Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Alfabetos

1,231 views

Published on

Presentación de Lourenço Alvarez sobre a escrita a través do tempo

  • Be the first to comment

Alfabetos

  1. 1. HISTORIA DA ESCRITA
  2. 2. ETAPAS DE EVOLUCIÓN DOS CÓDIGOS ESCRITOS DE COMUNICACIÓN HUMANA1.-PICTOGRÁFICA: un debuxo representa unha realidade física simple2.-IDEOGRÁFICA: un debuxo ou símbolo repre-senta unha realidade que pode ser abstracta oucomplexa3.-FONÉTICA: uns signos representan uns sons que designan unha realidade complexa
  3. 3. O primeiro alfabeto é un moi traveso e rómpelle todos os xoguetes. Hoxe puxéronlle o e ten moita febre.Ao desenvolver un sistema quese basea nos sonsde Keko chamou por A (a) e non nos aoobxectos (touro) ou nos concep-tos (amor), os fenicios lograronexpresar a linguaxe en 20 signose non en centos de miles
  4. 4. REPRESENTACIÓNS PREVIAS Á ESCRITA ALFABÉTICA XEROGLÍFICA: de tipo pictográficoCUNEIFORME:a base de trazos
  5. 5. ALGUNHAS ORTOGRAFÍAS ACTUAIS GREGO ἐ πειδὴ δὲ μοι ἡ μή τηρ ἐ τελεύ τησε, πά ντων τῶ ν CIRÍLICO: ruso ῶ ν ἀ ποθανοῦ σα αἰ τί α μοι γεγέ νηται. CHINÉS XAPONÉS κακ HINDI ÁRABE ἐ π᾽ἐ κφορὰ ν γὰ ρ αὐ τῇ ἀ κολουθή σασα ἡ ἐ μὴ γυνὴ ὑ πὸ τού του τοῦ ἀ νθρώ που ὀ φθεῖ σα, χρό νῳ (1) А Б διαφθεί ρεται· Д В Г Е Ё Ж З И Й /a/ /b/ /v/ /g/ /d/ /yɛ /yo/ /ʐ/ /z/ /i/ /y/ / К Л М Н О П Р С Т У Ф /k/ /l/ /m/ /n/ /o/ /p/ /r/ /s/ /t/ /u/ /f/Tradicionais Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я /x/ /ʦ/ /ʨ/ /ʂ/ /ɕː/ /-/ /ɨ/ /◌ʲ/ /e/ /iu/ /ia/Simplificados ру́сский язы́к (rússkiy yazyk)
  6. 6. ALFABETOS LATINOS ANTIGOS

×