SlideShare a Scribd company logo
1 of 87
Download to read offline
Usługi

strategiczne
Katarzyna Młynarczyk
CEO, SERVICE DESIGN LEAD,
DIGITAL STRATEGY
W 2009 roku stworzyliśmy Socjomanię. 

Przez pierwsze lata naszą główną usługą była
edukacja z zakresu marketingu internetowego.
Przylgnęła do nas łatka firmy szkoleniowej, chociaż
nasze portfolio usług od tego czasu znacznie się
zwiększyło. Przeprowadziliśmy ponad 100 projektów
strategicznych i stale budujemy kompetencje 

z największymi markami w Polsce.
Ten dokument ma za zadanie przybliżyć naszą
ekspertyzę i ofertę w zakresie planowania 

i doradztwa strategicznego w 4 obszarach: 

innowacje, marketing, sprzedaż i HR.
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
strategia: HR
Socjomania to zespół ekspertów
w zakresie planowania
strategicznego, transformacji
digital i service design.
Działamy na rynku od 2012 roku jako firma
konsultingowa, której główną misją jest
stały rozwój – rozwój naszych klientów
i ich organizacji, a także rozwój naszych
pracowników i ich kompetencji.
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
strategia: HR
Przeprowadziliśmy ponad 100 projektów
strategicznych i badawczych.
Zaprojektowaliśmy i poprowadziliśmy
ponad 25 procesów i warsztatów
optymalizujących produkty i usługi firm
metodyką service design, przeszkoliliśmy
ponad 6 000 organizacji.
Nasze produkty i usługi
opieramy o trzy filary:
Wprowadzamy klientów i firmy w świat digital. Rozwiązujemy problemy
i zwiększamy szanse działania w obszarze komunikacji, marketingu 

internetowego, a także porządkowania lub tworzenia nowych produktów 

i usług.
nowa
ekspertyza
kompetencje, wiedza, trendy
dotyczące digitalizacji biznesu
—›
—›
—›
nowe modele
biznesowe
wykorzystujące potencjał
technologii digital
nowe
metody pracy
zmiany w obrębie kultury organizacji,
rozwoju pracowników i firmy
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
strategia: HR
Co jest dla
nas ważne?
Chcemy zarażać dobrą energią, pozytywnym podejściem
i inspiracjami ze świata digitalu i biznesu. Tego samego
oczekujemy od naszych klientów i partnerów.
Ciągły głód wiedzy, różnorodność kompetencji oraz
szukanie nowych wyzwań to te wartości, których

możesz od nas wymagać i które wyróżniają nas

od innych firm na rynku.
więcej o nas —›
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
strategia: HR
Nasze podejście
i metodyki pracy
Jesteśmy partnerem Digital

Marketing Institute w Polsce, a nasi
liderzy to certyfikowani trenerzy Digital
Marketing Institute, którzy regularnie
uaktualniają zdobytą wiedzę i wykorzystują

ją na co dzień w procesach digitalizacji
przedsiębiorstw oraz projektach
szkoleniowych i rozwojowych.
Tworząc strategie marketingowe dla
naszych Klientów, wykorzystujemy model
planowania strategicznego SOSTAC,
W stale zmieniającym się świecie to elastyczność
i personalizacja metodyk stają się odpowiedzią

na potrzeby Klientów.
opracowany przez Instytut PR Smith,
a także metodę wyznaczania celów 

i planowania aktywności digital RACE

System Planning.
W pracy wykorzystujemy również
metodykę Service Design i podejście
Design Thinking. Jesteśmy
współtwórcami Service Design Network
Poland Chapter i członkami globalnych
programów, takich jak TW:IN
TrendWatching’s Insight Network.
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
strategia: HR
Usługi strategiczne
Socjomanii dopasowane są
do konkretnych obszarów
działalności Twojej firmy:
strategia:
marketing
strategia:
HR
strategia:
innowacje
strategia:
sprzedaż
Strategia:
innowacje
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
strategia: HR
Strategia: innowacje
Wprowadzenie
Strategia:
innowacje
Zadaniem każdej firmy jest regularne
aktualizowanie swojej oferty, ale i modelu
biznesowego oraz kultury organizacji.
Wiemy, co sprawia trudność naszym
Klientom - zmiana. Zmiana w postaci
nowego zachowania, nowych działań,
nowych celów lub narzędzi. Zmiana
sprawia trudność każdemu z nas, dlate-
go jako Socjomania robimy wszystko, by
ułatwić ją zespołom naszych Klientów.
Pomagamy w zaplanowaniu 

i przeprowadzeniu procesu, który
pozwoli pozyskać dane, jak powinniśmy
zmienić nasze produkty, usługi, proces
obsługi klienta i sprzedaży i współpracy.
Największym wyzwaniem wpływającym na zdolność
firmy do konkurowania w środowisku cyfrowym jest
elastyczność i ciekawość czegoś, co nowe – zarówno
w biznesie, jak i w procesach innowacyjnych.
Pokazujemy i uczymy, jak te dane
wykorzystywać w procesach gene-
rowania nowych rozwiązań i jak mogą się
one przełożyć na realną zmianę biznesu.
Wykorzystujemy nasze doświadczenie
pracy w metodyce service design 

i z narzędziami design thinking, a także
myślenia systemowego, badań 

tradycyjnych i digital, analiz grup
docelowych, konkurencji i trendów.
To pozwala nam na przygotowanie
kompleksowych strategii nowych usług
oraz optymalizacji obecnych.
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
strategia: HR
MartynaTarnawska
SERVICE DESIGN LEAD
Co wspiera nasze
procesy innowacji?
human-centered
design
Klient jest dla nas
najważniejszy
Dzięki wykorzystywaniu podejścia 

design thinking i human-centered
design, dostarczamy rozwiązania 

i kierunki rozwoju, które są oczekiwane
przez rynek i odbiorców.
razem = lepiej
i szybciej
Wierzymy we
współtworzenie
Potęga współtworzenia razem 

z klientami, partnerami 

i konkurencją, przynosi więcej
nowych pomysłów, ale i większe
możliwości ich wdrożenia.
szybciej o 37%
i sprawniej o 16%
Praca w zwinnych
metodykach
Metodyki zwinne zwiększają nie tylko
tempo pracy, ale i jej efektywność
(Turner, 2020). Dlatego projektujemy
procesy w oparciu o sprinty, innowacje
i stałe mierzenie efektywności naszych
działań.
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
strategia: HR
Strategia: innowacje
Zakres usług
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
strategia: HR
Wypracowanie nowych kierunków strategii marki
Optymalizacja usług w digitalu
Strategia digitalizacji organizacji
Pozwoli Ci zaktualizować swoją wizję, 

ofertę produktów i usług, a także wypracować

punkt przewagi nad konkurencją
Wypracowanie nowych
kierunków strategii marki
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
strategia: HR
Customer Experience Mapping -
mapowanie obecnych usług marki

i doświadczeń klientów.
Employee Experience Mapping -
odtworzenie ścieżki pracownika

i analiza jego doświadczeń.
Social listening - analiza wypowiedzi
i wizerunku organizacji konkurencji,
benchmarków, celem
zidentyfikowania kluczowych
wartości i wyróżników.
Badania tradycyjne (wywiady,
obserwacje w miejscu sprzedaży,
service safari), jak i digitalowe
(ankieta, wywiady zdalne, social
listening, analiza zachowań
użytkowników), celem analizy
preferencji, motywacji i problemów
klientów.
Analiza makrotrendów, trendów 

i prognoz dla rynku, usług i wybranej
grupy docelowej.
Warsztaty ideacyjne i innowacyjne,
których celem jest generowanie
nowych rozwiązań na podstawie
wcześniej wygenerowanych danych.
Planowanie, audyt i optymalizacja
działań, mających na celu
pozyskiwanie nowych leadów 

w kanałach digital.
Optymalizacja
usług w digitalu
Pozwoli Ci efektywniej wykorzystywać
kanały cyfrowe do realizacji swoich celów
biznesowych
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
strategia: HR
Audyt oferowanych usług cyfrowych,
wraz ze zidentyfikowaniem elementów
do zmiany/poprawy/dodania, celem
zwiększenia efektywności.
Analiza UX oferowanych usług, 

z uwzględnieniem wyników
efektywności, poprawności wdrożenia
usług i wykorzystanych technologii.
Analiza ekosystemu marki, wraz 

ze zidentyfikowaniem wszystkich
kanałów i punktów styku klienta z marką.
User Journey Mapping - w celu
odtworzenia wszystkich aktywności
użytkowników, a następnie identyfikacji
ich bolączek, problemów i potrzeb
związanych z usługą
Analiza trendów i działań konkurencji 

w obszarze usług cyfrowych.
Strategia digitalizacji
organizacji
Pozwoli Ci przygotować organizację, wraz z całym
jej zespołem, do zmiany modelu biznesowego

i wdrożenia nowych metodyk współpracy
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
strategia: HR
Plan przygotowania się do wdrożenia
zmian i działań towarzyszących
wdrożeniu, a także ewaluacji
wprowadzonych zmian.

Wypracowanie schematu współpracy
i zarządzania projektem transformacji
wraz z zespołem Klienta.
Strategię zarządzania zmianą 

w organizacji, identyfikując możliwe
scenariusze i działania konieczne 

do podjęcia.
Warsztaty i szkolenia, rozwijające
kompetencje pracowników 

i partnerów w zakresie active
listening, life-long learning, critical
thinking, digital literacy, design
thinking, kreatywności i analizy.

Analizę efektywności procesu
transformacji cyfrowej wraz z planem
mierzenia ewaluacji w przyszłości.
Strategia: innowacje
Case studies
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
strategia: HR
Continental
Codecool
Branża budowlana
Fundacja PKP x GovTech
Stowarzyszenie Leśnych Edukatorów
Noyen
Continental
Przeprowadzenie projektu badawczego
(desk research, wywiady, ankiety, social
listening).
Opracowanie grup docelowych 

i sylwetek person z segmentu klienta
B2B.
Wygenerowanie na wspólnych
warsztatach, z ponad 70 pracownikami
klienta, 122 pomysłów, z czego 20% 

z nich zwalidowano za pomocą 

Business Model Canvas, a 10 z nich
wybrano do wdrożenia.
Wspólnie wygenerowaliśmy 

10 kompleksowych konceptów
nowych rozwiązań, spełniających
potrzeby grupy docelowej segmentu
B2B, dla marki do wdrożenia na
następne lata.
Dodatkowo wypracowaliśmy
koncepcję zmian w komunikacji
firmowej, sprzedaży usług i produktów
marki. Zainspirowaliśmy zespół Klienta
do zmiany stylu i metodyki pracy, co
miało wpływ na kulturę organizacji.
Dla lidera sprzedaży opon w Polsce zaprojektowaliśmy 

i przeprowadziliśmy proces innowacji, którego celem było
wypracowanie listy nowych rozwiązań i kierunków rozwoju marki.
Wykonane prace Efekty naszych działańspis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
strategia: HR
zobacz pełne
case study —›
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
strategia: HR
Codecool
Wspólne zdefiniowanie, czym 

w strategii organizacji jest customer
experience.
Przeprowadzenie projektu badawczego
(analiza danych zastanych, social
listening, wywiady, ankiety, obserwacje).
Opracowanie 53 rekomendacji
rozwiązań opartych na wspólnie
opracowanej 2-metrowej (fizycznej)
mapie doświadczeń klienta.
Raport zawierający zestawienie rozwiązań

na każdym etapie Customer Journey, kierunki
strategicznego rozwoju w obszarze budowania
doświadczenia klienta.
Wybór najważniejszego obszaru
warunkującego budowanie doświadczeń
klienta zestawiającego dwie perspektywy
(zespół i klient).
Klient otrzymał też mapę Customer
Experience w zdigitalizowanej formie, która
jest wyjściową do dalszej pracy nad
optymalizacją doświadczenia klientów, 

a także dostęp do narzędzi do generowania
nowych pomysłów i wsparcie konsultacyjne
na etapie realizacji.
Dla marki Codecool przeprowadziliśmy kompleksowy proces mapowania
doświadczeń klientów, a następnie opracowania rekomendacji, które
pozwoliły zoptymalizować każdą aktywność klienta w oferowanej usłudze.
Wykonane prace Efekty naszych działańspis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
strategia: HR
zobacz pełne
case study —›
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
strategia: HR
Branża budowlana
Ocena obszarów digitalizacji
(wewnętrznych i zewnętrznych)

za pomocą takich narzędzi jak 

Service (Gaps) Map, Stakeholders Map,
Customer + Employee Journey, nałożenie
planów organizacji i priorytetyzacja.
Warsztaty ideacyjne, mapa priorytetyzacji
z zespołem Klienta oraz jego Partnerem.
Wygenerowanie 226 pomysłów, z czego
10 z nich zostało wybranych do fazy pro-
totypowania.
Sesja prototypowania low- i high-fidelity.
Opracowanie raportu z kluczowymi
wyzwaniami i nowymi rozwiązaniami.
W wyniku kompleksowego proce-
su generowania nowych produktów 

i usług, marka otrzymała nie tylko
analizę trendów na rynku 

i zidentyfikowanie luk w usłudze, ale
również warsztat i narzędzia do
walidowania i prototypowania
wygenerowanych rozwiązań.
Dla lidera branży budowlanej i wykończeniowej, przygotowaliśmy 

i przeprowadziliśmy projekt digitalizacji organizacji, którego celem było
wypracowanie nowych produktów, usług, a także kierunków zmian.
Wykonane prace Efekty naszych działańspis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
strategia: HR
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
strategia: HR
Fundacja PKP x GovTech
Rekrutacja - w tym celu przygotowaliśmy
wraz z Klientem formularz zgłoszeń z ma-
trycą cech uczestników.
Zaprojektowanie scenariusza warsztatów,
które rozpoczynały się grupową
integracją uczestników, a kończyły
prezentacjami rozwiązań uczestników.

W tym czasie każda grupa przeszła przez
fazę empatyzacji i eksploracji problemu
podróżowania pociągiem, ideacji 

i rozwoju pomysłu.
Wypracowanie 8 prototypów nowych
rozwiązań, stworzonych bezpośrednio
przez klientów Fundacji PKP, z czego
jeden z nich został wytypowany

do wdrożenia.
Pomyślne przeprowadzenie
jednodniowego warsztatu
generującego nowe rozwiązania dla
marki, nie tylko otworzyło możliwość
współpracy bezpośredniej z klientami,
ale i pozwoliło na zidentyfikowanie
problemów i oczekiwań odbiorców.
Zaprojektowanie warsztatu i dobranie ćwiczeń, które
pomogą uczestnikom generować nowe pomysły,
oraz rekrutacja uczestników
Wykonane prace Efekty naszych działańspis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
strategia: HR
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
strategia: HR
Stowarzyszenie
Edukatorów Leśnych
Przygotowanie i przeprowadzenie
warsztatów innowacji dla zespołu
Klienta.
Opracowanie 110 pomysłów, z czego

6 z nich zostało zaprototypowanych

na warsztatach, a następnie
przygotowanych do wdrożenia.
Otwarcie się na nowe metody

i narzędzia generowania idei, również

w zakresie funkcjonowania organizacji

i podejmowanych działań, nie tylko
zmieniła metodykę pracy Klienta, ale

i wyposażyła zespół w nowe
kompetencje i wiedzę potrzebną

do przeprowadzania takich

procesów w przyszłości.
Przygotowaliśmy warsztaty innowacji, na których wspólnie
generowaliśmy nowe pomysły na strukturę organizacji 

i konkretne działania dla jej pracowników.
Wykonane prace Efekty naszych działań
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
strategia: HR
zobacz pełne
case study —›
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
strategia: HR
Noyen
Pozyskanie i analiza danych z digital 

na temat marki i konkurencji oraz
przeprowadzenie audytu wewnątrz
organizacji w celu określenie sytuacji
wyjściowej marki.
Opracowanie możliwych scenariuszy
zmian w organizacji i przeprowadzenie
na ich podstawie warsztatów
strategicznych z kadrą zarządzającą.
Walidacja scenariuszy zmian oraz wybór
nowego kierunku marki.
Wypracowanie założeń strategii marki
parasolowej na podstawie piramidy
marki oraz opracowanie planu wdrożenia
zmian. Współpraca z agencją kreatywną.
Opracowanie kompleksowej
strategii parasolowej marki NOYEN
określającej jej nowe
pozycjonowanie oraz docelowy
wizerunek. Opieka strategiczna nad
wdrożeniem nowej identyfikacji 

i komunikacji wizualnej marki.
Opracowaliśmy wspólnie z klientem nową strategię marki
oraz przeprowadziliśmy proces rebrandingu we współpracy
z partnerem kreatywnym.
Wykonane prace Efekty naszych działań
zobacz pełne
case study —›
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
strategia: HR
Strategia: innowacje
Opinie naszych klientów
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
strategia: HR
Continental
Codecool
Jesteśmy zadowoleni ze wspólnego procesu

przeprowadzenia warsztatów z zakresu ideacji, których celem
było wypracowanie nowych rozwiązań dla marki Continental
na kolejne lata. Z wypracowanych 120 pomysłów, stworzyliśmy
listę aktywności do wykorzystania w obszarze działań marki
Continental o wysokim znaczeniu biznesowym, która została
przekazana do wdrożenia powołanym w tym celu zespołom
projektowym.
Cyprian Osowski, Key Account Manager Car Dealer Channel
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
strategia: HR
Z Socjomanią współpracowałem już w 3 firmach

i za każdym razem na innym projekcie. Od szkoleń, przez
badania po doradztwo i jeszcze nigdy się nie zawiodłem.

