hij houdt zijn zoonwat gezelschap. Maarblijkbaar vind Collin ditniet zo leuk :p
 53. 53. En ‘s avonds zoeken zenog wat schatten.Gevonden 
 54. 54. Deze keer heeft Allisoneen openbaar geopend.Het restaurant heet: InEnglish Way.En hiermee hoop ik dehoreca sector te openen:p
 55. 55. Einde  Hèhè de peuters zijn opgegroeid. Ik beloof je de volgende keer tieners  En de volgende keer gaan we naar de Olympus familie. En ik kan je zeggen Demeter heeft net als Aurora mijn hart gestolen. Michelle

×