Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lit. medieval 3. esquema

1,234 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Lit. medieval 3. esquema

  1. 1. A LITERATURA MEDIEVAL GALEGO-PORTUGUESA: AS CANTIGAS CARACTERÍSTICAS XERAIS:- INTRODUCIÓN: - Cronoloxía: ................................................................................................................................................ - Temática: ................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... - Influencia: .............................. ................................................................................................................... - Lingua: ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... - Prosa: ..........................................................................................................................................................- TIPOS DE CANTIGAS: a) ................................................................................................................................................................. b) ................................................................................................................................................................. c) ................................................................................................................................................................. - Outros: ........................................................................................................................................................- AUTORES E INTÉRPRETES: - .................................................................................................................................................................... - .................................................................................................................................................................... - .................................................................................................................................................................... - .................................................................................................................................................................... - ....................................................................................................................................................................- OS CANCIONEIROS: - Destino das cantigas: ................................................................................................................................. - Vía de transmisión: ...................................................................................................................................- CARACTERÍSTICAS FORMAIS: a) ................................................................................................................................................................ b) .................................................................................................................................................................. - métrica: ...................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... CANTIGAS DE AMIGO- INTRODUCIÓN: - Temas: ........................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................... - Localización: ............................................................................................................................................. - Suxeito lírico e personaxes: ....................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... - Orixe: .........................................................................................................................................................- CARACTERÍSTICAS FORMAIS: - ....................................................................................................................................................................
  2. 2. - Paralelismo: ................................................................................................................................................ - Leixaprén: .................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................... - TEMAS E CLASIFICACIÓN: a) ................................................................................................................................................................. b) ................................................................................................................................................................. c) ................................................................................................................................................................. d) ................................................................................................................................................................. CANTIGAS DE AMOR - Temas e subtemas: .............................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................... - Orixe: .................................................................................................................................................................. - O “amor cortés”: ................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... CANTIGAS DE ESCARNIO E MALDICIR- Definición: ...........................................................................................................................................................- Tipos: a) ................................................................................................................................................................... b) ...................................................................................................................................................................- Núcleos temáticos: - ..................................................................................................................................................................... - ..................................................................................................................................................................... - ..................................................................................................................................................................... - ..................................................................................................................................................................... - .....................................................................................................................................................................- Interese histórico destas cantigas: ........................................................................................................................ .......................................................................................................................................................... CANTIGAS DE SANTA MARÍA- Descrición: ............................................................................................................................................................- Lugar de composición e autores: ..........................................................................................................................- Fontes: ..................................................................................................................................................................- Finalidades: - ..................................................................................................................................................................... - .....................................................................................................................................................................-Tipos: a) ................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... b) ...................................................................................................................................................................

×