Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

As linguas peninsulares.

2,251 views

Published on

Apaño dunha presentación de Román Landín

Published in: Education
  • Be the first to comment

As linguas peninsulares.

  1. 1. LINGUAS PENINSULARES <ul><li>GALEGO-PORTUGUÉS </li></ul><ul><li>ASTURIANO </li></ul><ul><li>ÉUSCARO </li></ul><ul><li>ARAGONÉS </li></ul><ul><li>ARANÉS </li></ul><ul><li>CATALÁN </li></ul>
  2. 2. <ul><li>NÚMERO DE FALANTES </li></ul><ul><li>450.000 </li></ul>ASTURIANO TERRITORIO dividido en tres zonas : occidental, central e oriental ESTATUS OFICIAL Goza de protección, sen chegar a ser considerada lingua oficial ENSINO Pódese estudar de maneira voluntaria en Primaria e Se-cundaria
  3. 3. ÉUSCARO TERRITORIO País Vasco, Navarra e País Vasco Francés NÚMERO DE FALANTES 1.034.000 ESTATUS OFICIAL Lingua oficial nas Comuni-dades Autónomas Vasca e Navarra ENSINO Obrigatorio en Primaria e Secundaria
  4. 4. CATALÁN TERRITORIO Cataluña, País Valenciano, Illas Baleares, Andorra, zo-nas limítrofes de Aragón e Murcia e Alghero (Sardeña) NÚMERO DE FALANTES Arredor de 10 millóns ESTATUS OFICIAL Lingua oficial en Andorra e cooficial en Cataluña, País Valenciano e Illas Baleares ENSINO Obrigatorio en Primaria e Secundaria nas comunidades nas que é oficial
  5. 5. ARANÉS TERRITORIO Val de Arán (Lleida) NÚMERO DE FALANTES 2.800 ESTATUS OFICIAL é lingua cooficial nese te-rritorio e en toda Cataluña ENSINO Está presente en Primaria e Secundaria no Val de Arán
  6. 6. ARAGONÉS TERRITORIO Parte Norte de Huesca NÚMERO DE FALANTES 12.000 ESTATUS OFICIAL Non ten ningún tipo de re-coñecemento oficial ENSINO Presenza moi marxinal
  7. 7. <ul><li>FONTES </li></ul><ul><li>Apaño sobre unha presentación de Román Landín no slideshare. </li></ul>

×