Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PRC1-Recerca. Flow en el treballMaría del Mar Soler Cantó                     PRC1- RECERCA. FLOW EN ...
PRC1-Recerca. Flow en el treballMaría del Mar Soler Cantó              PRC1- RECERCA. FLOW EN EL TREBALLINTRO...
PRC1-Recerca. Flow en el treballMaría del Mar Soler CantóNo hi ha suficient literatura, la majoria dels resultats estaven ...
PRC1-Recerca. Flow en el treballMaría del Mar Soler Cantófelices, durant aquestes investigacions Csikszentmihalyi es va ad...
PRC1-Recerca. Flow en el treballMaría del Mar Soler Cantóque demostren que si es segueixen els 9 dimensions per poder acon...
PRC1-Recerca. Flow en el treballMaría del Mar Soler Cantó  7. El sentit del temps canvia: Una de les característiques du...
PRC1-Recerca. Flow en el treballMaría del Mar Soler Cantó“El meu treball en lexperiència òptima es va iniciar amb la meva ...
PRC1-Recerca. Flow en el treballMaría del Mar Soler Cantósi estan al treball o fent activitats d’oci, de totes formes la m...
PRC1-Recerca. Flow en el treballMaría del Mar Soler Cantóaquesta teoria ha estat recolzada per diversos autors com Ellswor...
PRC1-Recerca. Flow en el treballMaría del Mar Soler CantóFlow i treballFlow i estrés laboralFlow i motivació laboralFlow i...
PRC1-Recerca. Flow en el treballMaría del Mar Soler Cantóestudi dadolescents (Csikszentmihalyi, Larson, & Prescott 1977). ...
PRC1-Recerca. Flow en el treballMaría del Mar Soler CantóUniversitat de Claremont fundada en 1999, la qual te com a co-dir...
PRC1-Recerca. Flow en el treballMaría del Mar Soler CantóNoelle.Neumann va interpretar la relació entre la voluntad de tre...
PRC1-Recerca. Flow en el treballMaría del Mar Soler CantóOBJECTIUS14
PRC1-Recerca. Flow en el treballMaría del Mar Soler CantóGlobals:Amb aquest projecte es pretén contribuir a la comprensió ...
PRC1-Recerca. Flow en el treballMaría del Mar Soler CantóANNEX 1. Registre de perfil de referència (adjuntat amb un docum...
PRC1-Recerca. Flow en el treballMaría del Mar Soler CantóBIBLIOGRAFIAEs van realitzar cerca de diferents tipus: unes més g...
PRC1-Recerca. Flow en el treballMaría del Mar Soler CantóAugustin, S. (2004). The meaning of office things: A study of spe...
PRC1-Recerca. Flow en el treballMaría del Mar Soler CantóChoe, I. (1995). Motivation, subjective expereince, and academic ...
PRC1-Recerca. Flow en el treballMaría del Mar Soler CantóPsychology, 77(3), 343-363.Delespual, P. A., i E. G.(1995). Asses...
PRC1-Recerca. Flow en el treballMaría del Mar Soler CantóHeine, C.(1996). Flow and achievement in mathematics. Ph.D. diss....
PRC1-Recerca. Flow en el treballMaría del Mar Soler CantóHealth Nursing, 32(4), 269-270. doi:10.3109/01612840.2011.553346L...
PRC1-Recerca. Flow en el treballMaría del Mar Soler Cantótrabajo y no trabajo.Revista De Psicologia Socia.,Navarro, M. L. ...
PRC1-Recerca. Flow en el treballMaría del Mar Soler Cantóand Huber, 2001.Scott,M.C. Re-Inspring the Corporation.Chichester...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Soler cantó informe definitiu

538 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Soler cantó informe definitiu

 1. 1. PRC1-Recerca. Flow en el treballMaría del Mar Soler Cantó PRC1- RECERCA. FLOW EN EL TREBALL ÍndexINTRODUCCIÓ..............................................................................................................................................2CONCEPTUALITZACIÓ I MARC TEÒRIC.........................................................................................................3ESTAT DE LITERATURA.................................................................................................................................6 Antecedents ............................................................................................................................................6 Conseqüències.........................................................................................................................................8 Variables..................................................................................................................................................9 Altres qüestions: ...................................................................................................................................10OBJECTIUS.................................................................................................................................................14 Globals: .................................................................................................................................................15 Específics: .............................................................................................................................................15ANNEX.......................................................................................................................................................16BIBLIOGRAFIA............................................................................................................................................171
 2. 2. PRC1-Recerca. Flow en el treballMaría del Mar Soler Cantó PRC1- RECERCA. FLOW EN EL TREBALLINTRODUCCIÓEs pot definir a Flow “com una experiència òptima extremadament gaudida, que escaracteritza per l’atenció i concentració focalitzada, la existència de metes reptadores,feedback sobre l’acompliment, i control sobre la situació, la distorsió de temps , i elgaudí intrínsec” (Csikszentmihalyi, 1990; Moneta y Czikszentmihalyi, 1996; Seligman yCzikszentmihalyi, 2000)La psicologia positivista ens ha proporcionat material excel·lent durant la recerca dequines son els condicions que fan possible un bon treball en l’àmbit laboral iprofessional com es per exemple The Quality of Life Researh Centre (QLRC) en laUniversitat de Claremont fundada en 1999, la qual te com a co-directors MihalyiCsikszentmihalyi i Jeanne Nakamura.S’ha demostrat amb inventaries, qüestionaris i bateries la relació entre motivació isatisfacció laboral i Flow al treball, per exemple amb el WOrk-reLated Flow inventory(WOLF) (Bakker, 2008) , es han donat diversos estudis on hi han correlacions positivesentre absorció, gaudir laboral i motivació intrínseca al treball i Flow. Amb aquestinventari també es pot donar evidència a la construcció i predicció de Flow al treball.Avui en dia el concepte de Flow encara es pot treballar més i les tècniques que espoden utilitzar al treball per tal d’aconseguir la construcció i predicció de l’estat Flow endiferents àmbits laborals encara es pot treballar més.Es necessari revisar els estudis que s’han fet sobre flow al treball?;Com es potpreveure l’estat de Flow?;Com es pot motivar l’estat de flow al treball? ;Les 9dimensions que es donen durant el flow es poden donar en tot moment al treball?;Hi hasuficient recerca que apoje la teoria de que les tècniques de flow ajuden en eltreball?;Es possible llevar a cap el concepte de flow al treball de forma pràctica? Espossible llevar a la pràctica la teoria de flow i les 9 dimensions en l’àmbit laboral?.Al principi la idea descriure un informe sobre flow a la feina em va fascinar i em vasemblar que no seria difícil, però, quan em vaig adentrar més detalladament en elsdiferents cercadors recomanats per la UOC vaig anar trobant amb diversos obstacles,els quals es deuen majoritàriament a que el concepte de Flow es molt recient dins de lainveestigació i recerca psicológica i més concretament en la Psicologia del Treball i deles Organitzacions.Obstacles:2