Nasz najnowszy projekt mający na celu poprawę doświadczeń
studentów naszej szkoły programowania Codecool był
prowadzony z wyjątkową starannością i dbałością o detale.

W realizację naszych założeń byli od samego początku
zaangażowani nie tylko pracownicy ale również klienci co jak
sami stwierdzili było dla nich bardzo pozytywnym przeżyciem.
Dzięki badaniom oraz rekomen- dacjom Socjomani realizujemy
obecnie długafalowy projekt Customer Experience, a jego
efekty powoli widać w opiniach satysfakcji klientów oraz ich
retencji. To nie był pierwszy i z pewnością nie ostatni projekt
nad jakim wspólnie pracowaliśmy.
Jakub Dzięcielski, Marketing Manager Poland
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
strategia: HR
Martyna Żądło,
Digital Marketing
Lead
Data analysis, Digital
Strategy, E-commerce
marketing
Nasi
eksperci
Barłomiej Rak,
CVO Socjomania
Zarządzanie projektem,
transformacja cyfrowa,
Digital Strategy
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
strategia: HR
Martyna Tarnawska
Service Design
Lead
Digital trends, Service Design,
Innowacje, Design Thinking
Katarzyna Młynarczyk
CEO, Service
Design Lead
Service Design,
Social Listening, Innowacje,
Customer Experience
Strategia:
marketing
Strategia: marketing
Wprowadzenie
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
strategia: marketing
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
strategia: sprzedaż
strategia: HR
Strategia:
marketing
Jednocześnie, ostatnie lata pokazały, 

że kanały digital potrafią efektywnie
realizować cele biznesowe marek - od
budowania świadomości, przez sprzedaż,
po budowanie zaangażowanych
społeczności i utrzymywanie klientów.
Ostatnie lata pokazały też jak mocno
profesjonalizują się narzędzia, które
marketerzy mają do dyspozycji oraz jak
profesjonalizuje się branża dostawców
usług digital marketingowych.
Internet jest dziś kluczowym obszarem działań
marketingowych firm. Ostatnie kilka lat pokazało jak
dynamicznie rozwija się i rośnie obszar mediów cyfrowych.
A jednak, mimo tego kontekstu, wiele
firm nie posiada strategii czy jasnego
planu działań w obszarach digital. Inne -
mimo posiadania strategii - nie są pewne
jakości czy efektywności swoich działań
lub nie są w stanie weryfikować prac
swoich dostawców.
Socjomania od 2012 roku zajmuje się
wspieraniem firm w aktywnościach 

w obszarze digital marketingu - od
planowania, przez weryfikację działań 

i doradztwo, po przygotowanie 

do efektywnego poruszania się 

w świecie digital.
PiotrPodgajny 

DIGITAL MARKETING LEAD
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
strategia: marketing
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
strategia: sprzedaż
strategia: HR
Rosnąca rola reklamy
w internecie
Wzrost udziału
wydatków na reklamę
online o 6% do 2022
Udział rynku reklamy online 

w stosunku do innych mediów stale
rośnie - dla Polski prognozowany jest
wzrost z 30% do ponad 36% do roku
2022 według danych domu
mediowego Zenith.
Nieustający przyrost
liczby użytkowników
social mediów

Wzrost liczby
użytkowników
Facebooka i Instagrama
w Polsce o 3 mln od
sierpnia 2018
Łączna liczba użytkowników
Facebooka i Instagrama w Polsce
w sierpniu 2020 to ponad 

19 milionów osób według panelu
reklamowego Facebooka.
Dynamiczny rozwój
e-commerce
73% internautów
kupuje online
Odsetek osób kupujących online
dynamicznie rośnie. W 2020 wzrósł 

aż o 11% w stosunku do roku 2019
według raportu Gemius Polska 

„E-commerce w Polsce 2020”.
Dlaczego
kanały digital?
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
strategia: marketing
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
strategia: sprzedaż
strategia: HR
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
strategia: marketing
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
strategia: sprzedaż
strategia: HR
Strategia: marketing
Zakres usług
Strategia komunikacji w kanałach digital
Audyt efektywności działań
Weryfikacja działań podwykonawców
Pozwoli Ci zaplanować działania i efektywnie
realizować cele biznesowe przy pomocy
kanałów digital.
Strategia komunikacji
w kanałach digital
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
strategia: marketing
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
strategia: sprzedaż
strategia: HR
Audyt działań marki w kanałach
digital (social media, SEO, SEM,

e-mail marketing, itd.) wraz z listą
rekomendacji i optymalizacji dla
Klienta
Analiza działań konkurencji wraz 

z rekomendacjami i wytycznymi
dalszych działań.
Analiza grupy docelowej w celu
zdefiniowania person
marketingowych, doboru właściwych
kanałów oraz sposobów dotarcia 

i komunikacji.
Wypracowanie ekosystemu digital -
m.in. dobór właściwych dla marki
kanałów, określenie ich ról i celów.
Opracowanie planów taktycznych
dla każdego ze zdefiniowanych
kanałów digital - m.in. dopasowanie
komunikatów do kanału,
przygotowanie wytycznych dla
danego kanału.
Przygotowanie harmonogramów
publikacji, mediaplanów,
wyznaczenie budżetów działań.
Wyznaczenie mierników oceny
efektywności, sposobów pomiaru
działań i częstotliwości raportowania.
Wyznaczenie ról w zespole

i kompetencji potrzebnych do
efektywnego wdrożenia strategii

w życie.
Audyt efektywności
działań
Pozwoli Ci skontrolować swoje działania
i uzyskiwać lepsze rezultaty w kanałach digital
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
strategia: marketing
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
strategia: sprzedaż
strategia: HR
Audyt działań w kanałach digitalwraz
z listą rekomendacji i optymalizacji
oraz przygotowaniem do wdrożenia
zmian.
Audyt działań płatnych 

i poprawności konfiguracji kont
reklamowych prowadzący do
zwiększenia efektywności działań
reklamowych.

Analiza działań konkurencji lub tzw.
benchmarków (punktów odniesienia)
w celu doboru rekomendacji działań
dla Klienta oraz znalezienia obszarów
wyróżnienia się dla marki.
Przykładowe obszary, które mogą zostać
objęte audytem efektywności:
Działania organiczne (niepłatne) 

w social media,

Działania płatne w social media (reklama
na Facebooku, Instagramie, LinkedIn),
Działania SEO i SEM,
Techniczna optymalizacja strony www.
Weryfikacja działań
podwykonawców
Pozwoli Ci upewnić się, że Twoi partnerzy
realizują swoje działania poprawnie
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
strategia: marketing
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
strategia: sprzedaż
strategia: HR
Weryfikacja działań w social media
(ocena efektywności działań 

w odniesieniu do celów
biznesowych marki, ocena jakości
komunikacji, jakości moderacji,
ocena produkowanego contentu 

od strony technicznej) wraz 

z rekomendacjami zmian 

i optymalizacji.
Weryfikacja poprawności 

i efektywności realizowanych działań
płatnych w social media (reklama na
Facebooku, Instagramie, LinkedIn) wraz 

z rekomendacjami zmian 

i optymalizacji.
Weryfikacja poprawności i efektywności
działań SEO i SEM wraz z rekomendacjami
zmian i optymalizacji.
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
strategia: marketing
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
strategia: sprzedaż
strategia: HR
Strategia: marketing
Case studies
Kupiec
PKO Bank Polski
Medicine
Audyt działań (online i offine - social
media, SEO, SEM, strona www, strategia
marki, kanały offine).
Analiza zachowań konsumentów.
Weryfikacja potencjału komunikacji
poszczególnych produktów w świecie
digital (badanie opinii na temat kategorii
produktowej i samej marki zasilające
marketing i biznes firmy).
Opracowanie strategii digital i pomoc 

w jej wdrożeniu.
Rekomendacja działań i oferty 

e-commerce.
Nasze działania wpłynęły nie
tylko na obszar digital marketingu 

ale i na kształt oferty produktów

w e-commerce i komunikację 

na opakowaniach produktów.
Z wybranymi podczas przetargu part-
nerami (agencjami) wdrożyliśmy nową
stronę www z e-commerce i zbudowa-
liśmy program ambasadorski ukierun-
kowany na pozyskiwanie insightów
konsumenckich bezpośrednio
od użytkowników.
Opracowanie i wdrożenie strategii działań marki
w kanałach digital. Współpraca z marką Kupiec to przykład
kompleksowej, partnerskiej, ponad 2-letniej współpracy.
Wykonane prace Efekty naszych działańspis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
strategia: marketing
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
strategia: sprzedaż
strategia: HR
zobacz pełne
case study —›
Kupiec
PKO Bank Polski
Audyt działań marki w 9 kanałach social
media wraz z rekomendacjami zmian
i optymalizacji,
Audyt działań płatnych w kanałach
social media wraz z rekomendacjami
zmian i optymalizacji.
Analiza działań trzech podmiotów
konkurencyjnych w 12 kanałach social
media wraz z rekomendacjami zmian 

i optymalizacji.
Analiza trendów komunikacyjnych do-
pasowanych do marki wraz z wytyczny-
mi ich zastosowania.
Na bazie rozbudowanego audytu i analiz
wypracowaliśmy kilkadziesiąt
konkretnych rekomendacji zmian,
optymalizacji i dalszych działań dla
marki, które stanowią wytyczne i plan
dla działu marketingu Klienta.
Dla PKO Banku Polskiego wykonaliśmy rozbudowany audyt
działań marki w social media wraz z analizą działań konkurencji

i analizą trendów, który objął łącznie 21 kanałów social media.
Wykonane prace Efekty naszych działańspis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
strategia: marketing
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
strategia: sprzedaż
strategia: HR
1. Wykorzystanie
social media
2. Humanocentryczność
Język i tonalność (prostota, kondensacja,
UX, wdrażanie taktyk webwritingu),
rozwiązywanie problemów klientów;
pokazywanie ludzi w komunikacji –
zarówno klientów, jak i pracowników.
3. Edukacja
Wielokierunkowa edukacja na różne
grupy docelowe klientów;
dopasowanie tematu i formy do
poziomu wiedzy i potrzeb klienta;
dzielenie się treściami edukacyjnymi,
podręcznikami, intruktażami
dotyczącymi rynku, ale i produktów

i usług marki.
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
strategia: marketing
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
strategia: sprzedaż
strategia: HR
Częstotliwość/regularność
Aktywność administratora
Jakość treści
Adekwatność działań do kanału
Relacyjność/budowanie
zaangażowania
marka 1
marka 2
marka 3
marka 4 3
21
PKO Bank Polski
Medicine
Audyt dotychczasowych działań na
oficjalnym profilu marki na Facebooku,
Instagramie i YouTube.
Analiza działań podmiotów
konkurencyjnych.
Badania ankietowe wśród grupy
docelowej marki w celu pozyskania
insightów konsumenckich.
Opracowanie person marketingowych.
Wypracowanie komunikatów i strategii
dotarcia w social media.
Dobór mierników efektywności i
przygotowanie planu wdrożenia strategii.
Wspólnie z Klientem zrewidowaliśmy
strategię komunikacji marki w social media.
W ramach współpracy został poukładany
ekosystem marki, a także zostały
wypracowane nowe pomysły zgodne 

z rozwojem platform social media 

i odpowiadające na potrzeby
konsumentów.
Dla marki Medicine przygotowaliśmy proces
prowadzący zespół Klienta przez samodzielne
zrewidowanie strategii komunikacji w social media.
Wykonane prace Efekty naszych działańspis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
strategia: marketing
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
strategia: sprzedaż
strategia: HR
zobacz pełne
case study —›
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
strategia: marketing
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
strategia: sprzedaż
strategia: HR
Strategia: marketing
Opinie naszych klientów
Kupiec
TEB Akademia
Socjomania profesjonalnym podejściem w realizacji
zaplanowanych działań oraz dużym zaangażowaniem

i otwartością na oczekiwania marki i jej potrzeby udowodniła
trafność wyboru partnera jak i zasadność obranej ścieżki
współpracy. Przełożyło się to na efektywne i szybkie
przeprowadzenie procesu, którego mierzalne efekty widoczne
były już przy pierwszej realizowanej kampanii. Z dużą
przyjemnością mogę polecić Socjomanię jako
profesjonalnego, merytorycznie przygotowanego do
współpracy partnera odpowiadającego na potrzeby marki.
Tomasz Szwedowicz, Pełnomocnik Zarządu

ds. Strategii i Marketingu
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
strategia: marketing
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
strategia: sprzedaż
strategia: HR
Dzięki wsparciu Socjomanii udało nam się uporządkować
plany na najbliższe trzy lata dla wszystkich naszych marek.
Skonfrontowanie początkowych założeń z zewnętrznymi
ekspertami było bardzo cenne, szczególnie pod kątem
szerszego spojrzenia na postawione wyzwania projektowe.
Polecam!
Martyna Wójcik, Kierownik ds. Komunikacji w Mediach
Społecznościowych, założyciel grupy Wyższych Szkół
Bankowych
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
strategia: marketing
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
strategia: sprzedaż
strategia: HR
Anna Żurek
Digital
Marketing Lead
Społeczności social media,
Komunikacja wewnętrzna,
LinkedIn.
Nasi
eksperci
Szymon Lisowski,
COO Socjomania
Digital Strategy,
Strategy & Planning,
Facebook Ads,
Performance Marketing
Piotr Podgajny,
Digital 

Marketing Lead
Social media marketing,

Digital Strategy, 

Strategy & Planning,
Karolina Majewska 

Strategy Lead
Digital Strategy, 

Strategy & Planning, 

Marketing & Komunikacja

spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
strategia: marketing
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
strategia: sprzedaż
strategia: HR
Strategia:
sprzedaż
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
strategia: HR
Strategia: sprzedaż
Wprowadzenie
Jako Socjomania wspieramy swoich
klientów w optymalizacji procesów
i lejków sprzedażowych, analizie

i optymalizacji kampanii
performance marketingowych 

w kanałach digital, weryfikujemy
skuteczność
Internet jest dziś jednym z kluczowych punktów
styku z klientem zarówno w sektorze B2B, jak i B2C,
a często także głównym kanałem sprzedaży

i źródłem pozyskiwania wartościowych leadów.
Strategia:
sprzedaż
i poprawność działań digital
marketingowych wewnętrznych
zespołów oraz zewnętrznych
partnerów. Wdrażamy autorskie
metody planowania i budowania
ekosystemów reklamowych.
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
strategia: HR
SzymonLisowski
COO SOCJOMANIA
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
strategia: HR
Digital potrafi
sprzedawać
Według badań Forrestera, działania

w sferze digital już teraz wpływają

na ponad 50% decyzji zakupowych -
zarówno dla zakupów dokonywanych
online, jak i offline. Do 2021 roku ten
odsetek wzrośnie do 54%.
Salesforce podaje, że aż 73%
sprzedawców wykorzystujących

w sprzedaży media społecznościowe
osiąga lepsze wyniki od swoich
kolegów nie wykorzystujących tego
medium.
Zwiększanie sprzedaży
i generowanie leadów
Google ads, reklama na Facebooku,
Instagramie lub LinkedIn, remarketing
czy odzyskiwanie porzuconych
koszyków - przy odpowiednim
zaplanowaniu i dopasowaniu do
ścieżki zakupowej klienta - potrafią
efektywnie realizować cele
sprzedażowe firm.


