Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rosalía de Castro (por Paula Cambeses)

679 views

Published on

Traballo de investigación arredor da figura de Rosalía

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rosalía de Castro (por Paula Cambeses)

 1. 1. Paula Cambeses Franco 1ºBACH A Nº5
 2. 2. Índice Introdución  Característica da época………………………………………………….3  Movementos artísticos………………………………………………4-5  Correntes ideolóxicas…………………………………………..……6-7  Situación da lingua galega…………………………………………8-9  Rexurdimento……………………………………………………..……10-11  Desenvolvemento  Biografía………………………………………………………………………12  Papel reivindicativo…………………………………………..…….13-14  Obra……………………………………………………………………..…15-21  Conclusión………………………………………………………………….22-23  Fontes…………………………………………………………………………24-25
 3. 3. Introdución Situación socioeconómica Contexto político  Invasión Napoleónica  Consciencia colectiva e autogoberno  Guerras Carlistas  Galiza deixa de existir como unidade política  Sexenio Revolucionario seguido da Restauración Borbónica (recentralización e corrupción) Galiza no século XIX  Condicións de vida precarias  Industria conserveira, en mans dos cataláns  Falta de vías de comunicación  Ausencia de desenvolvemento económico  Crise agraria
 4. 4. Introdución Situación socioeconómica Contexto político  Invasión Napoleónica  Consciencia colectiva e autogoberno  Guerras Carlistas  Galiza deixa de existir como unidade política  Sexenio Revolucionario seguido da Restauración Borbónica (recentralización e corrupción) Galiza no século XIX  Condicións de vida precarias  Industria conserveira, en mans dos cataláns  Falta de vías de comunicación  Ausencia de desenvolvemento económico  Crise agraria
 5. 5. Introdución Situación socioeconómica Contexto político  Invasión Napoleónica  Consciencia colectiva e autogoberno  Guerras Carlistas  Galiza deixa de existir como unidade política  Sexenio Revolucionario seguido da Restauración Borbónica (recentralización e corrupción) Galiza no século XIX  Condicións de vida precarias  Industria conserveira, en mans dos cataláns  Falta de vías de comunicación  Ausencia de desenvolvemento económico  Crise agraria
 6. 6. Introdución  De orixe alemá, desenvolveuse por Europa ao longo da primeira metade do século XIX.  Caracterizouse pola defensa do propio individuo e polo reacción contra o racionalismo ilustrado  Precursor do Nacionalismo Revolución Francesa O Romanticismo
 7. 7. Introdución  De orixe alemá, desenvolveuse por Europa ao longo da primeira metade do século XIX.  Caracterizouse pola defensa do propio individuo e polo reacción contra o racionalismo ilustrado  Precursor do Nacionalismo Revolución Francesa O Romanticismo
 8. 8.  Porén, Rosalía de Castro pertencía máis ao Realismo, movemento que se desenvolveu na segunda metade do século XIX e no que se intenta describir a sociedade do momento. Son características as obras de crítica social como Cantares Gallegos. IntroduciónO Realismo
 9. 9.  Movemento ideolóxico, político, social e cultural que xorde como resultado do panorama desolador e levará a considerar a lingua como bandeira destas reivindicacións. Pretende recuperar a identidade galega. Iníciase co levantamento de Solís, as reivindicacións de Antolín Faraldo e a división de Galicia Introdución Pensamento Galeguista
 10. 10. Introdución • Loita pola unidade de Galiza • Defende unha ideoloxía liberal • Denuncia a marxinación de Galiza e reclama o seu carácter diferencial cultural e histórico • Creación literaria en galego Provincionalismo (1830-1868) • Fundamenta a identidade diferencial de Galicia • Demanda a descentralización • Dividiuse en dous sectores: tradicionalista (Alfredo Brañas) e liberal (Manuel Murguía) Rexionalismo (1886-1916) Pensamento Galeguista Levantamento de Solís/Mártires de Carral Los Precursores Federalismo
 11. 11. Introdución • Loita pola unidade de Galiza • Defende unha ideoloxía liberal • Denuncia a marxinación de Galiza e reclama o seu carácter diferencial: cultural e histórico • Creación literaria en galego Provincionalismo (1830-1868) • Fundamenta a identidade diferencial de Galicia • Demanda a descentralización • Dividiuse en dous sectores: tradicionalista (Alfredo Brañas) e liberal (Manuel Murguía) Rexionalismo (1886-1916) Pensamento Galeguista Levantamento de Solís/Mártires de Carral Los Precursores Federalismo
