Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jouni Wallander: Tietoja ja rajapintoja avataan, aukeavatko markkinat?

178 views

Published on

Jouni Wallanderin esitys Väylät & Liikenne 2018 -seminaarissa 5.9.2018.

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jouni Wallander: Tietoja ja rajapintoja avataan, aukeavatko markkinat?

 1. 1. Väylät & Liikenne 2018 Tietoja ja rajapintoja avataan, aukeavatko markkinat? Jouni Wallander, Solita Oy 5.9.2018, Tampere-talo
 2. 2. Solita on suomalainen teknologia-, strategia- ja designyritys Kunnossapidon raportointi- ja seurantajärjestelmä HARJA HSL-sovellus, joka yhdistää liput, reittioppaan ja liikennetiedotteet
 3. 3. Liikennepalvelulaki, NAP ja LIPPU Väylät & Liikenne 2018
 4. 4. Liikennepalvelulain tavoitteet • Luo edellytykset liikenteen digitalisaatiolle ja edistää liikennejärjestelmän tarkastelemista kokonaisuutena. • Mahdollistaa eri liikennepalvelujen, kuten taksi- ja junamatkojen, yhdistämisen matkaketjuiksi. • Helpottaa uusien yritysten markkinoille tuloa ja keventää alan sääntelyä. https://www.liikennevirasto.fi/liikennejarjestelma/liikennepalvelulaki ”
 5. 5. Liikennepalvelulain 1. vaihe astui voimaan 1.1.2018 • LIIKENNEMUODOSTA RIIPPUMATTA liikkumispalveluiden tarjoajan on huolehdittava siitä, että liikkumispalvelua koskevat olennaiset ajantasaiset tiedot ovat saatavissa [--] koneluettavassa ja helposti muokattavassa vakiotietomuodossa [--]. Olennaiset tiedot sisältävät ainakin reitti-, pysäkki-, aikataulu-, hinta- ja saatavuustiedot sekä esteettömyystiedot. • TIE- JA RAIDELIIKENTEEN henkilökuljetuspalvelun tarjoajan [--] on avattava liikkumispalvelun tarjoajille ja yhdistämispalvelun tarjoajille pääsy lippu- ja maksujärjestelmänsä myyntirajapintaan, jonka kautta voi hankkia vähintään perushintaisen kertamatkaan oikeuttavan lipputuotteen johon perustuvan matkustusoikeuden on oltava todennettavissa helpolla tavalla yleiskäyttöisen teknologian avulla. • Kaikki liikennemuodot kattava puolesta-asiointi 1.1.2019
 6. 6. Mikä on rajapinta? • Ohjelmointirajapinta (application programming interface, API) määrittelee, miten ohjelmisto tarjoaa tietoja tai palveluita muille tietojärjestelmille tai sovelluksille. • Rajapinta voi olla: • datarajapinta, jonka kautta saa luettua palvelun sisältämää dataa (vrt. olennaiset tiedot) • toiminnallinen rajapinta, joka tarjoaa laskenta- algoritmeja tai mahdollisuuden muuttaa järjestelmän tietoja (vrt. myyntirajapinta). • Avoin rajapinta on rajapinta, jonka kaikki ominaisuudet ovat julkisia ja jota voi käyttää ilman rajoittavia ehtoja. Avoimen rajapinnan täytyy olla avoimesti dokumentoitu, käyttöönotettava ja testattava.
