Advertisement

Focus group 17 may 2017

May. 18, 2017
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(19)

Advertisement

Focus group 17 may 2017

 1. Claus per promoure accions solidàries amb impacte Universitat de Barcelona, 17 de maig de 2017 This Project is funded by the European Commission under the Horizon 2020 Programme Grant Agreement nº 649489 Claus per promoure accions solidàries amb impacte de Marta Soler està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons
 2. Agenda 10.00h – 10.20h Benvinguda i introducció del projecte 10.20h – 11.00h Primers resultats extrets dels estudis de casos analitzats 11.00h – 11.15h Descans 11.15h – 12.30h Debat sobre les claus de les accions solidàries amb impacte. 12.30h – 13.00h Debat sobre una situació solidària hipotètica.
 3. Benvinguda i introducció del projecte Primers resultats extrets dels estudis de casos analitzats Descans Debat sobre les claus de les accions solidàries amb impacte. Debat sobre una situació solidària hipotètica.
 4. Benvinguda i introducció del projecte Primers resultats extrets dels estudis de casos analitzats Descans Debat sobre les claus de les accions solidàries amb impacte. Debat sobre una situació solidària hipotètica.
 5. OBJECTIU PRINCIPAL Explorar conceptualment i empíricament les expressions actuals i futures de solidaritat europea, per identificar actuacions d’èxit (amb impacte social) d'innovació social, gestió pública i del tercer sector, que suposen noves estratègies en el moment de superació de la crisi econòmica.
 6. SOLIDUS analitza les polítiques, programes, accions (és a dir, institucionalitzats i de base) que han tingut èxit en la millora de les condicions dels ciutadans en les àrees d'habitatge, salut, ocupació, educació i participació ciutadana. S’adreça també als grups vulnerables: persones immigrades europees, refugiades, comunitat gitana, aturades, dones, LGTB, comunitats amb baixa renta econòmica, entre d’altres. Es té en compte la solidaritat territorial i la solidaritat dintre dels grups i entre diferents grups.
 7. OBJECTIU CONCRET Debatre i validar els principals resultats en aquelles accions de solidaritat que aconsegueixen impacte juntament amb els agents socials implicats per establir recomanacions que puguin orientar el disseny d‘accions i polítiques socials que fomentin la solidaritat, la justícia i la ciutadania social.
 8. Organització del treball a SOLIDUS
 9. ESTUDIS DE CASOS REALITZATS
 10. Estudis de casos de solidaritat espacial 63 estudis de cas en 12 països (5 a ES) 5 àrees (Educació, Treball, Habitatge, Participació Ciutadana i Salut) Estudis de casos de solidaritat intra i inter grupal 30 estudis de cas en 5 països (CY, EL, HU, NL, ES), 5 a ES 5 trets identitaris (Minories, Religió, Edat, Gènere, Participació ciutadana)
 11. ESTUDIS DE CASOS REALITZATS A ESPANYA
 12. Estudis de Cas – Solidaritat espacial Àrea Estudi de cas Educació Comunitats d’Aprenentatge Habitatge PAH- Plataforma d’Afectats per la Hipoteca Treball Corporación Mondragón Salut REDER – Red de denuncia y resistencia al RDL 16/2012 Participació Social/Ciutadania Proactiva Open Arms
 13. Estudis de cas – Solidaritat intra i inter grupal Identitat Estudi de cas Minories Pla Integral del Poble Gitano en Catalunya Religió Parelles lingüístiques interreligioses Edat/joves Cooperativa ALENCOP Gènere Plataforma Unitària contra les violències de gènere Altres/participació ciutadana Ojo con tu Ojo
 14. Benvinguda i introducció del projecte Primers resultats extrets dels estudis de casos analitzats Descans Debat sobre les claus de les accions solidàries amb impacte. Debat sobre una situació solidària hipotètica.
 15. Reducció de la desigualtat i l’exclusió social a través d’actuacions solidàries amb impacte social. Dimensions transformadores i exclusores trobades per garantir actuacions solidàries amb impacte social Actuacions solidàries entre ciutadans/es de diferents països europeus i no europeus que garanteixen solidaritat transnacional i ciutadania europea
 16. Reducció de la desigualtat i l’exclusió social a través d’actuacions solidàries amb impacte social. Dimensions transformadores i exclusores trobades per garantir actuacions solidàries amb impacte social Actuacions solidàries entre ciutadans/es de diferents països europeus i no europeus que garanteixen solidaritat transnacional i ciutadania europea
 17. Un dels criteris per a la selecció dels estudis de cas era tenir alguna evidència que la seva acció havia aconseguit un cert impacte social, és a dir, que hagi contribuït a la millora de les condicions de vida, a la millora social. A través d’evidències concretes qualitatives i quantitatives. Totes les actuacions de solidaritat analitzades aporten evidències quantitatives o qualitatives d’impacte social.
 18. EXEMPLES
 19. Evidències d’impacte social Una dada quantitativa concreta donada és que abans d’implementar les AEE només un 17% de l’alumnat obtenia les competències bàsiques , i un cop implementades el 85% d’alumnat ha assolit aquestes competències, i la diversitat a l’aula havia crescut un 48%.
 20. Evidències d’impacte social Des de la creació de la PAH s’han aturat 2.045 desnonaments
