Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

O séc. XIX en Rianxo. Eduardo Domínguez

140 views

Published on

Traballo arrredor da situaicón do galego no XIX

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

O séc. XIX en Rianxo. Eduardo Domínguez

 1. 1. A situación do Galego en Rianxo no século XIX Eduardo Domínguez González 1º Bach A
 2. 2.  Introdución  Contexto social de Galicia  Movementos sociopolíticos  Provincialismo  Rexionalismo  A situación da lingua  Castelanización  Rexurdimento  A sociedade de Rianxo  A lingua en Rianxo  Conclusión  Fontes
 3. 3. Neste traballo analizarase como era a situación da lingua galega e da sociedade no século XIX, todo isto contextualizado en Rianxo Campo de Abaixo a mediado do século XIX
 4. 4. As consecuencias desta situación foron a eminente crise agraria e a emigración A principios do século XIX a poboación Galicia medraba por riba da media española, pero sobre un modelo económico insostible. Os feitos que propiciaron unha economía insostible foron: • Escasa industrialización • Falta de redes ferroviarias • País eminentemente rural • Economía precapitalista • Terra dividida en minifundios ou articulada arredor de foros
 5. 5. O século XIX iniciase en Galicia baixo o marco da Guerra de Idependencia, onde a Xunta Suprema do Reino de Galicia actuou frente a tropas francesas. Batalla de Elviña na Coruña en 1809 Unha vez disolto o reino de Galicia en 1833 aparecen diferentes movementos sociopolíticos que tiñan como obxectivo a recuperación de Galicia como única provincia que mantivese a unidade administrativa, social, cultural e económica.
 6. 6. Foi un movemento político que xurdeu no 1833 cando se lle foi retirado o titulo de reino a Galicia e cando esta foi dividida en catro provincias. Defende a recuperación da unidade institucional de Galicia O máximo representante deste movemento foi Antolín Faraldo
 7. 7. Xurdeu no 1886 coa publicación de “Los precursores” de Murgía e co fin do Rexurdimento. O Rexionalismo fixo do idioma unha bandeira nas súas revindicacións, promovendo e difundindo o seu uso. A súa principal demanda foi a descentralización. Manuel Murguía
 8. 8. Durante o século XIX prodúcese un incremento no ritmo de imposición do castelán na sociedade galega. Este incremento aparece en: • Medios de comunicación • Escolarización en castelán • Uso do castelán na administración • Establecemento en Galicia de burgueses estranxeiros (polo xeral cataláns)
 9. 9. Pola contra, a finais do século XIX prodúcese o movemento literario coñecido como Rexurdimento, co cal, grazas a autores como Rosalía de Castro, Curros ou Pondal, convértese ao galego na lingua literaria, aínda que case exclusivamente utilizada na poesía. Nos demais ámbitos o galego foi sustituido castelán Curros Enríquez Rosalía de Castro Eduardo Pondal
 10. 10. Este século comeza co colapso do Antigo Réxime, patente coa Invasión Francesa e caracterízase polas dificultades para impoñer o sistema liberal e facer avanzar hacia o capitalismo. Como resultado destas dificultades Rianxo e Galicia en xeral sufrirá o caciquismo e a emigración. De igual modo, a comezos do século XIX Rianxo carecia de actividade industrial importante. So habia unha conseveira e unha frabrica de salazón. Nese momento as actividades fundamentais eran a pesca e máis a agricultura Fábrica de Conserveiras
 11. 11. No século XIX Rianxo xa tiña Casa Consistorial, Escola Primaria e Cárcere. Contra mediados do século XIX as autoridades impoñen o castelán como lingua nas administración e na escola, e polo tanto tamén en se prodúce a imposición do castelán na sociedade de Rianxo. Casa Consistorial na actualidade
 12. 12. En Rianxo a lingua tamén se veu influída polos axentes da castelanización na administración e na escola, da mesma forma que en Rianxo se vive unha situación económica exclusivamente agraria e mariñeira e coa emigración como consecuencia.
 13. 13.  http://www.omarfeitotradicion.com/idade- contemporanea  http://gl.wikipedia.org/wiki/Rianxo  http://gl.wikipedia.org/wiki/Galicia  Libro de texto

×