Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lite. medieval.textos para comentar

1,125 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Lite. medieval.textos para comentar

  1. 1. LITERATURA MEDIEVAL TEXTOS PARA COMENTAR 3ºESOCANTIGAS DE AMIGO Ai eu coitada! Ai eu coitada!Como vivo en gran cuidado Como vivo en gran desejo por meu amigo por meu amigo que ei alongado! que tarda e non vejo! Muito me tarda Muito me tardao meu amigo na Guarda. o meu amigo na Guarda ( Cantiga de amigo, 1196 (s. XII) do rei Sancho I, O Vello)MEENDINHO PERO MEOGOSediameu na ermida de San Simion -Digades, filha, mia filha velidae cercaronmi as ondas, que grandes son. porque tardastes na fontana fria. (Eu atendendo meu amigo! Os amores ei. (Eu atendendo meu amigo!Estando na ermida anto altar, Digades, filha, mia filha louçanacercaronmi as ondas grandes do mar. Porque tardastes na fria fontana. (Eu atendendo meu amigo! Os amores ei. (Eu atendendo meu amigo!E cercaronmi as ondas, que grandes son, -Tardei, mia madre, na fontana fria,non ei i barqueiro nen remador. cervos do monte á augua volvían. (Eu atendendo meu amigo! Os amores ei. (Eu atendendo meu amigo!E cercaronmi as ondas do alto mar, Tardei, mia madre, na fria fontana,non ei i barqueiro nen sei remar. cervos do monte volvian á augua. (Eu atendendo meu amigo! Os amores ei. (Eu atendendo meu amigo!Non ei i barqueiro nen remador, -Mentir, mia filha, mentir por amigo,morrerei eu fremosa no mar maior. nunca vi cervo que volvessó rio. (Eu atendendo meu amigo! Os amores ei. (Eu atendendo meu amigo!Non ei i barqueiro nen sei remar, Mentir, mia filha, mentir por amado,morrerei eu fremosa no alto mar. nunca vi cervo que volvesso alto. (Eu atendendo meu amigo! Os amores ei. (Eu atendendo meu amigo! 1
  2. 2. LITERATURA MEDIEVAL TEXTOS PARA COMENTAR 3ºESOMARTIN CODAX NUNO FERNANDEZ TORNEOLOndas do mar de vigo, Levadamigo que dormides as manhanas frias;se vistes meu amigo. todalas aves do mundo damor dizian. E, ai Deus, se verra cedo! Leda mi andeu. Levadamigo que dormides as frias manhanas;Ondas do mar levado, todalas aves do mundo damor cantavan.se vistes meu amado. Leda mi andeeu. E, ai Deus, se verra cedo! Todalas aves do mundo damor dizian; do meu amor e do vossen menavian.Se vistes meu amigo, Leda mi andeu.o por que eu sospiro. Todalas aves do mundo damor cantavan; E, ai Deus, se verra cedo! do meu amor e do vossi enmentavan. Leda mi andeu.Se vistes meu amado, Do meu amor e do vossen menavian;por que ei gran coidado. vos lhi tolhestes os ramos en que siian. E, ai Deus, se verra cedo! Leda mi andeu. Do meu amor e do vossi enmentavan; vos lhi tolhestes os ramos en que pousavan. Leda mi andeu. Vos lhi tolhestes os ramos en que siian; e lhis secastes as fontes en que bevian. Leda mi andeu. Vos lhi tolhestes os ramos en que pousavan; e lhis secastes as fontes u se banhavan. Leda mi andeu. 2
  3. 3. LITERATURA MEDIEVAL TEXTOS PARA COMENTAR 3ºESOFERNANDESQUIO AIRAS NUNEZVaiamos, irmana, vaiamos dormir Bailemos nos ja todas tres, ai amigas,nas ribas do lago, u e andar vi so aquestas avelaneiras frolidas, a las aves, meu amigo. e quen for velida como nos, velidas, se amigo amar,Vaiamos, irmana, vaiamos folgar so aquestas avelaneiras frolidasnas ribas do lago, u eu vi andar verra bailar. a las aves, meu amigo. Bailemos nos ja todas tres, ai irmanas,Enas ribas do lago, u eu andar vi, so aqueste ramo destas avelanas,seu arco na maao as aves ferir, e quen for louçana como nos, louçanas, a las aves, meu amigo. se amigo amar, so aqueste ramo destas avelanas,Enas ribas do lago, u eu vi andar, verra bailar.seu arco na maao a las aves tirar, a las aves, meu amigo. Por Deus, ai amigas, mentral non fazemos, so aqueste ramo frolido bailemos,Seu arco na maao as aves ferir, e quen for ben parecer como nos parecemos,a las que cantavan leixalas guarir, se amigo amar, a las aves, meu amigo. so aqueste ramo sol que nos bailemos verra bailar.Seu arco na maao a las aves tirar,a las que cantavan non as quer matar, a las aves, meu amigo. 3
