SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
Download to read offline
1 
Osnove poslovnog planiranja i poslovni plan 
Software StartUp Academy 
dr.sc. Sunčica Oberman Peterka 
Ekonomski fakultet u Osijeku, 
Osijek, 15.11.2014. 
Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. 
Pregled tema 
oPoduzetnički proces 
oElementi uspješnog poslovnog pothvata 
oPoslovni plan – zašto je važan 
oProces poslovnog planiranja 
oSadržaj poslovnog plana 
oPrezentacija poslovnog plana 
Poduzetnički proces 
Put od ideje do poduzetničkog pothvata 
Faze? 
Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. 
Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. 
Poduzetnički proces 
Faze poduzetničkog procesa 
1.Odluka o poduzetničkog karijeri 
2.Razvijanje uspješne poslovne ideje 
1.Prepoznavanje prilike 
2.Analiza izvodljivosti 
3.Analiza industrije 
4.Izrada poslovnog plana 
5.Razvijanje uspješnog poslovnog modela 
3.Od ideje do poduzetničkog pothvata 
1.Stvaranje tima 
2.Procjena financijske snage i održivosti pothvata 
3.Odluka o pravnom obliku 
4.Prepravljanje poslovnog plana 
5.Pronalazak financiranja 
4.Upravljanje i rast poduzetničkog pothvata 
Odluka o poduzetničkoj karijeri - Zašto ljudi postaju poduzetnici? 
Da bi bili vlastiti šefovi 
Radi ostvarenja svojih ideja – “Ako bih mogao uraditi nešto sa svojim životom, što bi to bilo?” 
Radi ostvarenja financijske dobiti. 
“Sjećam se da sam hodao ulicom (nakon izvršene prodaje). Plakao sam. Suze su se slijevale niz lice. A ja sam držao ček od milijardu dolara. Da ste me tada vidjeli, sigurno biste pomislili da sam lud. Milijarda dolara!” Sir Richard Brenson 
Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. 
Odluka o poduzetničkoj karijeri 
Imam li osobine poduzetnika? 
Strast prema poslu 
Ustrajnost uprkos neuspjehu 
Fokus na proizvod/kupca 
Inteligencija provedbe 
Za razmišljanje i diskusiju: da li se poduzetnici rađaju?
2 
Tipovi start-up poduzeća 
Poduzeća koja se osnivaju radi samozaposlenja (salary subsitute) 
Vlasniku/vlasnicima omogućava približan nivo plaće, koju bi inače zaradili radeći u nekom drugom poduzeću. 
Poduzeća koja se osnivaju iz hobija ili zabave a koje upotpunjuju životni stil vlasnika (lifestyle firms) 
Pružaju vlasniku priliku da žive određenim životnim stilom i da od toga zarađuju (instruktori skijanja, skiperi, turistički vodiči itd.) 
Poduzetnička poduzeća (entrepreneurial firms) 
Uvode nove proizvode i usluge na tržište 
Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. 
Što mi je sve potrebno za uspješan poslovni pothvat? 
Prilika 
Resursi 
Tim 
komunikacija 
vodstvo 
kreativnost 
Poslovni plan 
Slaganja i jazovi 
Eksterni čimbenici 
neizvjesnost 
nesigurnost 
Tržište kapitala 
Poduzetnik - osnivač 
Što je poslovna prilika? 
Kakva je razlika između ideje i prilike? 
Ideja vs. prilika 
Ideja vs. prilika 
Ideja – misao, impresija, mišljenje, stajalište o nečemu 
Prilika – set okolnosti koje stvaraju potrebu za novim proizvodom, uslugom i/ili pothvatom, interno ili eksterno stimulirane 
4 osnovne karakteristike prilike: 
Atraktivnost 
Trajnost 
Pravodobnost 
Dodaje vrijednost kupcu/krajnjem korisniku 
Dobro se uklapa u želje osnivača i sposobnosti management tima, s obzirom na vrijeme, tržište i odnos rizik/efekti 
Kako uočiti priliku? 
Praćenje trendova – znati razliku između trenda i hira 
Rješavanje problema – uočavanje problema i pronalaženje načina za njegovo rješavanje 
Pronalazak praznina na tržištu 
Osobne karakteristike poduzetnika: prethodno iskustvo, društvene mreže, kreativnost, “poduzetnička pripravnost” 
Praćenje trendova 
Ekonomski 
Pravno/politički 
Tehnološki 
Društveni trendovi
3 
Zašto je Apple i.. postao toliko popularan? 
Kombinacija tri različita trenda 
Ekonomski trend – tinejdžeri koji imaju veći džeparac na raspolaganju 
Društveni trend – povećani broj korisnika mobilne telefonije – “nezamislivo je nemati mobitel” 
Tehnološki trend- kontinuirana minijaturizacija elektronskih uređaja 
Rješavanje problema 
Rješavanje problema, gledajući na problem u drugačijem svjetlu od uobičajenog 
Prepoznavanje problema u okviru nastajućih trendova 
Npr. Norton antivirus, McAfee – problemi koji su nastali pojavom određene tehnologije 
Pronalazak praznina na tržištu 
Proizvod ili usluga koju potrošači žele, a nije dostupna na određenom tržištu 
Gitare za žene,fintes centri isključivo za žene, trgovine odjećom za ljude “izvan prosjeka” 
Uzimanje postojećeg proizvoda i na osnovu njega kreirati novu kategoriju usmjerenu na potpuno drugačije ciljno tržište 
Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. 
Poduzetnički tim 
oOsobine poduzetnika 
oUči i podučava – brže, bolje 
oBrzo se oporavlja 
oPokazuje iskrenost, povezanost, ovisnost 
oRazvija poduzetničku kulturu unutar organizacije 
oOsobine dobrog tima 
oPotrebno iskustvo 
oMotivacija 
oSpremnost na rizik, neizvjesnost i nesigurnost 
oKreativnost 
oKomunikativnost 
oOpsjednutost prilikama 
Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. 
Resursi 
oFinancijski resursi 
oLjudi 
oOprema, prostor... 
oMinimizirati i kontrolirati vs. Maksimizirati i posjedovati 
o“Doing more with less!” 
(jaka konkurentska prednost) 
Poslovni plan 
POSLOVNI PLAN 
PISANI DOKUMENT KOJI JASNO DEFINIRA CILJEVE POSLOVANJA I U GLAVNIM CRTAMA PRIKAZUJE METODE ZA POSTIZANJE CILJEVA
