Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Un mundo de linguas

3,276 views

Published on

Presentación "apañada" do ENDL do IES Elviña

Published in: Education
 • Aquí tes a resposta: http://www.cornisa.net/historia_olvidada/el-cornico-la-supervivencia-de-una-lengua
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Como se pode revivir unha língua? Pregúntoo polo caso do córnico, falouse até finais do s.XVIII, e despois revivu no XX. Non chegou a desaparecer totalmente, non?
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Un mundo de linguas

 1. 1. O mundo: unha realidade plurilingüe
 2. 2. A linguaxe é a propiedade máis característica da especie humana
 3. 3. O patrimonio lingüístico dun país é un dos seus maiores bens, além do seu maior legado às xeracións futuras Coa transmisión dos idiomas transférense millares de características, factores e costumes especiais e únicos
 4. 4. Cantas linguas se falan hoxe no mundo? 6700 formas diferentes de expresarse e de converter en verbas, frases e textos as nosas ideas e a nosa visión do mundo
 5. 5. Cada dúas semanas morre unha lingua! Cada quince días, unha das 6700 formas de comunicarse desaparece, o que supón que en tan só dúas xeracións se terán perdido 4.000 linguas
 6. 6. Preto do 96 por cento das linguas, máis de 6.500 son faladas por un 4 por cento da poboación mundial Só o 25 por cento (arredor de 1.700) apréndense na escola e teñen presenza na Internet.
 7. 7. Cantas linguas se falan hoxe no mundo? O MUNDO: UNHA REALIDADE PLURILINGÜE.
 8. 8. O número de falantes non é o único factor que determina a situación dunha lingua As linguas son importantes todas en tanto que todas as persoas son importantes
 9. 9. Non vale contar os estados que hai (a ONU só recoñece uns 200 estados) Como contamos as 6700 linguas do mundo?
 10. 10. As linguas teñen todas o mesmo valor, pero outórganselles status distintos en cada momento da historia: - o francés foi en tempos lingua da diplomacia entre os ingleses - o galego, lingua literaria das Cortes castelás - o italiano, lingua da ópera en Viena...
 11. 11. As linguas minorizadas corren o risco de perderen falantes até mesmo morreren. A pesar das Leis que as protexen, precísan do amparo político e institucional en cada un dos Estados multilingües. O que se pode gañar coa normalización desas linguas é moito, pero é moito máis o que se pode perder de non acadar esa normalización: a diversidade, a pluralidade, o feito de poder ser diferentes e non camiñar cara o pensamento único.
 12. 12. O coñecemento de máis dunha lingua supón contar con máis referencias para chegar a aprender outras Desde o galego non é difícil acceder ao portugués, ao castelán, ao italiano, ao francés... Coñecelo ábrenos as portas ao mundo amplo que nos rodea!
 13. 13. Manter a diversidade das linguas do mundo é unha maneira de garantir a subsistencia da diversidade das culturas.
 14. 14. Ano Internacional das Linguas Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística IES ELVIÑA

×