Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Biznes, a środowisko lokalne

591 views

Published on

Jak połączyć biznes i zrównoważony rozwój? Prezentacja dotycząca działalności firm i samorządów lokalnych na rzecz środowiska lokalnego. Przedstawiona została w dniu 27.10.2015 r., podczas uroczystości otwarcia Międzynarodowych Targów Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych „POL-ECO-SYSTEM”, organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie pod patronatem honorowym Ministerstwa Środowiska. Dyplomy programu nagradzają dobre przykłady rzetelnego działania i społecznej odpowiedzialności zarówno w praktyce firm (zaangażowanych w sprawy środowiska społecznego i dbających o środowisko naturalne), jak i wyróżniające się inicjatywy i dobre praktyki samorządów mające na celu zachęcanie firm do tego rodzaju aktywności w środowisku lokalnym. Wyróżniono również osoby podejmujące i wspierające inicjatywy promujące takie działania.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Biznes, a środowisko lokalne

 1. 1. Program „Solidny Partner” został zainicjowany w 1995 r. w Wielkopolsce. Był wówczas jedynym w Polsce programem certyfikującym i promującym rzetelne firmy oraz etykę działania w biznesie. Źródłem jego inspiracji była tradycja solidnej pracy, a także obserwacja nieprawidłowości życia gospodarczego. W dotychczas zrealizowanych wersjach programu przyznano ponad 1100 certyfikatów laureatom z całego kraju, wśród których znalazło się wiele znaczących firm. Misją Programu "Solidny Partner" jest: • promocja rzetelności i odpowiedzialności w biznesie, jako istotnych zasad w procesie tworzenia i funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego • prowadzenie działalności edukacyjnej w tym zakresie, w szczególności poprzez upowszechnianie dobrych przykładów rzetelnego działania i społecznej odpowiedzialności w praktyce firm, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska lokalnego
 2. 2. W programie „Solidny Partner" nagradzane są zarówno dobre przykłady rzetelnego działania i społecznej odpowiedzialności w praktyce firm (zaangażowanych w sprawy środowiska społecznego i dbających o środowisko naturalne), jak i wyróżniające się inicjatywy i dobre praktyki samorządów, mające na celu zachęcanie firm do tego rodzaju aktywności w środowisku lokalnym. Działania samorządów w tym zakresie są rekomendowane i nagradzane w projekcie „Solidny partner w środowisku lokalnym”, realizowanym w ramach programu, przy współpracy ze stałymi, strategicznymi partnerami: Międzynarodowymi Targami Poznańskimi i Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz administracją samorządową i rządową.
 3. 3. Laureaci nagrodzeni w programie „Solidny Partner” w tym roku mieli możliwość bezpłatnej prezentacji na „Targach Dobrych Praktyk”, organizowanych online na platformie Web City, równolegle do „POL-ECO- SYSTEM” (27 30.10.2015), z którymi związana była konferencja p.n.: „‑ Jak pozyskiwać fundusze na inteligentny i zrównoważony rozwój w perspektywie 2014-2020?” (prowadzona m.in. przez ekspertów Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego), upowszechniająca wiedzę o dostępności funduszy (w szczególności unijnych), sposobach ich pozyskiwania oraz praktycznych zasadach realizacji projektów. Przedstawione wydarzenia dostępne były za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej, co zapewniło wszystkim zainteresowanym możliwość udziału oraz interaktywny kontakt audio/wideo w czasie rzeczywistym z wystawcami obecnymi na "Targach Dobrych Praktyk" i aktywne uczestnictwo w konferencji (więcej informacji: http://demo.webcity.com.pl/wydarzenie/targi-dobrych-praktyk).
 4. 4. W 1999 r. powstało Stowarzyszenie Rzetelnego Biznesu (w gronie założycieli, obok laureatów programu i in., były także Międzynarodowe Targi Poznańskie), które włączyło się w realizację programu (autorstwa Michała Wieczorka), wyróżniającego szczególnie rzetelne firmy podejmujące działania na rzecz środowiska lokalnego. Promocję programu podjęło również Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz inne organizacje i instytucje.
