Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

lesson plan pang-uring panlarawan

77,318 views

Published on

  • Login to see the comments

lesson plan pang-uring panlarawan

  1. 1. I. LAYUNIN Makabiigay ng iilang paglalarawan sa mga kagamitang ipapakita.  Nakatutukoy ng mga ginamit na mga pang-uring palarawan at ang inilalarawan at ang inilalarawan sa pangungusap.  Nakapupuno ng pang-uring panlarawang bubuo sa diwa ng pangungusap. 
  2. 2. II. Paksa: Pang-uring Panlarawan Kagamitan : Visual aids, mga larawan Sanggunian: Bagong likha, wika at pagbasa 7, pp.327-330, Ester V. Raflores III. Pamamaraan: A. Pagsasanay: panalangin B. Nalik-aral: tatawag ng iilang mag-aaral at itatanong ang sumusunod:  Ano ang pandiwa?  Magbigay ng halimbawa ng pandiwa  Gamitin sa pangungusap ang mga halimbawang ibinigay.
  3. 3. C. Bagong Aralin: I. Magbibigay ang guro ng isang larawan na ipapatukoy ang mga katangian nito. Hal.: tsokolate - ito’y matamis - hugis parihaba - kulay kombertidor o brown    II. Paglalahad: Pagkatapos ng paunang gawain ilalahad ng guro ang leksyon tungkol sa pang-uring panlarawan: Tatawag ng iilang mag-aaral na magbibigay kahulugan o ideya sa naturang aralin. Tatalakayin ang mga sagot ng mga natawag na mag-aaral. Ipapagamit ang mga pang-uring naibigay sa pangungusap at susuriin isa-isa ang mga ito.
  4. 4. III. Paglalapat: Pangkatang gawain: - papangkatin ng guro ng tigtatatlo ang klase. - Bawat pangkat ay mamimili ng isang tagapagsulat at tagapag-ulat. - Gamit ang manila paper, gagawa ang bawat pangkat ng tigtatlong pangungusap. Salungguhitan ang bawat panguring panglarawan at bilugan ang inilalarawan nitong pangngalan o panghalip sa loob ng 5 minuto. Hal.: Ang pulang bag ay sira na - Pagkatapos ng itinakdang oras, iuulat ng tagapag-ulat - Susuriin ng guro ang bawat ginawa ng bawat pangkat.
  5. 5. IV. Pagtataya: Punan ng pang-uring panlarawang bubuo sa diwa ng pagungusap. 1. 2. 3. 4. 5. Ang ________ na manga ay paborito ko. Si Ana _____ kaya’t siya ay naging SK Chairman. Ang babae ay nakasuot ng ____ saya. Ang bulaklak ay _____. Ang orange ay hugis ______. V. Takdang Aralin: Gumawa ng % pangungusap gamit ang pang-uring panlarawan na ang paksa ay ang aming pamilya.

×