Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Käyttöliittymistä rajapintoihin - Juha Tuomaala, Maanmittauslaitos

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 14 Ad
Advertisement

More Related Content

More from Solita Oy (20)

Advertisement

Käyttöliittymistä rajapintoihin - Juha Tuomaala, Maanmittauslaitos

 1. 1. Käyttöliittymistä rajapintoihin Juha Tuomaala Maanmittauslaitos 4.6.19 1
 2. 2. MML:n datajakelun kanavat
 3. 3. Karjalan Kartat Karttapaikka Paikkatieto- ikkuna Kiinteistö- tietopalvelu Vanhat painetut kartat Kiinteistö- vaihdannan palvelu MML:n datan jakelukanavat 4.6.19 flaticon.com Rajapintapalvelut (Data API:t) Aineistopalvelut Avoimien aineistojen tiedostopalvelu Yritykset Pankit Kiinteistövälittäjät Valtion organisaatiot Kunnat Kiinteistörekisteritiedot Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteritiedot Kauppahintarekisteritiedot Kunnat Verohallinto Yritykset Valtion organisaatiot Kunnat Kansalaiset Kansalaiset Yhteisöt, yhdistykset Pankit Kiinteistövälittäjät Yritykset Valtion organisaatiot Kunnat Laserkeilaus- aineistot Ortokuvat Maastotieto- kanta Digitaalinen arkisto Osake- huoneisto- rekisteri Kauppahinta- rekisteri KTJ Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri KTJ Kiinteistö- rekisteri 17 API:a 119 tuotetta XML/GML, JSON/GeoJSON, CityGML,PGN, JPEG, PDF ATOM-syöte 68 tuotetta LAZ, Shape, MIF, GML, PGN, JP2, GeoTIFF Selaintieto- palvelut 8 palvelua 12.5 milj. tiedostoa 71 Tt 3 MML tieto- varastot Asiointipalvelu 2012
 4. 4. MML:n rajapintapalvelut (Data APIt) Mikä data API on?: • Ohjelmointirajapinta (Application Programming Interface) määritelmä, jonka mukaan eri ohjelmat voivat tehdä pyyntöjä ja vaihtaa tietoja eli keskustella keskenään (Wikipedia) Maanmittauslaitos on vuodesta 2004 systemaattisesti kehittänyt standardien mukaisia rakenteisia rajapintapalveluita (Data API) sen hallinnoimista perusrekistereistä sekä muista sen vastuulla olevista merkittävistä tietovarastoista
 5. 5. MML:n asiointipalvelut Asiakkaat Asiakas- organisaatiot Poimittu vastaus GeoServer MapServer WFS 3.0 Ortoilmakuvat Maastotieto-- kanta Digitaalinen arkisto Kauppa- hintarekisteri Miten rajapinnat (Data API:t) toimivat? 4.6.19 5 KTJ:n kiinteistöosa KTJ:n kirjaamisosa URL-pyyntö: Osoite-palvelu-tuote Parametrit WFS WMTS REST Kuorman- tasaus Virtuaalipalvelimet Palvelimet XML/GML JSON/GeoJSON CityGML PGN JPEG PDF Pyynnön käsittely Pyynnön käsittely Pyynnön käsittely Pyynnön käsittely flaticon.com Osake- huoneisto- rekisteri
 6. 6. Yritysten lisäarvopalvelut ekosysteemeille MML:n rajapintapalvelut (API) ekosysteemien vauhdittajina KTJ:n kiinteistöosa KTJ:n kirjaamisosa Kauppa- hintarekisteri Ortoilmakuvat Digitaalinen arkisto 6 Maastotietokanta Oppiminen Vapaa-aika Energia- talous Biotalous Rakennettu ympäristö Liikenne ja logistiikka Tutkimus Finanssiala Julkinen sektori Turvallisuus Terveys- ja hyvinvointi ES n.. Ekosysteemit Tiedolla johtaminen Palveluverkkoanalyysit Tilastotietojen yhdistäminen Tekoälyn hyödyntäminen Prosessien automatisointi Metsäomaisuus, ympäristö, kiinteistöverotus Tilannekuvat Turvallisuus, maakunta… Kansalainen Paremmat palvelut, oman elämän parempi hallinta Laserkeilaus- aineistot Sijaintireferenssit ja kohdetiedot Paikkatietoanalyysit2D/3D suunnittelun lähtötiedot 215 milj. karttahakua 10,0 mrd karttatiili- pyyntöä 2,3 milj. pyyntöä 1,52 milj. pyyntöä 46,5 milj. pyyntöä 7349 pyyntöä Kiinteistön- vaihdanta XML/GMLXML/GML XML/GML Karttakuvapalvelu (WMTS) Kiinteistötietojen kyselypalvelu (WFS) Kiinteistötietojen kyselypalvelu (REST) Kiinteistötietojen tulostepalvelu (SSL/https) Arkistoasiakirjojen kyselypalvelu (REST) MTK:n osoitteiden kyselypalvelu (WFS) XML/GMLXML/GML XML/GML Nimistön kyselypalvelu (WFS) Osake- huoneisto rekisteri Karttakuvapalvelu (WMS) 4.6.19 XML/GMLXML/GML XML/GML 7,93 milj. pyyntöä 7,84 milj pyyntöä 0,5 3,6 7,6 10,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 2015 2016 2017 2018 Karttatiilihakuamrd. Karttakuvapalvelu (WMTS) Karttatiilihakuja mrd. kpl 365/24/7: 317 karttatiiltä/s 21 karttakäyttöliittymähakua/s