 5. 5. Program „Solidny Partner” i uczestniczące w nim firmy prezentowano na wielu międzynarodowych i krajowych konferencjach, panelach i spotkaniach. Wśród instytucji i organizacji współpracujących przy realizacji programu znalazły się m.in.: • Narodowy Bank Polski • Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (którego Prezes przewodniczył w latach 2001-2003 Kapitule Programu) • UNDP w Polsce • Bank Światowy • Związek Banków Polskich • Urząd Zamówień Publicznych • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości • Główny Urząd Ceł • Związek Rzemiosła Polskiego • i in.
 6. 6. Przeprowadzono również wiele działań upowszechniających informacje o inicjatywie ONZ Global Compact oraz Europejskiej Kampanii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), ogłoszonej przez Komisję Europejską. Zapoczątkowało je ogólnopolskie spotkanie Klubu Rzetelnego Biznesu „Solidny Partner” zorganizowane w World Trade Center w Poznaniu w dniu 13.06.2001 r. (było to spotkanie inaugurujące w Wielkopolsce działania obu inicjatyw promujących ideę społecznej odpowiedzialności biznesu). W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele urzędów, instytucji, firm i mediów współpracujących przy realizacji programu „Solidny Partner", reprezentujący m.in.: • UNDP w Polsce • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego • Urząd Miasta Poznania • Międzynarodowe Targi Poznańskie • Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów • Urząd Celny w Poznaniu
 7. 7. Jednym z wydarzeń inaugurujących funkcjonowanie obu inicjatyw promujących ideę społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w Polsce była także uroczystość w siedzibie NBP w Warszawie w dniu 17.12.2001 r., związana z objęciem patronatu honorowego nad programem „Solidny Partner” przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, połączona z wręczeniem certyfikatów laureatom programu. Działania promujące rzetelność i odpowiedzialność w biznesie były kontynuowane w latach następnych (także w różnych formach e-marketingu, również z wykorzystaniem portalu biznesowego solidnypartner.eu). Zyskały one m.in. poparcie Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, prof. Jerzego Buzka.
 8. 8. Laureaci nagrodzeni dyplomami programu „Solidny Partner”:
 9. 9. Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. Dyplom uznania za podejmowanie i wspieranie inicjatyw promujących dobre przykłady rzetelnego działania oraz społecznej odpowiedzialności w biznesie Międzynarodowe Targi Poznańskie od wielu lat wspierają program „Solidny Partner”, a także inne inicjatywy promujące przedsiębiorczość oraz dobre przykłady rzetelnego działania i społecznej odpowiedzialności w biznesie, np. konkurs „Poznański Lider Przedsiębiorczości”, organizowany przez Prezydenta Miasta Poznania i Starostę Poznańskiego. MTP podejmują także inne działania na rzecz społeczności lokalnej, wspierając m.in. Konkurs Skrzypcowy im. H. Wieniawskiego, czy organizując na swym terenie „Lato w mieście”.
 10. 10. Międzynarodowe Targi Poznańskie to lider polskiego przemysłu targowego. Posiadają ok. 55% udziału w rynku targowym w Polsce i są pierwszym organizatorem targów w Europie Środkowo- Wschodniej. MTP należą do organizacji skupiających liderów targowych z całego świata (UFI - Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego i Centrex - Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych). W roku 2014 w 69 wydarzeniach targowych organizowanych na terenie poznańskich targów wzięło udział ponad 11 tys. wystawców, w tym 2,5 tys. z zagranicy. Imprezy targowe odwiedziło około 650 tys. zwiedzających, w tym goście z zagranicy z 67 krajów świata. Przyjmując, że odwiedzający MTP goście podejmują średnio 5 kontaktów biznesowych możemy szacować, że w roku 2014 MTP zapewniły swoim zwiedzającym ponad 3 milionów kontaktów biznesowych. Targi Poznańskie dysponują największą w Polsce infrastrukturą targową i konferencyjną - posiadają 16 klimatyzowanych pawilonów o wysokim standardzie i dużej powierzchni (150 000 m2 powiązanej ze sobą powierzchni konferencyjnej, wystawienniczej i otwartej) oraz 77 nowoczesnych sal konferencyjnych. MTP na całym świecie mają zagraniczne przedstawicielstwa, gdzie klienci mogą otrzymać kompleksowe informacje o ofercie poznańskich targów.
