Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tarefa.SON MULLER, E QUE?

  • Login to see the comments

Tarefa.SON MULLER, E QUE?

  1. 1. Tarefa: SON MULLER, E QUE?Tarefa: SON MULLER, E QUE? Ao longo dos temas sobre a Historia da Literatura Galega anterior ao séc.XX, vistos até agora, só mencionamos a catro mulleres: a soldadeira MaríaMaría BalteiraBalteira, na Idade Media; a condesa de Altamiracondesa de Altamira e Francisca de IslaFrancisca de Isla, na Ilustración e agora, no Rexurdimento, a Rosalía de CastroRosalía de Castro, acompañada tamén no período finisecular por FranciscaFrancisca Herrera GarridoHerrera Garrido. Só catro mulleres para chegar á xenialidade de Rosalía!? Só ela se atreveu a saír do papel asignado á muller por unha sociedade tradicionalmente machista? Ningunha outra ousou escribir? Ningunha se atreveu a usar o galego con dignidade? Non houbo máis mulleres na Historia? U-las? Ou será que a Historia foi escrita só polos homes e só para os homes? Parece evidente que mulleres, habelas, hóuboas! O que haberá que facer é buscalas até atopalas…
  2. 2. Tarefa: SON MULLER, E QUE?Tarefa: SON MULLER, E QUE? Esta tarefa é para realizar no grupo-aula. Todo o alumnado debe implicarse no reparto do labor e cada un debe asumir as súas responsabilidades. O labor máis entretido é a busca de información. O máis aburrido, a selección da información. O máis difícil, a conversión desa información en coñecemento, creando algo novo, redactando unha NOVA HISTORIA DA LITERATURA GALEGANOVA HISTORIA DA LITERATURA GALEGA. O labor máis divertido é o deseño e a elaboración artística do produto final nunha presentación (tamén pode recollerse todo nun documento de texto). A tarefa consiste en elaborar unha historia da literatura galega, mais na que só aparezan mulleres. Non se trata de analizar a presenza das mulleres ao carón dos homes, como elementos subsidiarios. Na nosa Historia non haberá homes, só mulleres como únicas protagonistas, como o foi Rosalía no seu momento (e aínda hoxe) sen que ningún home lle poida facer sombra.
  3. 3. Tarefa: SON MULLER, E QUE?Tarefa: SON MULLER, E QUE? Os pasos a seguir serán: 1.Buscar información sobre as mulleres das que falamos (as páxinas que se indican son unha pequena suxerencia, mais na rede será máis difícil atopalas que en vellos libros e enciclopedias varias): • María Balteira • http://www.culturagalega.org/album/docs/Carmen%20Blanco.pdf • http://gl.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Balteira • Isabel de Castro e Andrade, condesa de Altamira http://gl.wikipedia.org/wiki/Isabel_Castro_e_Andrade • Francisca de Isla (non atopei información na rede) http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mar%C3%ADa_Francisca_de_Isla_e_Losada&action=edit&re • Rosalía de Castro (a información recollida nesta presentación e no blogue permite acceder a toda a información que desexes) • Francisca Herrera Garrido http://gl.wikipedia.org/wiki/Francisca_Herrera_Garrido
  4. 4. Tarefa: SON MULLER, E QUE?Tarefa: SON MULLER, E QUE? 2. Buscar máis mulleres a través dos seguintes sitios: •As mulleres na Historia http://culturagalega.org/album/docs/linatempo.pdf •Album de mulleres http://www.culturagalega.org/album/ •Índice de mulleres http://www.culturagalega.org/album/detalle.php?id=116 •As letras das mulleres http://www.culturagalega.org/album/detalle_especial.php?id=166 •Páxina web de intelectuais galegas http://www.edu.xunta.es/centros/iesponteareas/?q=system/files/100+mulleres+galegas.pdf 3. Ollar as seguintes reportaxes: • Historia de ser muller (1) http://youtu.be/oPgetuRj77A •Historia de ser muller (2) http://youtu.be/Jzd7anObQoQ •Historia de ser muller (3) http://youtu.be/z5g0w00G7WI 4. Consultar a seguinte presentación : http://www.slideshare.net/trafegandoronseis/muller-na-lite2 5. Ler e escoitar o poema de Rosalía Tecín soia a miña teaTecín soia a miña tea http://sondepoetas.blogspot.com/2008/05/tecn-soia-mia-tea.htmlhttp://sondepoetas.blogspot.com/2008/05/tecn-soia-mia-tea.html
  5. 5. Tarefa: SON MULLER, E QUE?Tarefa: SON MULLER, E QUE? 6. Completar a información: •Descubrindo que as mulleres temos dereitos: •Declaración dos Dereitos da Muller e da Cidadá http://gl.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_dos_Dereitos_da_Muller_e_da_Cidad%C3%A1 •Texto cos artigos da Declaración… http://gl.wikisource.org/wiki/Declaraci %C3%B3n_dos_Dereitos_da_Muller_e_da_Cidad %C3%A1 •Botándolles unha ollada aos seguintes documentos: •Artigo xornalístico: De como ser muller e non morrer no intento http://www.terraetempo.com/artigo.php? artigo=266&seccion=13# •Artigo xornalístico: O papel da muller galega na nosa Alta Idade Media http://www.terraetempo.com/artigo.php? artigo=729&seccion=13 •Artigo ensaístico: O personaxe feminino na novela do século XX http://www.letrasgalegas.org/servlet/SirveObras/p2/047 09485479303095207857/p0000001.htm
  6. 6. Tarefa: SON MULLER, E QUE?Tarefa: SON MULLER, E QUE? 6. Completar a información: •Descubrindo que as mulleres temos dereitos: •Declaración dos Dereitos da Muller e da Cidadá http://gl.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_dos_Dereitos_da_Muller_e_da_Cidad%C3%A1 •Texto cos artigos da Declaración… http://gl.wikisource.org/wiki/Declaraci %C3%B3n_dos_Dereitos_da_Muller_e_da_Cidad %C3%A1 •Botándolles unha ollada aos seguintes documentos: •Artigo xornalístico: De como ser muller e non morrer no intento http://www.terraetempo.com/artigo.php? artigo=266&seccion=13# •Artigo xornalístico: O papel da muller galega na nosa Alta Idade Media http://www.terraetempo.com/artigo.php? artigo=729&seccion=13 •Artigo ensaístico: O personaxe feminino na novela do século XX http://www.letrasgalegas.org/servlet/SirveObras/p2/047 09485479303095207857/p0000001.htm

×