Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Calendario de aula Xaneiro. Maruxa Mallo

61 views

Published on

axenda de aula ENL, normalizando feminismo

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Calendario de aula Xaneiro. Maruxa Mallo

  1. 1. 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 3128 29 30 Maruxa Mallo A m�is famosa pintora galega do s.XX ..impresion�bame a natureza eliminando o lixo.Aterraincendiadaeencharcada.Ascloa- cas empuxadas polos ventos. Os campanari- os atropelados polos temporais. O mundo das cousas que transitan. Esta visi�n tanxible das cousas que se transforman... as edifi- caci�ns dos templos derrocados, a destru- ci�n das cloacas establecidas... Descubro que a orde � a arquitectura �ntima da natureza. Ollo no microscopio os cristais da neve. Observo as construci�ns rurais, a �ntima estrutura dos froitos e das espigas, a estrutura dos animais [...] Descubro unha orde num�rica e xeom�trica que rexe todas estas estruturas, [...] Busco a expresi�n desa orde, desa harmon�a, dese equilibrio... 5 de xaneiro de 1902

×