 11. 11. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski Dyplom uznania za podejmowanie i wspieranie inicjatyw promujących dobre przykłady rzetelnego działania oraz społecznej odpowiedzialności w praktyce firm i pobudzanie aktywności obywatelskiej w środowisku lokalnym Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski od wielu lat wspiera program „Solidny Partner”, a także inne inicjatywy promujące przedsiębiorczość oraz dobre przykłady rzetelnego działania i społecznej odpowiedzialności w praktyce firm, zaangażowanych w sprawy lokalnego środowiska społecznego i dbających o środowisko naturalne.
 12. 12. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski jest jedną z największych regionalnych organizacji jednostek samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej. Działa od 1991 roku i obecnie skupia 103 gminy i 13 powiatów z terenu Wielkopolski. Członkami Stowarzyszenia są tak znaczne ośrodki miejskie jak Poznań, Kalisz, Konin, Piła i Ostrów Wielkopolski oraz kilkadziesiąt gmin wiejskich. Stowarzyszenie działa na rzecz integracji poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego. Stanowi forum wymiany doświadczeń i inicjatyw skierowanych na rozwój Wielkopolski. Z uwagi na status organizacji pozarządowej Stowarzyszenie począwszy od 2002 roku mogło zapewnić funkcjonowanie Centrum Obsługi Inwestora (COI), niezależnie od aktualnej sytuacji politycznej. Nie podlegając ograniczeniom organizacyjnym i proceduralnym typowym dla jednostek sektora publicznego, może działać elastyczniej, niż administracja samorządowa.
 13. 13. Adam Szejnfeld Poseł do Parlamentu Europejskiego Dyplom uznania za podejmowanie i wspieranie inicjatyw promujących przedsiębiorczość oraz dobre przykłady rzetelnego działania i społecznej odpowiedzialności w biznesie Adam Szejnfeld - prawnik, polityk, poseł na Sejm III, IV, V, VI i VII kadencji, od 2007 do 2009 sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, od 2014 deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji. Przewodniczący Kapituły programu „Solidny Partner” w okresie 2004-2007, od wielu lat wspiera program, a także inne inicjatywy promujące przedsiębiorczość oraz dobre przykłady rzetelnego działania i społecznej odpowiedzialności w praktyce firm, zaangażowanych w sprawy lokalnego środowiska społecznego i dbających o środowisko naturalne.
 14. 14. Miasto Koszalin Dyplom uznania za podejmowanie i wspieranie inicjatyw promujących dobre przykłady rzetelnego działania oraz społecznej odpowiedzialności w praktyce firm i pobudzanie aktywności obywatelskiej w środowisku lokalnym Miasto Koszalin promuje przedsiębiorczość oraz dobre przykłady rzetelnego działania i społecznej odpowiedzialności w praktyce firm, zaangażowanych w sprawy lokalnego środowiska społecznego i dbających o środowisko naturalne. Miasto ma tytuł „Miasta Zielonego” i „Gminy Przyjaznej Środowisku”. Urząd Miasta, obok bezpośrednich spotkań i konsultacji, umożliwia także mieszkańcom kontakt za pomocą wirtualnych technologii – zarówno poprzez stronę miasta, jak też portal Facebook.
 15. 15. W Koszalinie działa podległa samorządowi Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości wspierająca małą przedsiębiorczość poprzez: pomoc dla osób zaczynających po raz pierwszy działalność gospodarczą w sferze produkcyjnej i usługowej, wspomaganie istniejących podmiotów gospodarczych wprowadzających nowoczesne rozwiązania technologiczne i organizacyjne, stwarzających nowe miejsca pracy. W ramach Fundacji działa Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości udzielający pożyczek dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz firm z segmentu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu miasta Koszalina, powiatów ziemskiego koszalińskiego, a także sąsiadujących: sławieńskiego, kołobrzeskiego i szczecineckiego. Koszalin i jego okolice są dobrą ekologiczną wizytówką Polski. Przyjeżdżający tutaj turyści z uznaniem patrzą na ciągnący się przez środek miasta i niedawno zrewitalizowany park, w którym większość stanowią liczące kilkadziesiąt i kilkaset lat drzewa. Proekologiczne działania są w Koszalinie wpajane od najmłodszych lat – dużo uwagi przykłada się bowiem do przekazywania wiadomości z tej dziedziny już przedszkolach. Miasto zaangażowane jest w szereg inicjatyw społecznych, pobudzających aktywność mieszkańców: Kartę Dużej Rodziny (zarówno ogólnopolską, jak i miejską), Budżet Obywatelski, powołana jest Rada Seniorów.