 3. 3. PRC1-Recerca. Flow en el treballMaría del Mar Soler CantóNo hi ha suficient literatura, la majoria dels resultats estaven relacionats amb flow iesport i flow i creativitat i molt pocs resultats sobre flow i la situació laboral, dels quals lamajoria són escrits per Csikszentmihalyi i / o els seus col · legues de The Quality of LifeResearh Centre (QLRC) en la Universitat de Claremont. Astò indica no tan sols laescassetat de recerca del tema a tractar en al investigació sino la poca varietatd’escoles que ha estudiat aquest.La quantitat destudis donats sobre flow i treball es escasse i alguns dels estudis tenelimitació en la validez i dificultat danalitzar les propietats psicomètriques.Debut alescasetat de estudis empírics hi ha una necessitat de fer més insturmentspsicomètrics vàlids (Bloch,2000)Un altre obstacle que he trobat,una volta llegint la bibliografia, es com s’ha explicat elconcepte de treball i flow al treball, la descripció literal i les explicacions donades deperque es dona flow i perque no, en la meva opinió, astó es deu a que la situaciólaboral actual no es reflexa en els estudis realitzats sobre flow i treball (els quals es vandonar a finals dels 90 i principis del 2000). Per tant, pense que es necessaria la revisiódels llibres i recerques donades sobre flow i treball i poder ampliar aquestes dins duncontext cultural específic.CONCEPTUALITZACIÓ I MARC TEÒRIC“I have given the name <<flow>> to this common experience, because so many peoplehave used the analogy of being carried away by an outside force, of moving effortlesslywith a current of energy, at the moments of highest enjoyment”(M. Csikszentmihalyi,2003) (Csiskszentmihalyi,2003, p.39)L’origen del fenomen Flow va ser creat en els anys 60 per el psicòleg positivista MihalyCsikszentmihalyi. Encara que el nom a aquest estat es va donar en1975(Csikszentmihalyi, 1975) i no va ser fins als 80 i 90 que el concepte va rebreimportància.Csikszentmihalyi va créixer-te un interès per poder entendre el nivell de immersió iconcentració que experimenten alguns artistes, músics (Csikszentmihalyi,1988,Csikszentmihalyi, M., & Tosaus Abadia, 1998) i esportistes(Jackson, A. S. yCsikszentmihalyi, M. 2002; Jackson i Csikszentmihalyi, 1999) mentres realitzen lesseves activitats. Csikszentmihalyi va dedicar 20 anys investigant a persones que eren3
 4. 4. PRC1-Recerca. Flow en el treballMaría del Mar Soler Cantófelices, durant aquestes investigacions Csikszentmihalyi es va adonar que la felicitat nopassa perque sí sino que les persones deuen de desenvolupar la capacitat per produirexperiències òptimes i poder millorar la qualitat de vida tant en làmbit professional,social i personal, es a dir, per millorar la qualitat de vida o ser feliç el repte està en queles persones deuen aprendre a assolir lestat òptim de les experiències o el que méstard es nomenarà "Flow": el qual es l’estat més alt de concentració, les personesfocalitzen la seva energia psíquica en una meta, aquesta meta deu retroalimentar-secontínuament per poder fluir, lautor pensa que quant la persona sorganitza ambexperiències de flux la qualitat de vida millora.Després de la Segona Guerra Mundial la psicologia sempre ha tractat de curar amallats mentals, es van centrar en patologies i anomalies i per aquest motiu lesinvestigacions psicològiques es van enfocar en trastorns mentals i es va deixar oblidatlestudi de com fer la vida de les persones més productiva i repleta,estudi deloptimisme, esperança, creativitat i responsabilitat (Seligman, 2002).Va sorgir la necessitat duna Psicologia que pugui estudiar el benestar psicològic, es adir, la Psicologia Positiva (Ryff, 1989; Veenhoven, 1991; Seligman y Csikszentmihalyi,2000; Casullo, 2002)Bohart, A., & Greening, T. (2001).Mihalyi Csikszentmihalyi i Seligmen (Seligman y Csikszentmihalyi, 2000) es va donarcompte de que hi havia una necessitat de psicologia positiva en Europa durant lasegona guerra mundial “ Quant era petit, vaig vore la dissolució del món satisfet amb elqual havia estat còmodament instal·lat. Amb sorpresa vaig notar la quantitat d’adultsque jo havia conegut com exitassos i segurs de si mateixa una volta la guerra vaeliminar el suport social aquestos es van transformar en adults impotents i desanimatsSense treball, diners o estatus, ells es van reduir a cascares buides. Sin embarg havienuns poquets que van mantindre la seva integritat i propòsits malgrat del caos que elsrodejava. La seva serenitat era la cimera que mantenia a la resta de no perdrel’esperança. I aquestos no eren els homes i dones que u esperava sorgir il·lès:aquestos no eren necessariament els més respectats, els millors educats, o elsindividus amb més habilitats. Aquesta experiència em va fer pensar: Quines fonts deforça lleva a aquestes persones? Seligman y Csikszentmihalyi, 2000, pag 6)En la Psicologia del Treball i de les Organitzacions es han fet investigacions sobre burnout, estrès al treball i altres aspectes negatives (Brewerton, P. (2007).Navarro, M. L. A.,Mas, M., & Jiménez, A. M. L. (2010). ... sin embarg no s´ha donat tant lesinvestigacions sobre la motivació intrínseca, el benestar laboral i el disfruteNosaltres estudiarem el concepte de Flow en el treball i com les experiències de Flowal treball pot llevar a una productivitat més alta, innovació i satisfacció laboral. Debut ala dificultat de crear una atmosfera laboral que permeti “Flow” no hi ha en molts estudis4
