Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Actualización das normas ortográficas

1,676 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Actualización das normas ortográficas

 1. 1. Actualización das normas ortográficas do mito á realidade http://www.blogoteca.com/cadernodecores
 2. 2. SIGNOS DE INTERROGACIÓN E ADMIRACIÓN_  Emprego obrigatorio ao final do enunciado:  Pódense utilizar ao principio e ao final para evitar ambigüidades:
 3. 3. PRONOMES DEMOSTRATIVOS NEUTROS  isto, iso, aquilo (formas invariables)  Non contraen co indefinido outro: isto outro, iso outro, aquilo outro *esto, *eso, *aquelo
 4. 4. GRUPOS CONSONÁNTICOS –CT-, -CC-  suprímese o -c- cando o preceden i e u  Con a, e e o mantéñense os grupos consonánticos: abstracto, proxecto, calefacción, octógono etc. o -C- vocaliza en -i-: reitor, reitora (reitorado, reitoral, reitoría), seita (sectario, sectarismo)
 5. 5. SUFIXO -ZO, -ZA  diferenza (indiferenza; mais diferenciar e diferencial),  espazo (espazoso, espazar mais espacial),  estanza/estancia,  finanza (financeiro, mais financiar e financiamento),  graza (desgraza; mais gracioso, agraciar, agraciado);  licenza (mais licenciar, licenciada, licenciatura),  nacenza (renacenza),  novizo,  perseveranza,  servizo (servizal),  terzo (terza, terzá, terzar)
 6. 6. MASCULINO –ÁN, -ANO FEMININO –Á, -ANA  -ÁN/-Á: PALABRAS PATRIMONIAIS e XENTILICIOS Alemán, alemá; capitán, capitá; cirurxián, cirurxiá; ermitán, ermitá; gardián, gardía; truán, truá; escribán, escribá etc. Pontecaldelán, pontecaldelá; salnesán, salnesá; caldelán, caldelá (Caldelas de Tui; campolameirán, campolameirá;  -ANO/-ANA: Africano, africana; humano, humana; vexetariano, vexetariana; urbano, urbana; semana, paisano, luterano; cleptómano, órgano, plátano, tímpano.
 7. 7. O ARTIGO SEGUNDA FORMA DO ARTIGO: OBRIGATORIA: VARIANTE DAS FORMAS DO ARTIGO (o, a, os, as) EN DETERMINADOS CONTEXTOS (-lo, -la, -los, -las) Despois da preposición por: polo, pola, polos, polas (regra contracción preposición + artigo) Despois do adverbio u (onde): U-los?
 8. 8. O ARTIGO SEGUNDA FORMA DO ARTIGO  OPCIONAL (non preferente no uso):  Tras as formas verbais en –s ou –r (con guión).  Tras os pronomes persoais átonos rematados en –s (nos, vos, lles) (con guión).  Tras os pronomes nós e vós seguidos dun número (con guión).  Tras os indefinidos ambos e ambas, emtrambos e entrambas e todos e todas (sen guión).  Tras a preposición tras (sen guión).  Tras a conxunción copulativa (e) mais (sen guión).
 9. 9. O ARTIGO SEGUNDA FORMA DO ARTIGO OPCIONAL (non preferente no uso): Tras a conxunción copulativa (e) mais (sen guión). -El e mais o seu compañeiro / El mailo seu compañeiro -A profesora de matemáticas e mais o profesor de lingua / A profesora de matemáticas e mailo profesor de lingua [seguinte epígrafe]
 10. 10. O ARTIGO SEGUNDA FORMA DO ARTIGO OPCIONAL (non preferente no uso): Tras a preposición tras (sen guión). Tras a nosa clase / Trala nosa clase
 11. 11. O ARTIGO SEGUNDA FORMA DO ARTIGO OPCIONAL (non preferente no uso):  Tras os indefinidos ambos e ambas, emtrambos e entrambas e todos e todas (sen guión). Ambas os dúas / Ámbalas dúas Entrambos os dous compañeiros / Entrámbalas dous compañeiros Todas as terzas feiras / Tódalas terzas feiras.
 12. 12. O ARTIGO SEGUNDA FORMA DO ARTIGO OPCIONAL (non preferente no uso): Tras as formas verbais rematadas en –s ou –r (con guión). Vou estudar as propiedades… / Vou estuda-las propiedades Contáches a verdade / Contáche-la verdade
 13. 13. O ARTIGO SEGUNDA FORMA DO ARTIGO OPCIONAL (non preferente no uso): Tras os pronomes persoais átonos rematados en –s (nos, vos, lles) (con guión). Preguntounos o tema / Preguntóuno-lo tema
 14. 14. O ARTIGO SEGUNDA FORMA DO ARTIGO OPCIONAL (non preferente no uso): Tras os pronomes nós e vós seguidos dun número (con guión). Nós os vinte e un / Nó-los vinte e un Vós os trinta e tres / Vó-los trinta e tres
 15. 15. ARTIGO / PRONOME  SEGUNDA FORMA DO ARTIGO / SEGUNDA FORMA DO PRONOME  Contulle a verdade / Contoulle-la verdade [ARTIGO]  Contoulla [PRONOME]  Contoulles a verdade (a elas) / Contoulle-la verdade (a elas) [ARTIGO]  Contóullela (a verdade) [PRONOME]  U-los gatos? [ARTIGO]  Ulos? [PRONOME] LLE: pronome dativo de terceira persoal singular. LLES: pronome dativo de terceira persoal plural.
 16. 16. Contraccións con demostrativos • Demostrativo + indefinido outro outro outra outros outras Este estoutro estoutra estoutros estoutras Ese esoutro esoutro esoutros estroutras Aquel aqueloutro aqueloutro aqueloutros aqueloutras
 17. 17. -BEL / -BLE -BLE : a forma recomendable (redacción das normas). Estable, estables; establemente -BEL: a escolla afecta á acentuación da palabra e á derivación Amábel, amábeis (acentuación das palabras graves con ditongo decrecente na última sílaba: REGRA DAS GRAVES); estabelmente
 18. 18. NUMERAIS CARDINAIS Vinte e un, vinte e unha; vinte e dous, vinte e dúas; vinte e tres … vinte e nove; trinta Trinta e un, trinta e unha; trinta e dous, trinta e dúas etc.
 19. 19. NUMERAIS MULTIPLICATIVOS Triplo, tripla e cuádruplo, cuádrupla
 20. 20. ADVERBIOS E LOCUCIÓNS ADVERBIAIS Acotío, decontado, decontino, decotío Deseguida, deseguido, enseguida Apenas Amodo, devagar Talvez *entonces, *alomenos
 21. 21. OUVIR e OÍR Engádese ouvir, que convive con oír.
 22. 22. OÍR
 23. 23. OUVIR
 24. 24. Alén e aquén Chapeu, romeu, xubileu Bacallau, pau Ímpeto, tribo Puberdade
 25. 25. A respecto de Alén de Após (despois de, atrás de) Aquén de Até Canto a LOCUCIÓNS PREPOSITIVAS
 26. 26. No entanto (adversativa: expresa restrición parcial ou total) Porén (adversativa) Até que CONXUNCIÓNS E LOCUCIÓNS PREPOSITIVAS e CONXUNTIVAS
 27. 27. Vogal Estudar (estudante, estudantado) / Estudio <q> que Digrafos <ch>, <ll> e <qu>: ce hace, ele dobre e que u

×