4 
 Kako bi minimizirao rizik svog poslovanja 
Zašto poduzetnik planira? 
Neke karakteristike poslovnog 
plana 
o Zastario prije nego što se isprinta 
o Rad u toku – nikada nije završen 
o Poslovni plan nije garancija za uspješan poslovni pothvat 
o Poslovni plan nije uočavanje poslovne prilike 
Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. 
Tko treba izraditi poslovni plan? 
o Konzultant? 
o Nemogućnost prilagođavanja novim spoznajama tijekom rada 
o Investitor ne daje novce konzultantu, nego vlasniku! 
o Vlasnik/management team? 
o Prilagođavanje ideje novim spoznajama tijekom rada na 
poslovnom planu 
o Razvija se razumijevanje rizika, predanost i entuzijazam 
o Investitori polažu veliku pažnju management timu i njihovom 
potpunom razumijevanju poslovnog pothvata i predanosti istom. 
Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. 
1. Poslovna ideja 
2. Prikupljanje 
relevantnih 
informacija 
3. Analiza 
informacija 
4. Pisanje 
poslovnog plana 
5. “Prodaja” 
poslovnog plana 
6. Implentacija 
poslovnog plana 
PROCES POSLOVNOG PLANIRANJA 
Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. 
POSLOVNI PLAN - sadržaj 
Sažetak poslovnog plana 
A. PODUZEĆE 
o Opis poduzeća 
o Proizvod/usluga koju poduzeće nudi 
o Tržište 
o Plan marketinga 
o Lokacija poduzeća 
o Organizacija poduzeća, zaposlenici 
B. FINANCIJSKI PODACI 
o Izvori kapitala 
o Popis opreme 
o Bilanca 
o Točka pokrića 
o Račun prihoda i rashoda 
o Cash flow 
C. DODATNI ELEMENTI 
Poslovni plan – sadržaj 
(Software StartUp Academy) 
1. Strategija marketinga proizvoda/usluge 
1. Definiranje proizvoda/usluge 
2. Opis ciljanih tržišta 
2. Marketing mix 
1. Oblikovanje cijena 
2. Prodajni kanali 
3. Komuniciranje s tržištem 
3. Financijski elementi 
Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014.
5 
Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. 
Proizvod i/ili usluga 
Što Vi nudite – što su Vaši proizvodi i usluge? 
Koje su njihove glavne karakteristike? 
Po čemu se proizvod/usluga razlikuje od već postojećih na tržištu? 
Koje su koristi od Vaših proizvoda/usluga? 
Što je Vaša prednost u odnosu na konkurenciju? 
Zašto će ljudi kupovati baš od Vas? 
Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. 
Konkurentska prednost 
Cilj svakog poduzeća je biti bolji od konkurencije 
Izbjegavati raditi istu stvar, na istom području, kao konkurencija 
Konkurentska prednost može se kreirati kroz: dizajn, pakiranje, dostava, usluga i “customizing” (osiguravanje diferencijacije kroz povećanje troškova i cijene – koliko su kupci spremni platiti?) 
Ne dolazi samo od toga da smo drugačiji od konkurencije (dodavanje vrijednosti!) 
Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. 
Održiva konkurentska prednost 
Onaj aspekt Vašeg poduzeća, proizvoda, tehnologije koji će mu omogućiti da opstane i uspije. 
Što daje Vašem poduzeću i Vašim proizvodima/ uslugama prednost u odnosu na druge? 
Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. 
Razlozi za kupovinu 
Ime: 
Datum: 
Proizvodi / usluge (koje će se proizvoditi / prodati) 
Tržišta (kupci prema kojima smo usmjereni) 
Što je važno vašem potencijalnom kupcu kada kupuje od vas proizvode / usluge? (Popunite jednu stranicu za svakog potencijalnog kupca) 
Važnost 
(kupčeva ocjena) 
Rangirajte od 1 do 5, gdje je 5 najviša ocjena 
REZIME (ZAKLJUČAK) 
Prosječna ocjena iz svih intervjua 
Glavni prioritet 
Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. 
Analiza tržišta i djelatnosti 
Analiza djelatnosti 
Analiza tržišta 
Analiza dobavljača 
Analiza kupaca 
Analiza konkurencije 
Poslovni plan, Oberman Peterka, Valpovacki poduzetnicki centar, 11/2013 
Analiza kupaca – ciljnog (ciljnih) tržišta 
nije dovoljno nabrojati kupce, 
opisati sve karakteristike kupaca, 
tko su Vam ciljni kupci, 
visina prihoda, 
obrazovanje i sl.
6 
Poslovni plan, Oberman Peterka, Valpovacki poduzetnicki centar, 11/2013 
Pregovaračka snaga kupaca 
u kakvom ste odnosu u odnosu na vaše kupce? 
o koliko kupaca ovisi vaše poslovanje? 
prijetnja vertikalne integracije – postoji li to u vašoj djelatnosti? 
Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. 
Što želimo znati o našim kupcima? 
POSLOVNI PROFIL: 
Prihod 
Zaduženost 
Kapacitet 
Planovi za razvoj 
OSOBNI PROFIL 
Razlog poslovanja s nama 
Mogućnost utjecanja na donositelja odluka 
Poslovni prijatelji 
rođendan? 
Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. 
Analiza dobavljača 
tko su glavni dobavljači, 
domaći ili inozemni, 
imate li s njima dogovore o poslovnoj suradnji, 
postoji li mogućnost suradnje s drugim dobavljačima 
Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. 
Pregovaračka snaga dobavljača 
koliko imate dobavljača? 
kakav odnos imate sa vašim dobavljačima? 
postoji li prijetnja vertikalne integracije? 
Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. 
Trenutni konkurenti 
Tko su glavni konkurenti? 
visoko konkurentsko okruženje smanjuje mogućnost ostvarivanja profita i stopu povrata na investicije 
rat cijena, velika ulaganja u propagandu, poboljšanje usluga 
za novo poduzeće moguće rješenje je pronalazak tržišne niše 
Kako doći do informacija o konkurenciji? 
Konferencije/sajmovi 
Kupite konkurentske proizvode 
Proučite web stranice konkurenata 
Razgovarajte sa klijentima 
Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014.