 5. 5. PRC1-Recerca. Flow en el treballMaría del Mar Soler Cantóque demostren que si es segueixen els 9 dimensions per poder aconseguir Flow altreball: 1. Objectius laborals clars: Quant les persones estan profundament concentrades en una activitat, es fonamental saber amb exactitud quines son les tasques que ha d’acomplir, pas a pas. Per tal de poder experimentar flow es necessari tindre uns objectius clars no perque aconseguir els objectius es extremadament important sino perque sense aquestos es difícil concentrar-se i evitar distraccions. “es el viatge el que compta, no arribar al seu destí”(Csikszentmihalyi,2003, p.43) 2. Feedback immediat: l’ implicació total durant lexperiència de flow cobra sentit en gran part, al saber que el que un fa importa i que té conseqüències, per aquest motiu la persona necessita informació sobre com estan fent l’activitat. El feedback son indicacions concretes i objectives que fan sentir a les persones millor sobre si mateixes. ” lalegria de saber amb certesa que un ha aconseguit fer una cosa mai abans fet no té comparació” (Csikszentmihalyi,2003, p.44) 3. Equilibri entre oportunitat i capacitat: es més fàcil poder realitzar una tasca si la persona creu que es pot fer. “flux es produeix quan desafiaments i habilitats són de nivell alt i són iguals entre si” (Csikszentmihalyi,2003, p.44) 4. Concentració es profunditza: quan la persona respon a l’oportunitat de llevar a cap una activitat amb objectius clars i amb feedback immediat la probabilitat de començar a estar involucrats en l’activitat es molt alta, aquest a involucració traspassa un determinat llindar d’intensitat i la persona es troba profundament en aquesta, ja no es pensa el que es fa, es casi automàtic. 5. El present es el que importa: “En el mon de flow es limita no tan sols l’espai, sino també el temps: perque l’atenció deu d’estar enfocada en el present, esdeveniments del passat o del futur no poden trobar un lloc en el coneixement” (Csiskszentmihalyi,2003, p.49) 6. Control no es un problema: Quan les persones experiment flow es dona una sensació molt gran de control. Les persones si tenen clar que els desafiament i com desenvolupar les habilitats adequades per poder acomplir aquestos i per tant saben com acomplir aquestos desafiaments, hi ha una bona possibilitat de poder fer front a aquesta activitat, es adir, d’experimentar control.5
 6. 6. PRC1-Recerca. Flow en el treballMaría del Mar Soler Cantó 7. El sentit del temps canvia: Una de les característiques durant l’experiència del flow es que el temps s’altera, es adir, “el temps se’ns ha passat volant”.” en el flux, el sentit del temps sadapta a lacció que està a mà” (Csikszentmihalyi,2003, p.54). 8. Perdua del ego: La focalització intensa durant un moment de concentració es desfà de qualsevol cosa que no està directament relacionada amb l’activitat que es realitza, per tant la consciència d’un mateix no es dona durant l’experiència del flow. 9. Experiència autoelítica : “Autoetílic “ es una paraula composta de dos arrels gregues: auto (jo), i telos (objectiu). Una activitat autoetílica es una que ho fem pel seu propi bé, perquè lexperiència és lobjectiu principal” (M. Csikszentmihalyi, 1998) p.117. Les personalitats autoetíliques son més autònomes e independents perque es senten menys manipulades amb amenaces i premis.Jackson & Marsh (1996), van produir una bateria de 36 ítems que es diu Flow StateScale per tal de poder mesurar de forma qualitativa i quantitativa les 9 dimensions de lateoria de Flow de Csikszentmihalyi i pot ser usada en l’àmbit laboral.ESTAT DE LITERATURAA aquest apartat es reflexiona sobre les variables antecedents, es a dir, aquelles quetenen efectes sobre el flow que han implicat i causat el Flow, les variables conseqüents,aquelles efectes que han desenvolupat el flow, altres variables que hi intervenen espoden estudiar durant el flow com per exemple flow i satisfacció laboral i per últim esfarà un llistat dels estudis, mesures, escales, etc realitzats que es poden relacionar ambla nostra investigació. La Psicologia Positiva es centra principalment en tres factors : lesemocions positives i els trets individuals positius, les organitzacions positives i lessituacions en els que es donen, per tant, en cadascun dels subapartats esdesenvoluparan aquest punts si es necessari.AntecedentsL’explicació de l’estat de flow va ser donat per Csikszentmihalyi (1975) amb ladescripció del disfrute de diferents activitats com ock climbing, escàs, bailar, etc6
 7. 7. PRC1-Recerca. Flow en el treballMaría del Mar Soler Cantó“El meu treball en lexperiència òptima es va iniciar amb la meva tesi doctoral,que va implicar un estudi de com els artistes joves son mentres realitzen lacreació duna pintura. Alguns dels resultats es van registrar en el llibre The CreativeVision (Getzels & Csikszentmihalyi 1976).” (Csikszentmihalyi, M,1990, pàgina 224).Després van sorgir un gran nombre d’estudis relacionats amb la conducta del flow enmoltes diferents cultures sent: Csikszentmihalyi i Csikszentmihalyi 1988,Csikszentmihalyi (1993), Csikszentmihalyi i Rathunde (1993), Massimi i Inghilleri(1986,1993) i Inghilleri (1995),Monet i Csikszentmihalyi 1996, Adlai-Gail (1994), Choe(1995),Heine (1996),Hektner (1996)Flow ha sigut estudiat amb qüestionaris Expirience Sampling Methods (ESM)Csikszentmihalyi va fer una investigació amb oficials de policia en Suecia (factorsituacional) on va comprovar que hi ha barreres per tal de poder arribar a l’estat deFlow al treball aquestes son: els objectius del treball no estan clars, perque algunestasques funcionen amb l’organització però no funcionen amb els individus per tant elsobjectius no estan clars. Un altra raó es que el treballador no te feedback , al no sabersi fa el treball be o no la motivació pot disminuir.Per un altre costat tenim l’estudi de Karina Nielsen i Bryan Clean “Predicting flow atwork: Investigating the activities and job characteristics that predict flow states at work”(Nielsen, K., i Cleal, B., 2010). Flow ha sigut estudiat amb cuestonaris i ExperienceSamplig Method (ESM,), on es va fer ús d’una nova escala per analitzar les 9dimensions del Flow amb aquest estudi es van donar resultats que expliquen ambquines activitats en el treball (factors organitzacional) es pot donar un estat de Flow(factors individuals) i amb quines es més difícil que es done l’estat de Flow basta enels 9 dimensions de Csikszentmihalyi, sent els de nivell més actiu (pluja d’idees,avaluació i sol.lució de problemes) els que permerteixen preveure l’estat de Flow i elsnivells més estable (claredat de rol, influència i demandes cognitives) les que no podenpreveure el Flow al treball.Per un altre costat Csikszentmihalyi amb altres col·legues va fer un estudi “Optimalexperience at work and leisure “(Csikszentmihalyi, M., i J. LeFevre ,1989) de formaempírica per tal de poder saber si la qualitat d’experiència era més influenciada en unapersona al treball o en activitats d’oci (factors situacional) o si aquest experiènciainfluència més en la persona debut a l’estat de Flow(factor individual). Els resultatsvan demostrar que les variables que mesuren la qualitat de les experiències ambexcepció de motivació i relaxació estan més afectades per l’estat de Flow sense afectar7