 7. 7. Data API:en täysimääräinen hyödyntäminen integraatioarkkitehtuurissa KTJ:n kiinteistöosa KTJ:n kirjaamisosa Kauppa- hintarekisteri Ortoilmakuvat Digitaalinen arkisto Maastotietokanta Laserkeilaus- aineistot XML/GMLXML/GML XML/GML Karttakuvapalvelu (WMTS) Kiinteistötietojen kyselypalvelu (WFS) Kiinteistötietojen kyselypalvelu (REST) Kiinteistötietojen tulostepalvelu (SSL/https) Arkistoasiakirjojen kyselypalvelu (REST) MTK:n osoitteiden kyselypalvelu (WFS) XML/GMLXML/GML XML/GML Nimistön kyselypalvelu (WFS) Karttakuvapalvelu (WMS) XML/GMLXML/GML XML/GML Selainpohjaiset asiakassovellukset MML:n tuotantojärjestelmät Ulkoiset APIt Osake- huoneisto rekisteri 4.6.19 7 Kumppani APIt Sisäiset APIt
 8. 8. Käyttöliittymistä rajapintoihin Oppimiskokemukset: Case Kiinteistövaihdannan ekosysteemi
 9. 9. Kiinteistötietojärjestelmä (KTJ) MML osana kiinteistövaihdannan ekosysteemiä 4.6.19 9 2,8 milj. kiinteistöä 3,7 milj. palstaa 2,7 milj. lainhuutoa 3,6 milj. kiinnitystä 530 mrd. € kokonaisarvo Kiinteistö- rekisteri Lainhuuto- ja kiinnitys- rekisteri flaticon.com 2016-2017 2,6 milj. paperista panttikirjaa sähköisiksi
 10. 10. Kiinteistövaihdannan palvelu (KVP) 4.6.19 10 Lainhuuto- ja kiinnitys- rekisteri X Automaattinen vireilletulo Vuodesta 2013 Vahva tunnistautuminen Kaupanvahvistaja X Pankit Kiinteistövälittäjät X X Sähköinen allekirjoitus
 11. 11. Integraattorit 4.6.19 11 Lainhuuto- ja kiinnitys- rekisteri Kiinteistövaihdannan palvelu Varain- siirtovero Kuntien etuosto- oikeus Rakenteinen valtakirja XML YTJ VTJ VIRRE Rakenteiden kauppakirjan luonnos Rakenteinen kiinnitys- hakemus Rakenteinen panttikirjan siirto Rakenteinen asiakirjan tilakysely Valmiiden asiakirjojen lataus Kiinnitys Kiinteistötietojen tulostepalvelu (SSL/https) Kiinteistötietojen Kyselypalvelu (REST) Lainhuuto Kumppani APIt kiinteistövaihdannan ekosysteemissä 20 % 12 500 80 % 89 500 65 % 8200 flaticon.com Kiinteistö- tietopalvelu 93 % 83500 PV
 12. 12. Private and Public Public Integraattorit 4.6.19 12 Kiinteistövaihdannan palvelu Varain- siirtovero Kuntien etuosto- oikeus Rakenteinen valtakirja XML YTJ VTJ VIRRE Rakenteiden kauppakirjan luonnos Rakenteinen kiinnitys- hakemus Rakenteinen panttikirjan siirto Rakenteinen asiakirjan tilakysely Valmiiden asiakirjojen lataus Kiinnitys Kiinteistötietojen tulostepalvelu (SSL/https) Kiinteistötietojen Kyselypalvelu (REST) Lainhuuto Kumppani APIt kiinteistövaihdannan ekosysteemissä flaticon.com Kiinteistö- tietopalvelu Lainhuuto- ja kiinnitys- rekisteri 20 % 12 500 80 % 89 500 65 % 8200 93 % 83500 PV
 13. 13. Asiakkaan palvelukokemus Oppimiskokemukset Data API:sta ekosysteemien vauhdittajina 4.6.19 13 Luottamus WIN-WIN Sitoutuminen Organisaation oma rooli Oman toiminnan muuttuminen Katkeamattomat ja viiveettömät asiointiketjut flaticon.com Käyttöliittymäsovellukset soveltuvat huonosti Automaattinen päätöksenteko Vaatii pitkäjänteisyyttä Integraatio- politiikka Kustannusten jakautuminen Ovatko data APIt jo nyt yksi osa teidän organisaationne integraatiostrategiaa? Rajapintojen versiointi- lupaukset Ajantasaiset aineistot Kapasiteetin hallinta €
 14. 14. Suunnannäyttäjä Kiitos!

×