7 
Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. 
Marketing Plan 
Jedan način pripreme plana marketinga je da koristite princip “4 P” u marketingu. 
oProduct (proizvod / usluga) 
oPrice (cijena) 
oPlace (mjesto / distribucija) 
oPromotion (promocija) 
Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. 
Marketing 
Kupci će kupovati od novih poduzeća i poduzetnika jedino ako imaju dobar razlog. 
To može biti bolja usluga, jeftinije cijene, drugačiji proizvodi ili pogodnija lokacija. 
Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. 
Marketing – Plan - CIJENA 
Pošto ćete prodavati proizvode / usluge, sniženja, odgode plaćanja 
Da biste odredili cijenu morate znati: 
osvoje troškove 
okoliko su kupci spremni platiti 
ocijenu kod konkurenata 
Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. 
Marketing – Plan – PROMOCIJA 
Promocija znači informiranje i privlačenje 
kupaca da kupuju vaše proizvode ili usluge. 
oReklamiranje – pružanje informacija kupcima da biste ih više zainteresirali za kupovinu vaših proizvoda ili usluga. 
oPublicitet – besplatna promocija 
oPromotivna prodaja 
Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. 
Marketing Plan – DISTRIBUCIJA 
oOtkrijte putem istraživanja tržišta gdje su vaši kupci i gdje 
obično kupuju. 
Način distribucije: 
oMožete prodavati direktno kupcima koji koriste vaše proizvode. Ovo se zove direktna prodaja. 
oMožete angažirati trgovce na malo da prodaju vašu robu krajnjim kupcima. 
oMožete koristiti veletrgovine za prodaju vaše robe trgovcima na malo. 
Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. 
Marketing – ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA 
Kako ga napraviti, a da bude jeftino ... 
oNapravite ispitivanje. 
oRazgovarajte sa ljudima za koje mislite da će od vas kupovati 
oPitajte ljude zašto kupuju od nekih poduzeća a ne od drugih – je li to zbog povoljnije cijene, bolje usluge ili zato što poduzeće nije na prikladnom mjestu? 
oPitajte vaše potencijalne dobavljače koje robe se prodaju dobro. 
oČitajte poslovne priručnike, novine, gospodarske časopise i magazine da dobijete informacije i ideje o proizvodima i uslugama.
8 
Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. 
Operativni plan 
o Lokacija poduzeća, poslovni prostor 
o koliko je velik vaš poslovni prostor, 
o kako izgleda, 
o je li u najmu ili u Vašem vlasništvu, 
o je li potrebno preuređenje prostora, 
o da li je moguće obavljati Vašu djelatnost na toj lokaciji, 
o koja se poduzeća nalaze u blizini 
o zašto ste odabrali baš tu lokaciju 
o Oprema 
o Koja oprema i namještaj su Vam potrebni za Vaš posao 
Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. 
Organizacija poduzeća – 
Plan zapošljavanja 
o Kakvi ljudi (i koliko) Vam trebaju sada? 
o Koja su znanja potrebna za Vaš posao? 
o Gdje ćete pronaći ljude s tim znanjima? 
o Trebaju li Vam stalni ili povremeni zaposlenici? 
o Da li će biti potrebno obučavati ljude? Ako da, 
koliko dugo će to trajati i koliko će to koštati? 
o Koliko ćete platiti svoje zaposlenike? Na koji način 
ćete obračunavati njihovu plaću? 
Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. 
FINANCIJSKI PODACI 
o financijske izvještaje prilagodite svojim potrebama 
o odvojite vrijeme za čitanje financijskih izvještaja – osnov za 
donošenje dobrih poslovnih odluka 
o Račun dobiti i gubitka 
o Cash flow – izvještaj o novčanom tijeku 
o Izračun točke pokrića 
o Bilanca 
Ako ne kontrolirate svoje poduzeće, poduzeće će kontrolirati vas! 
Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. 
Opis mogućih rizika 
 SWOT analiza – objasniti i rangirati snage, 
slabosti, prilike, prijetnje... 
 kako ćete nadvladati slabosti, kako ćete se boriti 
s prijetnjama. 
 zakonski propisi, tehnologija, ... 
Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. 
o Budite iskreni i jasni 
o Morati poznavati Vaš plan 
o Pripremite se za razgovor 
o Budite samouvjereni i profesionalni 
o Pripremite se za NE kao jedan od mogućih odgovora 
o Budite spremni za početak pregovora ukoliko je odgovor DA 
o Budite jasni u tome što trebate i zašto 
o Budite optimist i pozitivno razmišljajte 
Prodaja poslovnog plana 
Prodaja poslovne ideje kroz poslovni plan 
Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. 
DA i NE kod pisanja poslovnog plana 
DA 
 Uključiti cijeli management tim 
 Napraviti logičan, razumljiv i 
čitljiv – što kraći poslovni plan 
 Uložite vrijeme i novac u 
pisanje plana – time 
dokazujete predanost poslu 
 Navedite kritične rizike i 
pretpostavke i kako ih možete 
prevazići 
 Budite kreativni u privlačenju 
pažnje investitora 
 ... 
NE 
 Ne koristite tajanstvene, 
neimenovane ljude u 
management timu 
 Izbjegavajte nejasne, 
neutemeljene izjave 
 Ne koristite jezik koji samo 
eksperti pojedinih područja 
mogu razumjeti – ograničava 
korisnost plana 
 Ne trošite novac na razvijanje 
skupocjenih brošura, 
prezentacija i sl. – 
koncentrirajte se na bitno
9 
Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. 
Za stvaranje uspješne tvrtke potrebno je: 
okružiti se kvalitetnim ljudima 
napraviti nešto što kupci žele 
pritom potrošiti što manje novca 
(P. Graham) 
Kontakt 
Sunčica Oberman Peterka 
Ekonomski fakultet u Osijeku 
e-mail: suncica@efos.hr 
Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014.