 8. 8. PRC1-Recerca. Flow en el treballMaría del Mar Soler Cantósi estan al treball o fent activitats d’oci, de totes formes la majoria de les experièncieses per Flow es donen en el treball. I els individus més motivats en el Flow tenenexperiències més positives al treball.També es va fer diversos estudis i investigacions de la relació entre flow i deport i dequines son les característiques de l’estat de flow i com et pot ajudar a funcionaradequadament mentres fas deport(factor situacional).(Jackson i Csikszentmihalyi,1999).ConseqüènciesEn aquest apartat es tractarà de reflexionar sobre els conseqüències que pot evocar elFlow acompanyat dels estudis que es han donat. En algunes de les conseqüències esnombren algunes de les 9 dimensions del Flow concretament, encara que no nombretotes les dimensions individualment es a d’assumir que quant es parla de “l’experiènciade flow” totes les dimensions de la teoria del Flow estan incloses. Exemples delsefectes que es donen del fow son: felicitat, innovació, aportació cultural,benestar,autoestima, millora de qualitat de vida…Entre 1990 i 1995 Csikszentmihalyi (Csikszentmihalyi, M., i K. Rathunde., 1993;Csikszentmihalyi, M., i Tosaus Abadia, J., 1998) va llevar a cap un estudi a laUniversitat de Chicago on es va poder descriure i interpretar les vides d’un nombre deindividus considerats creatius(factor individual) que han aconseguit trobar formes defer el Flow una manera permanent de llevar les seves vides i com a conseqüència hancontribuït en el desenvolupament cultural (factor situacional).Una altra conseqüència que es produeix durant la realització de l’estratègia el Flow esel “Bon Treball” ( definit com treball d’una qualitat excel·lent, sensible a les necessitatsde la comunitat i que sigui significatiu a nivell personal) per Gardner, H.,Csikszentmihalyi, M., i Damon, W. (2001), en la realització del projecte “El Bon Treballen Negocis”. A finals dels anys 90 va sorgir The Good Work in Business el projecte vacomençar amb tres principals investigadors: William Damon (Universitat de Stanford ),M. Csikszentmihalyi (Universitat de Claremont) i Howard Gardner (Universitat deHarvard), la intenció del projecte es identificar individus i organitzacions amb unaqualitat de treball excel·lent sense perjudicar la responsabilitat social i moral. El projecteservirà per determinar com augmentar el bon treball en la nostra societat.Les experiències de flow tenen un efecte en els organitzacions i es que poden crearuna “organització feliç”, els negocis necessiten motivar el flow, necessiten inspirar unambient laboral on la motivació intrínseca es part de la mentalitat de l’organització,8
 9. 9. PRC1-Recerca. Flow en el treballMaría del Mar Soler Cantóaquesta teoria ha estat recolzada per diversos autors com Ellsworth (2002),Scott(2000), Thomas (2000) i Weihrouch (2000).A l’apartat antecedents ja he nombrat l’article “Predicting flow at work: investigating theactivities and job characteristics that predict flow states at work.”(Nielsen, K., & Cleal, B.(2010), la raó per la que els autors van decidir realitzar aqueta investigació es perqueFlow es un estat que, avui en dia, ha crescut en popularitat debut a l’efecte positiu quees dona en el benestar del empleat (factor individual) I per tant de la capacitat deinnovació que aporta a la organització. Els efectes que produeix el Flow estandesitjats.José, N., i Lucía, C. (2011) descriuen a l’article “Dinámicas complejas en el flujo” comvan realitzar un estudi empíric no linear on demostren que les experiències del flow altreball(factor organitzacional) tenen un efecte de benestar(factor individual) sobre elsindividus. (Lucía, C., i José, N.,2011)Una altra conseqüència del flow pot ser l’augment d’autoestima (factor individual), larelació entre autoestima i flow ha sigut estudiada per Ann Wells(1988), tenint en compteque el treball es una de les activitats on el flow es experimentat, els estudis hancomparat mares solteres que treballen de les que no treballen (Ann Wells, 1988) llevanta resultats que expliquen que les mares solteres que treballen tenen més autoestimade les que no.També es ha comprovat que hi ha una relació entre la dimensió “Equilibri entreoportunitat i capacitat” i el benestar dels individus. Autors han treballat també la relacióentre el procés d’ assolir l’objectiu te un efecte més directe en el benestar delsindividus que assolir l’objectiu en sí mateixa (Carver, Lawrence i Scheier , 1996;Csikszentmihalyi , 1998). Per aquest motiu, tindre objectius pot ajudar a donar unmajor significat a la vida diària i els individus poden obtindre millor benestar psicològicsi l’objectiu es coherent amb les seves necessitats i motivacions (Brunstein, Schultheissi Grasman, 1998.Estudis de Schmuck i Sheldon (2001) han demostra que el benestar dels individus esrelaciona amb l’energia que es posa sobre els objectius laborals, els resultatsdemostren que si la dimensió “els objectius son clars” es donen en una organitzacióels individus es sentiran més feliços que si no es donen objectius, també es hademostrar que són més feliços si els objectius son a curt termini més que a llargtermini, també han demostrar que si no es .Variables9
 10. 10. PRC1-Recerca. Flow en el treballMaría del Mar Soler CantóFlow i treballFlow i estrés laboralFlow i motivació laboralFlow i satisfacció laboralFlow i la crisi econòmicaFlow i inseguretat laboralFlow i les 9 dimensions de CsikszentmihalyiFlow i benestar individualFlow i innovació laboral.Altres qüestions:Desde la Pisologia Positivista es han donat un nombre de diferents recerca i mètodesutilitzats per a la invetigació del Flow en l’àmbit laboral, s’han donat estudislongitudinals, escales psicomètriques, studis del benestar dels empleats enaproximacions linears, qüestionaris i entrevistes, anàlisis de estructura factorial, latècnica de la observació sistemàtica, estudis longitudinals, qüestionaris de tipusentrevista auto assistent per ordenador (CASI), etcEn aquest apartat faré una llista dels estudis, mesures, bateries, etc que s’han donatrelacionats amb els antecedents, conseqüències i variables del Flow, tambémencionaré estudis que pugui ajudar a comprendre la situació laboral actual, lesemocions individuals i factors organitzacional. En rdre alfabètic he pogut trovar:ACS: Escalas de Afrontamiento para Adolescentes.Frydenberg, E. y Lewis, R. (1996).BIEPS-A :Escala de Bienestar Psicológico (de Casullo y col. 2002).BM : Burnout Mesure (de Pines y Aronson, 1988)IMI: Inventario de Motivación Intrínseca (McAuley, Duncan, y Tammen, 1989). S’avalua5 reactius sobre la percepció de eficació i satisfacció en la pràctica deportiva.ESM : Experience Sampling Method.Aquesta tècnica va ser utilitzada per primera volta en un estudi de treballadorsadults en 1976 per Csikszentmihalyi, la primera publicació es va donar quant un10