 7. 7. NAP – National Access Point NAP-liikkumispalvelukatalogi on avoin kansallinen yhteyspiste, johon liikkumispalvelujen tuottajien on toimitettava tiedot koneluettavista rajapinnoistaan olennaisten tietojen ja myyntirajapintojen osalta. • Liikkumispalvelut: kaikkien liikennemuotojen henkilökuljetukset; asemat ja satamat; liikennevälineiden vuokrauspalvelut ja yhteiskäyttöpalvelut; pysäköintipalvelut. • Olennaiset tiedot: mm. palvelualue, reitit, aika- taulut, hinnat, palvelun saatavuus, esteettömyys sekä varaus-, myynti-, lippu- ja maksutiedot. • Pienet toimijat voivat täyttää velvoitteet RAE-työkalulla (reitti- ja aikataulueditori). • NAP- ja RAE-työkaluista vastaa Liikennevirasto. Finnair Oy:n tiedot NAP:issa
 8. 8. LIPPU-hanke Hankkeessa määriteltiin esimerkinomainen tekninen ratkaisu lippu- ja maksu- järjestelmien myyntirajapinnaksi ja laadittiin käytännesäännöt toimijoiden välisten sopimusten laadinnan tueksi. • Lisäksi hanke on fasilitoinut toimijoiden välistä keskustelua monin tavoin, mm. Lippu-verkoston toimintaan osallistunut lähes 200 henkilöä ja 80 organisaatiota • Hankkeesta vastaa yhteistyössä Viestintävirasto, Liikennevirasto ja Trafi Miksi LIPPU-esimerkkirajapinta? • Päätavoitteena on liikennetoimijoiden lippu- ja maksujärjestelmien yhteentoimivuuden vauhdittaminen • Tarjoaa valmiin rajapintamäärittelyn ja minimitoteuksen • Madaltaa toimijoiden kynnystä dialogiin liittyen rajapintojen avaamiseen ja yhteisten palveluiden kehittämiseen • On neutraalin toimijan laatima ja ottaa tasapuolisesti huomioon eri toimijat
 9. 9. Matkan myynti ja markkinointi Tuotteen myyminen Matkan aktivointi Häiriö- tiedot Korvaukset yms. Matkan suunnittelu; matkahaku ASIAKAS YHDISTÄMIS- PALVELU KULJETUS- PALVELU Matkatuotteen ostaminen; muutokset ennen matkan alkua Matkustaminen; ongelmat matkan aikana Rekla- mointi Reitti, pysäkki, aikataulu, hinta, saatavuus, esteett. Varaus ja matka- tunniste MAKSU- PALVELU Validointi ja kuljetus Häiriö- tiedot Korvaukset yms. Peruutus/ muutos Varauksen muutos Varauksen muutos Autentikointi Matkaoikeuden varaus Clearing Clearing Matkaoikeuden peruutus kokonaan/osittain Peruutus/ muutos Matkaoikeuden aktivointi / statuskysely Matkaoikeuden peruutus kokonaan/osittain Toimijoiden itse määrittelemät rajapinnat LIPPU-rajapinta- suositus Markkinoiden valmiit maksurajapinnat € Tuotteen muodostus Tuote ja lisäpalvelut; esivaraus Tuotehaku Kapasiteetti- kysely Rajapinnat
 10. 10. Liikenteen palvelu- markkinoiden muodostuminen Väylät & Liikenne 2018
 11. 11. Liikkumisen uusi arvoketju INFRASTRUKTUURIT LIIKENNEINFRASTUKTUURI TIETO- JA SÄHKÖINFRASTRUKTUURI LIIKENNEVÄLINEET KALUSTO KÄYTTÖVOIMAT KULJETUKSET TAVARANKULJETUSHENKILÖKULJETUS LIIKENTEEN TIETO- JA TIETOLIIKENNEPALVELUT DATAPALVELUTÄLYLIIKENNEINFRASTRUKTUURI LIIKKUMIS- JA KULJETUSPALVELUT B2B C2CB2C G2C ASIAKAS (= raha) ASIAKASARVOKASVAA OHEIS- MARKKINAT Digitalisaation myötä syntyvät palvelumarkkinat Perinteiset liikennemarkkinat
 12. 12. Suomen MaaS-malli Biz 1 Biz 2 Biz n Keskitetty välittäjä Keskitetty MaaS-malli Hajautettu MaaS-malli › Keskitetty ja suljettu › Huonosti skaalautuva › Vain liikennepalvelut, vain vähän keinoja erottautua › Hajautettu ja avoin › Täysin skaalautuva › Tukee laajasti erilaisia ekosysteemi-innovaatioita Biz 1 Biz 2 Biz n Bussi Hotelli X Juna Palvelu X Taksi Waltti API SUTI API VR API yyy API xxx API DRT* Lippu API Lippu+ API Esim. Wiener Linien API Bussi Juna DRT* City-pyörä TaksiPysäköinti
 13. 13. Kohti avoimia MaaS-markkinoita Nykytila Avoin ekosysteemi Uusi liiketoiminta VISIO liikenteen avoimet kasvumarkkinat, multimodaali MaaS Riski: keskitetty MaaS-malli Yhden toimijan määräävä markkina-asema Riski: ei aitoa liiketoimintaa Näennäinen, pakotettu yhteistyö, ei uutta asiakasarvoa (pelkkä Liikennepalvelulaki) Miten? Miten?