More Related Content

Similar to Poslovni plan - Sunčica Oberman Peterka

Prijava ante maras software start_up academy
Prijava ante maras software start_up academyPrijava ante maras software start_up academy
Prijava ante maras software start_up academyAnte Maras
 
Marketing strategija za_poduzetničke_poticaje
Marketing strategija za_poduzetničke_poticajeMarketing strategija za_poduzetničke_poticaje
Marketing strategija za_poduzetničke_poticajeMiaBarbie
 
Start lean startup
Start lean startupStart lean startup
Start lean startupbslivar
 
Model Poslovnog Savjetovanja
Model Poslovnog SavjetovanjaModel Poslovnog Savjetovanja
Model Poslovnog SavjetovanjaLejlaSoftic
 
Berislav Lopac - Startapi i investicije
Berislav Lopac - Startapi i investicijeBerislav Lopac - Startapi i investicije
Berislav Lopac - Startapi i investicijeStartap Akademija
 
4.1. izrada m plana
4.1. izrada m plana4.1. izrada m plana
4.1. izrada m planadoxikus
 
Strategija Na A4 Predavanje 2009
Strategija Na A4 Predavanje 2009Strategija Na A4 Predavanje 2009
Strategija Na A4 Predavanje 2009Boris Golob
 
Osnove marketinga
Osnove marketingaOsnove marketinga
Osnove marketingamaneken25
 
Sustav nagrađivanja za prodavače
Sustav nagrađivanja za prodavačeSustav nagrađivanja za prodavače
Sustav nagrađivanja za prodavačeLogiko d.o.o.
 
Circular Creatives: Module 4 - Croatian.pptx
Circular Creatives: Module 4 - Croatian.pptxCircular Creatives: Module 4 - Croatian.pptx
Circular Creatives: Module 4 - Croatian.pptxAine42
 
Windays 2014 Boris Golob predavanje "Od ideje do proizvoda"
Windays 2014 Boris Golob predavanje "Od ideje do proizvoda"Windays 2014 Boris Golob predavanje "Od ideje do proizvoda"
Windays 2014 Boris Golob predavanje "Od ideje do proizvoda"Boris Golob
 
Mogućnosti (su)financiranja poduzetničkih projekata
Mogućnosti (su)financiranja poduzetničkih projekataMogućnosti (su)financiranja poduzetničkih projekata
Mogućnosti (su)financiranja poduzetničkih projekataEkonomski portal
 
Prijava ante maras kako napisati poslovni plan_
Prijava ante maras kako napisati poslovni plan_Prijava ante maras kako napisati poslovni plan_
Prijava ante maras kako napisati poslovni plan_Ante Maras
 
Marketing - October 2016 - FAM - Part 2
Marketing - October 2016 - FAM - Part 2Marketing - October 2016 - FAM - Part 2
Marketing - October 2016 - FAM - Part 2Luka B. Uskoković
 
CSC 2014 Case Study - How to
CSC 2014 Case Study - How toCSC 2014 Case Study - How to
CSC 2014 Case Study - How toMiro Hegedic
 
Razvoj poslovne ideje drugi dan
Razvoj poslovne ideje drugi danRazvoj poslovne ideje drugi dan
Razvoj poslovne ideje drugi danElvis Pivic
 
Izvozni marketing menadzment marketing menadzmenta
Izvozni marketing menadzment marketing menadzmentaIzvozni marketing menadzment marketing menadzmenta
Izvozni marketing menadzment marketing menadzmentadobrotas
 

Similar to Poslovni plan - Sunčica Oberman Peterka (20)

Prijava ante maras software start_up academy
Prijava ante maras software start_up academyPrijava ante maras software start_up academy
Prijava ante maras software start_up academy
 