 11. 11. PRC1-Recerca. Flow en el treballMaría del Mar Soler Cantóestudi dadolescents (Csikszentmihalyi, Larson, & Prescott 1977). Una descripciómés detallada del mètode es troba a Csikszentmihalyi & Larson (1984, 1987).FSS: Flow State Scale: escala de desenvolupament i validació de la mesura del’experiència òptima o Flow,es tracta d’un instrument amb propietatspsicomètriques utilitzat per valorar l’estat de fluix en practicants d’activitat física,encar que també es pot adapatr a altres ambients com es el laboral (Jackson, S.A., & Marsh, H.,1996).FSS: versió espanyola en Tomás, G., Ruth, J., Francisco, J., Raúl, R., & Eduardo, C.(2008).FSS-2: The Flow State Scale-2 en Jackson, S. A., & Eklund, R. C. (2002).Flow State: altres instruments similars al FSS es troven en: Csikszentmihalyi iCsikszentmihalyi, 1988; Csikszentmihalyi i Larson, 1987; Csikszentmihalyi i LeFevre,1989; Ellis, Voelkl i Morris, 1994; Ghani i Deshpande, 1994; Kimiecik i Stein, 1992;Webster, Trevino i Ryan, 1993. De totes formes es troven limitacions i dificultats en lavalidesa i fiabilitat de les mesures.GWBQ: Worn Out Scale of the General Well-Being Questionnaire en Cox, T., Oliver, A.,Rial-González, E., Tomás, J. M., Griffiths, A.,i Thompson, L. (2006).IEES: Adaptación de la Escala de Intensidad Emocional de Pensgaard i Duda, (2003).,conte una llista de 17 emocions (10 de to positiu i 7 de to negatiu), es demana laintensitat de la emocio en una escla de tipo Borg de 13 punts a atletes o deprotistes.IMI: Inventari de Motivació Intrínseca de McAuley, Duncan i Tammen, (1989).MBI: Maslach Burnout Inventory de Maslach y Jackson, 1986. Es un instrument en elque es planteja a l’individu una sèrie d’enunciats sobre sentiment i pensamentsrelacionats amb la interacció amb el treball.POSQ:Perception Of Succes Questionnaire, cuestionari de percepció dÉxit de Robertsi Balague (1998). Format per 12 elements: 6 mesuren tasques orientatives i 6 mesurenl’orientació del ego. Les respostes es valoren amb lescala Likert-type, que van de 1 a10.PSS: Perceived Stress Scale. La versió espanoyola es de Remor, E. (2006).QLRC: The Quality of Life Researh Centre, recerca sobre la qualitat de vida en la11
 12. 12. PRC1-Recerca. Flow en el treballMaría del Mar Soler CantóUniversitat de Claremont fundada en 1999, la qual te com a co-directors MihalyiCsikszentmihalyi i Jeanne Nakamura. Lleven a cap el Projecte Good Work, en 1998,14 individus amb experiència en negocis van seleccionar 140 líders de negocis seguintel criteri de “identificar líders de negocis que combinen alt rendiment i fort compromísmoral”, van ser nominats una mostra de 140, dels quals 39 van accedir a la entrevistaque segueix un protocol semiestructurat de dos hores, l’entrevista estava centrada en:objectius i propòsits, creences i valors, procés de treball, formació, família i comunitat ietc. Endemés de les entrevistes es van fer ús de documents bibliogràfica i altresdocuments escrits.WOLF: WOrk-reLated Flow inventory per Bakker,( 2008), inventori que medix el flux enel treball, sent el flux una experiència cumbre que es doa en un termini de temps curt ion es experimenta absorció, el gaudi del treball i la motivació intrínseca de treball.Estudis sobre FlowEncuesta sobre Flow a Alemània per Noelle-Neumann (1995)La importància d’experimentar flow en activitats productives es ha demostrar endiversos estudis: Csikszentmihalyi, Rathunde i Whalen (1993) i Hunter (2001)Un estudi a U.S.A per Gallup Organization en 1998 i un altre en Alemania perAllensbach Institue (Noelle- Neumann, 1995) demostren la freqüència de flow al treball.Estudis relacionats amb la felicitat: • La estructura del benestar psicológics per Norman Bradburn (1969) • Myers (1992) • Myers i Diener (1995) • Diener i Diener (1996) • Lykken i Tellegen (1996) • Comparació internacional de ingressos i felicitat en Inglehart (1990)Estudis sobre operacions mentals:Jerome Singer ha estudiat somiar despertet, demostrant que somiar despert ajuda adesenvolupar conentració, sent la concentració una de les 9 dimensions del’experiència de Flow (J.L. Singer 1966, 1981)Estudis sobre lautoestima:Relació entre autoestima i grups ètnics per Asakawa (1996) i Bidwell et al.Autoestima les diferències entre mares que treballen i mares que es queden a la casaper Ann Wells (1988).Estudis sobre treball:12
 13. 13. PRC1-Recerca. Flow en el treballMaría del Mar Soler CantóNoelle.Neumann va interpretar la relació entre la voluntad de treballar i un estil de vidapositiu com a evidència de que treballar es fa feliç: Noelle- Neumann (1984)Strumpel (1984), va demostrar que hi ha una preferència per a leisure per tant el treballet fa infeliçESM estudis de la juventut sense treball en Reino Unido per John Haworth (Harworth iDucker 1991)Inventori internacional de desempleo per Inglehart (1990)S’ha demostrat en estudis que gent desocupats tene problemes psicològics, RonaldInglehart (1990), per un altre costat altres estudis com Haworth i Ducker, (1991)sugereixen que la gent està menys satisfeta després de pedre un treball.Aplaçament de la gratificacióCsikszentmihalyi i LeFevre(1989) i Abdumedeh (2002)Habilitats... aparellat amb les oportunitatsUn estudi realitzar per Karasek et al. (1981) demostra que una de les causes dedepresió i malaltia coronària es tindre un treball amb demandes molt altes i decisionsmolt baixes.Per últim voli afegir que entendre els punts forts i dèbils dels mètodes i dissenys ques’han utilitzat durant la recerca i investigació psicológica en el concepte de Flow altreball es important, perque la qualitat d’aquestos determinarà la validació i fiabilitat deles dades i mesures recopilades.13
 14. 14. PRC1-Recerca. Flow en el treballMaría del Mar Soler CantóOBJECTIUS14
 15. 15. PRC1-Recerca. Flow en el treballMaría del Mar Soler CantóGlobals:Amb aquest projecte es pretén contribuir a la comprensió de l’estat de Flow en l’àmbitlaboral i com funciona el procés per acomplir aquest es tat en diferents ambientslaborals en la societat europea d’avui en dia. Particularment es pretén avaluarl’efectivitat de l’ambient laboral amb Flow per tal de crear un ambient laboral mésoptimitzat, amb una productivitat més alta, innovació i satisfacció laboral seguit les 9dimensions proposades segons Csikszentmihalyi.Per tal de poder acomplir l’objectiu global es pretén revisar i ampliar elsdesenvolupaments teòrics i empírics que siguin pertinents per al concepte flow en eltreball amb la finalitat de poder trobar problemes existents, possibles llacunes per tal depoder identificar diverses formes de desenvolupar el camp més allà, de poder efectuaruna avaluació constructiva on es revisen els punts forts i fluixos, per tal de poderampliar el nombre de recerques.Específics:1- Clarificar quines son les barreres que dificulten o no permerteixen la prevenció ifuncionament de l’estat Flow en qualsevol àmbit laboral. Revistant i ampliant eldesenvolupament teòric i empíric.2- Clarificar quines son les característiques del treball que permerteixen la prevenció ifuncionament de l’estat Flow en qualsevol àmbit laboral. Revistant i ampliant eldesenvolupament teòric i empíric.3- Examinar la validació i fiabilitat de les mesures per mitjà d’una mostra en Espanya.Revistant i ampliant el desenvolupament teòric i empíric.4- Analitzar i avaluar els resultats de forma qualitativa i quantitativa de la investigaciósobre les 9 dimensions del Flow en diferents àmbits laborals ..15
 16. 16. PRC1-Recerca. Flow en el treballMaría del Mar Soler CantóANNEX 1. Registre de perfil de referència (adjuntat amb un document de Excel) 2. Perfil de cerca aquí baix, també adjuntat amb un document d’Excel:16