A to tylko niektóre z rozwiązań
wspierających sprzedaż produktów

i usług w kanałach digital.
Budowa marki osobistej
i social selling
Silna marka osobista to obecnie
niesamowicie efektywne narzędzie
sprzedażowe.
Dzisiejsi przedstawiciele handlowi
docierają bezpośrednio do
klientów i doprowadzają ich do
sprzedaży wykorzystując szereg
narzędzi digital, w tym social
media.
Pozyskiwanie insightów
konsumenckich,
produktowych i usługowych
Dzięki narzędziom digital jesteśmy w stanie
zrozumieć ścieżki zakupowe naszych
klientów - ale przede wszystkim i samych
klientów.
Ta wiedza istotnie zasila zarówno działania
sprzedażowe, jak i marketingowe - 

a nierzadko wpływa na sam produkt 

czy ofertę firmy.
Jak narzędzia digital
mogą wspierać działania
sprzedażowe?
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
strategia: HR
Strategia: sprzedaż
Zakres usług
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
strategia: HR
Strategia i optymalizacja sprzedaży w digitalu
Weryfikacja działań podwykonawców
Pozwoli Ci zaplanować działania
sprzedażowe i efektywnie je realizować
przy pomocy narzędzi digital
Strategia i optymalizacja
sprzedaży w digitalu
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
strategia: HR
Audyt kont reklamowych

i ekosystemu reklamowego Klienta
(poprawność konfiguracji kont,
poprawność implementacji pikseli
trackingowych, itp.)
Audyt działań płatnych w digitalu,
np. dla e-commerce, prowadzący 

do zwiększenia efektywności
prowadzonych działań reklamowych

Analiza działań konkurencji wraz 

z rekomendacjami dla Klienta
Zaplanowanie ekosystemu
reklamowego: struktury kont
reklamowych, pikseli trackingowych,
grup targetowych czy katalogów
produktów
Rozplanowanie działań reklamowych
oraz testów, opracowanie budżetów

i mediaplanów

Wdrażanie analityki, raportowanie

i optymalizacja kampanii
reklamowych Klienta
Planowanie, audyt i optymalizacja
działań mających na celu
pozyskiwanie leadów w kanałach
digital

Planowanie programów social
selling dla działów
Weryfikacja działań
podwykonawców
Pozwoli Ci upewnić się, że Twoi partnerzy
realizują działania efektywnie i zgodnie
z celami biznesowymi firmy
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
strategia: HR
Weryfikacja poprawności

i efektywności realizowanych działań
płatnych w social media (reklama na
Facebooku, Instagramie, LinkedIn)
wraz z rekomendacjami zmian

i optymalizacji
Weryfikacja poprawności

i efektywności realizowanych działań
SEO i SEM wraz z rekomendacjami
zmian i optymalizacji
Strategia: sprzedaż
Case studies
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
strategia: HR
DeeZee
Hewlett Packard Enterprise
Case study 3
DeeZee
Opracowaliśmy i wdrożyliśmy kompletną
strategię działań reklamowych 

na Facebooku i Instagramie.
Opracowaliśmy strukturę konta
reklamowego marki oraz zaplanowaliśmy
działania reklamowe i testy.
Przygotowaliśmy odpowiednie grupy
odbiorców oraz wytyczne ich
wykorzystania.
Wdrożyliśmy działania reklamowe,
opracowaliśmy ich raportowanie, analizę
i optymalizację.
Wdrożone rozwiązania pozwoliły
zoptymalizować koszty (m.in. obniżenie
kosztu zakupu i utrzymanie optymalnego
COS) oraz zwiększyć efektywność

i rentowność działań marki kierujących

do jej sklepu online. Dzięki naszej
współpracy zespół Klienta był też stale
na bieżąco z nowymi funkcjami
systemów reklamowych.
Głównymi celami współpracy Socjomanii i marki DeeZee
były optymalizacja sprzedaży w sklepie internetowym oraz
wyznaczenie strategicznych kierunków działania w e-commerce.
Wykonane prace Efekty naszych działańspis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
strategia: HR
zobacz
referencje —›
Hewlett Packard Enterprise
Audyt działań marki w 9 kanałach social
media wraz z rekomendacjami zmian
i optymalizacji.
Audyt działań płatnych w kanałach
social media wraz z rekomendacjami
zmian i optymalizacji.
Analiza działań trzech podmiotów
konkurencyjnych w 12 kanałach social
media wraz z rekomendacjami zmian

i optymalizacji.
Analiza trendów komunikacyjnych
dopasowanych do marki wraz

z wytycznymi ich zastosowania.
Na bazie rozbudowanego audytu

i analiz wypracowaliśmy kilkadziesiąt
konkretnych rekomendacji zmian,
optymalizacji i dalszych działań dla
marki, które stanowią wytyczne i plan
dla działu marketingu Klienta.
Dla działów marketingu i sprzedaży przygotowaliśmy ścieżkę
szkoleń prowadzących przez wykorzystanie mediów
społecznościowych na różnych etapach lejka sprzedażowego.
Wykonane prace Efekty naszych działańspis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
strategia: HR
zobacz pełne
case study —›
zobacz pełne
case study —›
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
strategia: HR
Hewlett Packard Enterprise
Marka z branży motoryzacyjnej
Szkolenie social selling dla grupy
dealerów: pokrywało takie zagadnienia, jak
wykorzystanie narzędzi digital, budowa
marki osobistej, employee advocacy
(angażowanie pracowników

w promocję firmy), czy budowa relacji

w social media.
Indywidualne sesje warsztatowe social
selling: ich celem było przygotowanie
przedstawicieli marki do wdrożenia
działań sprzedażowych przy pomocy
narzędzi digital. Warsztaty pokrywały takie
zagadnienia, jak: identyfikacja
potencjalnych klientów w narzędziu Sales
Navigator, zwiększanie konwersji na
stronie www, czy podnoszenie liczby
wyszukań w Google.
Dzięki takiemu procesowi, zespół
przedstawicieli handlowych został
przygotowany do prowadzenia
efektywnych działań sprzedażowych przy
pomocy narzędzi digital. Dla każdego
dealera została również wypracowana
indywidualna ścieżka dalszych działań.
Zespół zwiększył swoją widoczność

w serwisach takich jak LinkedIn

i w wynikach wyszukiwania w porównaniu
do konkurencji. Wzrosły wskaźniki SSI oraz
jakość grupy odbiorców - potencjalnych
klientów do których docierał zasięg treści.
Podobny proces zrealizowano między
innymi dla marek IBM, Raben Group, Rec
Global, podmiotów z branży finansowej.
Dla przedstawicieli handlowych przygotowaliśmy rozbudowany
proces rozwojowy z zakresu social selling (docierania do klientów
i sprzedaży przy pomocy social mediów i innych narzędzi digital).
Wykonane prace Efekty naszych działańspis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
strategia: HR
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
strategia: HR
Marka z branży motoryzacyjnej
Strategia: sprzedaż
Opinie naszych klientów
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
strategia: HR
DeeZee
Pan Szymon i Pan Bartłomiej podczas konsultacji wykazali się
wyjątkowym zaangażowaniem, wsłuchiwali się w nasze
problemy i dzięki rozumieniu specyfiki naszej działalności
przedstawiali odpowiednie rozwiązania. Bez wątpienia można
zgodzić się, że Pan Szymon i Pan Bartłomiej są
profesjonalistami w swojej dziedzinie.
Zdecydowanie rekomendujemy usługi doradcze firmy
Socjomania i dziękujemy za długofalową współpracę
konsultingową przy optymalizacji sprzedaży w naszym

sklepie internetowym.
Paweł Grzebyk, Dyrektor ds. Marketingu i E-commerce
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
strategia: HR
Martyna Żądło
Social Media Marketing,
Google Marketing,
Digital Strategies,
Data analysis
Nasi
eksperci
Szymon Lisowski,
COO Socjomania
Digital Strategy,
Strategy &Planning,
Facebook Ads,
Performance Marketing
Barłomiej Rak,
CVO Socjomania
Digital Strategy,
Transformacja cyfrowa
Maciej Szeffer,
Digital
Marketing Lead
Badania społeczne,
organizacja pracy zespołów,
formy rozwojowe
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
strategia: HR
Strategia: HR
Strategia: HR
Wprowadzenie
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
strategia: HR
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
Strategia employer brandingu i programy
employee advocacy są częścią działań
marketingowych i założeń prowadzenia
biznesu. Powinny być traktowane jako
strategiczne. Zarówno pracownicy jak

i potencjalni kandydaci oczekują informacji

o kulturze organizacji, wartościach, sukcesach
i możliwościach rozwoju. Weryfikują działania,
aktywności i profile osób zarządzających oraz
przyszłych współpracowników w Internecie.
Internet stał się bardzo ważnym medium

w tym obszarze.
Socjomania od lat buduje swój wizerunek w oparciu

o markę pracodawcy i strategię employer branding
zakładającą zaangażowanie pracowników – ekspertów
w komunikację firmy.
Strategia: HR
Dzięki połączeniu naszych wartości
stosowanych w autopsji oraz doświadczeń 

w budowaniu zespołu marketingowego
zarówno w swojej organizacji jak i firmach
naszych klientów możemy pomóc Ci

w procesie zarówno pozyskania, przygotowania
jak i zaangażowania zespołów w działania
digital Twojej firmy.
Katarzyna Młynarczyk
CEO, SERVICE DESIGN LEAD,
DIGITAL STRATEGY
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
strategia: HR
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
Podłoże
strategiczne
spięte z celami organizacji i wartościami,
które chce komunikować
Podłoże wewnętrzne
i motywacyjne
wsparcie managementu
i angażowanie pracowników, poczucie
współodpowiedzialności 

i satysfakcji z działań organizacji)
Angażowanie pracowników w działania może znacznie
zwiększyć zasięg udostępnianych informacji, przyciągając
uwagę potencjalnych klientów dzięki pokazaniu ekspertyzy

i przedstawianiu bieżących sukcesów firmy.
Dlaczego to czas na programy
employee advocacy?
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
strategia: HR
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
Aktywności Socjomanii

w branży employer brandingu
Katarzyna Młynarczyk jest jurorem
najważniejszych konkursów branżowych:

EB Stars, EB Kreator, Employer Branding
Summit. Stworzyła również swój kurs online
Linkedin i employee advocacy, przeprowadzając
do tej pory kilkanaście wdrożeń w
organizacjach (m.in. branża finansowa,
motoryzacyjna, nieruchomości, beauty,
produkcyjna, logistyczna, IT). Martyna
Tarnawska (specjalistka ds. Employer
brandingu dla millenialsów) i Katarzyna
Młynarczyk (employer branding i personal
branding kadry zarządzającej) niejednokrotnie
występowały na konferencjach branżowych

w tematyce employer branding i employee
advocacy, między innymi: Employer Branding
Summit, Golden Marketing Conference,
EbMasters, HrCamp, HrEmbassy. Ich
prezentacje dostępne są publicznie

na kanałach Linkedin, Slideshare, 

a fragmenty kursów online i wystąpień

na Youtube.
Socjomania prowadzi szkolenia
i procesy z wykorzystaniem serwisu
Linkedin od 2014 roku. Do tej pory
przeprowadziliśmy ponad 160 szkoleń
(otwartych i dedykowanych) oraz 34
procesy strategiczne
Eksperci Socjomanii od ponad 5 lat angażują się

w inicjatywy związane z obszarem employer brandingu.
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
strategia: HR
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
Strategia: HR
Zakres usług
Strategia employer brandingowa

w kanałach digital i programy employee

advocacy
Rozwój kompetencji w działach digital
Rekrutacja w działach digital
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
strategia: HR
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
Pozwoli Ci zaangażować pracowników, ekspertów
do budowania wizerunku marki organizacji
Stworzenie raportu z oceną działań
ekspertów - pracowników w kanałach
internetowych.
Wyznaczenie potencjalnych ambasadorów
członków programu employee advocacy.
Dobór właściwych kanałów internetowych
do wdrożenia działań employee advocacy.
Przykładowe kanały angażowania
pracowników:
Aktywność w serwisie Linkedin, spójność
z działaniami na Company Page.
Aktywność w serwisach Instagram, Twitter,
Facebook.
Działania w zakresie tworzenia eksperckich
treści w kanałach internetowych.
Opracowanie programu wdrożenia taktyki
employee advocacy dla Twojej organizacji.
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń

z zakresu personal brandingu ekspertów,
pracowników przy wykorzystaniu mediów
społecznościowych.
Wsparcie lidera programów employee
advocacy i wdrożenia strategii employer
brandingu w kanałach digital.
Strategia employer brandingu

w kanałach digital i programy
employee advocacy
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
strategia: HR
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
Pozwoli Ci przygotować zespół i organizację
na wdrażanie działań komunikacyjnych
i sprzedażowych w kanałach digital
Audyt i ocena kompetencji zespołu

w zakresie wiedzy o marketingu internetowym
(forma raportu i rekomendacji).

Analiza dotychczasowych projektów

i podejmowanych działań.

Definicja kluczowych kompetencji
potrzebnych do wdrożenia działań digital

w organizacji.
Definicja mierników poziomu kompetencji

i sposobów ewaluacji (weryfikacji wiedzy

i poziomu rozwoju zespołu).
Opracowanie planu pozyskania

kluczowych kompetencji.

Opracowanie ścieżek rozwojowych

dla zespołu i jednostek.

Przygotowanie zespołu – przeprowadzenie
szkoleń i partnerstwo przy wdrożeniu planów.
Przygotowanie zespołu do rozmów,
współpracy i oceny działań podmiotów
zewnętrznych (agencji interaktywnych,
domów mediowych itd.)

Body leasing jeżeli tymczasowo
potrzebujesz uzupełnić braki w swoich
działaniach digital, nasi konsultanci służą
swoją wiedzą i obecnością.

Rozwój kompetencji

w kanałach digital
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
strategia: HR
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
Rekrutacja
w działach digital
Pozwoli Ci rozwinąć organizację
w kierunku digitalizacji
Audyt i ocena rynku oraz konkurencji

w zakresie kompetencji i stanowisk osób
odpowiedzialnych za działania

w obszarze digital.

Opracowanie wymogów i treści ogłoszeń
rekrutacyjnych.

Stworzenie i partnerstwo przy wdrożeniu
kampanii rekrutacyjnych w digital.

Weryfikacja umiejętności kandydatów
(przygotowanie i obecność podczas procesu
rekrutacji, przygotowanie rekomendacji).
Pomoc przy opracowaniu procesu
onboardingu do działów digital.
Przykładowe kompetencje konieczne 

do wdrożenia działań digital:
Znajomość narzędzi digital: ekosystem
Google, SEO, SEM, Social Media

Umiejętności analityczne
UX

Copywriting i Content Marketing
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
strategia: HR
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
Strategia: HR
Case studies
Robyg
Case - firma z branży finansowej
Case study - firma z branży
telekomunikacyjnej
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
strategia: HR
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
Analiza działań reklamowych i ich
efektywności.
Przygotowanie mapy kompetencji

i strategii rekrutacyjnej.
Konsulting na etapie rekrutacji i udział

w wyborze finalnym.
Do Grupy Robyg dołączyły dwie znakomite
osoby, o bardzo wysokich kompetencjach

w swoich specjalizacjach. Dużym,
pozytywnym zaskoczeniem, była również
liczba chętnych, która zainteresowała się
pracą w Grupie Robyg łącznie zgłosiło się
ponad 150 kandydatów z bardzo bogatym
bagażem doświadczeń digitalowych.
Dołączenie nowych osób pozwoliło od razu
na przejęcie zadań zlecanych zewnętrznym
partnerom, co oznaczało także, że
dotychczasowe wynagrodzenie tych partnerów
można było przeznaczyć

na działania reklamowe.
Zaplanowanie procesu rekrutacyjnego: pozyskanie

i zatrudnienie wysokiej klasy specjalistów z obszaru

Digital Marketing.
Wykonane prace Efekty naszych działań
Robyg
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
strategia: HR
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
zobacz pełne
case study —›
Robyg
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
strategia: HR
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
Case study – firma

z branży finansowej
Audyt branży w serwisie Linkedin (podmioty
konkurencyjne, widoczność
i pozycja pracowników - ekspertów,
wykorzystanie funkcji LinkedIn, poziom
zasięgu w serwisie).
Przeprowadzenie wykładu inspiracyjnego,
zaangażowanie zarządu we wdrożenie.
Wykorzystanie potencjału zaangażowanych
pracowników i pozyskanie kolejnych osób
(ostatecznie 67 pracowników) do działań
w serwisie.
Uspójnienie działań personalnych oraz
zakresu komunikacji na stronie firmowej.
Osiągnięcie celu działania

i zaangażowania pracowników.
Szczegółowe mierniki działania znajdują

się na kolejnej planszy.
Wdrożenie programu zaangażowania pracowni-
ków w budowanie wizerunku marki organizacji
z branży finansowej
Wykonane prace
Efekty naszych działań
Przeprowadzenie serii sześciu szkoleń dla
zespołu o różnym poziomie zaawansowania.Przeprowadzenie sesji konsultingowych 

i przekazanie indywidualnych wskazówek 

w zależności od obejmowanego stanowiska.
Przygotowanie 3 raportów ewaluacyjnych
opartych na konkretnych miernikach.
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
strategia: HR
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
Plan procesu wdrożenia programu employee advocacy
Case study: podmiot z branży
finansowej
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
strategia: HR
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
Case study: firma z branży
telekomunikacyjnej
Opracowanie dedykowanego przewodnika -

10 kroków tworzenia społeczności, podpartego
przykładami i dobrymi praktykami.
Opracowanie zeszytu ćwiczeń i zadań dla
pracowników, których celem jest mierzenie
efektywności społeczności i jej rozwoju.
Opracowanie poradnika, jak zarządzać
społecznością - moderować, angażować,
facylitować społeczność i dbać o jej rozwój.
Co zyskała marka w efekcie naszych działań?
Marka nie tylko zyskała uniwersalny materiał
wdrożeniowy - edukacyjny, inspiracyjny - dla
swoich pracowników, ale również i zestaw
dobrych praktyk, przykładów zastosowania,
a teraz jest w trakcie procesu wdrażania
projektu społeczności w swojej organizacji.
Zarządzeniem procesem tworzenia społeczności przez pracowników.
Potrzebą marki były wdrożenie pracowników w proces tworzenia
własnych społeczności (rozwojowych, networkingowych,

związanych z rozwojem kompetencji zawodowych, ale i pasji

oraz zainteresowań) na wewnętrznej platformie.
Wykonane prace
Efekty naszych działań
Przeprowadzenie warsztatów dla pracowników.
Opieka mentoringowa nad pracownikami 

w postaci sesji konsultacji.
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
strategia: HR
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
spis treści
kim jesteśmy strategia:
innowacje strategia:
marketing strategia:
sprzedaż strategia: HR
wprowadzenie
zakres usług case
studies opinie
klientów eksperci
Case study: podmiot z branży
telekomunikacyjnej
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
strategia: HR
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
Strategia: HR
Opinie naszych klientów
Velux
Nielsen
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
strategia: HR
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
Bardzo wysoko oceniam poziom przygotowania trenera jaki

i sposób prowadzenia procesu. Zajęcia zostały przygotowane 

w formie warsztatów z elementami praktycznych przykładów.
Trenerka, Pani Katarzyna Młynarczyk posiada bardzo gruntowną wiedzę 

z zakresu prowadzenia działań w kanałach social media.