 12. 12. Introdución  O castelán era usado: Na prensa Nas escolas: créanse centros públicos que só permiten o uso do castelán Na administración central: nas deputacións e nos concellos. Pola burguesía foránea A lingua galega no século XIX
 13. 13. Introdución  O castelán era usado: Na prensa Nas escolas: créanse centros públicos que só permiten o uso do castelán Na administración central: nas deputacións e nos concellos. Pola burguesía foránea A lingua galega no século XIX Substitución lingüística Aumento das interferencias lingüísticas
 14. 14.  Monolingüísmo en galego: o 90% da poboación, especialmente as clases populares  Bilingüismo diglósico: sociedade vilega e costeira  Monolingüísmo en castelán: as clases altas Introdución A lingua galega no século XIX
 15. 15. Introdución Literatura do Século XIX Literatura anterior a 1833 Prerrexurdimento Literatura posterior a 1833 Precursores (1833- 1863) Rexurdimento pleno (1863-1888) Período finisecular (1888- 1916) Centrarémonos tan só nese período
 16. 16. Introdución  Mellorar a consideración do galego e ampliar os seus ámbitos de uso  Buscar unha norma culta para o noso idioma  Recuperar o pasado histórico  Reivindicar a singularidade de Galicia Rexurdimento
 17. 17. Introdución  Mellorar a consideración do galego e ampliar os seus ámbitos de uso  Buscar unha norma culta para o noso idioma  Recuperar o pasado histórico  Reivindicar a singularidade de Galicia Rexurdimento Rosalía de Castro Manuel Curros Enríquez Pondal
 18. 18. Biografía  Rosalía de Castro (1837-1885) é a figura máis importante e relevante da Literatura Galega. Esta poeta e novelista foi a primeira muller que se atreveu a denunciar as inxustizas da sociedade do seu tempo.
 19. 19. Reivindicativa O que non foi O que si foi  Unha santiña ou chorona  Unha aldea que escribía o que lle ditaba o seu home  Unha romántica rezagada (imitadora de Bécquer)  Unha muller que só trataba temas como a paisaxe, o amor romántico ou a relixión  Famosa por ser a muller dun intelectual: Manuel Murguía  Unha muller culta e decidida  Unha persoa consciente de ser muller, galega e escritora  Unha señora valente para loitar polos seus ideais, reivindicar os dereitos das mulleres e do galego  Unha muller que loitou contra a emigración  Unha precursora potente do movemento feminista
 20. 20. Reivindicativa O que non foi O que si foi  Unha santiña ou chorona  Unha aldea que escribía o que lle ditaba o seu home  Unha romántica rezagada (imitadora de Bécquer)  Unha muller que só trataba temas como a paisaxe, o amor romántico ou a relixión  Famosa por ser a muller dun intelectual: Manuel Murguía  Unha muller culta e decidida  Unha persoa consciente de ser muller, galega e escritora  Unha señora valente para loitar polos seus ideais, reivindicar os dereitos das mulleres e do galego  Unha muller que loitou contra a emigración  Unha precursora potente do movemento feminista
 21. 21. Reivindicativa O que non foi O que si foi  Unha santiña ou chorona  Unha aldea que escribía o que lle ditaba o seu home  Unha romántica rezagada (imitadora de Bécquer)  Unha muller que só trataba temas como a paisaxe, o amor romántico ou a relixión  Famosa por ser a muller dun intelectual: Manuel Murguía  Unha muller culta e decidida  Unha persoa consciente de ser muller, galega e escritora  Unha señora valente para loitar polos seus ideais, reivindicar os dereitos das mulleres e do galego  Unha muller que loitou contra a emigración  Unha precursora potente do movemento feminista Expresaba na súa poesía non só o que sentía, senón o que pensaba Todo isto, nunha época na que as mulleres eran consideradas inferiores
 22. 22. Reivindicativa Rosalía defendeu a identidade galega nun momento complicado e formou parte do Provincionalismo e do Rexionalismo.  Así mesmo, foi precursora do Nacionalismo progresista  Nas súas obras, presenta unha imaxe digna da nosa terra e os seus habitantes e crítica o individualismo, a hipocrisía e o poder do diñeiro.