 17. 17. PRC1-Recerca. Flow en el treballMaría del Mar Soler CantóBIBLIOGRAFIAEs van realitzar cerca de diferents tipus: unes més generals per tal de poder entendreels conceptes Flow i “psicologia positivista” i la situació laboral en Europa avui en dia,les quals al mateix temps em van ajudar per poder buscar conceptes relacionats amb lainvestigació.També vaig cercar estudis i investigacions oficialment registrats sobre Flow i altrescamps com es deport i creativitat per tal de poder utilitzar com exemples de guia per ferla investigació de Flow i treball, endemés de servir-me per trobar proves psicomètriquesi escales sobre Flow.Per últim vaig fer cerques més específiques sobre Flow i l’ambient laboral relacionatsamb motivació, satisfacció laboral, estrés laboral i alguns autors com Goffman, Mann,Csikszentmihalyi, Bollnow i Briner.L’estratègia de búsqueda es va llevar a cap en el Metabuscador de la biblioteca virtualde la UOC, la cerca va abarcar 21 bases de dades, catàlegs i revistes al mateix tempssent aquestes:ISOC, ProQuest Central, ProQuest Central Dissertetion and theses, PsycINFO,IngentaConnect,ISI WOK, catàleg de la UOC, BNE, British Library, Brighton and HoveLibrary, SCOPUS, Medline, SpringerLink, Wiley Interscience, Science Direct, Dialnet,Biblioteca Cochrane, Informa Health care, Google, Google Scholar and Google Book.També es van realitzar cerques manuals amb els meus propis llibres sent aquestosllibres de recerca com Enciclopèdies i diccionaris com llibres relacionats amb elmaterial de investigació directament com son els llbires de l’autor Csikszentmihalyi, enaquest llibres també he pogut tobrar referències per altres teories, escales i llibresrelacionats amb la investigació, per últim també vaig fer ús de cerques en diferentswebs i blogs com es el blog de conferències TED i el blog de Eduard Punset.References i bibliografia.Adlai-Gail, W.S.(1994) Exploring the autotelic personality. Ph.D. diss,Universitat deChicago.Álvarez de Toledo, P., Núñez, F., i Usabiaga, C. (2011). Un análisis empírico de losprocesos de adaptación en las oficinas públicas de empleo andaluzas. HaciendaPública Española.Artiles, A., Gibert, F., Alos Moner, R., & Miguélez, F. (2009). Política de reinserción yfunciones del trabajo en las prisiones. (el caso de cataluna)/Policy of reinsertionfunction of work in jails. (the case of catalonia). Política y Sociedad, 46(1/2), 221.Asakawa, K. (1996).The experience of interdependence and independence in the self-construal of Asian American and Caucasian Amercan Adolescents. Ph.D. diss.,University of Chicago.17
 18. 18. PRC1-Recerca. Flow en el treballMaría del Mar Soler CantóAugustin, S. (2004). The meaning of office things: A study of special objects in officeenvironments.Dissertation Abstracts International.B.the Sciences and Engineering,64(12-B), 6373.Bakker, A. (2008). The work-related flow inventory: Construction and initial validation ofthe WOLF.Journal of Vocational Behavior 72, 400-414.Bidwell, C., M. Csikszentmihalyi, L. Hedges, i B. Schneider. In press. Attitudes andexpereinces of work for American adolescents. New York: Cambridge University Press.Bisquerra Alzina, R. (2003). Educación emocional y competencias básicas para la vida.RIE.Revista Investigación Educativa.Bloch, C. (2000). Flow: Beyond fluidity and rigidity. A phenomenological investigation.Human Studies, 23(1), 43-61.Bloch, C. (2002). Moods and quality of life. Journal of Happiness Studies, 3(2), 101-128.Bloom, B.S., ed. (1985). Developing talent in young people.New York: Ballantine.Bohart, A., & Greening, T. (2001). Humanistic psychology and positive psychology. TheAmerican Psychologist, 56(1), 81-82.Bollnow, O. (1977). [The correct relationship to time]. Confinia Psychiatrica, 20(4),209-27.Bonnefille, S. (2006). Constructions with how to get the picture without getting confused.Review of Cognitive Linguistics, 4, 21-38.Bradburn, N. 1969. The structure of psychological well-being.Chicago: Aldine.Braudel, F. 1985. The structures of everyday life.Translated by S. Reynolds. New York:Harper and Row.Brewerton, P. (2007). Review of understanding psychological contracts at work: Acritical evaluation of theory and research. Journal of Community Applied SocialPsychology, 17(2), 165-167.Briner, R. (2004). Themed book reviews: Emotions and organizations: A decade ofdevelopment. Human Relations, 57(10), 1333-1334.Bull, T. (2009). Work life and mental well-being: Single and coupled employed mothersin southern europe and scandinavia. Global Health Promotion, 16(3), 6.Cassar, V., & Briner, R. (2005). Ruptura de contrato psicológico: Una perspectiva decomponentes múltiples para un constructo excesivamente investigado? Revista DePsicologia Social, 20(1), 125-136.Castro Solano, A. (2009). El bienestar psicológico: Cuatro décadas de progreso.Revista Interuniversitaria De Formación Del Profesorado.Castro, M. (2001). Entrevista a Manuel Pimentel. [Interview with Manuel Pimentel]Diàlegs: Revista dEstudis Polítics i Socials, 4(13), 95-102.Casullo, M. y col. (2002). Evaluación del bienestar psicológico en Iberoamérica. BuenosAires/Barcelona/México:Paidós.Chapter 4The quality of individual employment relationships and individual employeebehaviour(2006). Burlington: Elsevier.18
 19. 19. PRC1-Recerca. Flow en el treballMaría del Mar Soler CantóChoe, I. (1995). Motivation, subjective expereince, and academic achievement inKorean high school students. Ph.D. diss., University of Chicago.Coleman, L.J.(1994). Being a teacher: Emotions and optimal experience while teachinggifted children. Gifted Child Quarterly 38,no. 3:146-52.Csikszentmihalyi, M.(1975).Beyond boredom and anxiety. San Francisco: Jossey-BassCsikszentmihalyi, M.(1985). Reflections on enjoyment. Perspetives in biology andMedicine 28: 469-97.Csikszentmihalyi, M.(1988).Motivation and creativity: Toward a synthesis of structuraland energistic approaches to cognition. New ideas in Psychology 6, no. 2: 159-76.Csikszentmihalyi, M.(1990).Flow: The psychology of optimal experience. New York:Harper and Row.Csikszentmihalyi, M. (1998). Aprender a fluir. Barcelona: Kairós.Csikszentmihalyi, M. (2003). Good business : Leadership, flow, and the making ofmeaning. New York: Viking.Csikszentmihalyi, M., i R. Graef.( 1980). The experience of freedom in daily life.American Journal of Community Psychology 8: 401-14.Csikszentmihalyi, M., i R. Larson.(1978). Intrinsic rewards in school crime. Crime anddeliquency 24:322-25.Csikszentmihalyi, M., i R. Larson.( 1984). Being adolescent. New York: Basic Books.Csikszentmihalyi, M. i R. Larson.(1987). Validity and reliability of the experiencesampling method. Journal of Nervous and Mental Disease 175, no. 9:526-36.Csikszentmihalyi, M., i J. LeFevre.(1989).Optimal experience in work andleisure.Journal of Personality and Social Psychology 56, no. 5: 815-22.Csikszentmihalyi, M. i J. Nakamura.( 1989). The dynamics of intrinsic motivation. EnHandbook of motivation theory and reaserch. Vol. 3, Goals and Cognitions, editat per R.Ames i C. Ames. New York: Accademic oress, p. 45-71.Csikszentmihalyi, M., i K. Rathunde.( 1993) The measurment of flow in everyday life. InNebraska Symposium on Motivation.40: 58-97.Lincoln, Neb.: University of NebraskaPress.Csikszentmihalyi, M., K. Rathunde, i S. Whalen. (1993). Talented teenagers: The rootsof succes and failure. New York: Cambridge university Press.Csikszentmihalyi, M., & Tosaus Abadia, J. (1998). Creatividad. Barcelona [etc.]: Paidos.Csikszentmihalyi, M. i M. Wong.(1991) The situational and personal correlates ofhapiness: A cross-national comparison. En The social psychology of subjective well-being, editat per F. Strack, M. Argyle, i N. Schwartz. London: Pergamon Press,pp.193-212.Cuevas Torres, M. (2011). Analisis crítico de algunos modelos explicativos de estres enel trabajo.Daniels, K., Harris, C., & Briner, R. (2004). Linking work conditions to unpleasant affect:Cognition, categorization and goals. Journal of Occupational and Organizational19