Marketing strategija za_poduzetničke_poticaje
Marketing strategija za_poduzetničke_poticajeMarketing strategija za_poduzetničke_poticaje
Marketing strategija za_poduzetničke_poticaje
 
Start lean startup
Start lean startupStart lean startup
Start lean startup
 
WebStart08
WebStart08WebStart08
WebStart08
 
Model Poslovnog Savjetovanja
Model Poslovnog SavjetovanjaModel Poslovnog Savjetovanja
Model Poslovnog Savjetovanja
 
Berislav Lopac - Startapi i investicije
Berislav Lopac - Startapi i investicijeBerislav Lopac - Startapi i investicije
Berislav Lopac - Startapi i investicije
 
4.1. izrada m plana
4.1. izrada m plana4.1. izrada m plana
4.1. izrada m plana
 
Strategija Na A4 Predavanje 2009
Strategija Na A4 Predavanje 2009Strategija Na A4 Predavanje 2009
Strategija Na A4 Predavanje 2009
 
Poslovna ponuda
Poslovna ponudaPoslovna ponuda
Poslovna ponuda
 
Osnove marketinga
Osnove marketingaOsnove marketinga
Osnove marketinga
 
Sustav nagrađivanja za prodavače
Sustav nagrađivanja za prodavačeSustav nagrađivanja za prodavače
Sustav nagrađivanja za prodavače
 
Circular Creatives: Module 4 - Croatian.pptx
Circular Creatives: Module 4 - Croatian.pptxCircular Creatives: Module 4 - Croatian.pptx
Circular Creatives: Module 4 - Croatian.pptx
 
Windays 2014 Boris Golob predavanje "Od ideje do proizvoda"
Windays 2014 Boris Golob predavanje "Od ideje do proizvoda"Windays 2014 Boris Golob predavanje "Od ideje do proizvoda"
Windays 2014 Boris Golob predavanje "Od ideje do proizvoda"
 
Mogućnosti (su)financiranja poduzetničkih projekata
Mogućnosti (su)financiranja poduzetničkih projekataMogućnosti (su)financiranja poduzetničkih projekata
Mogućnosti (su)financiranja poduzetničkih projekata
 
Prijava ante maras kako napisati poslovni plan_
Prijava ante maras kako napisati poslovni plan_Prijava ante maras kako napisati poslovni plan_
Prijava ante maras kako napisati poslovni plan_
 
Marketing - October 2016 - FAM - Part 2
Marketing - October 2016 - FAM - Part 2Marketing - October 2016 - FAM - Part 2
Marketing - October 2016 - FAM - Part 2
 
CSC 2014 Case Study - How to
CSC 2014 Case Study - How toCSC 2014 Case Study - How to
CSC 2014 Case Study - How to
 
Razvoj poslovne ideje drugi dan
Razvoj poslovne ideje drugi danRazvoj poslovne ideje drugi dan
Razvoj poslovne ideje drugi dan
 
Izvozni marketing menadzment marketing menadzmenta
Izvozni marketing menadzment marketing menadzmentaIzvozni marketing menadzment marketing menadzmenta
Izvozni marketing menadzment marketing menadzmenta
 
Lean startup 7_8 poglavlje
Lean startup 7_8 poglavljeLean startup 7_8 poglavlje
Lean startup 7_8 poglavlje
 

More from Software StartUp Academy Osijek (14)

ASP.NET - Ivan Marković
ASP.NET - Ivan MarkovićASP.NET - Ivan Marković
ASP.NET - Ivan Marković
 
XAML and WPF - Dinko Jakovljević
XAML and WPF - Dinko JakovljevićXAML and WPF - Dinko Jakovljević
XAML and WPF - Dinko Jakovljević
 
Internet marketing - Damir Podhorski
Internet marketing - Damir PodhorskiInternet marketing - Damir Podhorski
Internet marketing - Damir Podhorski
 
Team management - Tomislav Bilić
Team management - Tomislav BilićTeam management - Tomislav Bilić
Team management - Tomislav Bilić
 
ORM - Ivan Marković
ORM - Ivan MarkovićORM - Ivan Marković
ORM - Ivan Marković
 
Baze podataka i SQL - Vlatko Vlahek
Baze podataka i SQL - Vlatko VlahekBaze podataka i SQL - Vlatko Vlahek
Baze podataka i SQL - Vlatko Vlahek
 
Services - Leo Tot
Services - Leo TotServices - Leo Tot
Services - Leo Tot
 
Wireframing & UI design - Andrej Mlinarevic
Wireframing & UI design - Andrej MlinarevicWireframing & UI design - Andrej Mlinarevic
Wireframing & UI design - Andrej Mlinarevic
 
Financijski plan - Ana Marija Delic
Financijski plan - Ana Marija DelicFinancijski plan - Ana Marija Delic
Financijski plan - Ana Marija Delic
 
Izvori financiranja - Nina Marković
Izvori financiranja - Nina MarkovićIzvori financiranja - Nina Marković
Izvori financiranja - Nina Marković
 
Software Product Development - Denis Susac
Software Product Development - Denis SusacSoftware Product Development - Denis Susac
Software Product Development - Denis Susac
 
C# - Igor Ralić
C# - Igor RalićC# - Igor Ralić
C# - Igor Ralić
 
PM, Scrum and TFS - Ivan Marković
PM, Scrum and TFS - Ivan MarkovićPM, Scrum and TFS - Ivan Marković
PM, Scrum and TFS - Ivan Marković
 
Uvod u aplikacije - Luka Mandić
Uvod u aplikacije - Luka MandićUvod u aplikacije - Luka Mandić
Uvod u aplikacije - Luka Mandić
 