 21. Evidències d’impacte social La taxa d'atur per a les persones majors de 45 anys en aquesta regió és del voltant de cinc vegades menor que la taxa espanyola. A més, Corporació Mondragón crea ocupació en totes les comunitats autònomes d'Espanya, i amb un pes significatiu nombres a Catalunya (6.837), Galícia (4.252) i Navarra (4.104). També tenen presència internacional.
 22. Evidències d’impacte social REDER ha aconseguit que el 90% dels casos rebuts (aproximadament 2000) s’hagin pogut resoldre i s’hagi proporcionat l’atenció sanitària de persones que es trobaven en situació vulnerable com el col·lectiu de persones immigrants garantint el dret humà dels serveis de salut a Espanya.
 23. Evidències d’impacte social Una evidència d’impacte social és l’impacte de la preparació de les proves d’accés a la Universitat amb èxit 8 persones gitanes inscrits en Economia, Sociologia, Educació, Dret i Psicologia. Tots els participants que tenen fills confirmen que la seva participació en el curs ha millorat també els resultats educatius dels seus fills.
 24. Evidències d’impacte social Prohibició de l’ús de les pilotes de goma per part de les forces de seguretat de l’estat prevenint d’aquesta manera la seguretat física de les persones residents a Catalunya
 25. Evidències d’impacte social 28 persones que estaven en situació irregular han aconseguit un lloc de treball i regularitzar els seus papers.
 26. Evidències d’impacte social S’han creat 60 parelles interreligioses i interlingüístiques Les persones que participen en aquest tipus d’intercanvi consoliden un sentiment de comunitat universal, afavorint l’intercanvi i posicionament a favor de la solidaritat entre persones de diferent cultures en front les dinàmiques de confrontació. Parelles lingüístiques interreligioses
 27. Evidències d’impacte social Impacte en la sensibilització i posicionament de la ciutadania catalana en front la violència de gènere, major conscienciació i trencament de silenci. Participació anual de més de 2.500 persones en la seva iniciativa del fòrum contra les violències de gènere.
 28. Reducció de la desigualtat i l’exclusió social a través d’actuacions solidàries amb impacte social. Dimensions transformadores i exclusores trobades per garantir actuacions solidàries amb impacte social Actuacions solidàries entre ciutadans/es de diferents països europeus i no europeus que garanteixen solidaritat transnacional i ciutadania europea
 29. a)Dimensions transformadores per garantir actuacions solidàries d’impacte social b) Dimensions exclusores per promoure actuacions solidàries amb impacte social. c) Noves categories: Interaccions dialògiques com a dimensió transformadora de les actuacions solidàries amb impacte, i el desencant com a barrera
 30. 1. Democràcia 2. Pluralitat 3. Transparència 4. Impacte social i polític 5. Reconeixement 6. Escalabilitat Categories que compleixen les actuacions solidàries amb impacte
 31. DEMOCRÀCIA Dimensió transformadora Dimensió exclusora Creació d’espais de diàleg igualitari i entorns que afavoreixen l’amistat. RIO is a democratic organisation. Everyone takes part in decisions. We have regular meetings among employees and among employees and volunteers. (RIO) It was really something that made a difference. To feel that nobody wants to communicate with you in this country, and now you feel that you have a social life and can have so many friends who care (refugee). (Friendly Villages) Models paternalistes on no s’inclou la participació de les persones destinatàries a peu d’igualtat, o la seva veu no té pes en las decisions importants.
 32. PLURALISME Dimensió transformadora Dimensió exclusora Pluralisme es mesura a través de la inclusió de la diversitat en termes d’edat, origen cultural, creences religioses, perspectives polítiques, etc. i aquestes són respectades. In terms of politics of the volunteers there is a melting pot, card carrying Conservatives and socialists; religiously you have militant atheists to born again and devout Christians, a really interesting melting pot. How do people put aside ideological issues to work together in spaces of welfare? [….] These are spaces of deliberation and so people’s ethics and politics are being negotiated, talked about and discussed. (Trussel Trust, UK) Es percep com a exclusor no reflectir en les juntes de les entitats, etc. la pluralitat que existeix a les bases, és a dir, que en algunes entitats la junta estigui composada majoritàriament per homes més que dones, i del major nivell d’estudis.
 33. TRANSPARÈNCIA Dimensió transformadora Dimensió exclusora La transparència és bàsica com a criteri de confiança dels ciutadans/es, hi ha diferents maneres, però es valora positivament aquelles iniciatives que fan públiques (mitjançant websites o d’altres) tota la seva informació, inclòs l’econòmica. Timon gives a detailed overview of their funding, how it is spend, and also details the role of partner organizations such as social housing corporations (TIMON) Si la iniciativa no aporta la informació que el voluntariat demana, pot derivar en crisi de sentit i desencantament: The issue of financial transparency has created much friction and has divided the people in charge of the Social Solidarity Clinic in Corinth. Up until today, the clinic has not provided detailed information on its financial situation, a practice that a section of the volunteers disagrees with.