 14. 14. Digitaalisen alustatalouden tiekartasto, Tekes 2017 Mikä on ekosysteemi? Suomen MaaS-malli
 15. 15. Onko tämä iso asia? Liikenteen markkinat ovat valtavat: suomalaiset kotitaloudet käyttävät liikenteeseen vuosittain 19 Mrd€ (17 % kulutusmenoistaan) MITEN TÄMÄ KAKKU JAETAAN?
 16. 16. Ensimmäiset käytännön kokemukset markkinoiden kehittymisestä Väylät & Liikenne 2018
 17. 17. DigiTraffic: liikennedataa avoimista rajapinnoista • Liikennevirasto avannut laajasti tietoaineistojaan, taustalla VM:n avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 • Tiedon hyödyntäminen kasvaa nopeasti, hyödyntäjinä mm. navigaattorivalmistajat, muut viranomaiset ja harrastajat DigiTrafficin päälle rakennettu www.aluskartta.com 0 5 10 15 20 25 30 35 2016 2017 2018 (enn.) tie.digitraffic.fi-palvelun tieto liikenne (Teratavua)
 18. 18. MaaS-operaattorit ja muut liikenteen uudet palvelut
 19. 19. Datan ja rajapintojen hyödyntäminen myös monen muun liikenteen ratkaisun taustalla
 20. 20. Tekniikka & Talous, 28.5.2018
 21. 21. Mutta... ”Ei tää MaaS oikein näin tunnu lähtevän” Väylät & Liikenne 2018
 22. 22. Helsingin Sanomat, 26.7.2018
 23. 23. Olennaisten tietojen avaaminen lähtenyt tahmeasti liikkeelle • Velvoitteet toimijoilla huonosti tiedossa 1.1.2018 • Erityisesti pienet toimijat ja muut kuin tie- ja raideliikenteen toimijat • Vain murto-osa vaadituista tiedoista lisätty NAP:iin • Vasta osa toimijoista ja niidenkin osalta tiedot puutteellisia • Avatut tiedot hyvin kirjavassa formaatissa, mikä hankaloittaa käyttöä • Lakisääteinen harmonisointi vasta 12/2019 lähtien (EU-asetus, mm. NeTEx) • Avattujen rajapintojen hyödyntäminen toistaiseksi vähäistä (pl. HSL) • Trafi ei ole vielä aloittanut velvoitteiden valvomista • Rooli on ollut tähän asti neuvova ja tiedottava Esimerkkejä: • Matkahuolto: tiedot puuttuvat • VR: tiedot ok, sisältö puuttuu • Finnair: tiedot ok
 24. 24. Myös lippurajapintojen avaaminen kangertelee • Isotkin toimijat ovat vasta avaamassa lippurajapintojaan • Valtaosan huomiosta saa HSL:n OpenMaaS-rajapinta, hyvässä ja pahassa • Esimerkkirajapinnasta ja käytännesäännöistä vain vähän kommentteja • Rajapinnan pilottikäyttöön osallistui yksi yhteenliittymä (Buspay / Hyvinkää), kokemukset sinänsä hyviä • Valtaosa toimijoista tuntuu tekevän omia (hätä)ratkaisujaan omista lähtökohdistaan, ei vahvoja viitteitä ekosysteemistä • Puolesta-asiointi herättää paljon kysymyksiä: • Mm. soveltamisala ja tunnistautuminen • Pelkona jopa markkinakehityksen hidastuminen
