Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Предварителен учебен план (ноември 2013) - софтуерен университет

8,545 views

Published on

Предварителен учебен план за софтуерния университет на Светлин Наков, разработен към ноември 2013. Ползвайте го само, за да добиете представа. Планът предстои да бъде обновяван многократно.

За момента предвиждаме 6 семестъра (2 години по 3 семестъра по 4 месеца всеки) + нулев незадължителен семестър. Става дума за съществената част, в която се учат програмиране, технологии и практическо софтуерно инженерство. Не включвам допълнителните дисциплини, които евентуално ще се изискват според държавните норми за акредитация (за който иска диплома за висше образование).

Семестър #0 е незадължителен и включва подготовка за входните изпити: елементарни основи на програмирането.

Семестър #1 има за цел да постави начални основи по програмиране с най-търсените в индустрията езици за програмиране (PHP, Java, C# и JavaScript), основи на уеб технологиите (HTML + CSS), както и да даде някои базови личностни умения и реален опит при работа в екип.

Семестър #2 има за цел да ви даде по-солидни основи на програмирането, обектно-ориентирано програмиране, солидни JavaScript умения и умения за изграждане на качествен програмен код.

Семестър #3 дава солидна няколко много търсени професии: сървърен разработчик, database разработчик и уеб разработчик.

Важно: след семестър #3 е предвидено всички завършили да започнат работа в софтуерната индустрия и да продължат да учат паралелно с по-ниско натоварване, с възможност за онлайн участие.

Семестър #4 включва важни за развитието на софтуерния инженер знания и умения: структури от данни, алгоритми, софтуерно инженерство, управление на проекти, Scrum и гъвкави методологии.

Семестър #5 е насочен към хардуер, системно програмиране, системна администрация и вградени системи.

Семестър #6 съдържа курсове за напреднали в професията, които търсят допълнително развитие. Той включва курсове по продуктова развитие и ИТ предприемачество, курсове по съвременна компютърна графика (с популярната платформа Unity) и елементи на интелигентните системи (машинно самообучение, компютърно зрение, експертни системи и други).

Внимание: предложеният учебен план е ориентировъчен и ще претърпи още промени до старта на първия випуск на университета.

