Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Clases de palabras

582 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Clases de palabras

  1. 1. SUBSTANTIVOS E ADXECTIVOS SUBSTANTIVOS ADXECTIVOS
  2. 2. DETERMINANTES DEMOSTRATIVOS ARTIGOS POSESIVO
  3. 3. DETERMINANTES Levaba o maletín ben collido e non o soltou en ningún momento. Algunhas persoas estaban atentas aos seus movementos, pero ela actuaba coma se nunca tivera ningún segredo. E tiña bastantes cousas que ocultar; polo menos tiña dous segredos importantes: o primeiro segredo era o seu nome, que en realidade non lle pertencía a ela; o segundo segredo era aquela cousa que ocultaba no seu maletín e que sería motivo de moitas preocupacións. Pero ese pormenor non o sabía aínda ninguén. DEMOSTRATIVOS ARTIGOS NUMERAIS POSESIVOS INDEFINIDOS
  4. 4. VERBOS
  5. 5. PRONOMES PERSOAIS
  6. 6. ADVERBIOS E ELEMENTOS DE ENLACE ADVERBIOS PREPOSICIÓNS CONXUNCIÓNS
  7. 7. ADVERBIOS E ELEMENTOS DE ENLACE ADVERBIOS PREPOSICIÓNS CONXUNCIÓNS

×