 16. 16. Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska Dyplom uznania za podejmowanie i wspieranie inicjatyw promujących dobre przykłady rzetelnego działania oraz społecznej odpowiedzialności w praktyce firm i pobudzanie aktywności obywatelskiej w środowisku lokalnym Od 1996 r. Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska zorganizowało wiele pionierskich przedsięwzięć promocyjnych. Portal dolnyslask.pl, zarejestrowany i rozwijany przez Stowarzyszenie na EXPO 2000 w Hanowerze, po przekazaniu Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego stał się jednym z najbardziej znanych portali regionalnych. Stowarzyszenie angażuje się także w popieranie dużych inwestycji infrastrukturalnych na terenie Dolnego Śląska. Inspiruje i uczestniczy w inicjatywach propagujących tolerancję i ekumenizm. Od lat współpracuje z Dolnośląskim Forum Politycznym i Gospodarczym, DAPOS. W 2007 roku otrzymało nagrodę wojewody dolnośląskiego - Medal „Piotr Włostowica”. W 2016 r. Stowarzyszenie będzie obchodziło 20-lecie swojej działalności.
 17. 17. Przedsięwzięcia prowadzone przez Stowarzyszenie: •Dolnośląski Klucz Sukcesu - jest najwyższym regionalnym wyróżnieniem na Dolnym Śląsku i cieszy się dużym zainteresowaniem i uznaniem w środowiskach gospodarczych, kulturalnych i samorządowych regionu. Zostało ustanowione przez członków Stowarzyszenia w 1996 r. i od tego czasu przyznawane jest corocznie. •Dolnośląskie Forum Samorządu Terytorialnego - unikatowe przedsięwzięcie w skali Polski. Doroczne, organizowane w latach 1999 - 2014, spotkanie wszystkich działaczy samorządowych służy wspólnemu omawianiu problemów regionu, wymianie doświadczeń i formułowania postulatów pod adresem rządu, parlamentu czy władz lokalnych. •Cykl wydawniczy „Dolny Śląsk wczoraj i dziś” - seria przybliżająca mieszkańcom regionu jego bliższe i dalsze dzieje. •Dolnośląski Klub Promocji Plastyki - powstał w wyniku wieloletniej współpracy ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa we Wrocławiu. •Klub „Dolnoślązak” - projekt zapoczątkowany w 2007 r. , mający na celu promocję Dolnego Śląska poprzez inicjowanie i prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej w regionie.
 18. 18. WIELKOPOLSKA GILDIA ROLNO-OGRODNICZA S.A. jest jednym z założycieli Klubu Rzetelnego Biznesu „Solidny Partner". Dyplom uznania za udział w programie od 1997 r. i działanie zgodne z zasadami rzetelności i odpowiedzialności w biznesie
 19. 19. WGRO S.A. - rynek hurtowy, który od 22 lat wspiera wielkopolskich producentów i handlowców zapewniając im miejsce zbytu dla ich towarów. 12 hektarów powierzchni, 4 hale owocowo- warzywne, 4 hale spożywcze, dwupoziomowa hala kwiatów żywych, dwie hale kwiatów sztucznych, dodatków florystycznych i art. dekoracyjnych oraz ponad 400 miejsc dla producentów na placach handlowych. Ale WGRO S.A. to nie tylko rynek hurtowy. To także promocja produktów dystrybuowanych przez WGRO S.A. w programie „Produkt z WGRO S.A.”, w którym aktywnie uczestniczy ponad 1000 sklepów z całej Wielkopolski oraz miasta Poznania. To również promowanie zdrowego stylu życia i poprawnych nawyków żywieniowych wśród dzieci, poprzez programy edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych, a także szeroko pojęta działalność marketingowa i szkoleniowa, m.in. realizacja programów edukacyjnych: „Ja i moja rodzina jemy owoce i warzywa”, „Jabłko w szkole” i „ Z kwiatami za pan brat”. WGRO S.A. sponsoruje również różne imprezy dla dzieci, imprezy sportowe i akcje charytatywne, natomiast Dział kwiatów przy współpracy z Powiatowymi Biurami Pracy organizuje szkolenia florystyczne.