За повече информация посетете с

Published in: Education
  • Login to see the comments

Предварителен учебен план (ноември 2013) - софтуерен университет

  1. 1. Ниво #0 – подготовка за приемен изпит C# Basics 8 пъти + изпит 5 седмици * 2 пъти C# Basics 8 пъти + изпит 5 седмици * 2 пъти C# Basics 8 пъти + изпит 5 седмици * 2 пъти • За 4 месеца провеждаме C# Basics курса 3 пъти, за да подготвим повече групи • Стартираме нова група почти всеки месец
  2. 2. Ниво #1 – основи (програмиране и уеб) Java Basics 4 пъти + изпит + TW 3 седмици * 2 пъти Web Fundamentals (HTML + CSS) 10 пъти + изпит + TW 6 седмици * 2 пъти JavaScript Basics 5 пъти + изпит + TW 4 седмици * 2 пъти Teamwork and Personal Skills 8 пъти + проект 16 седмици * 0.5 пъти Професии: • Стажант техническа поддръжка (супер начинаещ) PHP Basics 4 пъти + изпит + TW 3 седмици * 2 пъти
  3. 3. Ниво #2 – програмиране и ООП C# Programming 8 пъти + изпит + TW 5 седмици * 2 пъти C# OOP JS Programming 11 пъти + изпит + TW 4 седмици * 3 пъти 7 пъти + изпит + TW 3 седмици * 3 пъти JS Apps 10 пъти + изпит + TW 4 седмици * 3 пъти High-Quality Code 11 пъти + изпит + TW 16 седмици * 1 път Java Programming Java OOP Android Basics Android Apps PHP Programming PHP OOP Objective C Basics iOS Apps Photoshop 8 пъти + проект 5 седмици * 2 пъти Професии: • • • • C# програмист (стажант) JavaScript програмист (стажант) Java програмист (стажант) PHP програмист (стажант) Web Site Development 7 пъти + проект + TW 5 седмици * 2 пъти SEO 6 пъти + проект 6 седмици * 1-2 пъти • • • • Android програмист (стажант) iOS програмист (стажант) Разработчик на уеб сайтове (начинаещ) SEO експерт (начинаещ)
  4. 4. Ниво #3 – софтуерни технологии Databases 9 пъти + изпит + TW 4 седмици * 3 пъти WordPress основи 7 пъти + проект + TW 5 седмици * 2 пъти DB Apps WS & Cloud Web Dev. Basics 6 пъти + изпит + TW 3 седмици * 3 пъти 7 пъти + изпит + TW 3 седмици * 3 пъти 6 пъти + изпит + TW 3 седмици * 3 пъти 7 пъти + изпит + TW 5 седмици * 2 пъти Single Page Apps QA Engineering I 6 пъти + изпит 4 седмици * 2 пъти Професии: • • • • 4 пъти + проект (CV + CL) 6 седмици * 1 път 7 пъти + проект + TW 5 седмици * 2 пъти 6 пъти + изпит + TW 5 седмици * 2 пъти Сървърен програмист (начинаещ) Програмист с бази данни (начинаещ) ASP.NET уеб разработчик (начинаещ) PHP уеб разработчик (начинаещ) 6 пъти + изпит + TW 3 седмици * 3 пъти Job Interview Preparation WordPress програмиране Node.js MVC Hybrid Mobile Apps 6 пъти + изпит + TW 5 седмици * 2 пъти QA Engineering II 6 пъти + изпит 4 седмици * 2 пъти QA Engineering III 6 пъти + изпит 4 седмици * 2 пъти • JavaScript разработчик (начинаещ) • Mobile JavaScript разработчик (начинаещ) • QA инженер (начинаещ)
  5. 5. Ниво #4 – алгоритми и софтуерно инженерство Data Structures and Algorithms 10 пъти + изпит 7 седмици * 2 пъти Software Engineering 6 пъти + изпит 4 седмици * 2 пъти User Interface Design and UX 6 пъти + проект 7 седмици * 1 път 7 пъти + проект 9 седмици * 1 път Django 7 пъти + проект 9 седмици * 1 път Ruby Programming 6 пъти + проект 7 седмици * 1 път Ruby on Rails 7 пъти + проект 9 седмици * 1 път Професии: • • • • • 8 пъти + изпит 5 седмици * 2 пъти Desktop Applications (WPF and XAML) Python Programming 6 пъти + проект 7 седмици * 1 път IT Project Management Софтуерен инженер Разработчик на настолни приложения (начинаещ) Дизайнер на потребителски интерфейси (начинаещ) Ruby on Rails уеб разработчик (начинаещ) Python & Django уеб разработчик (начинаещ)
  6. 6. Ниво #5 – хардуер и системна администрация Computer Networking 8 пъти + проект 5 седмици * 2 пъти Hardware (Architectures) 8 пъти + проект 5 седмици * 2 пъти Operating Systems 8 пъти + проект 5 седмици * 2 пъти Programming in C 8 пъти + проект 5 седмици * 2 пъти 10 пъти + проект 6 седмици * 2 пъти Linux System Administration 10 пъти + изпит 5 седмици * 1 път System Programming 8 пъти + проект 5 седмици * 2 пъти Професии: • • • • Embedded Systems Разработчик на вградени системи (начинаещ) Linux системен програмист (начинаещ) C++ програмист (начинаещ) Системен програмист (начинаещ) Programming in C++ 10 пъти + проект 6 седмици * 2 пъти
  7. 7. Ниво #6 – софтуерни технологии за напреднали Business Skills for Developers 8 пъти + проект 5 седмици * 2 пъти Information Security 10 пъти + проект 6 седмици * 2 пъти Computer Graphics 10 пъти + проект 6 седмици * 2 пъти Business Intelligence (BI) 8 пъти + проект 5 седмици * 2 пъти Професии: • • • • • ИТ предприемач (начинаещ) Unity програмист (начинаещ) Програмист на интелигентни системи (начинаещ) Специалист по BI системи Специалист по информационна сигурност Intelligent Systems 8 пъти + проект 5 седмици * 2 пъти Parallel Algorithms 8 пъти + проект 5 седмици * 2 пъти

×