Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Procés fabricació canya

Advertisement

Procés fabricació canya

  1. 1. Procés de construcció d'una canya per a tenora
  2. 2. Recollida de la canya  Tallar a l’hivern en fase de lluna vella.  Tallar la canya d’un mínim de dos anys.  La mida del tub ha de ser de 24mm de diàmetre aprox.  Una vegada tallada, deixar assecar en ambient sec durant dos anys.
  3. 3. Materials necessaris: 1 gúbia 6/18 1 gúbia 5/8 Navalla o cutter Tisores Tenalles Filferro de 0,6 mm Fil de cotó Cola
  4. 4. Preparació de la canya  Fer tubs de 67 mm.  Tallar-los en 3 parts iguals.  Posar la canya en remull.
  5. 5. Procés de gubiat  Col·locar el terç de canya en el suport per gubiar.  Gubiar la canya fins deixar una mitja lluna (part central 1mm).  Doblegar per la meitat.
  6. 6.  Col·locar en el motlle i tallar.
  7. 7. Lligat de la canya  Col·locar la canya en un punxó.  Lligar amb filferro la part inferior.  Començar a rebaixar.
  8. 8. Rebaixat  Amb un cutter o similar, rebaixar la canya, amb molta precaució, de dins a fora.  Rebaixar de menys a més, és a dir, la part més exterior de la canya (part ample) haurà de quedar més rebaixada que la interior (part estreta).
  9. 9. Procés final  Posar fil de cotó a la part inferior.  Tallar la part superior i escapçar les arestes.  Protegir la lligada amb cola.  Deixar assecar durant dos dies.
  10. 10. El resultat

×