 20. 20. ANDRE ABRASIVE ARTICLES Sp. z o.o. Sp. k. - Koło Dyplom uznania za udział w programie od 2003 r. i działanie zgodne z zasadami rzetelności i odpowiedzialności w biznesie
 21. 21. Andre Abrasive Articles od 1987 r. projektuje, produkuje i dostarcza narzędzia ścierne dla wielu kluczowych gałęzi przemysłu, takich jak: budownictwo, budownictwo kolejowe, przemysł łożyskowy, motoryzacyjny, hutnictwo, odlewnie, stocznie, narzędziownie. W ofercie firmy znajdują się ściernice do przecinania i szlifowania, zarówno do zastosowań uniwersalnych, jak i bardzo specjalistycznych, np. szlifowania płaszczyznowego bezkłowego i równoległego. Systematycznie unowocześniany jest proces produkcyjny, wprowadzane są bardziej energooszczędne maszyny i urządzenia, stosuje się również ścisłą segregację odpadów. We współpracy z dostawcami firma stara się, aby surowce dostarczane do produkcji zawierały coraz mniej szkodliwych substancji i były bardziej bezpieczne w środowisku pracy. Tworzone są coraz lepsze warunki pracy, m.in. poprzez systematyczne zmniejszanie emisji substancji szkodliwych do środowiska. Podejmowana jest również działalność na rzecz społeczności lokalnej, poprzez wspieranie organizacji różnego rodzaju imprez (np. Dni Koła) i zawodów sportowych (np. Bieg Warciański), a także udzielanie pomocy finansowej: ośrodkom pomocy społecznej, fundacjom, stowarzyszeniom (np. Kolski Klub Fotograficzny „FAKT’’), szkołom, bibliotekom, klubom sportowym lub dofinansowanie akcji charytatywnych, organizowanych przez lokalne władze i instytucje.
 22. 22. Korporacja Brokerów Ubezpieczeniowych PROTEKTOR Biuro Zachodnie Sp. z o.o. – Poznań Dyplom uznania za udział w programie od 2008 r. i działanie zgodne z zasadami rzetelności i odpowiedzialności w biznesie
 23. 23. • 20 lat doświadczenia w tworzeniu i wdrażaniu projektów ubezpieczeń flot, mienia i finansów polskich oraz międzynarodowych firm • Nowatorskie techniki negocjacji w zakresie optymalizacji kosztów ubezpieczeń naszych klientów • Gwarancja szybkiej likwidacji szkód oraz skuteczna pomoc w odzyskiwaniu od ubezpieczycieli spornych odszkodowań • Wydajne procedury obsługi oraz innowacyjne narzędzia on-line w celu monitorowania procesów i stanu ubezpieczeń • Firma wspiera opiekę zdrowotną i edukację dzieci w środowisku lokalnym dofinansowując przedszkola, stowarzyszenia (m.in. Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe – wyjazd drużyn Odysei Umysłu na finały w USA), fundacje (np. Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”) oraz bierze udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych.
 24. 24. Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o. - Łomża Dyplom uznania za udział w programie od 2002 r. i działanie zgodne z zasadami rzetelności i odpowiedzialności w biznesie
 25. 25. Zakład Usług Informatycznych Novum Sp. z o.o. specjalizuje się w tworzeniu oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych dla sektora finansowego. Oferta firmy obejmuje także: system bankomatów i wpłatomatów, system obsługi dyspenserów, home/corporate/internet banking, system klasy workflow, system uwierzytelniania biometrycznego. Novum aktywnie działa na rzecz środowiska lokalnego. Jest współorganizatorem festiwalu jazzowego Novum Jazz Festival, sponsoruje Łomżyńską Filharmonię Kameralną i Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży, podejmuje lub wspiera różne akcje: konkursy organizowane przez placówki oświatowe, pomoc w organizacji imprez sportowych, w wyposażeniu szkolnych pracowni komputerowych, dofinansowanie akcji i instytucji charytatywnych. Tworzy również nowe miejsca pracy i podejmuje działania chroniące środowisko naturalne.
 26. 26. Więcej informacji o programie - http://solidnypartner.pl

×