Soko 3-r hicheel

1,923 views

Published on

Published in: Travel, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Soko 3-r hicheel

 1. 1. Математик – 4- р ангиБүлэг сэдэв: ГеометрНэгж хичээл: ГурвалжинЗаах цаг: 3 цаг
 2. 2. Гурвалжин гэж юу вэ?3 шулууныг огтолцуулахад үүссэнхавтгайн дүрсийг ГУРВАЛЖИН гэнэ.
 3. 3. Гурвалжин гэж юу вэ?Гурвалжин нь: 3 талтай 3 өнцөгтэй гиптонуз катет катет
 4. 4. Гурвалжныг ангилал Гурвалжныг талаар нь: Элдэв талт гурвалжин Адил хажуут гурвалжин Адил талт буюу тэнцүү талт гурвалжин гэж 3 ангилна.
 5. 5. Элдэв талт гурвалжинГурвалжны бүх тал нь өөр болтүүнийг элдэв талт гурвалжин гэнэ.Элдэв талт гурвалжны бүх талын урттэнцүү биш, бүх өнцгүүд тэнцүү бишбайна.
 6. 6. Адил хажуут гурвалжинГурвалжны 2 тал нь тэнцүү болтүүнийг АДИЛ ХАЖУУТ гурвалжингэнэ. Адил талт гурвалжин нь хоёртэнцүү өнцөгтэй (тодруулбал хоёртэнцүү талуудын эсрэг өнцгүүд)байдаг.
 7. 7. Адил талт / Тэнцүү талт /Гурвалжны бүх тал тэнцүү бол АДИЛТАЛТ буюу ТЭНЦҮҮ ТАЛТ гурвалжингэнэ.Адил талт гурвалжны бүх талын урттэнцүү, бүх өнцгүүд тэнцүү байна.
 8. 8. Гурвалжныг ангилал Гурвалжныг өнцгөөр нь: Тэгш өнцөгт гурвалжин Хурц өнцөгт гурвалжин Мохоо өнцөгт гурвалжин гэж 3 ангилна.
 9. 9. Тэгш өнцөгт гурвалжинГурвалжны нэг өнцөг нь тэгш болтүүнийг тэгш өнцөгт гурвалжин гэнэ.
 10. 10. Хурц өнцөгт гурвалжинГурвалжны бүх өнцгүүд нь хурц болтүүнийг ХУРЦ ӨНЦӨГТ гурвалжингэнэ.
 11. 11. Мохоо өнцөгт гурвалжинХэрэв гурвалжны нэг өнцөг нь мохообол түүнийг МОХОО ӨНЦӨГТГУРВАЛЖИН гэнэ.
 12. 12. Гурвалжны хүрээний уртолох Гурвалжны хүрээний урт буюу периметрийг олохдоо гурван талын уртыг нэмнэ. а b c P=a+b+c
 13. 13. Бодлого дасгал - 1 Гурвалжны талууд 5см, 7см, 2см5мм бол хүрээний уртыг ол. 5см 2см5мм 7см P=a+b+c P = 2см5мм + 5см + 7см = 14см 5мм
 14. 14. Бодлого дасгал - 2 Адил хажуут гурвалжны талууд 8см4мм, 3см3мм бол хүрээний уртыг ол. 3см3мм 3см3мм 8см4мм P=a+b+cP = 3см3мм + 3см3мм + 8см4мм = 15см
 15. 15. Бодлого дасгал - 3 Адил талт гурвалжны талын урт 5см4мм, бол хүрээний уртыг ол. 5см4мм 5см4мм 5см4мм P=a+b+c P = 5см4мм+5см4мм+5см4мм = 16см2мм
 16. 16. Гурвалжны дотоод өнцөг Ямар ч гурвалжны дотоод өнцгийн 0 нийлбэр 180 байна. 0 38 110 0 32 0 0 0 0 0 38 32 110 =108
 17. 17. Бодлого дасгал - 4 0 Тэгш өнцөгт гурвалжны нэг өнцөг 39 бол нөгөө өнцгийг ол. 390 ? 0 0 0 0 180 −90 −39 =51
 18. 18. Бодлого дасгал - 5 Гурвалжны нэг өнцөг 710 , нөгөө өнцөг 49 бол нөгөө өнцгийг ол. 0 49 0 ? 71 0 0 0 0 0 180 −49 −71 =60
 19. 19. Бодлого дасгал - 6 Гурвалжны нэг өнцөг 1080 , нөгөө 0 өнцөг 43 бол нөгөө өнцгийг ол. ? ? 430 1080 0 0 0 0 180 −108 −43 =29

×