Poslovni plan - Sunčica Oberman Peterka

 • 1. 1 Osnove poslovnog planiranja i poslovni plan Software StartUp Academy dr.sc. Sunčica Oberman Peterka Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 15.11.2014. Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. Pregled tema oPoduzetnički proces oElementi uspješnog poslovnog pothvata oPoslovni plan – zašto je važan oProces poslovnog planiranja oSadržaj poslovnog plana oPrezentacija poslovnog plana Poduzetnički proces Put od ideje do poduzetničkog pothvata Faze? Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. Poduzetnički proces Faze poduzetničkog procesa 1.Odluka o poduzetničkog karijeri 2.Razvijanje uspješne poslovne ideje 1.Prepoznavanje prilike 2.Analiza izvodljivosti 3.Analiza industrije 4.Izrada poslovnog plana 5.Razvijanje uspješnog poslovnog modela 3.Od ideje do poduzetničkog pothvata 1.Stvaranje tima 2.Procjena financijske snage i održivosti pothvata 3.Odluka o pravnom obliku 4.Prepravljanje poslovnog plana 5.Pronalazak financiranja 4.Upravljanje i rast poduzetničkog pothvata Odluka o poduzetničkoj karijeri - Zašto ljudi postaju poduzetnici? Da bi bili vlastiti šefovi Radi ostvarenja svojih ideja – “Ako bih mogao uraditi nešto sa svojim životom, što bi to bilo?” Radi ostvarenja financijske dobiti. “Sjećam se da sam hodao ulicom (nakon izvršene prodaje). Plakao sam. Suze su se slijevale niz lice. A ja sam držao ček od milijardu dolara. Da ste me tada vidjeli, sigurno biste pomislili da sam lud. Milijarda dolara!” Sir Richard Brenson Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. Odluka o poduzetničkoj karijeri Imam li osobine poduzetnika? Strast prema poslu Ustrajnost uprkos neuspjehu Fokus na proizvod/kupca Inteligencija provedbe Za razmišljanje i diskusiju: da li se poduzetnici rađaju?
 • 2. 2 Tipovi start-up poduzeća Poduzeća koja se osnivaju radi samozaposlenja (salary subsitute) Vlasniku/vlasnicima omogućava približan nivo plaće, koju bi inače zaradili radeći u nekom drugom poduzeću. Poduzeća koja se osnivaju iz hobija ili zabave a koje upotpunjuju životni stil vlasnika (lifestyle firms) Pružaju vlasniku priliku da žive određenim životnim stilom i da od toga zarađuju (instruktori skijanja, skiperi, turistički vodiči itd.) Poduzetnička poduzeća (entrepreneurial firms) Uvode nove proizvode i usluge na tržište Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. Što mi je sve potrebno za uspješan poslovni pothvat? Prilika Resursi Tim komunikacija vodstvo kreativnost Poslovni plan Slaganja i jazovi Eksterni čimbenici neizvjesnost nesigurnost Tržište kapitala Poduzetnik - osnivač Što je poslovna prilika? Kakva je razlika između ideje i prilike? Ideja vs. prilika Ideja vs. prilika Ideja – misao, impresija, mišljenje, stajalište o nečemu Prilika – set okolnosti koje stvaraju potrebu za novim proizvodom, uslugom i/ili pothvatom, interno ili eksterno stimulirane 4 osnovne karakteristike prilike: Atraktivnost Trajnost Pravodobnost Dodaje vrijednost kupcu/krajnjem korisniku Dobro se uklapa u želje osnivača i sposobnosti management tima, s obzirom na vrijeme, tržište i odnos rizik/efekti Kako uočiti priliku? Praćenje trendova – znati razliku između trenda i hira Rješavanje problema – uočavanje problema i pronalaženje načina za njegovo rješavanje Pronalazak praznina na tržištu Osobne karakteristike poduzetnika: prethodno iskustvo, društvene mreže, kreativnost, “poduzetnička pripravnost” Praćenje trendova Ekonomski Pravno/politički Tehnološki Društveni trendovi
 • 3. 3 Zašto je Apple i.. postao toliko popularan? Kombinacija tri različita trenda Ekonomski trend – tinejdžeri koji imaju veći džeparac na raspolaganju Društveni trend – povećani broj korisnika mobilne telefonije – “nezamislivo je nemati mobitel” Tehnološki trend- kontinuirana minijaturizacija elektronskih uređaja Rješavanje problema Rješavanje problema, gledajući na problem u drugačijem svjetlu od uobičajenog Prepoznavanje problema u okviru nastajućih trendova Npr. Norton antivirus, McAfee – problemi koji su nastali pojavom određene tehnologije Pronalazak praznina na tržištu Proizvod ili usluga koju potrošači žele, a nije dostupna na određenom tržištu Gitare za žene,fintes centri isključivo za žene, trgovine odjećom za ljude “izvan prosjeka” Uzimanje postojećeg proizvoda i na osnovu njega kreirati novu kategoriju usmjerenu na potpuno drugačije ciljno tržište Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. Poduzetnički tim oOsobine poduzetnika oUči i podučava – brže, bolje oBrzo se oporavlja oPokazuje iskrenost, povezanost, ovisnost oRazvija poduzetničku kulturu unutar organizacije oOsobine dobrog tima oPotrebno iskustvo oMotivacija oSpremnost na rizik, neizvjesnost i nesigurnost oKreativnost oKomunikativnost oOpsjednutost prilikama Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. Resursi oFinancijski resursi oLjudi oOprema, prostor... oMinimizirati i kontrolirati vs. Maksimizirati i posjedovati o“Doing more with less!” (jaka konkurentska prednost) Poslovni plan POSLOVNI PLAN PISANI DOKUMENT KOJI JASNO DEFINIRA CILJEVE POSLOVANJA I U GLAVNIM CRTAMA PRIKAZUJE METODE ZA POSTIZANJE CILJEVA
