Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Traballo. A_lingua_baixo_a_ditadura_franquista

845 views

Published on

  • Be the first to comment

Traballo. A_lingua_baixo_a_ditadura_franquista

  1. 1. TRABALLO 2ª AVAL 4ºESO (2012-2013) A situación da lingua durante a ditadura franquista. O exilio exterior e o exilio interior. A editorial Galaxia.PASOS PARA A ELABORACIÓN DO TRABALLO:I. BUSCA E SELECCIÓN DE INFORMACIÓN 1. Busca de información no Libro de Apoio (para os que non dispoñan de internet) ou nas seguintes páxinas web:  Do 36 ao 50 e a década dos 60. http://gl.wikipedia.org/wiki/Historia_da_lingua_galega#O_galego_do_s.C3.A9culo_XX  Vivir en galego: http://www.xunta.es/linguagalega/o_seculo_xx  A diáspora e o exilio interior. O papel de Galaxia no inicio da recuperación: http://gl.wikipedia.org/wiki/Literatura_galega_do_s%C3%A9culo_XX  Modelo de presentación: Román Landín: http://www.slideshare.net/landin/lingua-e-cultura-galegas-na-posguerra-a-poesa-celso- emilio  Presentación para buscar información sobre os autores/as: http://www.slideboom.com/presentations/303051/LITERATURA-DE-POSGUERRA 2. Elaboración dun tema (partindo dos resumos feitos a partir de todas as fontes anteriores) que non pase de 50 liñas, no que se recolla a información fundamental.II. ELABORACIÓN DUNHA PRESENTACIÓN COA AXUDA DAS TICs 1. Crear diapositivas en “power point” que recollan as ideas básicas do tema escrito anteriormente. Engadirase unha diapositiva sobre un AUTOR/A deste período. 2. Engadir ás diapositivas anteriores as imaxes que foran seleccionadas nas distintas páxinas web relacionadas no primeiro apartado deste guión. Non se poderán consultar outras fontes!III. EXPOSICIÓN DO TRABALLO NA AULA 1. Exposición oral dos contidos do traballo diante dos compañeir@s, na aula, co apoio da proxección da presentación en “Power point”, mais sen ler nela.CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1. Desenvolvemento adecuado da competencia comunicativa (expresión e comprensión oral e escrita) 2. Desenvolvemento adecuado da competencia dixital e da autonomía persoal ( a travén do uso das TICs e da busca de información na rede) 3. Desenvolvemento adecuado das habilidades sociais e da competencia para aprender a aprender (a través da exposición oral do traballo na aula, sendo quen de autocorrixirse para aprender dos propios erros).CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: O traballo suporá, como se recolle na programación, o 35% da nota total do trimestre.

×