  4. 4. LITERATURA MEDIEVAL TEXTOS PARA COMENTAR 3ºESOCANTIGAS DE AMORJOAN AIRAS DE SANTIAGO PERO DA PONTEVi eu donas, senhor, en cas del-rei (Se eu podesse desamarfremosas e que parecian ben, a quen me sempre desamou,e vi donzelas, muitas, u andei; e podessalgun mal buscare, mia senhor, direivos ua ren: a quen sempre mal buscou! a mais fremosa de quantas eu vi, Assi me vingaria eu, longestava de parecer assi se eu podesse coita dar a quen me sempre coita deu.come vos. Eu muitas vezes proveise acharia de tal parecer Mais sol non posso eu enganaralgua dona, senhor, u andei, meu coraçon que me enganou,e, mia senhor, querovos al dizer: por quanto mi faz desejar a mais fremosa de quantas eu vi, a quen me nunca desejou. longestava de parecer assi E por esto non dormio eu, porque non posseu coita darcome vos. E, mia senhor, preguntei a quen me sempre coita deu.por donas muitas, que oí loarde parecer nas terras u andei; Mais roga Deus que desampare, mia senhor, pois mi as foron mostrar a quen massi desamparou a mais fremosa de quantas eu vi, ou que podesseu destorvar longestava de parecer assi. a quen me sempre destorvou. E logo dormiria eu se eu podesse coita dar a quen me sempre coita deu.DON DINÍS DE PORTUGALQuer eu en maneira de proençal Proençaes soen mui ben trobarfazer agora un cantar damor, e dizen eles que e con amor;e querrei muiti loar mia senhor mais os que troban no tempo da flora que prez nen fremosura non fal e non en outro sei eu ben que nonnen bondade; e mais vos direi en: han tan gran coita no seu coraçontanto a fez Deus comprida de ben qual meu por mia senhor vejo levar.que mais de todalas do mundo val. Pero que troban e saben loarCa mia senhor quiso Deus fazer tal, sas senhores o mais e o melhorquando a fez, que a fez sabedor que eles poden, soo sabedorde todo ben e de mui gran valor, que os que troban quand a frol sazone, con todesto e mui comunal ha, e non ante, se Deus mi perdon,ali u deve; er deulhi bon sen non han tal coita qual eu hei sen par.e desi non lhi fez pouco de benquando non quis que lhoutra fossigual. Ca os que troban e que salegrar van eno tempo que ten a colorCa en mia senhor nunca Deus pos mal, a frol consigue, tanto que se formas pos i prez e beldade loor aquel tempo, loguen trobar razone falar mui ben e riir melhor non han, non viven (en) qual perdiçonque outra molher; e desi é leal hojeu vivo, que pois mha de matar.muit,e por esto non sei ojeu quenpossa compridamente no seu benfalar, ca non á, tralo seu ben, al. 4
  5. 5. LITERATURA MEDIEVAL TEXTOS PARA COMENTAR 3ºESOCANTIGAS DE ESCARNIO E MALDIZERPERO DA PONTE PERO DA PONTEMaría Peres, a noosa cruzada Eu digo mal, comome fodimalho,quando veo da terra dUltramar quanto máis posso daquestes fodidosassí veo de pardón carregada e troba eles a seus maridos,que se non podía con ele emerger; E un deles mi pos grandespanto:mais fúrtanlho cada u vai maer topou comigue sobraçou o mantoe do pardón ja non lhi ficou nada. e quis en mi achantar o caralho.E o pardón é cousa mui preçada Ándolhes fazendo cobras e soese que se devía muita guardar; quanto máis posseu andescarnecendomais ela non á maeta ferrada daquestes putos que sandan fodendo:en que o guarde, nen a podaver, e un deles de noite aseitomeca pois o cadeaden foi perder, e quisme dar do caralho: erroumesempra maeta andou descadeada. e lançou depos min os seus colhoes!Tal maeta como será guardada,pois rapazes albergan no logar,que non aja seer mui trastornada?Ca, o logar u eles an podernon á pardón que si possa asconder,assí saben trastornar a pousada.E outra cousa vos quero dizer:atal pardón ben se deverá perderca muito foi cousa mal gaada. 5
  6. 6. LITERATURA MEDIEVAL TEXTOS PARA COMENTAR 3ºESOPASTORELA CANTIGA DE SANTA MARÍAJOÁN AIRAS DE SANTIAGO AFONSO XPelo souto de Crecente Santa Maríaua pastor vi andar Strela do día,muitalongada da gente, móstranos víaalçando a voz a cantar, para Deus e nos guía.apertándose na saia,quando saía la raia Ca veer fáze-los erradosdo sol, nas ribas do Sar. que perder foran per pecados entender de que mui culpadosE as aves que voavan son: mais per ti son perdoadosquando saía lalvor da ousadíatodas damores cantavan que lles fazíapelos ramos darredor: fazer folíamais non sei tal qui stivesse mais que non devería.que en al cuidar podessesenón todo en amor. Santa María Strela do día,Alí stivi eu mui quedo, móstranos víaquis falar e non oussei, para Deus e nos guía.empero dixa gran medo:-Mia senhor, falarvos ei Amostrarnos deves carreiraun pouco, se mi ascuitardes, por gaar en toda maneirae irmei quando mandardes, a sen par luz e verdadeiramáis aquí non estarei. que tu darnos podes senlleira; ca Deus a ti a-Senhor, por Santa María, outorgaríanon esteades máis aquí, e a querríamais ídevos vossa vía, por ti dar e daría.faredes mesura i;ca os que aquí chegaren, Santa Maríapois que vos aquí acharen, Strela do día,ben dirán que máis ouvi. móstranos vía para Deus e nos guía. Guiar ben nos podo teu siso mais ca ren pera Paraíso u Deus ten sempre goi e riso para quen en el creer quiso: e prazerme ía se te prazía que fossa mía almen tal compannía. Santa María Strela do día, móstranos vía para Deus e nos guía. 6

×