 • 4. 4  Kako bi minimizirao rizik svog poslovanja Zašto poduzetnik planira? Neke karakteristike poslovnog plana o Zastario prije nego što se isprinta o Rad u toku – nikada nije završen o Poslovni plan nije garancija za uspješan poslovni pothvat o Poslovni plan nije uočavanje poslovne prilike Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. Tko treba izraditi poslovni plan? o Konzultant? o Nemogućnost prilagođavanja novim spoznajama tijekom rada o Investitor ne daje novce konzultantu, nego vlasniku! o Vlasnik/management team? o Prilagođavanje ideje novim spoznajama tijekom rada na poslovnom planu o Razvija se razumijevanje rizika, predanost i entuzijazam o Investitori polažu veliku pažnju management timu i njihovom potpunom razumijevanju poslovnog pothvata i predanosti istom. Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. 1. Poslovna ideja 2. Prikupljanje relevantnih informacija 3. Analiza informacija 4. Pisanje poslovnog plana 5. “Prodaja” poslovnog plana 6. Implentacija poslovnog plana PROCES POSLOVNOG PLANIRANJA Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. POSLOVNI PLAN - sadržaj Sažetak poslovnog plana A. PODUZEĆE o Opis poduzeća o Proizvod/usluga koju poduzeće nudi o Tržište o Plan marketinga o Lokacija poduzeća o Organizacija poduzeća, zaposlenici B. FINANCIJSKI PODACI o Izvori kapitala o Popis opreme o Bilanca o Točka pokrića o Račun prihoda i rashoda o Cash flow C. DODATNI ELEMENTI Poslovni plan – sadržaj (Software StartUp Academy) 1. Strategija marketinga proizvoda/usluge 1. Definiranje proizvoda/usluge 2. Opis ciljanih tržišta 2. Marketing mix 1. Oblikovanje cijena 2. Prodajni kanali 3. Komuniciranje s tržištem 3. Financijski elementi Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014.
 • 5. 5 Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. Proizvod i/ili usluga Što Vi nudite – što su Vaši proizvodi i usluge? Koje su njihove glavne karakteristike? Po čemu se proizvod/usluga razlikuje od već postojećih na tržištu? Koje su koristi od Vaših proizvoda/usluga? Što je Vaša prednost u odnosu na konkurenciju? Zašto će ljudi kupovati baš od Vas? Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. Konkurentska prednost Cilj svakog poduzeća je biti bolji od konkurencije Izbjegavati raditi istu stvar, na istom području, kao konkurencija Konkurentska prednost može se kreirati kroz: dizajn, pakiranje, dostava, usluga i “customizing” (osiguravanje diferencijacije kroz povećanje troškova i cijene – koliko su kupci spremni platiti?) Ne dolazi samo od toga da smo drugačiji od konkurencije (dodavanje vrijednosti!) Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. Održiva konkurentska prednost Onaj aspekt Vašeg poduzeća, proizvoda, tehnologije koji će mu omogućiti da opstane i uspije. Što daje Vašem poduzeću i Vašim proizvodima/ uslugama prednost u odnosu na druge? Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. Razlozi za kupovinu Ime: Datum: Proizvodi / usluge (koje će se proizvoditi / prodati) Tržišta (kupci prema kojima smo usmjereni) Što je važno vašem potencijalnom kupcu kada kupuje od vas proizvode / usluge? (Popunite jednu stranicu za svakog potencijalnog kupca) Važnost (kupčeva ocjena) Rangirajte od 1 do 5, gdje je 5 najviša ocjena REZIME (ZAKLJUČAK) Prosječna ocjena iz svih intervjua Glavni prioritet Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. Analiza tržišta i djelatnosti Analiza djelatnosti Analiza tržišta Analiza dobavljača Analiza kupaca Analiza konkurencije Poslovni plan, Oberman Peterka, Valpovacki poduzetnicki centar, 11/2013 Analiza kupaca – ciljnog (ciljnih) tržišta nije dovoljno nabrojati kupce, opisati sve karakteristike kupaca, tko su Vam ciljni kupci, visina prihoda, obrazovanje i sl.
 • 6. 6 Poslovni plan, Oberman Peterka, Valpovacki poduzetnicki centar, 11/2013 Pregovaračka snaga kupaca u kakvom ste odnosu u odnosu na vaše kupce? o koliko kupaca ovisi vaše poslovanje? prijetnja vertikalne integracije – postoji li to u vašoj djelatnosti? Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. Što želimo znati o našim kupcima? POSLOVNI PROFIL: Prihod Zaduženost Kapacitet Planovi za razvoj OSOBNI PROFIL Razlog poslovanja s nama Mogućnost utjecanja na donositelja odluka Poslovni prijatelji rođendan? Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. Analiza dobavljača tko su glavni dobavljači, domaći ili inozemni, imate li s njima dogovore o poslovnoj suradnji, postoji li mogućnost suradnje s drugim dobavljačima Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. Pregovaračka snaga dobavljača koliko imate dobavljača? kakav odnos imate sa vašim dobavljačima? postoji li prijetnja vertikalne integracije? Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. Trenutni konkurenti Tko su glavni konkurenti? visoko konkurentsko okruženje smanjuje mogućnost ostvarivanja profita i stopu povrata na investicije rat cijena, velika ulaganja u propagandu, poboljšanje usluga za novo poduzeće moguće rješenje je pronalazak tržišne niše Kako doći do informacija o konkurenciji? Konferencije/sajmovi Kupite konkurentske proizvode Proučite web stranice konkurenata Razgovarajte sa klijentima Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014.
