Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Facebook odkrywa karty klientów

461 views

Published on

Artykuł ukazał się w Marketing w Praktyce (lipiec 2014)
Autor: Bartłomiej Rak

Jak poznać fanów na Facebooku i ich preferencje? Do dyspozycji mamy kilka narzędzi, m.in. Graph Search, Audience Insight. Sprawdzamy co możemy się dowiedzieć o użytkownikach, jak korzystać z tych narzędzi i w jakim celu.

Published in: Social Media
 • D0WNL0AD FULL ▶ ▶ ▶ ▶ http://1lite.top/NJC4O ◀ ◀ ◀ ◀
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Facebook odkrywa karty klientów

 1. 1. marketing w praktyce 26 lipiec 2014 TEMAT NUMERU 1$5=}'=,$ FACEBOOK ODKRYWA KARTY… KLIENTÓW 'o tej pory administratorzy pro-wadzacy strony na Facebooku dysponowali dosc ograniczona wiedza o swoich fanach. Wiedzielismy ile maja lat, z jakich krajów i miast po-chodza, jakim jezykiem sie posługuja i jakie aktywnosci podejmuja w kontek-scie naszego fan page’a. Biorac pod uwage ilosc informacji, jakie ludzie zostawiaja o sobie w serwisie –&niewiele z nich było dla nas dostepnych. Zarzadcy Facebooka najwyrazniej nie chcieli sie z nami nimi podzielic. Sytuacja uległa nieco zmianie w zeszłym roku, kiedy to udostepniono nowa wyszukiwarke –&Graph Search, która do dzis pozostaje w wersji beta (do-stepna dla wszystkich po zmianie jezyka na angielski US). Rozwiazanie to pozwala zadawac szczegółowe zapytania dotycza-ce uzytkowników Facebooka bedacych fanami naszej strony. Zeby poznac za-interesowania swoich fanów, wystarczy wpisac do wyszukiwarki: „interests li-ked by people who like + nazwa naszej strony”. Róznych zapytan, które mozna zadac nowej wyszukiwarce, jest mnó-stwo! Dodatkowo wyniki mozna +ltro-wac po wielu informacjach –&poczawszy od imienia, poprzez ukonczone szkoły, na lubieniu innych stron skonczywszy. Po wprowadzeniu Graph Search nawet w Stanach podniosło sie larum dotycza-ce ochrony prywatnosci. Okazało sie, ze zadanie wyszukiwarce zapytania doty-czacego np. muzułmanów zainteresowa-nych prostytutkami nie stanowi zadnego problemu. Podobnie jak wielu innych, delikatnie mówiac, kontrowersyjnych sy-tuacji. Facebook pod wpływem protestów znacznie ograniczył mozliwosci nowej wyszukiwarki, ale do dzis jej funkcjo-nalnosc rede+niuje pojecie prywatnosci w serwisie Marka Zuckerberga. Chcecie sprawdzic, jacy studenci Uniwersytetu Jagiellonskiego lubia dosc popularna wsród nastolatków strone (przepraszam za słownictwo) „Pierdole nie robie” –&nic prostszego –&wystarczy wpisac „people who like pierdole nie robie”. Jednym sło-wem omawiane rozwiazanie pozwala przeszukiwac i +ltrowac dane, które nie sa odpowiednio zabezpieczone ustawie-niami prywatnosci. Wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie ideowe strony na Facebooku polubiło. Wczesniej wiedza o tym była raczej trudno dostep-na. Od zeszłego roku jest na wyciagniecie reki dla kazdego, kto tylko zmieni jezyk, z jakiego korzysta. ,QQDGURJD Wyszukiwarka Graph Search to niejedyny sposób na zdobycie wiedzy o naszej grupie docelowej, który Facebook udostepnił w zeszłym roku. Z koncem 2013. wpro-wadzono proste rozwiazanie do remarke-tingu, które polega na tym, ze w serwisie tworzymy tzw. piksel (kod HTML), któ-ry nastepnie osadzamy na naszej stro-nie internetowej (w sekcji head). Od tego momentu kazda osoba, która była na naszej stronie (lub konkretnych pod-stronach) w okreslonym odstepie czasu (max. 180dni) i ma konto na Facebooku tra+a do bazy remarketingowej. Nastep- )DFHERRNRGNUZD NDUWĮNOLHQWöZ WHNVW%DUWïRPLHM5DN )DFHERRNZïDĂQLHXGRVWÚSQLïSROVNLPXĝWNRZQLNRPQRZHQDU]ÚG]LHGRDQDOL]JUXS GRFHORZHMLWZRU]HQLDJUXSGRNWöUFKFKFHPVNLHURZDÊUHNODPÚļb$XGLHQFH,QVLJKWV -HĂOLMHGQDNVNRU]VWDP]SHïQHMZHUVMLDPHUNDñVNLHMEÚG]LHP]GXPLHQLMDNZLHONÈ ZLHG]ÈQDWHPDWVZRLFKXĝWNRZQLNöZ)DFHERRNGVSRQXMH
 2. 2. marketing w praktyce 27 lipiec 2014 FACEBOOK ODKRYWA KARTY… KLIENTÓW 1$5=}'=,$ TEMAT NUMERU nie do takiej grupy mozemy skierowac nasze reklamy. Abstrahujac od głównej tematyki niniejszego artykułu, polecam takie rozwiazanie do pozyskania nowych fanów –%zwykle konwersje stoja na bardzo wysokim poziomie. Wprawdzie Facebook pokazuje nam tylko liczbe osób, które sa w bazie, ale wchodzac do formularza tworzenia reklam Facebook Ads mozemy nasza baze zawezic, okreslajac miejsce zamieszkania, wiek, zainteresowania i inne zachowania (np. zwiazek na odległosc czy zblizajace sie urodziny). Facebook cały czas informuje nas, jak liczna jest zawezona grupa docelowa. Dzieki takiemu rozwiazaniu mozna w wielu przypadkach np. sprawdzic, jak wiele osób odwiedzaja-cych nasza strone jest równiez fanami kon-kurencji. Przeklikanie sie poprzez rózne zainteresowania pozwala zdobyc ciekawe informacje, które beda wartosciowym uzupełnieniem person reprezentujacych nasza grupe docelowa. $XGLHQFH,QVLJKWV W maju tego roku Facebook udostepnił kolejne narzedzie, które pozwala na ana-lize dowolnej grupy uzytkowników –%Au-dience Insights (znowu wymagana zmiana jezyka serwisu na angielski US). Wcho-dzac do narzedzia (www.facebook.com/ ads/audience_insights) Facebook pyta nas jaka grupe chcemy poddac analizie. Do wyboru mamy trzy mozliwosci. Po%pierw-sze, moga to byc fani strony, której jeste-smy administratorem. Po drugie, osoby bedace w naszej bazie remarketingowej albo bazie stworzonej w oparciu o wgrana do Facebooka liste (składajaca sie albo z adresów e-mail lub numerów telefonu albo unikalnych identy(katorów uzytkow-nika). Trzecia mozliwosc dotyczy dowol-nej grupy uzytkowników serwisu, która mozemy okreslic za pomoca formularza identycznego z%tym, który wypełniamy podczas tworzenia reklamy Facebook Ads (kraj i miasto zamieszkania, wiek, płec, 5V$,ļDFWLYLW3/ 5V$,ļGHPRJUDSKLFV3/
 3. 3. marketing w praktyce 28 lipiec 2014 TEMAT NUMERU 1$5=}'=,$ FACEBOOK ODKRYWA KARTY… KLIENTÓW zainteresowania oraz zachowania). Po okresleniu grupy, która chcemy przeana-lizowac (lewa strona widoku, koniecznie 18+), Facebook udostepnia nam rózne informacje podzielone na 6zakładek: ( Demographics –jak sama nazwa wska-zuje tutaj znajdziemy dane demogra- )czne dotyczace okreslonej przez nas grupy –z podziałem na poszczególne kategorie wiekowe oraz status zwiazku czy poziom ukonczonej edukacji. Co ciekawe dla grup, które składaja sie z Amerykanów, znajdziemy tez infor-macje o stylu zycia (np. Solo and Stable, Career Building czy tez Apple Pie Fa-milies) i branzy, w której dana osoba pracuje. W Polsce 52% uzytkowników Facebooka stanowia kobiety, a najlicz-niejsze grupy wiekowe to 18–24oraz 25–34. Jezeli chodzi o status