Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Case UPM: Suunnittelujärjestelmä – Kuinka se tehtiin?

107 views

Published on

Solita HUB: Kohti älykkäämpää liiketoimintaa -aamiaistilaisuus järjestettiin 22.5.2018. Rauli Karppinen kertoi tilaisuudessa UPM:n muutosmatkasta ja käytännön esimerkein siitä, kuinka uudenlaista suunnittelujärjestelmää lähdettiin toteuttamaan. Lue lisää tapahtumasta: https://www.solita.fi/tapahtumat/solita-hub-kohti-alykkaampaa-liiketoiminnan-suunnittelua/

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Case UPM: Suunnittelujärjestelmä – Kuinka se tehtiin?

  1. 1. SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ - KUINKA SE TEHTIIN? Rauli Karppinen UPM-Kymmene, Puunhankinta 22.5.2018
  2. 2. | © UPM2 Suunnittelujärjestelmä – Kuinka se tehtiin? Projektin lähtökohta • Optimointi- ja suunnittelutyökalu, jolla tehdään ~1 mrd € puunhankinnan taktinen suunnittelu ja tuotetaan kustannusennuste sisäisille asiakkaille • Kompleksinen suunnitteluympäristö, jossa runsaasti epävarmuutta – Suunnittelun kannalta oleellinen data pilkkoutuu hyvin pieniin osiin – mm. kunnan korjuumäärä jakautuu korjuukelpoisuuden, hakkuutavan, lähdetyypin ja puutavaralajin myötä 192 osaan • Tavoitteet: – Parantaa suunnitteluprosessin tarkkuutta ja oikeellisuutta – Integroida eri suunnitelmat vahvemmin toisiinsa – Lisätä suunnitelman objektiviisuutta ja poistaa henkilösidonnaisuutta – Alentaa datan manuaalista syöttöä ja siirtoa – Parantaa raportointia ja vähentää Excelin käyttöä (ei poistaa sitä) – Nopeuttaa hintaennusteprosessia
  3. 3. | © UPM3 Suunnittelujärjestelmä – Kuinka se tehtiin? Suunnittelu aloitettiin miettimällä mitä (dataa) meillä on Korjuu Mittaus Osto Kuljetus B2B Tuonti En- nusteet Markkina- tarjonta Käyttö Mitä näistä saa? Toisiko jonkin muun asian lisääminen oleellista lisäarvoa?
  4. 4. | © UPM4 Suunnittelujärjestelmä – Kuinka se tehtiin? Esisuunnittelun aikana muodostuneet vaatimukset • Optimoinnin tulos on hyödynnettävissä suoraan suunnitelmaksi mahdollisimman pienin muutoksin – Mahdollisuus suunnitelman (tai optimointituloksen) joustavaan muuttamiseen on kuitenkin tärkeää • Suunnitelmaa voidaan muuttaa joustavasti eri hierarkiatasoilla • Kaikki suunnittelu- ja toteumadata ovat samassa muodossa ja voidaan käyttää rinnakkain • Raporttien ja suunnittelunäyttöjen rajaa lähdettiin häivyttämään, koska järjestelmä sen mahdollisti – Esimerkiksi joillakin toteumanseurantaraporteilla suunnitelmaa voidaan suoraan päivittää
  5. 5. | © UPM5 Suunnittelujärjestelmä – Kuinka se tehtiin? Integroitu optimointi- ja suunnittelujärjestelmä Master data ERP Input data ERP Manual input ETL Planning & AnalysisOLAP cubes DB Optimization Model Optimization Solver Manual input Jedox ETL
  6. 6. | © UPM6 Suunnittelujärjestelmä – Kuinka se tehtiin? Optimointi osana projektia • Optimoinnin mallinnusta lähdettiin tekemään in- house ennen toteutuksen aloitusta • Alunperin tarjotussa kokonaisratkaisussa myös optimointi oli mukana • Optimointi toteutettiin lopulta in-house, koska UPM:llä oli sopivaa osaamista tämän osan toteutukseen • Optimointi integroitiin osaksi Jedoxia
  7. 7. | © UPM7 Suunnittelujärjestelmä – Kuinka se tehtiin? Toteutus agile-menetelmällä • Ennen tarjouskilpailua käytettiin noin vuosi käyttötapausten tuottamiseen – tarkoituksena jättää toimittajan osaamiselle tilaa ratkaisuiden toteuttamiseen • Tiettyjä asioita olisi pitänyt suunnitella tarkemmin etukäteen, koska datassa on merkittävä määrä riippuvuussuhteita toteutuksen eri osissa • Haastavissa tilanteissa tehtiin MVP, jotta nähtiin löydetäänkö johonkin ongelmaan kohtuullinen ratkaisu • Agilen osaaminen ja yhtäläinen ymmärrys pitää kaikkien projektien osapuolien hallita ennen projektin aloitusta

×