 20. 20. PRC1-Recerca. Flow en el treballMaría del Mar Soler CantóPsychology, 77(3), 343-363.Delespual, P. A., i E. G.(1995). Assessing schizophrenia in daily life. The experiencesampling method. Maastricht: UPM.Delle Feve, A. i F. Massimmi.(1992). The ESM and the measurement of clinical change:A case of anxiety disorder. En The experience of psychopathology: Investigationgmental disorders in natural settings, editat per M. W. d Vries. Cambridge, UK:cambridge University Press, pp. 280-99.Diener, E., i C. Diener.(1996). Most people are happy. Psychological Science 7,no.3:181-4.Ellsworth, R. (2002)Leading with purpose: The new corporate realities. Stanford, Calif.:Stanford University Press, 2002. categorization and goals. Journal of Occupational andOrganizational Psychology, 77(3), 343-363.Fischman, D. (2008). Opinion-encuentre la felicidad del fluir en la vida.Francisco, D. (2010). Subjective and occupational well-being in a sample of mexicanworkers. Social Indicators Research, 100(2)Futrell, R. (1999). Performative governance - impression management, teamwork, andconflict containment in city commission proceedings. Journal of ContemporaryEthnography, 27(4), 494-529.G., M. K. (2000). Empleo y conceptos del trabajo en la nueva economía mundial.Revista Internacional Del Trabajo, 119(1), 5-35.doi:10.1111/j.1564-913X.2000.tb00147.xGarcía Calvo, T., Cervelló Gimeno, E., Jiménez Castuera, R., Reina Vaíllo, R., &Santos-Rosa Ruano, F. J. (2008). Propiedades psicométricas de la versión española dela flow state scale. The Spanish Journal of Psychology,Garcia, C., Jimenez, C., Santos Rosa, R., Reina, V., & Cervello, G. (2008).Psychometric properties of the spanish version of the flow state scale. The SpanishJournal of Psychology, 11(2), 660-9.Gardner, H. (2007). Responsibility at work : How leading professionals act (or dont act)responsibly. Hoboken: John Wiley Sons, Inc.Gardner, H., Csikszentmihalyi, M., & Damon, W. (2001). Good work. New York: BasicBooks.Gardner, H., Csikszentmihalyi, M., & Damon, W. (2002). Buen trabajo. Barcelona [etc.]:Paidos.Goodman, D. (1996). Construction and validation of an instrument designed to assessflow and job satisfaction in occupational settings: Exploratory research. DissertationAbstracts International.B.the Sciences and Engineering, 57(6-B), 4068.Graeme Martin. (2006). Chapter 3Managing in the individual-organizational context.Burlington: Elsevier.Haworth, J.T., i J. Ducker.(1991). Psychological well-being and acces to catefories ofexperience in unemployed young adults. Leisure studies 10:265-7420
 21. 21. PRC1-Recerca. Flow en el treballMaría del Mar Soler CantóHeine, C.(1996). Flow and achievement in mathematics. Ph.D. diss., University ofChicago.Hektner, J.M.(1996). Exploring optimal personality development: A longitudinal study ofadolescents. Ph. D. diss., University of Chicago.Hunter, J. (2001).Vital powers and wasted possibilities: Engaged and bored teenagersin America. Unpub. Doctoral Disset. Chicago: The University of Chicago.Inghilleri, P. (1995). Esperinza soggettiva, personalità, evoluzione culturale. Turin, Italu:UTET.Inglehart, R.(1990) Culture shift in advanced industrial society. Princeton: princetonUniversity Press.Isabel, M. M., Marisa, S., Eva, C., & Wilmar, B. S. (2005). ¿Se pueden vivirexperiencias óptimas en el trabajo? Revista De Psicología General y Aplicada, 58(1)Jackson, S. A., & Marsh, H. (1996). Development and validation of a scale to measureoptimal experience: The Flow State Scale. Journal of Sport & Exercise Psychology, 18,17-35.Jackson, A. S. y Csikszentmihalyi, M. (2002). Fluir en el deporte. Barcelona: EditorialPaidotribo. Original: “Flow” in sports. Champaign, Il: Human Kinetics, 1999.Jackson, A.S. y Marsh H. (1996). Development and validation of a scale to measureoptimal experience: The “flow” state scale. Journal of Sport and Exercise Psychology,18, 17-35.Jackson, S.A. i M. Csikszentmihalyi. Flow in sport. Urbana, I11.: Human Kinetics, 1999.José, E., & Prudencio, B. (2002). ¿Trabajo u ocio? Harvard-Deusto Marketing Ventas,José, N., & Lucía, C. (2011). Dinámicas complejas en el flujo. Revista De PsicologiaSocial, 26(3)Karasek, R.D. Baker, F. Marxer, A. Ahlbom, i T. Theorell. "Job Description Latitude, JobDemand, and Cardiovascular Disese: A Prospective Study of Swedish Men".AmericanJournal of Public Health, 71 (1981), pp 694-705.Kelin, G.,ed. 1990. Om kreativitet och flow. Stockholm: Brombergs.Kimiecik, J. C., & Jackson, S. A. (2002). Optimal experience in sport: A flowperspective. In T. Horn (Ed.), Advances in sport psychology (pp. 501-527). ChampaignIL: Human Kinetics.Kubey, R., i M Csikszentmihalyi.(1990). Television and the quality of life. Hillsadale,N.J.: Lawrence Erlbaum.Larson, R., i M.H. Richards.(1994).Divergent realities: The emotional lives of mothers,fathers and adolescents. New York: Basi Books.Lee, J. (2009). Escaping embarrassment: Face-work in the rap cipher. SocialPsychology Quarterly, 72(4), 306-324.Lee, R.B. i I. DeVore, eds. 1968.Man the hunter.Chicago: Aldine.Linda, B., Mona, S., & Madeleine, R. (2011). Working hard to relax: Improvingengagement in leisure time activities for a healthier work-life balance. Issues in Mental21