zwiazku –to liczba singli, osób w nieformalnym zwiazku oraz małzenstw jest w mia-re równa. Trzeba jednak pamietac, ze dane te okreslane sa na podstawie informacji, które sami zostawilismy na Facebooku. ( Pages Likes –zakładka przedstawia najpopularniejsze strony na Facebo-oku wsród okreslonej przez nas grupy z podziałem na kategorie tematyczne oraz odsetek fanów, jaki stanowi nasza grupa sposród wszystkich fanów da-nej strony. Znajdziemy tez informacje o współczynniku A+nity, który okresla bliskosc/łatwosc, z jaka powinno nam sie komunikowac z baza fanów da-nej strony. Dzieki tej wiedzy mozemy okreslic, gdzie szukac naszych fanów, gdzie kierowac nasze komunikaty albo z kim głównie rywalizujemy o uwage odbiorców. ( Location –informuje nas o procento-wym podziale okreslonej grupy na oso-by mieszkajace w danym kraju, miescie czy posługujace sie danym jezykiem. ( Activity –zakładka przedstawia, ja-kie i ile aktywnosci na Facebooku podejmuje dana grupa –ile srednio fanpage’y ma polubione, ile polubien, komentarzy, udostepnien czy klikniec w reklame w ciagu ostatnich 30dni do-konała oraz za pomoca jakich urzadzen korzysta z Facebooka. Sa to ogromnie wazne informacje z punktu widzenia projektowania komunikacji czy walki z algorytmem Edge Rank. Zdziwienie niskim zaangazowaniem na Facebo-oku szybko minie, gdy zauwazymy, ze w ciagu ostatniego miesiaca polski uzytkownik Facebooka piecrazy cos polubił, dwarazy skomentował i raz udostepnił. Tyle aktywnosci dokonał na polubionych srednio 15stronach. 5V$,ļGHPRJUDSKLFV86
 4. 4. marketing w praktyce 29 lipiec 2014 FACEBOOK ODKRYWA KARTY… KLIENTÓW 1$5=}'=,$ TEMAT NUMERU 5V$,ļKRXVHKROG86 5V3DQHORNUHĂODQLDJUXS ! Household –zakładka jest dostepna tylko dla grup składajacych sie z Ame-rykanów. Uwaga –dane w niej dostep-ne moga i robia wrazenie –procentowy podział okreslonej przez nas grupy według dochodów, własnosci miejsca zamieszkania czy liczby osób przypa-dajacych na dom/mieszkanie oraz kate-goria najczestszych wydatków i sposób płatnosci za nie. Skad Facebook ma taka wiedze? Juz od dłuzszego czasu ma podpisane umowy partnerskie z wieloma podmiotami, albo bada-jacymi preferencje zakupowe Ame-rykanów, albo operatorami róznych programów partnerskich. W zakładce przy kazdej informacji widnieje komu-nikat, na podstawie jakiego odsetka osób wchodzacego w skład okreslonej przez nas grupy docelowej dane zostały oszacowane. ! Purchase –zakładka pokazuje pre-ferencje zakupowe okreslonej przez nas grupy (Amerykanów) –np. in-formuje, jakim typem samochodów sie poruszaja, czy sa to auta nowe czy uzywane itd. Pamietajmy, ze Audience Insights to na-rzedzie przede wszystkim dla reklamo-dawców korzystajacych z self ads. Dlate-go tez kazda okreslona i przeanalizowana grupe mozna zapisac i skierowac do niej działania reklamowe. *** Jak widac wiedza Facebooka na temat uzytkowników jest ogromna (szczególnie w Stanach). Zeby zwiekszyc przychody z reklam i ich konkurencyjnosc wzgle-dem innych rozwiazan w sieci, Mark Zuckerberg chetnie sie nia podzieli. My zas musimy sie przyzwyczaic, ze zyjemy w czasach Big Data i wszystkie aktywno-sci, jakie podejmujemy w sieci, sa sle-dzone. Zreszta –zeby tylko w sieci… Bartłomiej Rak, wiceprezes, Socjomania. kontakt@bartlomiejrak.pl

×