Na szczególną uwagę zasługuje jej doskonałe przygotowanie, łatwość 

w przekazywaniu informacji oraz wysokie umiejętności interpersonalne.
Chciałbym podkreślić wyjątkową staranność i rzetelność Socjomanii.
Proces został poprzedzony szczegółową analizą stanu wyjściowego

i rozmowami z działem odpowiedzialnym za komunikację zewnętrzną. 

Na każdym etapie współpracy mogliśmy liczyć na wsparcie

i profesjonalne doradztwo.
Jacek Siwiński, Dyrektor Zarządzający
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
strategia: HR
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
Poprzez bardzo staranne podejście do zaplanowanych spotkań i analiz, duże
zaangażowanie oraz otwartość na pojawiające się oczekiwania marki,
Socjomania udowodniła słuszność wyboru partnera, a także obranej ścieżki
współpracy, Poziom przygotowania konsultanta do spotkań oraz jakość
przygotowanych materiałów pozostawał w naszej ocenie na najwyższym
poziomie, a osoby zaangażowane w koordynację projektu zawsze były
pomocne i otwarte na nasze potrzeby. Podczas całego procesu
zaangażowany zespół zdobył potrzebną wiedzę i konkretne informacje oraz
poznał narzędzia, które każdy może wykorzystać w codziennej pracy tym
samym zwiększając efektywność swoich działań.

To z kolei przekłada się na zauważalne, zachodzące zmiany w organizacji

z narzędziami digital. Z przyjemnością polecam Socjomanię, jako
profesjonalnego, zaangażowanego i merytorycznie przygotowanego

do współpracy partnera.
Magdalena Sosna, Marketing i PR Manager
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
strategia: HR
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
Anna Żurek
Digital
Marketing Lead
Społeczności social media,
Komunikacja wewnętrzna,
LinkedIn.
Martyna Tarnawska
Digital Strategy
Manager
Społeczności social media,
Komunikacja wewnętrzna,
LinkedIn.
Katarzyna Młynarczyk
CEO, Service
Design Lead
LinkedIn
programy employee advocacy
Social Media Marketing
Katarzyna Zięba,
Customer

Development Manager
Badania społeczne 

Organizacja pracy zespołów Formy
rozwojowe
spis treści
kim jesteśmy
strategia: innowacje
strategia: marketing
strategia: sprzedaż
strategia: HR
wprowadzenie
zakres usług
case studies
opinie klientów
eksperci
Nasi
eksperci
Usługi

strategiczne
Dowiedz się więcej na socjomania.pl

More Related Content

What's hot

Niezbędnik strategiczny - Linkedin PRO
Niezbędnik strategiczny - Linkedin PRONiezbędnik strategiczny - Linkedin PRO
Niezbędnik strategiczny - Linkedin PROKatarzyna Młynarczyk
 
Social media w Polsce - użytkownicy, demografia i charakterystyka
Social media w Polsce - użytkownicy, demografia i charakterystykaSocial media w Polsce - użytkownicy, demografia i charakterystyka
Social media w Polsce - użytkownicy, demografia i charakterystykaSocjomania
 
Narzędzia, które zdigitalizują Twoją firmę od wewnątrz
Narzędzia, które zdigitalizują Twoją firmę od wewnątrzNarzędzia, które zdigitalizują Twoją firmę od wewnątrz
Narzędzia, które zdigitalizują Twoją firmę od wewnątrzSocjomania
 
Fragment audytu rozwiązań e-commerce dla nowej strony socjomania.pl / 07.2016
 Fragment audytu rozwiązań e-commerce dla nowej strony socjomania.pl / 07.2016 Fragment audytu rozwiązań e-commerce dla nowej strony socjomania.pl / 07.2016
Fragment audytu rozwiązań e-commerce dla nowej strony socjomania.pl / 07.2016Magdalena Ruta
 
Marketing w wyszukiwarkach 2015 - raport Interaktywnie.com
Marketing w wyszukiwarkach 2015 - raport Interaktywnie.comMarketing w wyszukiwarkach 2015 - raport Interaktywnie.com
Marketing w wyszukiwarkach 2015 - raport Interaktywnie.comAnna Piekart
 
Content Marketing 2015 Raport Interaktywnie.com
Content Marketing 2015 Raport Interaktywnie.comContent Marketing 2015 Raport Interaktywnie.com
Content Marketing 2015 Raport Interaktywnie.comAnna Piekart
 
Zbuduj wiarygodny wizerunek swojej firmy wykorzystując Content Marketing
Zbuduj wiarygodny wizerunek swojej firmy wykorzystując Content MarketingZbuduj wiarygodny wizerunek swojej firmy wykorzystując Content Marketing
Zbuduj wiarygodny wizerunek swojej firmy wykorzystując Content MarketingDorota Zys
 
Jak przygotować dobrą strategię komunikacji?
Jak przygotować dobrą strategię komunikacji?Jak przygotować dobrą strategię komunikacji?
Jak przygotować dobrą strategię komunikacji?Jadwiga Nowak
 
Content i buzz marketing w SEO
Content i buzz marketing w SEOContent i buzz marketing w SEO
Content i buzz marketing w SEOwebsem.pl
 
Inbound marketing - wprowadzenie: pozycjonowanie, social media, content
Inbound marketing - wprowadzenie: pozycjonowanie, social media, contentInbound marketing - wprowadzenie: pozycjonowanie, social media, content
Inbound marketing - wprowadzenie: pozycjonowanie, social media, contentKrakweb
 
Socjomania - kursy online - nasze ścieżki rozwojowe spersonalizowane pod waru...
Socjomania - kursy online - nasze ścieżki rozwojowe spersonalizowane pod waru...Socjomania - kursy online - nasze ścieżki rozwojowe spersonalizowane pod waru...
Socjomania - kursy online - nasze ścieżki rozwojowe spersonalizowane pod waru...Socjomania
 
Employer branding na Linkedin - Employer Branding Summit 2018
Employer branding na Linkedin - Employer Branding Summit 2018Employer branding na Linkedin - Employer Branding Summit 2018
Employer branding na Linkedin - Employer Branding Summit 2018Katarzyna Młynarczyk
 
Interactive Agency NMS presentation 2017 Digital recruiting tools
Interactive Agency NMS presentation 2017 Digital recruiting toolsInteractive Agency NMS presentation 2017 Digital recruiting tools
Interactive Agency NMS presentation 2017 Digital recruiting toolsAleksander Banach
 
Presentation NMS Agency Employer Branding Services 2017
Presentation NMS Agency Employer Branding Services 2017Presentation NMS Agency Employer Branding Services 2017
Presentation NMS Agency Employer Branding Services 2017Aleksander Banach
 
Magazyn Employer Branding Q2 2014
Magazyn Employer Branding Q2 2014Magazyn Employer Branding Q2 2014
Magazyn Employer Branding Q2 2014MJCC
 
Content Marketing + SEO - Cezary Lech - SemCamp 29 styczeń 2015
Content Marketing + SEO - Cezary Lech - SemCamp 29 styczeń 2015Content Marketing + SEO - Cezary Lech - SemCamp 29 styczeń 2015
Content Marketing + SEO - Cezary Lech - SemCamp 29 styczeń 2015Cezary Lech
 

What's hot (20)

Niezbędnik strategiczny - Linkedin PRO
Niezbędnik strategiczny - Linkedin PRONiezbędnik strategiczny - Linkedin PRO
Niezbędnik strategiczny - Linkedin PRO
 
Social media w Polsce - użytkownicy, demografia i charakterystyka
Social media w Polsce - użytkownicy, demografia i charakterystykaSocial media w Polsce - użytkownicy, demografia i charakterystyka
Social media w Polsce - użytkownicy, demografia i charakterystyka
 
Narzędzia, które zdigitalizują Twoją firmę od wewnątrz
Narzędzia, które zdigitalizują Twoją firmę od wewnątrzNarzędzia, które zdigitalizują Twoją firmę od wewnątrz
Narzędzia, które zdigitalizują Twoją firmę od wewnątrz
 
Fragment audytu rozwiązań e-commerce dla nowej strony socjomania.pl / 07.2016
 Fragment audytu rozwiązań e-commerce dla nowej strony socjomania.pl / 07.2016 Fragment audytu rozwiązań e-commerce dla nowej strony socjomania.pl / 07.2016
Fragment audytu rozwiązań e-commerce dla nowej strony socjomania.pl / 07.2016
 
Marketing w wyszukiwarkach 2015 - raport Interaktywnie.com
Marketing w wyszukiwarkach 2015 - raport Interaktywnie.comMarketing w wyszukiwarkach 2015 - raport Interaktywnie.com
Marketing w wyszukiwarkach 2015 - raport Interaktywnie.com
 
Media społecznościowe 2015
Media społecznościowe 2015Media społecznościowe 2015
Media społecznościowe 2015
 
Content Marketing 2015 Raport Interaktywnie.com
Content Marketing 2015 Raport Interaktywnie.comContent Marketing 2015 Raport Interaktywnie.com
Content Marketing 2015 Raport Interaktywnie.com
 
Verita PR overall
Verita PR overallVerita PR overall
Verita PR overall
 
Zbuduj wiarygodny wizerunek swojej firmy wykorzystując Content Marketing
Zbuduj wiarygodny wizerunek swojej firmy wykorzystując Content MarketingZbuduj wiarygodny wizerunek swojej firmy wykorzystując Content Marketing
Zbuduj wiarygodny wizerunek swojej firmy wykorzystując Content Marketing
 
Jak przygotować dobrą strategię komunikacji?
Jak przygotować dobrą strategię komunikacji?Jak przygotować dobrą strategię komunikacji?
Jak przygotować dobrą strategię komunikacji?
 
Content i buzz marketing w SEO
Content i buzz marketing w SEOContent i buzz marketing w SEO
Content i buzz marketing w SEO
 
Inbound marketing - wprowadzenie: pozycjonowanie, social media, content
Inbound marketing - wprowadzenie: pozycjonowanie, social media, contentInbound marketing - wprowadzenie: pozycjonowanie, social media, content
Inbound marketing - wprowadzenie: pozycjonowanie, social media, content
 
Socjomania - kursy online - nasze ścieżki rozwojowe spersonalizowane pod waru...
Socjomania - kursy online - nasze ścieżki rozwojowe spersonalizowane pod waru...Socjomania - kursy online - nasze ścieżki rozwojowe spersonalizowane pod waru...
Socjomania - kursy online - nasze ścieżki rozwojowe spersonalizowane pod waru...
 
Działania marketingowe
Działania marketingoweDziałania marketingowe
Działania marketingowe
 
Employer branding na Linkedin - Employer Branding Summit 2018
Employer branding na Linkedin - Employer Branding Summit 2018Employer branding na Linkedin - Employer Branding Summit 2018
Employer branding na Linkedin - Employer Branding Summit 2018
 
Interactive Agency NMS presentation 2017 Digital recruiting tools
Interactive Agency NMS presentation 2017 Digital recruiting toolsInteractive Agency NMS presentation 2017 Digital recruiting tools
Interactive Agency NMS presentation 2017 Digital recruiting tools
 
Presentation NMS Agency Employer Branding Services 2017
Presentation NMS Agency Employer Branding Services 2017Presentation NMS Agency Employer Branding Services 2017
Presentation NMS Agency Employer Branding Services 2017
 
Magazyn Employer Branding Q2 2014
Magazyn Employer Branding Q2 2014Magazyn Employer Branding Q2 2014
Magazyn Employer Branding Q2 2014
 
Content Marketing + SEO - Cezary Lech - SemCamp 29 styczeń 2015
Content Marketing + SEO - Cezary Lech - SemCamp 29 styczeń 2015Content Marketing + SEO - Cezary Lech - SemCamp 29 styczeń 2015
Content Marketing + SEO - Cezary Lech - SemCamp 29 styczeń 2015
 
Marketing progress
Marketing progress Marketing progress
Marketing progress
 

Similar to Socjomania - usługi strategiczne

Clipatize Pitch Manual 2018 - wersja polska
Clipatize Pitch Manual 2018 - wersja polskaClipatize Pitch Manual 2018 - wersja polska
Clipatize Pitch Manual 2018 - wersja polskaJakub Lebuda
 
PREZENTACJA 1H2020 GK DIGITREE GROUP
PREZENTACJA 1H2020 GK DIGITREE GROUP PREZENTACJA 1H2020 GK DIGITREE GROUP
PREZENTACJA 1H2020 GK DIGITREE GROUP Agnieszka Grodoń
 
Verita pr overall-www
Verita pr overall-wwwVerita pr overall-www
Verita pr overall-wwwRobert Pasut
 
Prezentacja Unicorn Media 2017
Prezentacja Unicorn Media 2017Prezentacja Unicorn Media 2017
Prezentacja Unicorn Media 2017Tomek Szymanowski
 
Digitree Group S.A. działalność i wyniki 3Q2020
Digitree Group S.A. działalność i wyniki 3Q2020Digitree Group S.A. działalność i wyniki 3Q2020
Digitree Group S.A. działalność i wyniki 3Q2020Agnieszka Grodoń
 
Polski ecommerce w Google - SEO raport 2013
Polski ecommerce w Google - SEO raport 2013Polski ecommerce w Google - SEO raport 2013
Polski ecommerce w Google - SEO raport 2013Lukasz Szymula
 
Strategic marketing - Poznań
Strategic marketing - PoznańStrategic marketing - Poznań
Strategic marketing - Poznańquestus_polska
 
Strategic marketing - Warszawa
Strategic marketing - WarszawaStrategic marketing - Warszawa
Strategic marketing - Warszawaquestus_polska
 
WEBEST Agencja Marketingu Internetowego
WEBEST Agencja Marketingu InternetowegoWEBEST Agencja Marketingu Internetowego
WEBEST Agencja Marketingu InternetowegoMagda Czekała
 
Y-Consulting - Prezentacja działalności i zespołu
Y-Consulting - Prezentacja działalności i zespołuY-Consulting - Prezentacja działalności i zespołu
Y-Consulting - Prezentacja działalności i zespołuY-Consulting
 
Mastering metrics - Poznań
Mastering metrics - PoznańMastering metrics - Poznań
Mastering metrics - Poznańquestus_polska
 
Mastering metrics - Warszawa
Mastering metrics - WarszawaMastering metrics - Warszawa
Mastering metrics - Warszawaquestus_polska
 
Brief informacyjny dla kandydata
Brief informacyjny dla kandydataBrief informacyjny dla kandydata
Brief informacyjny dla kandydataY-Consulting
 
Biz miz o1 m6_u6.2.r6_k (ppt-f2f) pl
Biz miz o1 m6_u6.2.r6_k (ppt-f2f) plBiz miz o1 m6_u6.2.r6_k (ppt-f2f) pl
Biz miz o1 m6_u6.2.r6_k (ppt-f2f) plKATHLEENBULTEEL
 
Marketing automation dla początkujących - 4 kluczowe kroki przed wdrożeniem
Marketing automation dla początkujących - 4 kluczowe kroki przed wdrożeniemMarketing automation dla początkujących - 4 kluczowe kroki przed wdrożeniem
Marketing automation dla początkujących - 4 kluczowe kroki przed wdrożeniemSquiz Poland
 

Similar to Socjomania - usługi strategiczne (20)

Xevin consulting marketing_strategy
Xevin consulting marketing_strategyXevin consulting marketing_strategy
Xevin consulting marketing_strategy
 
Oferta Agencja PR Exacto
Oferta Agencja PR Exacto Oferta Agencja PR Exacto
Oferta Agencja PR Exacto
 
Clipatize Pitch Manual 2018 - wersja polska
Clipatize Pitch Manual 2018 - wersja polskaClipatize Pitch Manual 2018 - wersja polska
Clipatize Pitch Manual 2018 - wersja polska
 
