Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eduardo Pondal (por Aida Barros)

475 views

Published on

Traballo de investigación arredor de Pondal

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eduardo Pondal (por Aida Barros)

 1. 1. S. XIX Eduardo Pondal Aida Barros Ces 1ºBach A
 2. 2. - Índice -- Índice - - Portada …................................................... Diap. 1 - Índice …...................................................... Diap. 2 - Introdución · A sociedade …................................................................... Diap. 3 · A lingua ….................................................................... Diap. 4-7 - Eduardo Pondal ….................................... Diap. 8 · Vida …............................................................................... Diap. 9 · O bardo do pobo galego …....................................... Diap. 10-15 · Obra → Queixumes dos pinos …............................................................. Diap. 16 → Os Eoas ….................................................................................. Diap. 17 - Conclusión …........................................... Diap. 18 - Comentario ….......................................... Diap. 19 - Fontes …................................................... Diap. 20
 3. 3. INTRODUCIÓN s. XIX (sociedade)s. XIX (sociedade) ÉPOCA DE DECADENCIA MISERIAIMPOSTO S RURAL EC. PRECAPITALISTA MINIFUNDISM O + + + + 80%80% Clase traballadoraClase traballadora ou labregaou labrega EMIGRACIÓN
 4. 4. INTRODUCIÓN - Foco de desgaleguización · Intermediarios · Lingua como marca de clase social - Inicios da diglosia · Uso do galego e do castelán por parte da fidalguía - Descendentes: ESCRITORES DO REXURDIMENTO s. XIX (a lingua)s. XIX (a lingua) Aséntase cosAséntase cos caciquescaciques
 5. 5. INTRODUCIÓN s. XIX (a lingua)s. XIX (a lingua)REXURDIMENTOREXURDIMENTO OBXECTIVOSOBXECTIVOS:: → Prestixiar a lingua → Afastala dos prexuízos → Recuperar os xéneros literarios → Reivindicar o pasado histórico LOGROS (tamén do Galeguismo)LOGROS (tamén do Galeguismo):: → Fundación da RAG (1906) → 1º partido político de ámbito galego (ARG)
 6. 6. INTRODUCIÓN s. XIX (a lingua)s. XIX (a lingua)REXURDIMENTOREXURDIMENTO OS PRECURSORESOS PRECURSORES (1833-1863)(1833-1863) O REXURDIMENTO PLENOO REXURDIMENTO PLENO (1863-1888)(1863-1888) O PERÍODO FINISECULARO PERÍODO FINISECULAR (1888-1916)(1888-1916) Autores do provincialismo Primeiras mostras narrativas e teatrais
 7. 7. INTRODUCIÓN s. XIX (a lingua)s. XIX (a lingua) GALEGUISMOGALEGUISMO ETAPAS Provincialismo Rexionalismo Nacionalismo Irmandades da Fala (1916) METAS Loita contra a situación cultural, social... Recuperación da identidade galega ARG LINGUA GALEGA COMO CAUSALINGUA GALEGA COMO CAUSA REIVINDICADA E MAIORREIVINDICADA E MAIOR SÍMBOLO DO MOVEMENTOSÍMBOLO DO MOVEMENTO
 8. 8. Eduardo Pondal (1835-1917)
 9. 9. - A vida - OBXECTIVOOBXECTIVO:: → Conseguir unha lingua galega literaria culta, sen impurezas e con abundantes cultismos. ÉPOCA DE ESTUDANTEÉPOCA DE ESTUDANTE:: → Estudos de medicina → Contacto con importantes figuras: → Liceo de la Juventud → Banquete de Conxo (1856) - Rosalía de Castro - Manuel Murguía - Aurelio Aguirre
 10. 10. - O bardo do pobo galego - Afán de preservar a historia e a cultura galegasAfán de preservar a historia e a cultura galegas Pasado glorioso Presente opresivo OSSIANISMOOSSIANISMO
 11. 11. - O bardo do pobo galego -- O bardo do pobo galego - Afán de preservar a historia e a cultura galegasAfán de preservar a historia e a cultura galegas BARDISMOBARDISMO Identificación co bardo Devolver o orgullo OSSIANISMOOSSIANISMO
 12. 12. - O bardo do pobo galego -- O bardo do pobo galego - Afán de preservar a historia e a cultura galegasAfán de preservar a historia e a cultura galegas CELTISMOCELTISMOBARDISMOBARDISMO Pasado celta Relación con outros pobos OSSIANISMOOSSIANISMO
 13. 13. - O bardo do pobo galego -- O bardo do pobo galego - Afán de preservar a historia e a cultura galegasAfán de preservar a historia e a cultura galegas OSSIANISMOOSSIANISMO HELENISMOHELENISMO CELTISMOCELTISMOBARDISMOBARDISMO Tradición culta Métricas clásicas Mitos
 14. 14. - O bardo do pobo galego -- O bardo do pobo galego - Afán de preservar a historia e a cultura galegasAfán de preservar a historia e a cultura galegas IBERISMOIBERISMOHELENISMOHELENISMO CELTISMOCELTISMOBARDISMOBARDISMOOSSIANISMOOSSIANISMO Pobos ibéricos Nazón de Breogán
 15. 15. - O bardo do pobo galego - SIMBOLISMOSIMBOLISMO Vento Árbores Aves Fraga A MULLERA MULLER Actitude Platónica Actitude misóxina Heroínas Guerreiras Fadas Satisfacción do desexo sexual Muller = obxecto, botín, debilidade...
 16. 16. - Obra: “Queixumes dos pinos” - 91 composicións - Primeiro en castelán - Estrutura circular - Temática: - Estilo: · pasado celta · loita pola liberdade · posesión da muller · ... · cultismos · linguaxe depurada · topónimos (celtas) · paralelismos · -iño/a
 17. 17. - Obra: “Os Eoas” - Inacabada - Título: “fillos do sol” - Temática: - Problemas: · aventura de Colón · temática algo obsoleta · imperialismo español / galeguismo de Pondal . gran extensión e complexidade - Fontes de información: · Estracto do diario de Colón · “Os Luisíadas”
 18. 18. CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN - Galego como símbolo do pobo galego: a lingua de Breogán - Himno galego: · Pascual Veiga · Emigrados a Cuba · “Os pinos”
 19. 19. Queixumes dos pinos (1886)Queixumes dos pinos (1886) Miniñas da Cruña, d' amabre despejo, de falas graciosas e pasos ligeiros, deixá de Castilla os duros acentos: falade, miniñas, falade gallego. Cand’ é que vos ouzo, a patria esquecendo, falar esas duras palabras de ferro, non sei o que sufro, non sei o que peno: falade, miniñas, falade gallego. Mas cando falades nos patrios acentos, envoltos no voso angélico alento, parece que escuito un canto do ceo: falade, miniñas, falade gallego. Eduardo PondalEduardo Pondal
 20. 20. FONTESFONTES Aula virtual:Aula virtual: - Diapositivas s. XIX (Literatura e sociedade) - Diapositivas Pondal - Esquema Pondal - Recompilación de textos de Pondal Imaxes:Imaxes: - Google Imaxes www.

×