Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

O teatro entre 1936 e 1976. tarefas

118 views

Published on

Tarefas deseñadas por Lourenço Álvarez

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

O teatro entre 1936 e 1976. tarefas

  1. 1. O TEATRO ENTRE 1936 E 1976 ACTIVIDADES 1 1 .- Visiona o inicio d’ O incerto señor Don Hamlet, príncipe de DinamarcaO incerto señor Don Hamlet, príncipe de Dinamarca ►► CComenta as características do espazo no que se vai desenvolver a acción ►► Trata de intuír, a partir desas palabras iniciais, que tipo de acontecementos imos en- contrar. ►► Compara o valor do vento co da chuvia n’ A esmorga (ou o do sol n’ O estranxeiro) .- Visita a páxina da actual Mostra Internacional de Teatro de Riba-Mostra Internacional de Teatro de Riba- daviadavia. Cres que segue a ter os mesmos obxectivos que nos seus inicios nos anos 70? Que diferenzas principais presenta? (Repara na deno- minación da mostra, no programa, nas bases do concurso de textos teatrais...) 2

×