Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Om dokumentation 2013 kick off

214 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Om dokumentation 2013 kick off

  1. 1. ”Om vi fick bestämma” Kick-off 26-27 oktober 2013 Om dokumentation
  2. 2. Dokumentation • Dokumentation – vad tänker du på då?
  3. 3. Arvsfonden vill att vi dokumenterar: • Deltagarna – Antal – Antal flickor/kvinnor resp. pojkar/män – Hur målgruppen ser ut; ålder, kön, social och etnisk bakgrund. – Upplevelser av projektet • Processen – Framkomliga vägar – Hinder • Samarbeten • Resultat • Utvärderingar www.arvsfondsprojekten.se • Hur ska vi dokumentera? Vilka erfarenheter har ni ?
  4. 4. Tips för dokumentation! • Hitta rutiner som funkar • Sitt inte ensam! • Enkla checklistor. Stäm av kort men regelbundet. – Vad vill vi åstadkomma, vad går bra, vad går mindre bra och varför. • Ta reda på vad målgruppen tycker. På deras villkor! • Tänk dokumentation från början och NU
  5. 5. Loggbok
  6. 6. Skissbok
  7. 7. Reflektion i handling

×