 25. 25. Toimijoiden näkemyksiä • Epäselvyyttä, minkälaisilla tiedoilla ja rajapinnoilla velvoitteet täyttyvät • Monet toimijat kokevat olevansa lainsäädännön ”sijaiskärsijöitä” • Uusien palveluiden vastuut ja roolit herättävät paljon kysymyksiä • Kuljetuspalveluiden rajapinnoissa paljon puutteita, estää integroinnin • Kuluttajahintaisten lippujen jälleenmyynti ei ole kestävää liiketoimintaa • Tietojen ja rajapintojen harmonisoinnille ja koostamiselle paljon kysyntää • Ekosysteemi edellyttäisi standardoituja teknisiä ratkaisuja Esim. tunnistautuminen, tietojen formaatti ja ”yleiskäyttöisten” teknologioiden määrittely ja hyödyntäminen Kuljetus- palvelut Yhdistämis- palvelut
 26. 26. Asiakkaan näkökulma? • Tähän asti paljon mehua tyhjästä • Vähitellen uusia MaaS-palveluita näyttää syntyvän à lisää vaihtoehtoja ja parempia palveluita à toisaalta varsinkin alkuvaiheessa tarjonta muodostunee kirjavammaksi ja monimutkaisemmaksi (vrt. taksimarkkina) • Kaikki palvelut eivät välttämättä synny markkinaehtoisesti à 1.7.2018 Liikenneviraston koontitehtävästä luovuttiin à Digitransitissa ei enää markkinaehtoista liikennettä à Ei enää valtakunnan laajuisia reittioppaita à Matkustaja joutuu hakemaan tietoja useista palveluista à Ainakaan vielä korvaavia reittioppaita ei ole syntynyt Moottori, 2.7.2018
 27. 27. Päätelmiä, ohjeita ja ennustuksia Väylät & Liikenne 2018
 28. 28. • Asiakaskokemus ja arvontuotto- pisteet halutaan pitää itsellä à laki jopa uhkaa uusia palveluita • Tekninen kehitys luontaisesti hidasta, mm. olemassa olevat järjestelmät, kilpailutukset ja epäselvät tavoitteet • Tehdään luonnollisesti vain sitä mikä on taloudellisesti järkevää, esim. uusi rajapinta integroidaan vain, jos oletettu tuotto ylittää kustannukset • Pienillä toimijoilla yleensä heikko riskinkantokyky ja neuvotteluvoima à haetaan helppoja/nopeita voittoja Johtopäätöksiä: Kitkaa on, mutta sille on hyvät syyt Kuljetus- palvelut Yhdistämis- palvelut Liikennepalvelulaki edustaa uudenlaista ”mahdollistavaa” lainsäädäntöä à on luonnollista, että kerralla ei syntynyt täydellistä • Ovatko lain vaatimukset/tulkinta linjassa lain tavoitteiden kanssa? • Onko ”alustaekosysteemi” ylipäätään järkevä/mahdollinen tavoite? • Onko oletettu markkinoiden hoitavan rooleja, jotka sopivat paremmin julkishallinnolle? Julkis- hallinto
 29. 29. Johtopäätöksiä: ”Markkinaehtoisesti” syntyy vain markkinaehtoisia palveluita Potentiaalinen asiakasarvo SUURI Liiketoiminnallinen kustannus/riski PIENI Potentiaalinen asiakasarvo PIENI Liiketoiminnallinen kustannus/riski SUURI Valtakunnalliset matka- ketjut (ml. vastuu) Yksittäisen lipun jälleenmyynti Kuljetuspalvelu osana elämyspakettia tms. Liikkumisen kuukausipaketti