 23. 23. Reivindicativa Rosalía defendeu a identidade galega nun momento complicado e formou parte do Provincionalismo e do Rexionalismo.  Así mesmo, foi precursora do Nacionalismo progresista  Nas súas obras, presenta unha imaxe digna da nosa terra e os seus habitantes e crítica o individualismo, a hipocrisía e o poder do diñeiro.
 24. 24. Obra Rosalía usou o galego nas súas obras e intentou obter a reconcienciación dos galegos.  Non obstante, tivo que escribir en castelán para poder vivir da súa profesión. Ano Idioma Poesía Prosa 1857 Castelán La Flor 1858 Castelán Lieder 1859 Castelán La hija del mar 1862 Galego Poemas Castelán Flavio 1863 Castelán A mi madre Galego Cantares Gallegos 1864 Galego Conto Galego 1866 Castelán Las Literatas, El Cadiceño, Ruinas
 25. 25. Obra Rosalía usou o galego nas súas obras e intentou obter a reconcienciación dos galegos.  Non obstante, tivo que escribir en castelán para poder vivir da súa profesión. Ano Idioma Poesía Prosa 1857 Castelán La Flor 1858 Castelán Lieder 1859 Castelán La hija del mar 1862 Galego Poemas Castelán Flavio 1863 Castelán A mi madre Galego Cantares Gallegos 1864 Galego Conto Galego 1866 Castelán Las Literatas, El Cadiceño, Ruinas
 26. 26. Cantares Gallegos 36 Poemas Libro de los CantaresFONTES PARTES Prólogo Lírica popular e tradicional Unha rapaza é invitada a cantar Epílogo Despedida Reivindica a validez do galego • Denuncia as inxustizas do seu momento Combate a imaxe negativa de Galiza
 27. 27. Cantares Galegos  A voz lírica principal é unha rapaza que simboliza ao pobo galego  Temática: Folclórica Social: contra a emigración Intimista: poemas da saudade e de soidade
 28. 28. Cantares Galegos  A voz lírica principal é unha rapaza que simboliza ao pobo galego  Temática: Folclórica Social: contra a emigración Intimista: poemas da saudade e de soidade Adiós, ríos; adiós, fontes; adiós, regatos pequenos; adiós, vista dos meus ollos: non sei cando nos veremos. --Miña terra, miña terra, terra donde me eu criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que prantei, --prados, ríos, arboredas, pinares que move o vento, paxariños piadores, casiña do meu contento, --muíño dos castañares, noites craras de luar, campaniñas trimbadoras da igrexiña do lugar, --amoriñas das silveiras que eu lle daba ó meu amor, caminiños antre o millo, ¡adiós, para sempre adiós! --¡Adiós groria! ¡Adiós contento, ¡Deixo a casa onde nacín, deixo a aldea que conoso por un mundo que non vin! --Deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo, en fin, canto ben quero... ¡quen pudera no o deixar...!
 29. 29. Cantares Galegos  A voz lírica principal é unha rapaza que simboliza ao pobo galego  Temática: Folclórica Social: contra a emigración Intimista: poemas da saudade e de soidade Adiós, ríos; adiós, fontes; adiós, regatos pequenos; adiós, vista dos meus ollos: non sei cando nos veremos. --Miña terra, miña terra, terra donde me eu criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que prantei, --prados, ríos, arboredas, pinares que move o vento, paxariños piadores, casiña do meu contento, --muíño dos castañares, noites craras de luar, campaniñas trimbadoras da igrexiña do lugar, --amoriñas das silveiras que eu lle daba ó meu amor, caminiños antre o millo, ¡adiós, para sempre adiós! --¡Adiós groria! ¡Adiós contento, ¡Deixo a casa onde nacín, deixo a aldea que conoso por un mundo que non vin! --Deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo, en fin, canto ben quero... ¡quen pudera no o deixar...!