PREZENTACJA 1H2020 GK DIGITREE GROUP
PREZENTACJA 1H2020 GK DIGITREE GROUP PREZENTACJA 1H2020 GK DIGITREE GROUP
PREZENTACJA 1H2020 GK DIGITREE GROUP
 
Verita pr overall-www
Verita pr overall-wwwVerita pr overall-www
Verita pr overall-www
 
Prezentacja Unicorn Media 2017
Prezentacja Unicorn Media 2017Prezentacja Unicorn Media 2017
Prezentacja Unicorn Media 2017
 
Digitree Group S.A. działalność i wyniki 3Q2020
Digitree Group S.A. działalność i wyniki 3Q2020Digitree Group S.A. działalność i wyniki 3Q2020
Digitree Group S.A. działalność i wyniki 3Q2020
 
Folder Premium Consulting
Folder Premium ConsultingFolder Premium Consulting
Folder Premium Consulting
 
Polski ecommerce w Google - SEO raport 2013
Polski ecommerce w Google - SEO raport 2013Polski ecommerce w Google - SEO raport 2013
Polski ecommerce w Google - SEO raport 2013
 
Magazyn THEY.PL - nr 7 (2014)
Magazyn THEY.PL - nr 7 (2014)Magazyn THEY.PL - nr 7 (2014)
Magazyn THEY.PL - nr 7 (2014)
 
Strategic marketing - Poznań
Strategic marketing - PoznańStrategic marketing - Poznań
Strategic marketing - Poznań
 
Strategic marketing - Warszawa
Strategic marketing - WarszawaStrategic marketing - Warszawa
Strategic marketing - Warszawa
 
WEBEST Agencja Marketingu Internetowego
WEBEST Agencja Marketingu InternetowegoWEBEST Agencja Marketingu Internetowego
WEBEST Agencja Marketingu Internetowego
 
Y-Consulting - Prezentacja działalności i zespołu
Y-Consulting - Prezentacja działalności i zespołuY-Consulting - Prezentacja działalności i zespołu
Y-Consulting - Prezentacja działalności i zespołu
 
Mastering metrics - Poznań
Mastering metrics - PoznańMastering metrics - Poznań
Mastering metrics - Poznań
 
Mastering metrics - Warszawa
Mastering metrics - WarszawaMastering metrics - Warszawa
Mastering metrics - Warszawa
 
Brief informacyjny dla kandydata
Brief informacyjny dla kandydataBrief informacyjny dla kandydata
Brief informacyjny dla kandydata
 
Biz miz o1 m6_u6.2.r6_k (ppt-f2f) pl
Biz miz o1 m6_u6.2.r6_k (ppt-f2f) plBiz miz o1 m6_u6.2.r6_k (ppt-f2f) pl
Biz miz o1 m6_u6.2.r6_k (ppt-f2f) pl
 
Marketing automation dla początkujących - 4 kluczowe kroki przed wdrożeniem
Marketing automation dla początkujących - 4 kluczowe kroki przed wdrożeniemMarketing automation dla początkujących - 4 kluczowe kroki przed wdrożeniem
Marketing automation dla początkujących - 4 kluczowe kroki przed wdrożeniem
 
Content Marketing - prezentacja agencji LemonArt.eu
Content Marketing - prezentacja agencji LemonArt.euContent Marketing - prezentacja agencji LemonArt.eu
Content Marketing - prezentacja agencji LemonArt.eu
 

More from Socjomania

Socjomania - strategy services
Socjomania - strategy servicesSocjomania - strategy services
Socjomania - strategy servicesSocjomania
 
Facebook Business Manager - scenariusze użycia, zastosowania i instrukcje
Facebook Business Manager - scenariusze użycia, zastosowania i instrukcjeFacebook Business Manager - scenariusze użycia, zastosowania i instrukcje
Facebook Business Manager - scenariusze użycia, zastosowania i instrukcjeSocjomania
 
Jak wspierać sprzedaż na Instagramie?
Jak wspierać sprzedaż na Instagramie?Jak wspierać sprzedaż na Instagramie?
Jak wspierać sprzedaż na Instagramie?Socjomania
 
7 pulapek-w-ga-golden conference - Rafał Marek na Golden Marketing Conference
7 pulapek-w-ga-golden conference - Rafał Marek na Golden Marketing Conference7 pulapek-w-ga-golden conference - Rafał Marek na Golden Marketing Conference
7 pulapek-w-ga-golden conference - Rafał Marek na Golden Marketing ConferenceSocjomania
 
Handelek - case study #POLISHOPA 2019
Handelek - case study #POLISHOPA 2019Handelek - case study #POLISHOPA 2019
Handelek - case study #POLISHOPA 2019Socjomania
 
Walka z przeszkadzaczami
Walka z przeszkadzaczamiWalka z przeszkadzaczami
Walka z przeszkadzaczamiSocjomania
 
One tool to rule them all - Google Data Studio
One tool to rule them all - Google Data StudioOne tool to rule them all - Google Data Studio
One tool to rule them all - Google Data StudioSocjomania
 
Recykling treści w mediach społecznościowych, czyli co jeszcze możemy zrobić ...
Recykling treści w mediach społecznościowych, czyli co jeszcze możemy zrobić ...Recykling treści w mediach społecznościowych, czyli co jeszcze możemy zrobić ...
Recykling treści w mediach społecznościowych, czyli co jeszcze możemy zrobić ...Socjomania
 
Projektowanie usług w kontekście doświadczeń klienta i wielokanałowej komunik...
Projektowanie usług w kontekście doświadczeń klienta i wielokanałowej komunik...Projektowanie usług w kontekście doświadczeń klienta i wielokanałowej komunik...
Projektowanie usług w kontekście doświadczeń klienta i wielokanałowej komunik...Socjomania
 
Szkolenia #rozproszone - podsumowanie projektu
Szkolenia #rozproszone - podsumowanie projektuSzkolenia #rozproszone - podsumowanie projektu
Szkolenia #rozproszone - podsumowanie projektuSocjomania
 
Skąd czerpać pomysły na content? Wyszukiwarka Google
Skąd czerpać pomysły na content? Wyszukiwarka GoogleSkąd czerpać pomysły na content? Wyszukiwarka Google
Skąd czerpać pomysły na content? Wyszukiwarka GoogleSocjomania
 
Strategie wykorzystywania Snapchata
Strategie wykorzystywania SnapchataStrategie wykorzystywania Snapchata
Strategie wykorzystywania SnapchataSocjomania
 
Jak wybrać szkolenie - Socjomania w liczbach odc. 1
Jak wybrać szkolenie - Socjomania w liczbach odc. 1Jak wybrać szkolenie - Socjomania w liczbach odc. 1
Jak wybrać szkolenie - Socjomania w liczbach odc. 1Socjomania
 
Instagram: 9 skutecznych działań komercyjnych
Instagram: 9 skutecznych działań komercyjnychInstagram: 9 skutecznych działań komercyjnych
Instagram: 9 skutecznych działań komercyjnychSocjomania
 
Trendy mozliwe do wykorzystania w marketingu
Trendy mozliwe do wykorzystania w marketinguTrendy mozliwe do wykorzystania w marketingu
Trendy mozliwe do wykorzystania w marketinguSocjomania
 
Jak działa Snapchat
Jak działa SnapchatJak działa Snapchat
Jak działa SnapchatSocjomania
 
#ProjektBystra - Snapchat w employer brandingu [Case Study]
#ProjektBystra - Snapchat w employer brandingu [Case Study] #ProjektBystra - Snapchat w employer brandingu [Case Study]
#ProjektBystra - Snapchat w employer brandingu [Case Study] Socjomania
 
Szlak turysty w social media
Szlak turysty w social mediaSzlak turysty w social media
Szlak turysty w social mediaSocjomania
 
Poradnik jak skutecznie wypromować imprezę biegową na Facebooku
Poradnik jak skutecznie wypromować imprezę biegową na FacebookuPoradnik jak skutecznie wypromować imprezę biegową na Facebooku
Poradnik jak skutecznie wypromować imprezę biegową na FacebookuSocjomania
 
Media społecznościowe w 2015 - kierunki rozwoju
Media społecznościowe w 2015 - kierunki rozwojuMedia społecznościowe w 2015 - kierunki rozwoju
Media społecznościowe w 2015 - kierunki rozwojuSocjomania
 

More from Socjomania (20)

Socjomania - strategy services
Socjomania - strategy servicesSocjomania - strategy services
Socjomania - strategy services
 
Facebook Business Manager - scenariusze użycia, zastosowania i instrukcje
Facebook Business Manager - scenariusze użycia, zastosowania i instrukcjeFacebook Business Manager - scenariusze użycia, zastosowania i instrukcje
Facebook Business Manager - scenariusze użycia, zastosowania i instrukcje
 
Jak wspierać sprzedaż na Instagramie?
Jak wspierać sprzedaż na Instagramie?Jak wspierać sprzedaż na Instagramie?
Jak wspierać sprzedaż na Instagramie?
 
7 pulapek-w-ga-golden conference - Rafał Marek na Golden Marketing Conference
7 pulapek-w-ga-golden conference - Rafał Marek na Golden Marketing Conference7 pulapek-w-ga-golden conference - Rafał Marek na Golden Marketing Conference
7 pulapek-w-ga-golden conference - Rafał Marek na Golden Marketing Conference
 
Handelek - case study #POLISHOPA 2019
Handelek - case study #POLISHOPA 2019Handelek - case study #POLISHOPA 2019
Handelek - case study #POLISHOPA 2019
 
Walka z przeszkadzaczami
Walka z przeszkadzaczamiWalka z przeszkadzaczami
Walka z przeszkadzaczami
 
One tool to rule them all - Google Data Studio
One tool to rule them all - Google Data StudioOne tool to rule them all - Google Data Studio
One tool to rule them all - Google Data Studio
 
Recykling treści w mediach społecznościowych, czyli co jeszcze możemy zrobić ...
Recykling treści w mediach społecznościowych, czyli co jeszcze możemy zrobić ...Recykling treści w mediach społecznościowych, czyli co jeszcze możemy zrobić ...
Recykling treści w mediach społecznościowych, czyli co jeszcze możemy zrobić ...
 
Projektowanie usług w kontekście doświadczeń klienta i wielokanałowej komunik...
Projektowanie usług w kontekście doświadczeń klienta i wielokanałowej komunik...Projektowanie usług w kontekście doświadczeń klienta i wielokanałowej komunik...
Projektowanie usług w kontekście doświadczeń klienta i wielokanałowej komunik...
 
Szkolenia #rozproszone - podsumowanie projektu
Szkolenia #rozproszone - podsumowanie projektuSzkolenia #rozproszone - podsumowanie projektu
Szkolenia #rozproszone - podsumowanie projektu
 
Skąd czerpać pomysły na content? Wyszukiwarka Google
Skąd czerpać pomysły na content? Wyszukiwarka GoogleSkąd czerpać pomysły na content? Wyszukiwarka Google
Skąd czerpać pomysły na content? Wyszukiwarka Google
 
Strategie wykorzystywania Snapchata
Strategie wykorzystywania SnapchataStrategie wykorzystywania Snapchata
Strategie wykorzystywania Snapchata
 
Jak wybrać szkolenie - Socjomania w liczbach odc. 1
Jak wybrać szkolenie - Socjomania w liczbach odc. 1Jak wybrać szkolenie - Socjomania w liczbach odc. 1
Jak wybrać szkolenie - Socjomania w liczbach odc. 1
 
Instagram: 9 skutecznych działań komercyjnych
Instagram: 9 skutecznych działań komercyjnychInstagram: 9 skutecznych działań komercyjnych
Instagram: 9 skutecznych działań komercyjnych
 
Trendy mozliwe do wykorzystania w marketingu
Trendy mozliwe do wykorzystania w marketinguTrendy mozliwe do wykorzystania w marketingu
Trendy mozliwe do wykorzystania w marketingu
 
Jak działa Snapchat
Jak działa SnapchatJak działa Snapchat
Jak działa Snapchat
 
#ProjektBystra - Snapchat w employer brandingu [Case Study]
#ProjektBystra - Snapchat w employer brandingu [Case Study] #ProjektBystra - Snapchat w employer brandingu [Case Study]
#ProjektBystra - Snapchat w employer brandingu [Case Study]
 
Szlak turysty w social media
Szlak turysty w social mediaSzlak turysty w social media
Szlak turysty w social media
 
Poradnik jak skutecznie wypromować imprezę biegową na Facebooku
Poradnik jak skutecznie wypromować imprezę biegową na FacebookuPoradnik jak skutecznie wypromować imprezę biegową na Facebooku
Poradnik jak skutecznie wypromować imprezę biegową na Facebooku
 
Media społecznościowe w 2015 - kierunki rozwoju
Media społecznościowe w 2015 - kierunki rozwojuMedia społecznościowe w 2015 - kierunki rozwoju
Media społecznościowe w 2015 - kierunki rozwoju
 

Socjomania - usługi strategiczne

 • 2. Katarzyna Młynarczyk CEO, SERVICE DESIGN LEAD, DIGITAL STRATEGY W 2009 roku stworzyliśmy Socjomanię. 
 Przez pierwsze lata naszą główną usługą była edukacja z zakresu marketingu internetowego. Przylgnęła do nas łatka firmy szkoleniowej, chociaż nasze portfolio usług od tego czasu znacznie się zwiększyło. 
 