 30. 30. Johtopäätöksiä: Julkishallinto usein paras taho hoitamaan ”järjestelmätasoisia” rooleja ”Käännekohta oli vuonna 2014, jolloin astui voimaan EU:n palvelusopimusasetus. Sen myötä kaupungit ovat itse alkaneet suunnitella bussireitit, määritellä palvelutason ja kilpailuttaa linjat.” à Matkustuksen kasvu 2016–2017: • Lappeenranta +9,8 % • Oulun kaupunkiseutu +9,3 % • Kuopio +9,1 % • Tampereen seutu +7,8 % • Pääkaupunkiseutu +2,0 % Mikä on julkishallinnon rooli uusissa liikenteen palveluissa? Helsingin Sanomat, 1.9.2018
 31. 31. Johtopäätöksiä: Julkishallinto voi myös halutessaan estää markkinoiden syntymisen • HSL ja MaaS-operaattorit ovat kiistelleet siitä, minkälainen rajapinnan tulee teknisesti olla ja minkälaisin kaupallisin ehdoin sitä tulee tarjota • Teknisen toteutuksen osalta yhteisymmärrys on saavutettu aivan hiljattain • Sen sijaan kaupallisista ehdoista on edelleen erimielisyyksiä – tulisiko HSL:n myydä lippuja MaaS- operaattoreille kuluttajahintoja halvemmalla? • Viime kädessä on kyse siitä, mikä on julkishallinnollisen kuljetuspalvelun rooli liikenteen markkinoilla – tämä on iso päätös! Verkkouutiset, 21.11.2017
 32. 32. Ohjeita: Mitä pitäisi tehdä? Nykytila Avoin ekosysteemi Uusi liiketoiminta VISIO liikenteen avoimet kasvumarkkinat, multimodaali MaaS Riski: keskitetty MaaS-malli Valvottava, että markkinoille pääsy on mahdollista, eli että Liikenne- palvelulakia noudatetaan Riski: ei aitoa liiketoimintaa Keskusteltava toimijoiden kesken, miten lain henki toteutuu, ts. miten syntyy kaikkia hyödyttävä ekosysteemi
 33. 33. Ennustuksia: Ennemmin tai myöhemmin MaaS on uusi normaali • Lukuisat megatrendit tukevat MaaS-ajattelua: • Palveluistuminen, digitalisaatio, kaupungistuminen, alustatalous, yms. • Aluksi markkinoille tulee paljon erilaisia toimijoita: • Vaihtoehdot lisääntyvät (siellä missä on riittävästi markkinoita) • Kokonaisuus muuttuu monimutkaisemmaksi (vrt. taksimarkkina) • Pitemmällä tähtäimellä markkina jälleen keskittynee: • Hyvä asiakaskokemus edellyttää yksinkertaisuutta ja selkeyttä • Kypsillä markkinoilla taipumus keskittyä (skaalaedut yms.) • Epäselvää on, mitkä toimijat nousevat ”aurinkoasemaan” – vai syntyykö aito alustaekosysteemi
 34. 34. Ennustuksia: Kuinka tämä kisa voitetaan? ASIAKKAAN YMMÄRTÄMINEN Liikkumisen tarpeet ja tavat muuttuvat DATAN HYÖDYNTÄMINEN Data auttaa ymmärtämään asiakasta ja liimaa ekosysteemin yhteen KOKONAISVALTAISET PALVELUT Asiakkaan tarpeisiin räätälöidyt palvelukokonaisuudet VOITTAVA EKOSYSTEEMI Kokonaisvaltaisen palvelun tuottaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä
 35. 35. Kiitos! Jouni Wallander Development Director, Transport jouni.wallander@solita.fi +358 44 554 2782

×