Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Konseptointi liiketoiminnan analytiikassa

219 views

Published on

Solitan Tiedolla johtamisen trilogia, osa 1: Palvelumuotoilulla parempaa johtamista -tapahtuman puhujana nähtiin Heini Ojamäki Solitalta.

Tutustu tarkemmin tapahtumamme sisältöön verkkosivuillamme: https://www.solita.fi/tapahtumat/tiedolla-johtamisen-trilogia-osa-1/

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

Konseptointi liiketoiminnan analytiikassa

 1. 1. KONSEPTOINTI LIIKETOIMINNAN ANALYTIIKASSA Palvelumuotoilulla parempaa johtamista -tapahtuma Helsinki, 27.9.2016 Heini Ojamäki, Senior Consultant, Solita Oy
 2. 2. AGENDA › Solita Design › Mitä konseptointi on ja mihin kysymyksiin se vastaa? › Miksi ja milloin kannattaa konseptoida?
 3. 3. SOLITA DESIGN › Lähes 40 asiantuntijaa seuraavilta osaamisalueilta: • Konsultointi (esim. digistrategiat, konseptointi) • Palvelumuotoilu ja palvelusuunnittelu • Käyttäjäkokemussuunnittelu • Teknologiat ja arkkitehtuuri
 4. 4. SOLITA DESIGN - PALVELUALUEET Digitaalinen strategia Konsepti- suunnittelu Palvelumuotoilu Palvelu- arkkitehtuuri • Nykytilan kartoitus • Strategian kirkastus • Konkreettinen tiekartta • Muutosjohtaminen • Asiakkaiden tarpeiden kartoitus ja käyttäjäpersoonat • Tavoitteet ja suunta • Toteutuskelpoisuus, käyttäjälähtöisyys ja liiketoimintahyöty • Mittaus • Ideoi, rakenna, julkaise ja mittaa • Yhtenäinen palvelukokonaisuus ja brändi • Edellytykset ja suunnitelma palvelun tai liiketoimintamallin toteutukseksi • Toiminta, toimintaympäristö ja tietojärjestelmät Käyttäjäkokemus- suunnittelu • Visuaalinen ulkoasu • Käyttäjäystävällisyys ja käyttökokemus
 5. 5. ”Kuuluuko työhösi liiketoiminnan kehittäminen?
 6. 6. ”Ovatko seuraavat ajatukset ja kysymykset sinulle tuttuja?
 7. 7. Jotain pitäisi tehdä – mutta mitä? Mitä käyttäjät oikein haluavat ja tarvitsevat? Mikä on tärkeintä liiketoiminnalle? Tekemistä on liikaa – mistä oikein pitäisi lähteä liikkeelle? Mitä osaamista tähän tarvitaan? Järjestelmä xyz vaikuttaisi juuri tarkoitukseen sopivalta… Budjetti ei riitä kaikkeen… Tämä ei taida olla pelkkä teknologiakysymys Keille tästä on suurin höyty?
 8. 8. Jotain pitäisi tehdä – mutta mitä? Mitä käyttäjät oikein haluavat ja tarvitsevat? Mikä on tärkeintä liiketoiminnalle? Tekemistä on liikaa – mistä oikein pitäisi lähteä liikkeelle? Mitä osaamista tähän tarvitaan? Järjestelmä xyz vaikuttaisi juuri tarkoitukseen sopivalta… Budjetti ei riitä kaikkeen… Tämä ei taida olla pelkkä teknologiakysymys Keille tästä on suurin höyty? ALOITA KONSEPTISTA
 9. 9. MIKÄ ON KONSEPTI? Konsepti on ensimmäinen työvaihe uutta palvelua tai sovellusta perustettaessa tai vanhan palvelun uudistamista. Siinä määritellään mitä ollaan tekemässä, mille kohderyhmälle ja miten se edistää asiakkaamme liiketoimintaa tekniset reunaehdot huomioon ottaen.
 10. 10. ” Konsepti vastaa kysymyksiin mitä, kenelle ja miksi.
 11. 11. ”Konsepti ei ole lista toiminnallisuuksia, vaan kokonaisvaltainen näkemys siitä, miten oleellisimmat tavoitteet toteutuvat valmiin palvelun muodossa.
 12. 12. Käyttäjien tarpeet ja odotukset Liiketoiminnan tarpeet ja tavoitteet + = KONSEPTI
 13. 13. Tekniset reunaehdot sekä organisaation muut kyvykkyydet ja osaaminen + = TIEKARTTAKONSEPTI
 14. 14. • Mitkä ovat tärkeimmät tavoitteet palvelulle? • Mitä hyötyjä sen odotetaan tuovan? • Miten hyötyjä mitataan? • Mikä on business case? • Mitä suunniteltu palvelu konkreettisesti tekee ja mitä se sisältää? • Mihin kysymyksiin se vastaa? • Mitä tarpeita se täyttää? • Ketkä ovat tärkeimmät käyttäjäryhmät? • Mitä tarpeita käyttäjillä on? • Miten konsepti vastaa tarpeisin? • Paljonko käyttäjiä on? • Mitä kyvykkyyksiä ja millaista osaamista konseptin toteuttaminen vaatii? • Mitä teknisiä reunaehtoja ja vaatimuksia on? • Mistä kannattaa aloittaa ja kuinka edetään?
 15. 15. TYYPILLISIÄ ESIMERKKEJÄ: › Verkkosivusto › Digitaalinen palvelu › Kampanjasivusto › Brändi ja visuaalinen ulkoasu › … MUTTA MYÖS: › Johtamisjärjestelmä › Raportointiportaali › Suunnittelujärjestelmä › Mittaristo › Itsepalveluanalytiikka › … MITÄ VOI KONSEPTOIDA?
 16. 16. MIKSI KONSEPTOIDA?
 17. 17. ”Konsepti säästää aikaa, rahaa ja hermoja. -> Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty
 18. 18. ”Konsepti huomio loppukäyttäjän tarpeet. -> Ratkaisu palvelee loppukäyttäjää ja tulee osaksi arkea
 19. 19. ”Konsepti huomioi liiketoiminnalliset tavoitteet. -> Business case on olemassa, investointi kannattaa
 20. 20. ”Konsepti toimii punaisena lankana ja ohjenuorana jatkokehitystä silmällä pitäen. -> Konsepti varmistaa, että jatkokehitys vie oikeaan suuntaan ja noudattaa strategiaa
 21. 21. ”Mitä sinä lähtisit konseptoimaan?
 22. 22. Twitter @SolitaOy www.solita.fi KIITOS! HEINI OJAMÄKI Senior Consultant 044 5789 586 heini.ojamaki@solita.fi

×