Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Paio Gómez Chariño

907 views

Published on

Presentación en torno á figura do trobador "Señor de Rianxo", Paio Gomez Chariño; elaborada por un alumno do ENDL do IES Félix Muriel, para o Proxecto Rianxo 2112.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Paio Gómez Chariño

  1. 1. Paio Gómez Chariño Serxio Lamas 3ºA
  2. 2. Paio GómezChariño de Soutomaior.Foi brillante mariñeiro,Almirante de Castela,adiantado maior deGalicia, Señor deRianxo, valentesoldado. Membro dacasa de Soutomaior,chegou a ter unha graninfluencia na corte deCastela.Participou activamentena toma de Sevilla, foirecompensado coaseñoría de Moguer.
  3. 3. Do seu poderíoeconómico deu fe o seumagnífico sepulcro coaestatua xacente que temosna igrexa de SanFrancisco, en Pontevedracuxa inscrición di así:“aquí xace o moi nobrecabaleiro Paio GómezChariño, o primeiroseñor de Rianxo, quegañou a Sevilla sendo demoros e os privilexiosdesta vila”
  4. 4. Viviu uns 80 anos,unha barbaridade paraa época e máis teríavivido de non serasasinado vilmente porun tal Rui Pérez deTenorio. ParticipabaGómez Chariño nunhamediación entre os reisde Castela, don Juan edon Enrique, cando otal Rui Pérez apuñaloupolas costas a Paio,causándolle unha morteinstantánea.
  5. 5. Pero a facetamenos coñecida dePaio Gómez Chariñoé a que qeremosresaltar hoxe aquí.Paio era, ademaisde todo o dito, oprimeiro trobadorque se deu conta deque “amores” rimacon “flores”, comodemostran estesversos da súaautoría:
  6. 6. As frores do meu amigo Briosas van no navío. E vánse as frores daquí bem con meus amores. Idas son as frores daquí bem con meus amores. As frores do meu amado briosas vam e-no barco. E van-se as frores Daqui bem com meus amores.Ai ffroles do meu amigo Idas som as frores daqui bem com meus amores …………
  7. 7. MÁIS INFORMACIÓN…• AULA DE LITERATURA PORTUGUESA• CANTIGAS MEDIEVAIS GALEGO-PORTUGUESAS• BARBANTIA• MONOGRAFÍAS• GALIPEDIA• AUTORES GALEGOS• YOUTUBE: – A LENDA DE PAI GOMES CHARINHO – AI FFROLES DO MEU AMIGO

×