 30. 30. Follas Novas Simancas Publicada cando Aires da miña terra e Saudades gallegas Prólogo 137 Poemas Ton pesimista • Obra máis persoal e filosófica que Cantares Galegos Non se centra tanto en Galiza • Orixinalidade métrica Tardou dez anos en ser publicado • Inclúe un amplio conxunto de temas: social intimista, relixiosa… Nalgúns poemas intenta explicar o sentido da escrita ou móstrase a presenza dunha sombra
 31. 31. Follas Novas  Inclúe os dous primeiros libros desta obra: Vaguedás e Do íntimo Poesía intimista Daquelas que cantan as pombas i as frores, Todos din que teñen alma de muller; Pois eu que n’as canto, Virxe da Paloma, Ai! De que a terei? Na xa vella varanda entapizada de hedras e de lirios foise a sentar calada e tristemente frente do tempro antigo. A autora reflexiona sobre o labor do escritor e o sentido do seu traballo Plasma reflexións persoais como o desamor, o paso do tempo e especialmente: a soidade, a saudade e a coita. No libro Do íntimo tamén se adentra no tema relixioso pasando de ser crente a unha ausencia clara de fe Como podería Deus se existira pemitir tantas inxustizas? Visión máis pesimista da vida e do amor
 32. 32. Follas Novas  Inclúe os dous primeiros libros desta obra: Vaguedás e Do íntimo Poesía intimista Daquelas que cantan as pombas i as frores, Todos din que teñen alma de muller; Pois eu que n’as canto, Virxe da Paloma, Ai! De que a terei? Na xa vella varanda entapizada de hedras e de lirios foise a sentar calada e tristemente frente do tempro antigo. A autora reflexiona sobre o labor do escritor e o sentido do seu traballo Plasma reflexións persoais como o desamor, o paso do tempo e especialmente: a soidade, a saudade e a coita. No libro Do íntimo tamén se adentra no tema relixioso pasando de ser crente a unha ausencia clara de fe Como podería Deus se existira pemitir tantas inxustizas? Visión máis pesimista da vida e do amor
 33. 33. Follas Novas  Presente nas últimas dúas partes: Da terra e As viúvas dos vivos e as viúvas dos mortos. O primeiro inclúe poemas do estilo de Cantares Gallegos e o segundo trata principalmente a emigración e a miseria centrándose na muller Poesía social Tecín soia a miña tea, sembrei soia o meu nabal, soia vou por leña ó monte, soia a vexo arder no lar.
 34. 34. Follas Novas  Presente nas últimas dúas partes: Da terra e As viúvas dos vivos e as viúvas dos mortos. O primeiro inclúe poemas do estilo de Cantares Gallegos e o segundo trata principalmente a emigración e a miseria centrándose na muller Poesía social Tecín soia a miña tea, sembrei soia o meu nabal, soia vou por leña ó monte, soia a vexo arder no lar.
 35. 35. Follas Novas  Por último, cabe destacar a presenza do símbolo da sombra como dor universal
 36. 36. Conclusión Dende logo, Rosalía foi unha das autoras galegas que máis influencia tivo e segue tendo na actualidade.  No marco literario escribiu obras de grande valía e calidade  Empregou como medio de escritura o galego, a pesar de que non existira normativa para mostrar a súa validez axudando non só a prestixiar a linga, senón tamén ao galegos  A súa valentía fixérona loitar polos dereitos das mulleres e dos galegos  Así que, só nos queda dicir: A pesar de que foi tamén unha gran escritora en castelán foi marxinada e minorizada dentro desta literatura porque resultou un incordio para os sectores máis poderosos: a burguesía españolizada e a Igrexa Católica
 37. 37. Conclusión Na actualidade, Rosalía segue presente e dedícanselle numerosas composición poéticas e actos na súa honra Clica na imaxe para regresar á actividade: son muller, e que?
 38. 38. Fontes  Presentación Rosalía de Castro  Presentación da situación do galego no século XIX  Libro de apoio: Lingua e Literatura Bacharelato 1. Consorcio Editorial Galego  Galipedia
 39. 39. FONTES

×