Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Liiketoiminnan suunnittelu muutoksen tukena

61 views

Published on

Solita HUB: Kohti älykkäämpää liiketoimintaa -aamiaistilaisuus järjestettiin 22.5.2018. Tilaisuudessa kuultiin Teemu Kaipiaisen puheenvuoro siitä, kuinka liiketoiminnan suunnittelu voi tukea muutosta. Lue lisää tapahtumasta: https://www.solita.fi/tapahtumat/solita-hub-kohti-alykkaampaa-liiketoiminnan-suunnittelua/

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Liiketoiminnan suunnittelu muutoksen tukena

 1. 1. Liiketoiminnan suunnittelu muutoksen tukena Teemu Kaipiainen, Senior Consultant 22.5.2018
 2. 2. Läpikäytävät asiat • Aiheen läpikäynti • Esteet ja hidasteet • 5 kehityskohdetta • Kuinka eteenpäin
 3. 3. Mikä ihmeen muutos?
 4. 4. Muutos ja siihen suhtautuminen Toimintaympä- ristön muutos Liiketoiminnan muutos Reagointi Ennakointi
 5. 5. Liiketoiminnan suunnittelusta tukea muutokseen?
 6. 6. Liiketoiminnan suunnittelun rooli Tulevaisuuden ennakointi Päätöksenteon ja johtamisen tuki Tukea muutoksessa
 7. 7. Entä käytännössä?
 8. 8. Esteitä tai hidasteita • Toimintaympäristö • Omat toimintatavat • Viestintä ja johtaminen Muutoksen tarve • Optimoitu, fokus rutiineissa • Muutoksen läpivienti Resurssit • Järjestelmien rajoitteet • Evoluution synnyttämät ratkaisut • Datan hallinta Tekninen velka • Toiminnan muutos • Prosessit tai niiden puute • Luopumisen tuska Sisällöllinen velka
 9. 9. 5 kehityskohdetta
 10. 10. #1 Skenaario- ja simulointikyvykkyydet Tärkeät työkalut muutosten ennakointiin ja niiden vaikutusten arviointiin. Vaatii kuitenkin hyvät pohjat ennen niiden oikeaa hyödyntämistä. • Tulevaisuuden ennakointia ja päätöksenteon tukea varten • Ymmärretäänkö oikeasti mitä ollaan hakemassa • Linkittyneitä toimenpiteisiin vai tuomaan tietoa päätösten tueksi
 11. 11. #2 Suunnittelun periaatteet Liiketoimintalähtöistä suunnittelua perustuen yhteisiin periaatteisiin, jotka tuovat keveyttä. Suunnitellaan vain asioita, joilla on merkitys. • Kytketty suunnittelu • Suunnitteluversioiden roolit • Oleellisuus ja vaikuttavuus • Ratkaisuarkkitehtuuri
 12. 12. #3 ”Automatisointi” Annetaan koneelle ne tehtävät, joissa se on hyvä. Vapautetaan ihmisille aikaa muuhun ja keskitytään keräämään oikeasti tärkeitä tietoja. • Modernit keinot • Vähemmän modernit keinot • Ulkoisen datan hyödyntäminen
 13. 13. #4 Laskentarakenteet Sisäisen laskennan tärkein asia on. Laskentarakenteet sitovat toimintatapoja talouden ratkaisuissa ja aiheuttavat joustamattomuutta • Pysyvät rakenteet • Organisaation käyttö • Tilien käyttö • Raportointi
 14. 14. #5 Muutos toimintamalleissa Tärkein asia muutoksessa on teknologian sijaan ihmiset ja heidän käyttäytymisensä. • Suunnittelu osaksi arkea • Suunnittelu palvelemaan niin johtoa, taloutta, kuin loppukäyttäjää • Suunnitellaan käyttäjän kannalta järkevässä paikassa
 15. 15. Kuinka eteenpäin?
 16. 16. Kolme vaihetta • Riittävät keinot muutokseen • Organisaation tuki muutokseen • Riittävät resurssit muutokseen • Muutoksen johtaminen ja viestintä Tiedostaminen • Vanhan läpikäynti ja ravistelu • Ei vain liiketoiminnan suunnittelu vaan datan hyödyntäminen liiketoiminnassa ja johtamisessa • Uusien ja uusvanhoihin keinoihin tutustuminen mahdollisuutena Kyseenalaistaminen • Pienissä paloissa, samalla oppien • Kaikki henkilöt pitää saada mukaan matkalle • Tuetaan asioiden viemisessä arkeen Muutos käytäntöön
 17. 17. Mitä kotiin? • Oman tilanteen selvittäminen: • Kuinka helposti organisaatiomuutoksen vaikutukset voidaan simuloida? • Kuinka kauan kestää muutosten vieminen kaikki järjestelmiin? • Tehdäänkö suunnittelua tili-kustannuspaikkatyyppisesti vai ajuripohjaisesti liiketoiminnan ehdoilla? • Nopeita voittoja: 1. Data. Onko datalle nimetyt vastuuhenkilöt, jotka vastaavat datan laadusta? Onko heidän roolinsa sellainen, että he pystyvät toimimaan ko. roolissa? 2. Jalkaudu. Haastattele kolme liiketoimintaa suunnittelevaa henkilöä käyden läpi miten he suunnittelevat ja toimivat arjessa. Auta ja opasta heitä nykyprosesseissa ja työkalujen hyödyntämisessä. Kerää näkemyksiä tulevaa kehittämistä varten. 3. Kysy. Ala kysymään itseltäsi ja muilta säännöllisesti ”miksi teemme näin”.
 18. 18. Kiitos TEEMU KAIPIAINEN Senior Consultant +358 50 556 3334 Teemu.kaipiainen@solita.fi

×