 • 7. 7 Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. Marketing Plan Jedan način pripreme plana marketinga je da koristite princip “4 P” u marketingu. oProduct (proizvod / usluga) oPrice (cijena) oPlace (mjesto / distribucija) oPromotion (promocija) Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. Marketing Kupci će kupovati od novih poduzeća i poduzetnika jedino ako imaju dobar razlog. To može biti bolja usluga, jeftinije cijene, drugačiji proizvodi ili pogodnija lokacija. Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. Marketing – Plan - CIJENA Pošto ćete prodavati proizvode / usluge, sniženja, odgode plaćanja Da biste odredili cijenu morate znati: osvoje troškove okoliko su kupci spremni platiti ocijenu kod konkurenata Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. Marketing – Plan – PROMOCIJA Promocija znači informiranje i privlačenje kupaca da kupuju vaše proizvode ili usluge. oReklamiranje – pružanje informacija kupcima da biste ih više zainteresirali za kupovinu vaših proizvoda ili usluga. oPublicitet – besplatna promocija oPromotivna prodaja Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. Marketing Plan – DISTRIBUCIJA oOtkrijte putem istraživanja tržišta gdje su vaši kupci i gdje obično kupuju. Način distribucije: oMožete prodavati direktno kupcima koji koriste vaše proizvode. Ovo se zove direktna prodaja. oMožete angažirati trgovce na malo da prodaju vašu robu krajnjim kupcima. oMožete koristiti veletrgovine za prodaju vaše robe trgovcima na malo. Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. Marketing – ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kako ga napraviti, a da bude jeftino ... oNapravite ispitivanje. oRazgovarajte sa ljudima za koje mislite da će od vas kupovati oPitajte ljude zašto kupuju od nekih poduzeća a ne od drugih – je li to zbog povoljnije cijene, bolje usluge ili zato što poduzeće nije na prikladnom mjestu? oPitajte vaše potencijalne dobavljače koje robe se prodaju dobro. oČitajte poslovne priručnike, novine, gospodarske časopise i magazine da dobijete informacije i ideje o proizvodima i uslugama.
 • 8. 8 Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. Operativni plan o Lokacija poduzeća, poslovni prostor o koliko je velik vaš poslovni prostor, o kako izgleda, o je li u najmu ili u Vašem vlasništvu, o je li potrebno preuređenje prostora, o da li je moguće obavljati Vašu djelatnost na toj lokaciji, o koja se poduzeća nalaze u blizini o zašto ste odabrali baš tu lokaciju o Oprema o Koja oprema i namještaj su Vam potrebni za Vaš posao Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. Organizacija poduzeća – Plan zapošljavanja o Kakvi ljudi (i koliko) Vam trebaju sada? o Koja su znanja potrebna za Vaš posao? o Gdje ćete pronaći ljude s tim znanjima? o Trebaju li Vam stalni ili povremeni zaposlenici? o Da li će biti potrebno obučavati ljude? Ako da, koliko dugo će to trajati i koliko će to koštati? o Koliko ćete platiti svoje zaposlenike? Na koji način ćete obračunavati njihovu plaću? Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. FINANCIJSKI PODACI o financijske izvještaje prilagodite svojim potrebama o odvojite vrijeme za čitanje financijskih izvještaja – osnov za donošenje dobrih poslovnih odluka o Račun dobiti i gubitka o Cash flow – izvještaj o novčanom tijeku o Izračun točke pokrića o Bilanca Ako ne kontrolirate svoje poduzeće, poduzeće će kontrolirati vas! Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. Opis mogućih rizika  SWOT analiza – objasniti i rangirati snage, slabosti, prilike, prijetnje...  kako ćete nadvladati slabosti, kako ćete se boriti s prijetnjama.  zakonski propisi, tehnologija, ... Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. o Budite iskreni i jasni o Morati poznavati Vaš plan o Pripremite se za razgovor o Budite samouvjereni i profesionalni o Pripremite se za NE kao jedan od mogućih odgovora o Budite spremni za početak pregovora ukoliko je odgovor DA o Budite jasni u tome što trebate i zašto o Budite optimist i pozitivno razmišljajte Prodaja poslovnog plana Prodaja poslovne ideje kroz poslovni plan Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. DA i NE kod pisanja poslovnog plana DA  Uključiti cijeli management tim  Napraviti logičan, razumljiv i čitljiv – što kraći poslovni plan  Uložite vrijeme i novac u pisanje plana – time dokazujete predanost poslu  Navedite kritične rizike i pretpostavke i kako ih možete prevazići  Budite kreativni u privlačenju pažnje investitora  ... NE  Ne koristite tajanstvene, neimenovane ljude u management timu  Izbjegavajte nejasne, neutemeljene izjave  Ne koristite jezik koji samo eksperti pojedinih područja mogu razumjeti – ograničava korisnost plana  Ne trošite novac na razvijanje skupocjenih brošura, prezentacija i sl. – koncentrirajte se na bitno
 • 9. 9 Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. Za stvaranje uspješne tvrtke potrebno je: okružiti se kvalitetnim ljudima napraviti nešto što kupci žele pritom potrošiti što manje novca (P. Graham) Kontakt Sunčica Oberman Peterka Ekonomski fakultet u Osijeku e-mail: suncica@efos.hr Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014.