 Przeprowadziliśmy ponad 100 projektów strategicznych i stale budujemy kompetencje 
 z największymi markami w Polsce. Ten dokument ma za zadanie przybliżyć naszą ekspertyzę i ofertę w zakresie planowania 
 i doradztwa strategicznego w 4 obszarach: 
 innowacje, marketing, sprzedaż i HR.
 • 3. spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing strategia: sprzedaż strategia: HR
 • 4. Socjomania to zespół ekspertów w zakresie planowania strategicznego, transformacji digital i service design. Działamy na rynku od 2012 roku jako firma konsultingowa, której główną misją jest stały rozwój – rozwój naszych klientów i ich organizacji, a także rozwój naszych pracowników i ich kompetencji. spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing strategia: sprzedaż strategia: HR Przeprowadziliśmy ponad 100 projektów strategicznych i badawczych. Zaprojektowaliśmy i poprowadziliśmy ponad 25 procesów i warsztatów optymalizujących produkty i usługi firm metodyką service design, przeszkoliliśmy ponad 6 000 organizacji.
 • 5. Nasze produkty i usługi opieramy o trzy filary: Wprowadzamy klientów i firmy w świat digital. Rozwiązujemy problemy i zwiększamy szanse działania w obszarze komunikacji, marketingu 
 internetowego, a także porządkowania lub tworzenia nowych produktów 
 i usług. nowa ekspertyza kompetencje, wiedza, trendy dotyczące digitalizacji biznesu —› —› —› nowe modele biznesowe wykorzystujące potencjał technologii digital nowe metody pracy zmiany w obrębie kultury organizacji, rozwoju pracowników i firmy spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing strategia: sprzedaż strategia: HR
 • 6. Co jest dla nas ważne? Chcemy zarażać dobrą energią, pozytywnym podejściem i inspiracjami ze świata digitalu i biznesu. Tego samego oczekujemy od naszych klientów i partnerów. Ciągły głód wiedzy, różnorodność kompetencji oraz szukanie nowych wyzwań to te wartości, których
 możesz od nas wymagać i które wyróżniają nas
 od innych firm na rynku. więcej o nas —› spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing strategia: sprzedaż strategia: HR
 • 7. Nasze podejście i metodyki pracy Jesteśmy partnerem Digital
 Marketing Institute w Polsce, a nasi liderzy to certyfikowani trenerzy Digital Marketing Institute, którzy regularnie uaktualniają zdobytą wiedzę i wykorzystują
 ją na co dzień w procesach digitalizacji przedsiębiorstw oraz projektach szkoleniowych i rozwojowych. Tworząc strategie marketingowe dla naszych Klientów, wykorzystujemy model planowania strategicznego SOSTAC, W stale zmieniającym się świecie to elastyczność i personalizacja metodyk stają się odpowiedzią
 na potrzeby Klientów. opracowany przez Instytut PR Smith, a także metodę wyznaczania celów 
 i planowania aktywności digital RACE
 System Planning. W pracy wykorzystujemy również metodykę Service Design i podejście Design Thinking. Jesteśmy współtwórcami Service Design Network Poland Chapter i członkami globalnych programów, takich jak TW:IN TrendWatching’s Insight Network. spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing strategia: sprzedaż strategia: HR
 • 8. Usługi strategiczne Socjomanii dopasowane są do konkretnych obszarów działalności Twojej firmy: strategia: marketing strategia: HR strategia: innowacje strategia: sprzedaż
 • 10. spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci strategia: marketing strategia: sprzedaż strategia: HR Strategia: innowacje Wprowadzenie
 • 11. Strategia: innowacje Zadaniem każdej firmy jest regularne aktualizowanie swojej oferty, ale i modelu biznesowego oraz kultury organizacji. Wiemy, co sprawia trudność naszym Klientom - zmiana. Zmiana w postaci nowego zachowania, nowych działań, nowych celów lub narzędzi. Zmiana sprawia trudność każdemu z nas, dlate- go jako Socjomania robimy wszystko, by ułatwić ją zespołom naszych Klientów. Pomagamy w zaplanowaniu 
 i przeprowadzeniu procesu, który pozwoli pozyskać dane, jak powinniśmy zmienić nasze produkty, usługi, proces obsługi klienta i sprzedaży i współpracy. Największym wyzwaniem wpływającym na zdolność firmy do konkurowania w środowisku cyfrowym jest elastyczność i ciekawość czegoś, co nowe – zarówno w biznesie, jak i w procesach innowacyjnych. Pokazujemy i uczymy, jak te dane wykorzystywać w procesach gene- rowania nowych rozwiązań i jak mogą się one przełożyć na realną zmianę biznesu. Wykorzystujemy nasze doświadczenie pracy w metodyce service design 
 i z narzędziami design thinking, a także myślenia systemowego, badań 
 tradycyjnych i digital, analiz grup docelowych, konkurencji i trendów. To pozwala nam na przygotowanie kompleksowych strategii nowych usług oraz optymalizacji obecnych. spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci strategia: marketing strategia: sprzedaż strategia: HR MartynaTarnawska SERVICE DESIGN LEAD
 • 12. Co wspiera nasze procesy innowacji? human-centered design Klient jest dla nas najważniejszy Dzięki wykorzystywaniu podejścia 
 design thinking i human-centered design, dostarczamy rozwiązania 
 i kierunki rozwoju, które są oczekiwane przez rynek i odbiorców. razem = lepiej i szybciej Wierzymy we współtworzenie Potęga współtworzenia razem 
 z klientami, partnerami 
 i konkurencją, przynosi więcej nowych pomysłów, ale i większe możliwości ich wdrożenia. szybciej o 37% i sprawniej o 16% Praca w zwinnych metodykach Metodyki zwinne zwiększają nie tylko tempo pracy, ale i jej efektywność (Turner, 2020). Dlatego projektujemy procesy w oparciu o sprinty, innowacje i stałe mierzenie efektywności naszych działań. spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci strategia: marketing strategia: sprzedaż strategia: HR
 • 13. Strategia: innowacje Zakres usług spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci strategia: marketing strategia: sprzedaż strategia: HR Wypracowanie nowych kierunków strategii marki Optymalizacja usług w digitalu Strategia digitalizacji organizacji
 • 14. Pozwoli Ci zaktualizować swoją wizję, 
 ofertę produktów i usług, a także wypracować
 punkt przewagi nad konkurencją Wypracowanie nowych kierunków strategii marki spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci strategia: marketing strategia: sprzedaż strategia: HR Customer Experience Mapping - mapowanie obecnych usług marki
 i doświadczeń klientów. Employee Experience Mapping - odtworzenie ścieżki pracownika
 i analiza jego doświadczeń. Social listening - analiza wypowiedzi i wizerunku organizacji konkurencji, benchmarków, celem zidentyfikowania kluczowych wartości i wyróżników. Badania tradycyjne (wywiady, obserwacje w miejscu sprzedaży, service safari), jak i digitalowe (ankieta, wywiady zdalne, social listening, analiza zachowań użytkowników), celem analizy preferencji, motywacji i problemów klientów. Analiza makrotrendów, trendów 
 i prognoz dla rynku, usług i wybranej grupy docelowej. Warsztaty ideacyjne i innowacyjne, których celem jest generowanie nowych rozwiązań na podstawie wcześniej wygenerowanych danych. Planowanie, audyt i optymalizacja działań, mających na celu pozyskiwanie nowych leadów 
 w kanałach digital.
 • 15. Optymalizacja usług w digitalu Pozwoli Ci efektywniej wykorzystywać kanały cyfrowe do realizacji swoich celów biznesowych spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci strategia: marketing strategia: sprzedaż strategia: HR Audyt oferowanych usług cyfrowych, wraz ze zidentyfikowaniem elementów do zmiany/poprawy/dodania, celem zwiększenia efektywności. Analiza UX oferowanych usług, 
 z uwzględnieniem wyników efektywności, poprawności wdrożenia usług i wykorzystanych technologii. Analiza ekosystemu marki, wraz 
 ze zidentyfikowaniem wszystkich kanałów i punktów styku klienta z marką. User Journey Mapping - w celu odtworzenia wszystkich aktywności użytkowników, a następnie identyfikacji ich bolączek, problemów i potrzeb związanych z usługą Analiza trendów i działań konkurencji 
 w obszarze usług cyfrowych.
 • 16. Strategia digitalizacji organizacji Pozwoli Ci przygotować organizację, wraz z całym jej zespołem, do zmiany modelu biznesowego
 i wdrożenia nowych metodyk współpracy spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci strategia: marketing strategia: sprzedaż strategia: HR Plan przygotowania się do wdrożenia zmian i działań towarzyszących wdrożeniu, a także ewaluacji wprowadzonych zmian.
 Wypracowanie schematu współpracy i zarządzania projektem transformacji wraz z zespołem Klienta. Strategię zarządzania zmianą 
 w organizacji, identyfikując możliwe scenariusze i działania konieczne 
 do podjęcia. Warsztaty i szkolenia, rozwijające kompetencje pracowników 
 i partnerów w zakresie active listening, life-long learning, critical thinking, digital literacy, design thinking, kreatywności i analizy.
 Analizę efektywności procesu transformacji cyfrowej wraz z planem mierzenia ewaluacji w przyszłości.
 • 17. Strategia: innowacje Case studies spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci strategia: marketing strategia: sprzedaż strategia: HR Continental Codecool Branża budowlana Fundacja PKP x GovTech Stowarzyszenie Leśnych Edukatorów Noyen
 • 18. Continental Przeprowadzenie projektu badawczego (desk research, wywiady, ankiety, social listening). Opracowanie grup docelowych 
 i sylwetek person z segmentu klienta B2B. Wygenerowanie na wspólnych warsztatach, z ponad 70 pracownikami klienta, 122 pomysłów, z czego 20% 
 z nich zwalidowano za pomocą 
 Business Model Canvas, a 10 z nich wybrano do wdrożenia. Wspólnie wygenerowaliśmy 
 10 kompleksowych konceptów nowych rozwiązań, spełniających potrzeby grupy docelowej segmentu B2B, dla marki do wdrożenia na następne lata. Dodatkowo wypracowaliśmy koncepcję zmian w komunikacji firmowej, sprzedaży usług i produktów marki. Zainspirowaliśmy zespół Klienta do zmiany stylu i metodyki pracy, co miało wpływ na kulturę organizacji. Dla lidera sprzedaży opon w Polsce zaprojektowaliśmy 
 i przeprowadziliśmy proces innowacji, którego celem było wypracowanie listy nowych rozwiązań i kierunków rozwoju marki. Wykonane prace Efekty naszych działańspis treści kim jesteśmy strategia: innowacje wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci strategia: marketing strategia: sprzedaż strategia: HR
 • 19. zobacz pełne case study —› spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci strategia: marketing strategia: sprzedaż strategia: HR
 • 20. Codecool Wspólne zdefiniowanie, czym 
 w strategii organizacji jest customer experience. Przeprowadzenie projektu badawczego (analiza danych zastanych, social listening, wywiady, ankiety, obserwacje). Opracowanie 53 rekomendacji rozwiązań opartych na wspólnie opracowanej 2-metrowej (fizycznej) mapie doświadczeń klienta. Raport zawierający zestawienie rozwiązań
 na każdym etapie Customer Journey, kierunki strategicznego rozwoju w obszarze budowania doświadczenia klienta. Wybór najważniejszego obszaru warunkującego budowanie doświadczeń klienta zestawiającego dwie perspektywy (zespół i klient). Klient otrzymał też mapę Customer Experience w zdigitalizowanej formie, która jest wyjściową do dalszej pracy nad optymalizacją doświadczenia klientów, 
 a także dostęp do narzędzi do generowania nowych pomysłów i wsparcie konsultacyjne na etapie realizacji. Dla marki Codecool przeprowadziliśmy kompleksowy proces mapowania doświadczeń klientów, a następnie opracowania rekomendacji, które pozwoliły zoptymalizować każdą aktywność klienta w oferowanej usłudze. Wykonane prace Efekty naszych działańspis treści kim jesteśmy strategia: innowacje wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci strategia: marketing strategia: sprzedaż strategia: HR
 • 21. zobacz pełne case study —› spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci strategia: marketing strategia: sprzedaż strategia: HR
 • 22. Branża budowlana Ocena obszarów digitalizacji (wewnętrznych i zewnętrznych)
 za pomocą takich narzędzi jak 
 Service (Gaps) Map, Stakeholders Map, Customer + Employee Journey, nałożenie planów organizacji i priorytetyzacja. Warsztaty ideacyjne, mapa priorytetyzacji z zespołem Klienta oraz jego Partnerem. Wygenerowanie 226 pomysłów, z czego 10 z nich zostało wybranych do fazy pro- totypowania. Sesja prototypowania low- i high-fidelity. Opracowanie raportu z kluczowymi wyzwaniami i nowymi rozwiązaniami. W wyniku kompleksowego proce- su generowania nowych produktów 
 i usług, marka otrzymała nie tylko analizę trendów na rynku 
 i zidentyfikowanie luk w usłudze, ale również warsztat i narzędzia do walidowania i prototypowania wygenerowanych rozwiązań. Dla lidera branży budowlanej i wykończeniowej, przygotowaliśmy 
 i przeprowadziliśmy projekt digitalizacji organizacji, którego celem było wypracowanie nowych produktów, usług, a także kierunków zmian. Wykonane prace Efekty naszych działańspis treści kim jesteśmy strategia: innowacje wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci strategia: marketing strategia: sprzedaż strategia: HR
 • 23. spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci strategia: marketing strategia: sprzedaż strategia: HR
 • 24. Fundacja PKP x GovTech Rekrutacja - w tym celu przygotowaliśmy wraz z Klientem formularz zgłoszeń z ma- trycą cech uczestników. Zaprojektowanie scenariusza warsztatów, które rozpoczynały się grupową integracją uczestników, a kończyły prezentacjami rozwiązań uczestników.
 W tym czasie każda grupa przeszła przez fazę empatyzacji i eksploracji problemu podróżowania pociągiem, ideacji 
 i rozwoju pomysłu. Wypracowanie 8 prototypów nowych rozwiązań, stworzonych bezpośrednio przez klientów Fundacji PKP, z czego jeden z nich został wytypowany
 do wdrożenia. Pomyślne przeprowadzenie jednodniowego warsztatu generującego nowe rozwiązania dla marki, nie tylko otworzyło możliwość współpracy bezpośredniej z klientami, ale i pozwoliło na zidentyfikowanie problemów i oczekiwań odbiorców. Zaprojektowanie warsztatu i dobranie ćwiczeń, które pomogą uczestnikom generować nowe pomysły, oraz rekrutacja uczestników Wykonane prace Efekty naszych działańspis treści kim jesteśmy strategia: innowacje wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci strategia: marketing strategia: sprzedaż strategia: HR
 • 25. spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci strategia: marketing strategia: sprzedaż strategia: HR
 • 26. Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów innowacji dla zespołu Klienta. Opracowanie 110 pomysłów, z czego
 6 z nich zostało zaprototypowanych
 na warsztatach, a następnie przygotowanych do wdrożenia. Otwarcie się na nowe metody
 i narzędzia generowania idei, również
 w zakresie funkcjonowania organizacji
 i podejmowanych działań, nie tylko zmieniła metodykę pracy Klienta, ale
 i wyposażyła zespół w nowe kompetencje i wiedzę potrzebną
 do przeprowadzania takich
 procesów w przyszłości. Przygotowaliśmy warsztaty innowacji, na których wspólnie generowaliśmy nowe pomysły na strukturę organizacji 
 i konkretne działania dla jej pracowników. Wykonane prace Efekty naszych działań spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci strategia: marketing strategia: sprzedaż strategia: HR
 • 27. zobacz pełne case study —› spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci strategia: marketing strategia: sprzedaż strategia: HR
 • 28. Noyen Pozyskanie i analiza danych z digital 
 na temat marki i konkurencji oraz przeprowadzenie audytu wewnątrz organizacji w celu określenie sytuacji wyjściowej marki. Opracowanie możliwych scenariuszy zmian w organizacji i przeprowadzenie na ich podstawie warsztatów strategicznych z kadrą zarządzającą. Walidacja scenariuszy zmian oraz wybór nowego kierunku marki. Wypracowanie założeń strategii marki parasolowej na podstawie piramidy marki oraz opracowanie planu wdrożenia zmian. Współpraca z agencją kreatywną. Opracowanie kompleksowej strategii parasolowej marki NOYEN określającej jej nowe pozycjonowanie oraz docelowy wizerunek. Opieka strategiczna nad wdrożeniem nowej identyfikacji 
 i komunikacji wizualnej marki. Opracowaliśmy wspólnie z klientem nową strategię marki oraz przeprowadziliśmy proces rebrandingu we współpracy z partnerem kreatywnym. Wykonane prace Efekty naszych działań zobacz pełne case study —› spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci strategia: marketing strategia: sprzedaż strategia: HR
 • 29. Strategia: innowacje Opinie naszych klientów spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci strategia: marketing strategia: sprzedaż strategia: HR Continental Codecool
 • 30. Jesteśmy zadowoleni ze wspólnego procesu
 przeprowadzenia warsztatów z zakresu ideacji, których celem było wypracowanie nowych rozwiązań dla marki Continental na kolejne lata. Z wypracowanych 120 pomysłów, stworzyliśmy listę aktywności do wykorzystania w obszarze działań marki Continental o wysokim znaczeniu biznesowym, która została przekazana do wdrożenia powołanym w tym celu zespołom projektowym. Cyprian Osowski, Key Account Manager Car Dealer Channel spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci strategia: marketing strategia: sprzedaż strategia: HR
 • 31. Z Socjomanią współpracowałem już w 3 firmach
 i za każdym razem na innym projekcie. Od szkoleń, przez badania po doradztwo i jeszcze nigdy się nie zawiodłem.
 Nasz najnowszy projekt mający na celu poprawę doświadczeń studentów naszej szkoły programowania Codecool był prowadzony z wyjątkową starannością i dbałością o detale.
 W realizację naszych założeń byli od samego początku zaangażowani nie tylko pracownicy ale również klienci co jak sami stwierdzili było dla nich bardzo pozytywnym przeżyciem. Dzięki badaniom oraz rekomen- dacjom Socjomani realizujemy obecnie długafalowy projekt Customer Experience, a jego efekty powoli widać w opiniach satysfakcji klientów oraz ich retencji. To nie był pierwszy i z pewnością nie ostatni projekt nad jakim wspólnie pracowaliśmy. Jakub Dzięcielski, Marketing Manager Poland spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci strategia: marketing strategia: sprzedaż strategia: HR
 • 32. Martyna Żądło, Digital Marketing Lead Data analysis, Digital Strategy, E-commerce marketing Nasi eksperci Barłomiej Rak, CVO Socjomania Zarządzanie projektem, transformacja cyfrowa, Digital Strategy spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci strategia: marketing strategia: sprzedaż strategia: HR Martyna Tarnawska Service Design Lead Digital trends, Service Design, Innowacje, Design Thinking Katarzyna Młynarczyk CEO, Service Design Lead Service Design, Social Listening, Innowacje, Customer Experience
 • 34. Strategia: marketing Wprowadzenie spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci strategia: sprzedaż strategia: HR
 • 35. Strategia: marketing Jednocześnie, ostatnie lata pokazały, 
 że kanały digital potrafią efektywnie realizować cele biznesowe marek - od budowania świadomości, przez sprzedaż, po budowanie zaangażowanych społeczności i utrzymywanie klientów. Ostatnie lata pokazały też jak mocno profesjonalizują się narzędzia, które marketerzy mają do dyspozycji oraz jak profesjonalizuje się branża dostawców usług digital marketingowych. Internet jest dziś kluczowym obszarem działań marketingowych firm. Ostatnie kilka lat pokazało jak dynamicznie rozwija się i rośnie obszar mediów cyfrowych. A jednak, mimo tego kontekstu, wiele firm nie posiada strategii czy jasnego planu działań w obszarach digital. Inne - mimo posiadania strategii - nie są pewne jakości czy efektywności swoich działań lub nie są w stanie weryfikować prac swoich dostawców. Socjomania od 2012 roku zajmuje się wspieraniem firm w aktywnościach 
 w obszarze digital marketingu - od planowania, przez weryfikację działań 
 i doradztwo, po przygotowanie 
 do efektywnego poruszania się 
 w świecie digital. PiotrPodgajny 
 DIGITAL MARKETING LEAD spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci strategia: sprzedaż strategia: HR
 • 36. Rosnąca rola reklamy w internecie Wzrost udziału wydatków na reklamę online o 6% do 2022 Udział rynku reklamy online 
 w stosunku do innych mediów stale rośnie - dla Polski prognozowany jest wzrost z 30% do ponad 36% do roku 2022 według danych domu mediowego Zenith. Nieustający przyrost liczby użytkowników social mediów
 Wzrost liczby użytkowników Facebooka i Instagrama w Polsce o 3 mln od sierpnia 2018 Łączna liczba użytkowników Facebooka i Instagrama w Polsce w sierpniu 2020 to ponad 
 19 milionów osób według panelu reklamowego Facebooka. Dynamiczny rozwój e-commerce 73% internautów kupuje online Odsetek osób kupujących online dynamicznie rośnie. W 2020 wzrósł 
 aż o 11% w stosunku do roku 2019 według raportu Gemius Polska 
 „E-commerce w Polsce 2020”. Dlaczego kanały digital? spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci strategia: sprzedaż strategia: HR
 • 37. spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci strategia: sprzedaż strategia: HR Strategia: marketing Zakres usług Strategia komunikacji w kanałach digital Audyt efektywności działań Weryfikacja działań podwykonawców
 • 38. Pozwoli Ci zaplanować działania i efektywnie realizować cele biznesowe przy pomocy kanałów digital. Strategia komunikacji w kanałach digital spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci strategia: sprzedaż strategia: HR Audyt działań marki w kanałach digital (social media, SEO, SEM,
 e-mail marketing, itd.) wraz z listą rekomendacji i optymalizacji dla Klienta Analiza działań konkurencji wraz 
 z rekomendacjami i wytycznymi dalszych działań. Analiza grupy docelowej w celu zdefiniowania person marketingowych, doboru właściwych kanałów oraz sposobów dotarcia 
 i komunikacji. Wypracowanie ekosystemu digital - m.in. dobór właściwych dla marki kanałów, określenie ich ról i celów. Opracowanie planów taktycznych dla każdego ze zdefiniowanych kanałów digital - m.in. dopasowanie komunikatów do kanału, przygotowanie wytycznych dla danego kanału. Przygotowanie harmonogramów publikacji, mediaplanów, wyznaczenie budżetów działań. Wyznaczenie mierników oceny efektywności, sposobów pomiaru działań i częstotliwości raportowania. Wyznaczenie ról w zespole
 i kompetencji potrzebnych do efektywnego wdrożenia strategii
 w życie.
 • 39. Audyt efektywności działań Pozwoli Ci skontrolować swoje działania i uzyskiwać lepsze rezultaty w kanałach digital spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci strategia: sprzedaż strategia: HR Audyt działań w kanałach digitalwraz z listą rekomendacji i optymalizacji oraz przygotowaniem do wdrożenia zmian. Audyt działań płatnych 
 i poprawności konfiguracji kont reklamowych prowadzący do zwiększenia efektywności działań reklamowych.
 Analiza działań konkurencji lub tzw. benchmarków (punktów odniesienia) w celu doboru rekomendacji działań dla Klienta oraz znalezienia obszarów wyróżnienia się dla marki. Przykładowe obszary, które mogą zostać objęte audytem efektywności: Działania organiczne (niepłatne) 
 w social media,
 Działania płatne w social media (reklama na Facebooku, Instagramie, LinkedIn), Działania SEO i SEM, Techniczna optymalizacja strony www.
 • 40. Weryfikacja działań podwykonawców Pozwoli Ci upewnić się, że Twoi partnerzy realizują swoje działania poprawnie spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci strategia: sprzedaż strategia: HR Weryfikacja działań w social media (ocena efektywności działań 
 w odniesieniu do celów biznesowych marki, ocena jakości komunikacji, jakości moderacji, ocena produkowanego contentu 
 od strony technicznej) wraz 
 z rekomendacjami zmian 
 i optymalizacji. Weryfikacja poprawności 
 i efektywności realizowanych działań płatnych w social media (reklama na Facebooku, Instagramie, LinkedIn) wraz 
 z rekomendacjami zmian 
 i optymalizacji. Weryfikacja poprawności i efektywności działań SEO i SEM wraz z rekomendacjami zmian i optymalizacji.
 • 41. spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci strategia: sprzedaż strategia: HR Strategia: marketing Case studies Kupiec PKO Bank Polski Medicine
 • 42. Audyt działań (online i offine - social media, SEO, SEM, strona www, strategia marki, kanały offine). Analiza zachowań konsumentów. Weryfikacja potencjału komunikacji poszczególnych produktów w świecie digital (badanie opinii na temat kategorii produktowej i samej marki zasilające marketing i biznes firmy). Opracowanie strategii digital i pomoc 
 w jej wdrożeniu. Rekomendacja działań i oferty 
 e-commerce. Nasze działania wpłynęły nie tylko na obszar digital marketingu 
 ale i na kształt oferty produktów
 w e-commerce i komunikację 