 22. 22. PRC1-Recerca. Flow en el treballMaría del Mar Soler CantóHealth Nursing, 32(4), 269-270. doi:10.3109/01612840.2011.553346López-Torres. M. (2004). “Flow” en la psicología del deporte. Trabajo de investigación(Tesina), no publicado. Bellaterra: Universidad Autónoma de Barcelona.López Torres, M., Roca, J., & Torregrosa, M. (2007). Características del flow , ansiedady estado emocional en relación con el rendimiento de deportistas de elite. CuadernosDe Psicología Del Deporte,Lucía, C., & José, N. (2011). Dynamic patterns of flow in the workplace: Characterizingwithin-individual variability using a complexity science approach. Journal ofOrganizational Behavior, 32(4), 627-651. doi:10.1002/job.747Lucie, D., Christine, E., & Mathilde, G. (2008). La calidad del trabajo según losindicadores europeos y otros más. Revista Internacional Del Trabajo, 127(2-3),183-221. doi:10.1111/j.1564-9148.2008.00030.Lykken, D., i A. Tellegen.(1996). Happiness is a stochastic phenomenon. PsychologicalScience 7,no. 2_ 12-17Maldonado de Lozada,Veronica del Carmen. (2007). Work satisfaction and itsrelationship with the ethical organizational efficiency, a specific case of the universityfacultyManville, C. (2008). Justice perceptions and organizational commitment: Wouldcontingent and permanent workers be different? Relations Industrielles, 63(3), 529-554.Marsollier, R., & Aguirre, J. (2010). Entre el bienestar y el desgaste profesional. unanálisis psicosocial del trabajo estatal en argentina. Psicologia.Com,Massimmi, F., i P. Inghilleri.(1986). LEsperienza quotidiana: Teoria e metodo di analisi.Milano: Angeli.McAuley, E., Duncan, T.E. y Tammen, V.V. (1989). Psychometric properties of theintrinsic motivational inventory in a competitive sport setting: A confirmatory factoranalysis.Research Quarterly for Exercise and Sport, 60, 48-58.Massimmi, F., i P. Inghilleri.(1993) La selezione psicologica umana: Teoria e metodo dianalisi. Milano: Cooperativa Libraria Iulm.Massimmi, F. i M. Carli.(1988) The systematic assessment of flow in daily experience.En Optimal experience: Psychological studies of flow in consciousness, editat perCsikszentmihalyi i I.S. Csikszentmihalyi. New York: Cambridge University Press, pp.266-87.McQuillan, J., i G. Conde.(1996) The condition of flow in reading: Two studies of optimalexperience. Reading Psychology 17:109-35.Moneta, G.B., i M. Csikszentmihalyi.(1996). The effect of perceived challenges andskills on the quality of subjective experience. Journal of Personality 64, no. 2:275-310.Myers, D.G.(1992) . The Pursuit of Hapines. New York: Morrow.Myers, D.G. i E. Diener.(1995). Who is happy? Psychological Science 6:10-19Navarro, J., & Ceja, L. (2011). Null. [null] Revista De Psicología Social, 26(3), 443-456.Navarro, J., & Ceja, L. (2011). Dinámicas complejas en el flujo: Diferencias entre22
 23. 23. PRC1-Recerca. Flow en el treballMaría del Mar Soler Cantótrabajo y no trabajo.Revista De Psicologia Socia.,Navarro, M. L. A., Mas, M., & Jiménez, A. M. L. (2010). Condiciones de trabajo,burnoout y síntomas de estrés en la universidad: validación de un modelo estructuralsobre el efecto mediador de la competencia personal percibida. PsicologíaConductual, 18(2), 317.Nielsen, K., & Cleal, B. (2010). Predicting flow at work: Investigating the activities andjob characteristics that predict flow states at work. Journal of Occupational HealthPsychology, 15(2), 180-190.Noelle-Neumann, E. 1995. AWA Spring Survey.Allensbach Institute für Demoskopie.Noelle-Neumann, E. i B. Strumpel. 1984.Macht Arbeit Krank?Macht Arbeit glüchlich?Münich : Pieper Verlag.Norberg, K. 1993. Prostitutes. En A history of women in the West, editat per N. ZemonDavis i A. Farge. Cambridge, Mass.: Harvard Uniersity Press, pp.458-74.Pena Rivera, H. (2010). Aprendizaje organizativo y perdurabilidad empresarial: Unestudio de los factores determinantes en las empresas de la region de monterrey(mexico)Pensgaard, A.M. y Duda, J.L. (2000). Sydney 2000: The interplay between emotions,coping and the performance of olympic-level athletes. The Sport Psychologist, 17, 253-267.Perry, S.K. 1996. When time stops: How creative writters experience entry into the flowstate. Ph.D. diss., The fielding Institute.Prieto Ursúa, M. (2006). Psicología positiva: Una moda polémica. Clínica y Salud,Ryff, C. D. (I989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning ofpsychological well-being. Joumal of Personality and Social Psychology, 57, 1069-1081.Roberts, G.C. y Balague, G. (1989). The development of a social cognitive scale ofmotivation. Paper presented at the Seven World Congress of Sport Psychology,Singapore.Rodríguez Sánchez, A. A., Salanova Soria, M., Cifre Gallego, E., & Schaufeli, W. B.(2011). When googd is good: a virtuous circle of selfefficacy and flow at work amongteachers.26(3), 427-441.Remor, E. (2006). Psychometric properties of a European Spanish version of the PerceivedStress Scale (PSS). The SpanishJournal of Psychology, 9, 86-93.Salanova, M., Cifre, E., Martínez, I., & Schaufel, W. (2005). ¿Se pueden vivirexperiencias óptimas en el trabajo? analizando el flow en contextos laborales. RevistaDe Psicología General y Aplicada,Salanova, M., & López Zafra, E. (2011). Introducción: Psicología social y psicologíapositiva. Revista De Psicologia Socia.,Sahlins, M.D. 1972. Stone Age economics. Chicago: Aldine Press.Schmuck, P. i k. M. Sheldom. Life-goals and well-being. Göttingen, Germany: Hogrefe23
 24. 24. PRC1-Recerca. Flow en el treballMaría del Mar Soler Cantóand Huber, 2001.Scott,M.C. Re-Inspring the Corporation.Chichester, UK:John Wiley,2000.Seligman, Martin E. P.; Csikszentmihalyi, Mihaly. Positive psychology: An introduction.American Psychologist, Vol 55(1), Jan 2000, 5-14.Singer, J. L. 1966. Daydreaming: An introduction to the experimental study of innerexperience. New York: Random HouseSue, C. (2002). Communicating across the work/home border. Community, Work AmpFamily, 5(1), 23-48. doi:10.1080/00207590701248495Szalai, A., ed. 1965. The use of time: Daily activities of urban and suburban populationsin twelve countries.Paris:Mouton.Terkel, S. 1974. Working. New York: Pantheon.Thomas, K.W. Intrinsic Motivation at Work: Building Energy and Commitment. SanFrancisco: Beret-Koehler,2000.Thompson, E.P. 1963. The making of the English working class. New York: VikingTomás, G., Ruth, J., Francisco, J., Raúl, R., & Eduardo, C. (2008). Psychometricproperties of the spanish version of the flow state scale. The Spanish Journal ofPsychology, 11(2)Torns Martín, M. T., Borràs, V., Recio, C., & Moreno Colom, S. (2011). El temps detreball i el benestar quotidià. Arxius De Sociologia, 24, 35-46.Trevino L.K., i J.W. Trevino. 1992. Flow in computer-mediated communication.Communication Research 19, no. 5:539-73.TRISTÁN, R. (2012). Cómo encontrar la felicidad en tiempos de crisis. El Mundo, , 57.Veenhoven, R. (1991). Is Happiness relative?. Social Indicators Research 24, 1-34.Veyne, P. 1978. the Roman Empire. En From Pagan Rome to Byzantium, edited per P.Veyne. Cambridge, Mass: The Belknap Press, pp. 5-230-Vittersø, J. (2003). Flow versus life satisfaction: A projective use of cartoons to illustratethe difference between the evaluation approach and the intrinsic motivation approach tosubjective quality of life .4(2), 144-167.Weihrouch,J. Joy at work. Naperville, I11.: JAW Publishing, 2000.Wells, A. 1988. Self-steem and optimal experience. En Optimal Experience:Psychological studies of flow in consciusness, editat per Csikszentmihalyi i I.S.Csikszentmihalyi. New York: Cambridge University Press, pp. 327-41.Yankelovich, D. 1981. New rules in American life: Searching for self-fulfillment in aworld turned upside-down. Psychology Today 15,no. 4:35-91.Zuzanek, J. The effects of time use and time pressure on child-parent relationship.Research report submited to Health Canada. Waterloo, Ont: Otium Publications, 200.24

×