 34. RECONEIXEMENT Dimensió transformadora Dimensió exclusora Increment significatiu en la confiança de la comunitats vers la tasca realitzada per la iniciativa, que dóna peu al (posterior) reconeixement mediàtic i/o polític (premis/guardons): In 2013 they received recognition at international level when they got the Citizen of the European Parliament Award, showing the illegality of several clauses of the Spanish mortgage law including the subsequent alterations to the sentence of the European Justice Court. Pèrdua de la capacitat financera i increment de les barreres legals que dificulten l’acció solidària duta a terme per les iniciatives i el seu creixement per atendre més persones.
 35. ESCALABILITAT Dimensió transformadora Dimensió exclusora Implementació i escalabilitat de les iniciatives des de l’esfera local a la nacional en molt poc temps: The network is based in Dundee where most of the activities are undertaken. As stated by some of the respondents, some activities for the networks were undertaken in Paisley, Govan and Glasgow, (…). The network also engaged in actions in Arbroath and tried to organise some activities in Perth. (…) SUWN is trying “to spread the method of work rather than the organisation”, suggesting to other groups in other cities how to act and organise. (…) they have been approached by groups in other countries, such as Austria, Germany, Greece, Canada. (Scottish Unemployed Workers Network, UK) Necessitat d’implicar a noves persones per evitar que l’acció solidària depengui d’unes persones específiques.
 36. IMPACTE SOCIAL I POLÍTIC Recomanació: Millora en quant la recopilació d’evidències quantitatives i qualitatives de l’impacte social obtingut.
 37. Resultatsno esperats i trobats • Les interaccions dialògiques com a dimensió transformadora comú en les actuacions de solidaritat analitzades. • El desencant com a dimensió exclusora.
 38. “We are on the same side as the people that we are supporting, so we're not looking down and saying: ‘I'm here to help you’. We're saying: ‘We're standing with you and we're with you and we're here and we'll do what you need and we're available 24 hours a day’. It's not like when you're going to a big charity and they're behind a big desk and they're giving you charity, it's very different than that. It's much more solidarity.” (Scotland) Majorment totes les iniciatives analitzades tenen un element comú, hi ha una presència rellevant d’interaccions dialògiques. Aquests tipus d'interaccions es basen en els actes comunicatius, on la sinceritat i el consens està lliure de coacció. Les persones involucrades en la conversa expressen el respecte mutu i, com a conseqüència, aquest tipus de diàleg augmenta el sentit de la solidaritat i el compromís Interaccions dialògiques
 39. Una de les situacions en les que les accions solidàries poden entrar en risc de desaparèixer és quan les persones implicades perden el seu entusiasme per la iniciativa. After three years of operations, the Social Solidarity Clinic in Corinth has lost its initial enthusiasm and dynamic. Many volunteers who had participated at the beginning of the venture have since left. Many of the people involved in the clinic expected that, with the political changes at the central level and the rise to power of a leftist government, vulnerable groups would regain their access to state health structures. Desencant
 40. Reducció de la desigualtat i l’exclusió social a través d’actuacions solidàries amb impacte social. Dimensions transformadores i exclusores trobades per garantir actuacions solidàries amb impacte social Actuacions solidàries entre ciutadans/es de diferents països europeus i no europeus que garanteixen solidaritat transnacional i ciutadania europea
 41. Evidències d’impacte social Han rescatat 143.358 vides, 10,273 estaven navegant a la deriva, 475 havien caigut a l’aigua i 9.067 havien estat atrapats a penya-segats.
 42. Benvinguda i introducció del projecte Primers resultats extrets dels estudis de casos analitzats Descans Debat sobre les claus de les accions solidàries amb impacte. Debat sobre una situació solidària hipotètica.
 43. Benvinguda i introducció del projecte Primers resultats extrets dels estudis de casos analitzats Descans Debat sobre les claus de les accions solidàries amb impacte. Debat sobre una situació solidària hipotètica.
 44. Debat sobre les claus de les accions solidàries amb impacte
 45. Benvinguda i introducció del projecte Primers resultats extrets dels estudis de casos analitzats Descans Debat sobre les claus de les accions solidàries amb impacte. Debat sobre una situació solidària hipotètica.
 46. Debat sobre una situació solidària hipotètica
 47. Claus per promoure accions solidàries amb impacte Universitat de Barcelona, 17 de maig de 2017 This Project is funded by the European Commission under the Horizon 2020 Programme Grant Agreement nº 649489
Advertisement