 na opakowaniach produktów. Z wybranymi podczas przetargu part- nerami (agencjami) wdrożyliśmy nową stronę www z e-commerce i zbudowa- liśmy program ambasadorski ukierun- kowany na pozyskiwanie insightów konsumenckich bezpośrednio od użytkowników. Opracowanie i wdrożenie strategii działań marki w kanałach digital. Współpraca z marką Kupiec to przykład kompleksowej, partnerskiej, ponad 2-letniej współpracy. Wykonane prace Efekty naszych działańspis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci strategia: sprzedaż strategia: HR zobacz pełne case study —› Kupiec
 • 43. PKO Bank Polski Audyt działań marki w 9 kanałach social media wraz z rekomendacjami zmian i optymalizacji, Audyt działań płatnych w kanałach social media wraz z rekomendacjami zmian i optymalizacji. Analiza działań trzech podmiotów konkurencyjnych w 12 kanałach social media wraz z rekomendacjami zmian 
 i optymalizacji. Analiza trendów komunikacyjnych do- pasowanych do marki wraz z wytyczny- mi ich zastosowania. Na bazie rozbudowanego audytu i analiz wypracowaliśmy kilkadziesiąt konkretnych rekomendacji zmian, optymalizacji i dalszych działań dla marki, które stanowią wytyczne i plan dla działu marketingu Klienta. Dla PKO Banku Polskiego wykonaliśmy rozbudowany audyt działań marki w social media wraz z analizą działań konkurencji
 i analizą trendów, który objął łącznie 21 kanałów social media. Wykonane prace Efekty naszych działańspis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci strategia: sprzedaż strategia: HR
 • 44. 1. Wykorzystanie social media 2. Humanocentryczność Język i tonalność (prostota, kondensacja, UX, wdrażanie taktyk webwritingu), rozwiązywanie problemów klientów; pokazywanie ludzi w komunikacji – zarówno klientów, jak i pracowników. 3. Edukacja Wielokierunkowa edukacja na różne grupy docelowe klientów; dopasowanie tematu i formy do poziomu wiedzy i potrzeb klienta; dzielenie się treściami edukacyjnymi, podręcznikami, intruktażami dotyczącymi rynku, ale i produktów
 i usług marki. spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci strategia: sprzedaż strategia: HR Częstotliwość/regularność Aktywność administratora Jakość treści Adekwatność działań do kanału Relacyjność/budowanie zaangażowania marka 1 marka 2 marka 3 marka 4 3 21 PKO Bank Polski
 • 45. Medicine Audyt dotychczasowych działań na oficjalnym profilu marki na Facebooku, Instagramie i YouTube. Analiza działań podmiotów konkurencyjnych. Badania ankietowe wśród grupy docelowej marki w celu pozyskania insightów konsumenckich. Opracowanie person marketingowych. Wypracowanie komunikatów i strategii dotarcia w social media. Dobór mierników efektywności i przygotowanie planu wdrożenia strategii. Wspólnie z Klientem zrewidowaliśmy strategię komunikacji marki w social media. W ramach współpracy został poukładany ekosystem marki, a także zostały wypracowane nowe pomysły zgodne 
 z rozwojem platform social media 
 i odpowiadające na potrzeby konsumentów. Dla marki Medicine przygotowaliśmy proces prowadzący zespół Klienta przez samodzielne zrewidowanie strategii komunikacji w social media. Wykonane prace Efekty naszych działańspis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci strategia: sprzedaż strategia: HR zobacz pełne case study —›
 • 46. spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci strategia: sprzedaż strategia: HR Strategia: marketing Opinie naszych klientów Kupiec TEB Akademia
 • 47. Socjomania profesjonalnym podejściem w realizacji zaplanowanych działań oraz dużym zaangażowaniem
 i otwartością na oczekiwania marki i jej potrzeby udowodniła trafność wyboru partnera jak i zasadność obranej ścieżki współpracy. Przełożyło się to na efektywne i szybkie przeprowadzenie procesu, którego mierzalne efekty widoczne były już przy pierwszej realizowanej kampanii. Z dużą przyjemnością mogę polecić Socjomanię jako profesjonalnego, merytorycznie przygotowanego do współpracy partnera odpowiadającego na potrzeby marki. Tomasz Szwedowicz, Pełnomocnik Zarządu
 ds. Strategii i Marketingu spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci strategia: sprzedaż strategia: HR
 • 48. Dzięki wsparciu Socjomanii udało nam się uporządkować plany na najbliższe trzy lata dla wszystkich naszych marek. Skonfrontowanie początkowych założeń z zewnętrznymi ekspertami było bardzo cenne, szczególnie pod kątem szerszego spojrzenia na postawione wyzwania projektowe. Polecam! Martyna Wójcik, Kierownik ds. Komunikacji w Mediach Społecznościowych, założyciel grupy Wyższych Szkół Bankowych spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci strategia: sprzedaż strategia: HR
 • 49. Anna Żurek Digital Marketing Lead Społeczności social media, Komunikacja wewnętrzna, LinkedIn. Nasi eksperci Szymon Lisowski, COO Socjomania Digital Strategy, Strategy & Planning, Facebook Ads, Performance Marketing Piotr Podgajny, Digital 
 Marketing Lead Social media marketing,
 Digital Strategy, 
 Strategy & Planning, Karolina Majewska 
 Strategy Lead Digital Strategy, 
 Strategy & Planning, 
 Marketing & Komunikacja
 spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci strategia: sprzedaż strategia: HR
 • 51. spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing strategia: sprzedaż wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci strategia: HR Strategia: sprzedaż Wprowadzenie
 • 52. Jako Socjomania wspieramy swoich klientów w optymalizacji procesów i lejków sprzedażowych, analizie
 i optymalizacji kampanii performance marketingowych 
 w kanałach digital, weryfikujemy skuteczność Internet jest dziś jednym z kluczowych punktów styku z klientem zarówno w sektorze B2B, jak i B2C, a często także głównym kanałem sprzedaży
 i źródłem pozyskiwania wartościowych leadów. Strategia: sprzedaż i poprawność działań digital marketingowych wewnętrznych zespołów oraz zewnętrznych partnerów. Wdrażamy autorskie metody planowania i budowania ekosystemów reklamowych. spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing strategia: sprzedaż wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci strategia: HR SzymonLisowski COO SOCJOMANIA
 • 53. spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing strategia: sprzedaż wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci strategia: HR Digital potrafi sprzedawać Według badań Forrestera, działania
 w sferze digital już teraz wpływają
 na ponad 50% decyzji zakupowych - zarówno dla zakupów dokonywanych online, jak i offline. Do 2021 roku ten odsetek wzrośnie do 54%. Salesforce podaje, że aż 73% sprzedawców wykorzystujących
 w sprzedaży media społecznościowe osiąga lepsze wyniki od swoich kolegów nie wykorzystujących tego medium.
 • 54. Zwiększanie sprzedaży i generowanie leadów Google ads, reklama na Facebooku, Instagramie lub LinkedIn, remarketing czy odzyskiwanie porzuconych koszyków - przy odpowiednim zaplanowaniu i dopasowaniu do ścieżki zakupowej klienta - potrafią efektywnie realizować cele sprzedażowe firm. 
 A to tylko niektóre z rozwiązań wspierających sprzedaż produktów
 i usług w kanałach digital. Budowa marki osobistej i social selling Silna marka osobista to obecnie niesamowicie efektywne narzędzie sprzedażowe. Dzisiejsi przedstawiciele handlowi docierają bezpośrednio do klientów i doprowadzają ich do sprzedaży wykorzystując szereg narzędzi digital, w tym social media. Pozyskiwanie insightów konsumenckich, produktowych i usługowych Dzięki narzędziom digital jesteśmy w stanie zrozumieć ścieżki zakupowe naszych klientów - ale przede wszystkim i samych klientów. Ta wiedza istotnie zasila zarówno działania sprzedażowe, jak i marketingowe - 
 a nierzadko wpływa na sam produkt 
 czy ofertę firmy. Jak narzędzia digital mogą wspierać działania sprzedażowe? spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing strategia: sprzedaż wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci strategia: HR
 • 55. Strategia: sprzedaż Zakres usług spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing strategia: sprzedaż wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci strategia: HR Strategia i optymalizacja sprzedaży w digitalu Weryfikacja działań podwykonawców
 • 56. Pozwoli Ci zaplanować działania sprzedażowe i efektywnie je realizować przy pomocy narzędzi digital Strategia i optymalizacja sprzedaży w digitalu spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing strategia: sprzedaż wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci strategia: HR Audyt kont reklamowych
 i ekosystemu reklamowego Klienta (poprawność konfiguracji kont, poprawność implementacji pikseli trackingowych, itp.) Audyt działań płatnych w digitalu, np. dla e-commerce, prowadzący 
 do zwiększenia efektywności prowadzonych działań reklamowych
 Analiza działań konkurencji wraz 
 z rekomendacjami dla Klienta Zaplanowanie ekosystemu reklamowego: struktury kont reklamowych, pikseli trackingowych, grup targetowych czy katalogów produktów Rozplanowanie działań reklamowych oraz testów, opracowanie budżetów
 i mediaplanów
 Wdrażanie analityki, raportowanie
 i optymalizacja kampanii reklamowych Klienta Planowanie, audyt i optymalizacja działań mających na celu pozyskiwanie leadów w kanałach digital
 Planowanie programów social selling dla działów
 • 57. Weryfikacja działań podwykonawców Pozwoli Ci upewnić się, że Twoi partnerzy realizują działania efektywnie i zgodnie z celami biznesowymi firmy spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing strategia: sprzedaż wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci strategia: HR Weryfikacja poprawności
 i efektywności realizowanych działań płatnych w social media (reklama na Facebooku, Instagramie, LinkedIn) wraz z rekomendacjami zmian
 i optymalizacji Weryfikacja poprawności
 i efektywności realizowanych działań SEO i SEM wraz z rekomendacjami zmian i optymalizacji
 • 58. Strategia: sprzedaż Case studies spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing strategia: sprzedaż wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci strategia: HR DeeZee Hewlett Packard Enterprise Case study 3
 • 59. DeeZee Opracowaliśmy i wdrożyliśmy kompletną strategię działań reklamowych 
 na Facebooku i Instagramie. Opracowaliśmy strukturę konta reklamowego marki oraz zaplanowaliśmy działania reklamowe i testy. Przygotowaliśmy odpowiednie grupy odbiorców oraz wytyczne ich wykorzystania. Wdrożyliśmy działania reklamowe, opracowaliśmy ich raportowanie, analizę i optymalizację. Wdrożone rozwiązania pozwoliły zoptymalizować koszty (m.in. obniżenie kosztu zakupu i utrzymanie optymalnego COS) oraz zwiększyć efektywność
 i rentowność działań marki kierujących
 do jej sklepu online. Dzięki naszej współpracy zespół Klienta był też stale na bieżąco z nowymi funkcjami systemów reklamowych. Głównymi celami współpracy Socjomanii i marki DeeZee były optymalizacja sprzedaży w sklepie internetowym oraz wyznaczenie strategicznych kierunków działania w e-commerce. Wykonane prace Efekty naszych działańspis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing strategia: sprzedaż wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci strategia: HR zobacz referencje —›
 • 60. Hewlett Packard Enterprise Audyt działań marki w 9 kanałach social media wraz z rekomendacjami zmian i optymalizacji. Audyt działań płatnych w kanałach social media wraz z rekomendacjami zmian i optymalizacji. Analiza działań trzech podmiotów konkurencyjnych w 12 kanałach social media wraz z rekomendacjami zmian
 i optymalizacji. Analiza trendów komunikacyjnych dopasowanych do marki wraz
 z wytycznymi ich zastosowania. Na bazie rozbudowanego audytu
 i analiz wypracowaliśmy kilkadziesiąt konkretnych rekomendacji zmian, optymalizacji i dalszych działań dla marki, które stanowią wytyczne i plan dla działu marketingu Klienta. Dla działów marketingu i sprzedaży przygotowaliśmy ścieżkę szkoleń prowadzących przez wykorzystanie mediów społecznościowych na różnych etapach lejka sprzedażowego. Wykonane prace Efekty naszych działańspis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing strategia: sprzedaż wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci strategia: HR zobacz pełne case study —›
 • 61. zobacz pełne case study —› spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing strategia: sprzedaż wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci strategia: HR Hewlett Packard Enterprise
 • 62. Marka z branży motoryzacyjnej Szkolenie social selling dla grupy dealerów: pokrywało takie zagadnienia, jak wykorzystanie narzędzi digital, budowa marki osobistej, employee advocacy (angażowanie pracowników
 w promocję firmy), czy budowa relacji
 w social media. Indywidualne sesje warsztatowe social selling: ich celem było przygotowanie przedstawicieli marki do wdrożenia działań sprzedażowych przy pomocy narzędzi digital. Warsztaty pokrywały takie zagadnienia, jak: identyfikacja potencjalnych klientów w narzędziu Sales Navigator, zwiększanie konwersji na stronie www, czy podnoszenie liczby wyszukań w Google. Dzięki takiemu procesowi, zespół przedstawicieli handlowych został przygotowany do prowadzenia efektywnych działań sprzedażowych przy pomocy narzędzi digital. Dla każdego dealera została również wypracowana indywidualna ścieżka dalszych działań. Zespół zwiększył swoją widoczność
 w serwisach takich jak LinkedIn
 i w wynikach wyszukiwania w porównaniu do konkurencji. Wzrosły wskaźniki SSI oraz jakość grupy odbiorców - potencjalnych klientów do których docierał zasięg treści. Podobny proces zrealizowano między innymi dla marek IBM, Raben Group, Rec Global, podmiotów z branży finansowej. Dla przedstawicieli handlowych przygotowaliśmy rozbudowany proces rozwojowy z zakresu social selling (docierania do klientów i sprzedaży przy pomocy social mediów i innych narzędzi digital). Wykonane prace Efekty naszych działańspis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing strategia: sprzedaż wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci strategia: HR
 • 63. spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing strategia: sprzedaż wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci strategia: HR Marka z branży motoryzacyjnej
 • 64. Strategia: sprzedaż Opinie naszych klientów spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing strategia: sprzedaż wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci strategia: HR DeeZee
 • 65. Pan Szymon i Pan Bartłomiej podczas konsultacji wykazali się wyjątkowym zaangażowaniem, wsłuchiwali się w nasze problemy i dzięki rozumieniu specyfiki naszej działalności przedstawiali odpowiednie rozwiązania. Bez wątpienia można zgodzić się, że Pan Szymon i Pan Bartłomiej są profesjonalistami w swojej dziedzinie. Zdecydowanie rekomendujemy usługi doradcze firmy Socjomania i dziękujemy za długofalową współpracę konsultingową przy optymalizacji sprzedaży w naszym
 sklepie internetowym. Paweł Grzebyk, Dyrektor ds. Marketingu i E-commerce spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing strategia: sprzedaż wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci strategia: HR
 • 66. Martyna Żądło Social Media Marketing, Google Marketing, Digital Strategies, Data analysis Nasi eksperci Szymon Lisowski, COO Socjomania Digital Strategy, Strategy &Planning, Facebook Ads, Performance Marketing Barłomiej Rak, CVO Socjomania Digital Strategy, Transformacja cyfrowa Maciej Szeffer, Digital Marketing Lead Badania społeczne, organizacja pracy zespołów, formy rozwojowe spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing strategia: sprzedaż wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci strategia: HR
 • 68. Strategia: HR Wprowadzenie spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing strategia: sprzedaż strategia: HR wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci
 • 69. Strategia employer brandingu i programy employee advocacy są częścią działań marketingowych i założeń prowadzenia biznesu. Powinny być traktowane jako strategiczne. Zarówno pracownicy jak
 i potencjalni kandydaci oczekują informacji
 o kulturze organizacji, wartościach, sukcesach i możliwościach rozwoju. Weryfikują działania, aktywności i profile osób zarządzających oraz przyszłych współpracowników w Internecie. Internet stał się bardzo ważnym medium
 w tym obszarze. Socjomania od lat buduje swój wizerunek w oparciu
 o markę pracodawcy i strategię employer branding zakładającą zaangażowanie pracowników – ekspertów w komunikację firmy. Strategia: HR Dzięki połączeniu naszych wartości stosowanych w autopsji oraz doświadczeń 
 w budowaniu zespołu marketingowego zarówno w swojej organizacji jak i firmach naszych klientów możemy pomóc Ci
 w procesie zarówno pozyskania, przygotowania jak i zaangażowania zespołów w działania digital Twojej firmy. Katarzyna Młynarczyk CEO, SERVICE DESIGN LEAD, DIGITAL STRATEGY spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing strategia: sprzedaż strategia: HR wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci
 • 70. Podłoże strategiczne spięte z celami organizacji i wartościami, które chce komunikować Podłoże wewnętrzne i motywacyjne wsparcie managementu i angażowanie pracowników, poczucie współodpowiedzialności 
 i satysfakcji z działań organizacji) Angażowanie pracowników w działania może znacznie zwiększyć zasięg udostępnianych informacji, przyciągając uwagę potencjalnych klientów dzięki pokazaniu ekspertyzy
 i przedstawianiu bieżących sukcesów firmy. Dlaczego to czas na programy employee advocacy? spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing strategia: sprzedaż strategia: HR wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci
 • 71. Aktywności Socjomanii
 w branży employer brandingu Katarzyna Młynarczyk jest jurorem najważniejszych konkursów branżowych:
 EB Stars, EB Kreator, Employer Branding Summit. Stworzyła również swój kurs online Linkedin i employee advocacy, przeprowadzając do tej pory kilkanaście wdrożeń w organizacjach (m.in. branża finansowa, motoryzacyjna, nieruchomości, beauty, produkcyjna, logistyczna, IT). Martyna Tarnawska (specjalistka ds. Employer brandingu dla millenialsów) i Katarzyna Młynarczyk (employer branding i personal branding kadry zarządzającej) niejednokrotnie występowały na konferencjach branżowych
 w tematyce employer branding i employee advocacy, między innymi: Employer Branding Summit, Golden Marketing Conference, EbMasters, HrCamp, HrEmbassy. Ich prezentacje dostępne są publicznie
 na kanałach Linkedin, Slideshare, 
 a fragmenty kursów online i wystąpień
 na Youtube. Socjomania prowadzi szkolenia i procesy z wykorzystaniem serwisu Linkedin od 2014 roku. Do tej pory przeprowadziliśmy ponad 160 szkoleń (otwartych i dedykowanych) oraz 34 procesy strategiczne Eksperci Socjomanii od ponad 5 lat angażują się
 w inicjatywy związane z obszarem employer brandingu. spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing strategia: sprzedaż strategia: HR wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci
 • 72. Strategia: HR Zakres usług Strategia employer brandingowa
 w kanałach digital i programy employee
 advocacy Rozwój kompetencji w działach digital Rekrutacja w działach digital spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing strategia: sprzedaż strategia: HR wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci
 • 73. Pozwoli Ci zaangażować pracowników, ekspertów do budowania wizerunku marki organizacji Stworzenie raportu z oceną działań ekspertów - pracowników w kanałach internetowych. Wyznaczenie potencjalnych ambasadorów członków programu employee advocacy. Dobór właściwych kanałów internetowych do wdrożenia działań employee advocacy. Przykładowe kanały angażowania pracowników: Aktywność w serwisie Linkedin, spójność z działaniami na Company Page. Aktywność w serwisach Instagram, Twitter, Facebook. Działania w zakresie tworzenia eksperckich treści w kanałach internetowych. Opracowanie programu wdrożenia taktyki employee advocacy dla Twojej organizacji. Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń
 z zakresu personal brandingu ekspertów, pracowników przy wykorzystaniu mediów społecznościowych. Wsparcie lidera programów employee advocacy i wdrożenia strategii employer brandingu w kanałach digital. Strategia employer brandingu
 w kanałach digital i programy employee advocacy spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing strategia: sprzedaż strategia: HR wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci
 • 74. Pozwoli Ci przygotować zespół i organizację na wdrażanie działań komunikacyjnych i sprzedażowych w kanałach digital Audyt i ocena kompetencji zespołu
 w zakresie wiedzy o marketingu internetowym (forma raportu i rekomendacji).
 Analiza dotychczasowych projektów
 i podejmowanych działań.
 Definicja kluczowych kompetencji potrzebnych do wdrożenia działań digital
 w organizacji. Definicja mierników poziomu kompetencji
 i sposobów ewaluacji (weryfikacji wiedzy
 i poziomu rozwoju zespołu). Opracowanie planu pozyskania
 kluczowych kompetencji.
 Opracowanie ścieżek rozwojowych
 dla zespołu i jednostek.
 Przygotowanie zespołu – przeprowadzenie szkoleń i partnerstwo przy wdrożeniu planów. Przygotowanie zespołu do rozmów, współpracy i oceny działań podmiotów zewnętrznych (agencji interaktywnych, domów mediowych itd.)
 Body leasing jeżeli tymczasowo potrzebujesz uzupełnić braki w swoich działaniach digital, nasi konsultanci służą swoją wiedzą i obecnością.
 Rozwój kompetencji
 w kanałach digital spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing strategia: sprzedaż strategia: HR wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci
 • 75. Rekrutacja w działach digital Pozwoli Ci rozwinąć organizację w kierunku digitalizacji Audyt i ocena rynku oraz konkurencji
 w zakresie kompetencji i stanowisk osób odpowiedzialnych za działania
 w obszarze digital.
 Opracowanie wymogów i treści ogłoszeń rekrutacyjnych.
 Stworzenie i partnerstwo przy wdrożeniu kampanii rekrutacyjnych w digital.
 Weryfikacja umiejętności kandydatów (przygotowanie i obecność podczas procesu rekrutacji, przygotowanie rekomendacji). Pomoc przy opracowaniu procesu onboardingu do działów digital. Przykładowe kompetencje konieczne 
 do wdrożenia działań digital: Znajomość narzędzi digital: ekosystem Google, SEO, SEM, Social Media
 Umiejętności analityczne UX
 Copywriting i Content Marketing spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing strategia: sprzedaż strategia: HR wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci
 • 76. Strategia: HR Case studies Robyg Case - firma z branży finansowej Case study - firma z branży telekomunikacyjnej spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing strategia: sprzedaż strategia: HR wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci
 • 77. Analiza działań reklamowych i ich efektywności. Przygotowanie mapy kompetencji
 i strategii rekrutacyjnej. Konsulting na etapie rekrutacji i udział
 w wyborze finalnym. Do Grupy Robyg dołączyły dwie znakomite osoby, o bardzo wysokich kompetencjach
 w swoich specjalizacjach. Dużym, pozytywnym zaskoczeniem, była również liczba chętnych, która zainteresowała się pracą w Grupie Robyg łącznie zgłosiło się ponad 150 kandydatów z bardzo bogatym bagażem doświadczeń digitalowych. Dołączenie nowych osób pozwoliło od razu na przejęcie zadań zlecanych zewnętrznym partnerom, co oznaczało także, że dotychczasowe wynagrodzenie tych partnerów można było przeznaczyć
 na działania reklamowe. Zaplanowanie procesu rekrutacyjnego: pozyskanie
 i zatrudnienie wysokiej klasy specjalistów z obszaru
 Digital Marketing. Wykonane prace Efekty naszych działań Robyg spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing strategia: sprzedaż strategia: HR wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci
 • 78. zobacz pełne case study —› Robyg spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing strategia: sprzedaż strategia: HR wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci
 • 79. Case study – firma
 z branży finansowej Audyt branży w serwisie Linkedin (podmioty konkurencyjne, widoczność i pozycja pracowników - ekspertów, wykorzystanie funkcji LinkedIn, poziom zasięgu w serwisie). Przeprowadzenie wykładu inspiracyjnego, zaangażowanie zarządu we wdrożenie. Wykorzystanie potencjału zaangażowanych pracowników i pozyskanie kolejnych osób (ostatecznie 67 pracowników) do działań w serwisie. Uspójnienie działań personalnych oraz zakresu komunikacji na stronie firmowej. Osiągnięcie celu działania
 i zaangażowania pracowników. Szczegółowe mierniki działania znajdują
 się na kolejnej planszy. Wdrożenie programu zaangażowania pracowni- ków w budowanie wizerunku marki organizacji z branży finansowej Wykonane prace Efekty naszych działań Przeprowadzenie serii sześciu szkoleń dla zespołu o różnym poziomie zaawansowania.
 
 Przeprowadzenie sesji konsultingowych 
 i przekazanie indywidualnych wskazówek 
 w zależności od obejmowanego stanowiska. Przygotowanie 3 raportów ewaluacyjnych opartych na konkretnych miernikach. spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing strategia: sprzedaż strategia: HR wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci
 • 80. Plan procesu wdrożenia programu employee advocacy Case study: podmiot z branży finansowej spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing strategia: sprzedaż strategia: HR wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci
 • 81. Case study: firma z branży telekomunikacyjnej Opracowanie dedykowanego przewodnika -
 10 kroków tworzenia społeczności, podpartego przykładami i dobrymi praktykami. Opracowanie zeszytu ćwiczeń i zadań dla pracowników, których celem jest mierzenie efektywności społeczności i jej rozwoju. Opracowanie poradnika, jak zarządzać społecznością - moderować, angażować, facylitować społeczność i dbać o jej rozwój. Co zyskała marka w efekcie naszych działań? Marka nie tylko zyskała uniwersalny materiał wdrożeniowy - edukacyjny, inspiracyjny - dla swoich pracowników, ale również i zestaw dobrych praktyk, przykładów zastosowania, a teraz jest w trakcie procesu wdrażania projektu społeczności w swojej organizacji. Zarządzeniem procesem tworzenia społeczności przez pracowników. Potrzebą marki były wdrożenie pracowników w proces tworzenia własnych społeczności (rozwojowych, networkingowych,
 związanych z rozwojem kompetencji zawodowych, ale i pasji
 oraz zainteresowań) na wewnętrznej platformie. Wykonane prace Efekty naszych działań Przeprowadzenie warsztatów dla pracowników. Opieka mentoringowa nad pracownikami 
 w postaci sesji konsultacji. spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing strategia: sprzedaż strategia: HR wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci
 • 82. spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing strategia: sprzedaż strategia: HR wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci Case study: podmiot z branży telekomunikacyjnej spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing strategia: sprzedaż strategia: HR wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci
 • 83. Strategia: HR Opinie naszych klientów Velux Nielsen spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing strategia: sprzedaż strategia: HR wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci
 • 84. Bardzo wysoko oceniam poziom przygotowania trenera jaki
 i sposób prowadzenia procesu. Zajęcia zostały przygotowane 
 w formie warsztatów z elementami praktycznych przykładów. Trenerka, Pani Katarzyna Młynarczyk posiada bardzo gruntowną wiedzę 
 z zakresu prowadzenia działań w kanałach social media.
 Na szczególną uwagę zasługuje jej doskonałe przygotowanie, łatwość 
 w przekazywaniu informacji oraz wysokie umiejętności interpersonalne. Chciałbym podkreślić wyjątkową staranność i rzetelność Socjomanii. Proces został poprzedzony szczegółową analizą stanu wyjściowego
 i rozmowami z działem odpowiedzialnym za komunikację zewnętrzną. 
 Na każdym etapie współpracy mogliśmy liczyć na wsparcie
 i profesjonalne doradztwo. Jacek Siwiński, Dyrektor Zarządzający spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing strategia: sprzedaż strategia: HR wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci
 • 85. Poprzez bardzo staranne podejście do zaplanowanych spotkań i analiz, duże zaangażowanie oraz otwartość na pojawiające się oczekiwania marki, Socjomania udowodniła słuszność wyboru partnera, a także obranej ścieżki współpracy, Poziom przygotowania konsultanta do spotkań oraz jakość przygotowanych materiałów pozostawał w naszej ocenie na najwyższym poziomie, a osoby zaangażowane w koordynację projektu zawsze były pomocne i otwarte na nasze potrzeby. Podczas całego procesu zaangażowany zespół zdobył potrzebną wiedzę i konkretne informacje oraz poznał narzędzia, które każdy może wykorzystać w codziennej pracy tym samym zwiększając efektywność swoich działań.
 To z kolei przekłada się na zauważalne, zachodzące zmiany w organizacji
 z narzędziami digital. Z przyjemnością polecam Socjomanię, jako profesjonalnego, zaangażowanego i merytorycznie przygotowanego
 do współpracy partnera. Magdalena Sosna, Marketing i PR Manager spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing strategia: sprzedaż strategia: HR wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci
 • 86. Anna Żurek Digital Marketing Lead Społeczności social media, Komunikacja wewnętrzna, LinkedIn. Martyna Tarnawska Digital Strategy Manager Społeczności social media, Komunikacja wewnętrzna, LinkedIn. Katarzyna Młynarczyk CEO, Service Design Lead LinkedIn programy employee advocacy Social Media Marketing Katarzyna Zięba, Customer
 Development Manager Badania społeczne 
 Organizacja pracy zespołów Formy rozwojowe spis treści kim jesteśmy strategia: innowacje strategia: marketing strategia: sprzedaż strategia: HR wprowadzenie zakres usług case studies opinie klientów eksperci Nasi eksperci